Niedziela 21 luty 2016 - Polscy Jezuici w Chicago

Komentarze

Transkrypt

Niedziela 21 luty 2016 - Polscy Jezuici w Chicago
SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
JEZUICKI OŚRODEK MILENIJNY
w Chicago www.jezuici.org
duchowe cukiereczki
Łk 9, 28-36
2.. NIEDZIELA Wielkiego POstu
21 luty 2016
Druga Niedziela Wielkiego Postu wprowadza w tajemnicę
Misterium Paschalnego. Ukazuje chwałę Jezusa na górze Tabor. Droga
do chwały wiedzie jednak przez krzyż. Tabor jest dla uczniów
umocnieniem i przygotowaniem do wyjścia na inną górę, na Golgotę.
Jezus, jak dobry pedagog, stopniowo przygotowuje uczniów do
przeżycia trudnych chwil, jakie ich niedługo czekają – śmierci ich
Mistrza.
Podczas pobytu na górze Jezus rozmawia z Mojżeszem
i Eliaszem. Pierwszy z nich reprezentuje Prawo, drugi – Proroków.
Według starej żydowskiej tradycji mieli oni ponownie pojawić się na
ziemi, poprzedzając Mesjasza. Ich obecność na Taborze ma wiadczyć
o boskości i mesjańskim posłannictwie Jezusa Ewangelista zaznacza,
że rozmawiali o odejściu, którego Jezus miał dokonać w Jerozolimie.
Użyte przez niego słowo exodus oznacza przejście, wyjście, Paschę,
a więc wskazuje na mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Życie wewnętrzne przypomina sinusoidę. Są w nim momenty
trudne, chwile zagubienia, cierpienia, lęków czy smutku. Ale są
również chwile światła, entuzjazmu, wzrostu wiary i nadziei,
doświadczenia miłości, pokoju i radości. Jest krzyż i jest radość. Pan
Bóg zwykle nie dopuszcza krzyża bez zapowiedzi. Najpierw przygotowuje ludzkie serca, objawia swoją miłość, daje pociechy,
przyjemności duchowe („cukiereczki”). W ten sposób umacnia
w słabościach i pragnie zrównoważyć atrakcyjność zła. Ale kiedy zło
przestaje się już nam podobać, gdy jesteśmy coraz dalej na drodze
duchowej, kończą się pocieszenia, gasną zmysłowe doznania,
przychodzi oschłość; jest to czas nauki miłości bezinteresownej.
Dzięki doświadczeniu góry Tabor możemy podjąć zwycięsko każdą
próbę, każdy krzyż i wyjść z Jezusem na Golgotę.
Która „góra” jest dla mnie najtrudniejsza? Dlaczego? Czy
w moim życiu jest dużo radości ? Czy więcej niepokoju, cierpienia,
frustracji, smutku? Czy kontemplacja oblicza Jezusa przemienia moje
serce i życie?
Zapraszamy
na nabożeństwa
Drogi Krzyżowej
w piątki Wielkiego
Postu – po
mszy św.
o godz. 19:00.
Droga krzyżowa
dla dzieci
– w czwartki,
po mszy
św. wieczornej.
