Prawnik – Zamówienia publiczne – branża IT

Komentarze

Transkrypt

Prawnik – Zamówienia publiczne – branża IT
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.
poszukujemy osoby na stanowisko:
Prawnik – Zamówienia publiczne – branża IT
Miejsce pracy – Warszawa
Zakres obowiązków:

wsparcie prawne zamawiających oraz wykonawców na wszystkich etapach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym sporządzanie lub weryfikacja treści SIWZ, umów z zakresu IT,
sporządzanie odpowiedzi na pytania wykonawców, badanie, ocena i weryfikacja ofert, sporządzanie
odwołań do KIO i skarg do sądów okręgowych
samodzielna reprezentacja przed KIO oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi
wsparcie prawne zamawiających i wykonawców na etapie realizacji umowy
aktywny udział w negocjacjach i spotkaniach z klientami
sporządzanie opinii prawnych
przeprowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych
prowadzenie szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych dla klientów Kancelarii






Wymagania:



tytuł radcy prawnego bądź adwokata
minimum 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami publicznymi
wskazane doświadczenie w pracy związanej z obsługą sektora IT lub teleinformatycznego, w tym w
zakresie sporządzania umów
praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ewentualnie gotowość do podjęcia w tym zakresie
obowiązków
umiejętności organizacyjne oraz logicznego myślenia
wysokie zdolności komunikacyjne
umiejętność pracy w zespole
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem terminologii
prawniczej






Oferta:




możliwość pracy w renomowanej Kancelarii
możliwość samodzielnej realizacji ciekawych projektów
możliwość rozwoju zawodowego
stabilne warunki zatrudnienia
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego)
z dopiskiem „Prawnik – Zamówienia publiczne”
na adres: [email protected]
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie uprzejmie informujemy,
że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) prowadzonych
przez kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 170.”
www.traple.pl

Podobne dokumenty