o. Stanisław Biel SJ
RADIO DEON
WNWI 1080 AM
pon. - pt. 12:00 AM - 11:00 AM
całą dobę www.radiodeon.com
Tel. (773) 283 2425 / Fax. (773) 283 2435
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
­
Poniedziałek - pi¹tek: 8:00, 18:00, 19:00 (radiowa: WCEV 1450)
I piątek miesiąca: 8:00, 18:00 i 19:00
Środa: 19:00 - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sobota: 8:00 i 19:00 , tylko w I sobotę miesiąca o 17:00 dla chorych,
Niedziela: 8:00 (radiowa), 9:30, 11:00, 13:00, 19:00, 20:30
SpowiedŸ św.: od poniedziałku do soboty - 7:30 i 18:30,
w niedzielę - pó³ godziny przed ka¿d¹ Msz¹ Œwiêt¹,
W 1. pi¹tek miesi¹ca - od 17:30 do 20:00
-=-
Adoracja Najświętszego Sakramentu
- od poniedziałku do czwartku - od 18:30 do 19:00
sobota - od 18:00 do 19:00
Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa
Jezuicki Ośrodek Milenijny
5835 W. Irving Park Rd.; Chicago, IL 60634,
tel. 773 777 7000 fax 773 427 0126
www.jezuici.org
e-mail: [email protected]
Audycje Radia DEON:
tel. 773 283 2425 Fax. 773 283 2435
www. radiodeon.com
e-mail: [email protected]
Biuro czynne:
od poniedziałku do soboty: 8:30 - 9:00, 15:30 - 20:30
niedziela: 8:30 - 15:00
Biblioteka czynna:
niedziela: 10:30 - 14:30
Kawiarenka czynna: niedz.: 10:00 - 15:00
Sacred Heart Mission House
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618
tel. 773 588 74 76; fax 773 588 65 17
Rektor Sanktuarium i Przełożony Jezuitów
o. Tomasz Oleniacz , SJ (773-588-7476 - ext. 224)
o. Józef Birecki, SJ (773-777-7000 - ext. 121)
o. Jerzy Mordarski, SJ (773-588-7476 - ext. 234)
o. Jerzy Karpiński, SJ (773-588-7476 - ext. 237)
o. Paweł Witon, SJ (773-588-7476 - ext. 227)
br. Adam Poręba, SJ (773-777-7000 - ext. 122)
Wszelkie ofiary i donacje prosimy kierowaæ na adres Sanktuarium.
Donacje s¹ wolne od podatku i mo¿na je odpisywaæ przy rozliczeniu z IRS.
TRANSMISJE RADIOWE I INTERNETOWE
w internecie
pod adresem: http:75.145.184.1/polishmass
 niedziela: godz 8, Radio WCEV 1450, oraz Polskie
Radio Chicago 1030 WNVR www.polskieradio.com)
9:30 www.RadioSiedeM.net
Codziennie przez całą dobę:
Kamera internetowa z Sanktuarium
(obraz i dźwięk; używać Internet Explorer):
www.jezuici.org - link „Transmisje na żywo”
– wpisać jako użytkownik i hasło: 5835

Niedziela, 21 II 2016 - święto Katedry Świętego Piotra
8:00 + Marian Cygan w 31. rocznicę śmierci
9:30 Zbiorowa
11:00 + Magdalena Biernacka,
+ + Helena, Zygmunt i Kazimierz Goleń
13:00 + brat Kazimierz
19:00 Zbiorowa
20:30 + Franciszek Mor
Poniedziałek, 22 II
8:00 o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Św. dla syna Zdzisława Jóżefa w dniu urodzin
18:00 dziękczynna za uratowanie matki i dziecka
przy porodzie
19:00 Zbiorowa
Wtorek, 23 II
8:00 + + William i Lorraine Math
18:00 + Stefan Ziętek w 3. rocznicę śmierci
19:00 Zbiorowa
Środa, 24 II
8:00 za Dobroczyńców Jezuickiego Ośrodka Milenijnego
18:00 mąż + Władysław Kalemba
19:00 Zbiorowa
Czwartek, 25 II
8:00 + Jan Nędza w 25. rocznicę śmierci
18:00 + Lucjan w miesiąc po śmierci
19:00 Zbiorowa
Piątek, 26 II
8:00 + + Jan, Józefa i Andrzej z rodziny Kenar,
+ + Maria, Dominika i Stanisława Białas
18:00 + Dorota Bartosz w 30. dzień po śmierci
19:00 Zbiorowa
­Sobota, 20 II
8:00 + + Karol i Zofia Górka, + + Stanisław i Janina Miś,
+ Anna Pasławska, + + Stanisław i Franciszka Mikrut
19:00 Zbiorowa
Pielgrzymka do Polski i na Litwę z księdzem
Tadeuszem Dzieszko, szczegóły pod nr. tel. 708 932 1102
Fundacja „Strong
Family - Silna Rodzina”
Sponsor fundacji:
SAINT BERNARD TRAVEL &
REK 5 STAR TRAVEL
5362 W Lawrence Ave Unit C-W
Chicago, IL 60630
tel. 773 777 7722,
tel. 773 777 7733
Słuchaj! RadioDeon.com - WNWI 1080 AM pon. - pt. 12:00 AM - 11:00 AM - tel. (773) 283 2425
OG£OSZENIA
-
Chrześcijańskie kartki Wielkanocne są do nabycia
w biurze Ośrodka
Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie
ogłasza zapisy na kurs pomocy pielęgniarskiej (CNA)
i rehabilitacyjnej (PRA) tel. (773) 282 1122
wew. 403, 401 lub www.polish.org
Kurs przygotowujący na kurs na obywatelstwo
Informacje pod nr. tel. 773 481 5400
I CZWARTEK MIESIĄCA
Godzina święta 20:00 - 21:00
WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
http://chicago.wzch.org
“Silna Rodzina”
www.silnarodzina.blogspot.com
Modlitwa Taize
I sobota - 20:15
KRYZYS MAŁŻEŃSKI
Spotkania w I sobotę o godz.18:30
www.sychar.org
www.kryzys.org
www.wspolnotajasmin.org
youcanbemyangel.com
65
www.swiatelko.com
5849 W. Irving Park Rd. Chicago, IL
02
PIELGRZYMKI 2016
* 16-19 czerwca - pielgrzymka do siostry Andzeliki
- z o. Jerzy Karpiński SJ. Klasztor św. Bernarda, Sanktuarium
Najświętszego Sakramentu, Centrum Eucharystyczne
im. Jana Pawła II, Nashville, Graceland. Cena $595,
rezerwacja z depozytem $200
* 17-26 czerwiec - Spotkanie z Bogiem - z o. Tomasz
Oleniacz SJ. Park Narodowy Badlands, Mt. Rushmorw, Park
Narodowy Yellowstone, Salt Lake City, Park Yosemite,
Los Angeles- Hollywood, Las Vega, Grand Canyon,
Park Narodowy Arches. Cena $1195, rezerwacja z depozytem
$200.
* 23 września- 2 pażdziernika - Argentyna - Urugwaj
z o. Jerzym Karpińskim SJ. Buenos Aires, Lujan, Montevido,
Punta del Esta, Colonia. Cena $3245, rezerwacja z depozytem
$1400 do 23 czerwca.
Szczegóły Saint Bernard Travel
5825 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 60634.
LIGA KATOLICKA
POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII
www.catholicleaguepolonia.org
)7
06
Wielki Post to dobra okazja, by poświęcić więcej czasu
na lekturę książek religijnych. Kilka ciekawych
pozycji książkowych można znaleźć w naszym biurze m.in.
książkę ks. Jana Kaczkowskiego pt. ,, Grunt pod nogami”
Zapraszamy też do korzystania z biblioteki,
które jest czynna w każdą niedzielę od 10:30 do 14:30.
Spotkanie formacyjne odbywają się w każdy
czwartek o godz. 20:00 w salce na dole
Prowadzi o. Tomasz Oleniacz SJ. Zapraszamy.
(7
73
Niedziela, 21 II
- 17:30 - Gorzkie Żale
Czwartek, 25 II
- 19:00 - Msza Św., a po niej Droga Krzyżowa dla dzieci
Piątek, 26 II
- 19:00 - Msza Św., a po Droga Krzyżowa
Niedziela, 28 II
- Po Mszach Świętych będzie możliwość duchowej i finansowej
adopcji dzieci z biednych krajów misyjnych.
Serdecznie zapraszamy do pomocy najuboższym
Piątek, 11 III
- 19:00 - Msza Św. a po niej Droga Krzyżowa ulicami miasta
organizowana wspólnie z parafią św. Władysława.
Niedziela, 13 - 16 III
- Rekolekcje Wielkopostne, prowadzi o. Robert Bujak SJ,
rektor jezuickiego seminarium w Warszawie.
AL - Anon - wt. 20:00 i sob. 17:00
AA - niedz. 18:00 - dla kobiet
AA - pt. 20:15, sob. 20:15
DDA - niedz. 11:30 i śr. 19:00
grupa zamknięta tel. 773 720 55 66
NA - pt. 19:00, sob. 19:00
i niedz. 20:00
tel. 224 603 2237
(proszę zostawić wiadomość)
[email protected]
Grupa wsparcia dla
osób w żałobie,
Dzwoń tel. 630 921 1810
NAPROTECHNOLOGIA
- NATURALNA METODA
PLANOWANIA RODZINY
INFORMACJE TEL. 708 983 4158
Poradnia
rodzinna
psycholog Małgorzata Olczak
zapisy w biurze
tel. 773 777 7000
Słuchaj! RadioDeon.com - WNWI 1080 AM pon. - pt. 12:00 AM - 11:00 AM - tel. (773) 283 2425
Dla pierwszych 10 osób 10% zniżki.
www.happykidspreschool.org
Nie czekaj...
Przygotuj się
dzisiaj
Tadeusz
Gutowski, FIC
od 1995 roku
tel. 630 921 1810
Przedstawiciel
różnych firm
ubezpieczeniowych w zależności
od potrzeb. Gwarantowane plany
emerytalne - stały dochód do końca
życia, z 10% bonusem i z 6%
przychodem. Gwarantowane plany
na życie - ze zwrotem składki
ubezpieczeniowej albo spłacone przed
wiekiem emerytalnym. Obamacare,
medyczne, dentystyczne i wiele innych.
Doradca podatkowy od
1991 pomaga rozliczyć
podatki indywidualne i
biznesowe. Poumówienie proszę
dzwonić: Zbigniew Janik
Tel: 773 597 5397
6244 W. Belmont Ave.
Chicago, IL 60634
Przepyszna, oceaniczna ryba
bez ości. Zamarynowana,
najlepiej smakuje smażona
importowana z Filipin
do nabycia przy
5833 W. Irving Park Rd.
Szczegóły tel. 773 202 9988
NOWE POLSKIE PRZEDSZKOLE
HAPPY KIDS
zbiera zapisy dzieci w
wieku 15 mie. - 6lat
5815 W Irving Park,
Chicago, IL 60634
tel. (773) 427 5437
STANLEY’S TIRE
SHOP
Expres, wymiany,
naprawa, wyważanie kół,
opony nowe i używane
3021 N. Central Ave.
Chicago, IL 60634
tel. 773 9192726,
tel. 773 283 3736
GREKO Const.
- remonty: piwnic,
kuchni, łazienek
- stolarka,
malowanie, płytki
- handyman service
---
Grzegorz (708) 351 8513
Chicago Banc & Real
Estate Inc.
4257 A N. Milwaukee
Chicago, IL 60641
biuro: 773-427-5626
fax: 773-427-5656 Robert Jacek
Loan
[email protected] Consultant
Tylko z polecenia
Since 1992
-
CHRUPIĄCE
RURKI Z BITĄ
ŚMIETANĄ
REKLAMA ZA TYDZIEŃ
Sweet­World
5450­N­Milwaukee­Ave.
(773)­792­5566
ZIOŁOWA SAUNA LECZNICZA
POPRAWI TWOJE ZDROWIE
I SAMOPOCZUCIE
ZAPRASZAMY
USTAL TERMIN
TELEFONICZNIE 773 309 1858
5814 W. IRVING PARK RD.
CHICAGO, IL 60641
Dr. Romuald Kuza
POLSKI OKULISTA
Diagnostyka i leczenie,
okulary i soczewski.
Codziennie pilne przyjęcia!
5354 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60630 tel. 773 777 7444
www.polskiokulista.com
Specjalista I i II stopnia z AM w Łodzi
UNIA KREDYTOWA TO WIĘCEJ NIŻ BANK!
Od ponad 37 lat służymy Polonii oferując szeroki zakres usług finansowych: konta
oszczędnościowe, IRA, karty VISA, szeroki wybór kredytów oraz serwis bankowości internetowej. Zapraszamy do oddziału w Norridge (4147 North Harlem, Norridge, IL 60706) lub
otwarcia konta przez Internet na www.NaszaUnia.com.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!
1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com
* redakcja biuletynu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i jakość druku
5HNROHNFMH:LHONRSRVWQH
0,à2ĝ&,35$*1ĉ
NLONDVáyZRPLáRVLHUG]LX
Ojciec
REGDURZDQLH
G]LHFNR
F]XáRĞü
SURZDG]LR5REHUW%XMDN6-
PDUFDU
SRNDĪGHM0V]\ĞZSRUDQQHMRJRG]
RUD]
SRGF]DV0V]\ĞZZLHF]RUQHMRJRG]
-H]XLFNL2ĞURGHN0LOHQLMQ\
:HVW,UYLQJ3DUN&KLFDJR