KATE CLANCHY Poem for a Man with No Sense of Smell From

Komentarze

Transkrypt

KATE CLANCHY Poem for a Man with No Sense of Smell From
Here is a dose of contemporary American poetry translated by our graduates.
Class: Translation / Teacher: mgr Marek Marciniak
Piotr Radowicz
!
$ %
!
(
*
"
#
%
)
(
+
(
+
+
+(
+
*
,
,
,
(
*
,
+
*
+
*
, +
(
, (
.
(
+
/ + .
)
+
+
)
)
,+
/
!
"#
$%%&'
,
/
,
Piotr Radowicz
&
'
0
2
1
2
%
!
5
7+ .
6)
+
8
/
,
.
*/+
9
3
+ *
/+ (
(
,
/*
*
/
+
/
.
, (
)
.
3
6
+
,
#
,
/+
:
.
.,
6
(
/
2
8
4
#
,
(
(
,
*
*
.)
/
*
,
,
;
(
)
, /
+ .
.)
+
<
4
(
/
.
.
,
.
/
3
)
/
1
2
,
+ .
,)
(
( ,
. (
(
(
Magdalena Tomaszkiewicz
James Douglas Morrison
‘The Graveyard Poem’
‘Cmentarny wiersz’
It was the greatest night of my life.
Although I still had not found a wife
I had my friends
Right there beside me
We were close together
To była najwspanialsza noc w moim życiu,
Mimo tego, że wciąż nie miałem żony,
Byli ze mną przyjaciele,
Tuż przy mnie
Byliśmy blisko siebie
We tripped the wall and we scaled the graveyard
cmentarz,
Ancient shapes were all around us
The wet dew felt fresh beside the fog
Two made love in an ancient spot
One chased a rabbit into the dark
A girl got drunk and balled the dead
And I gave empty sermons to my head
Przeskoczyliśmy mur i wdarliśmy się na
Cemetery, cool and quiet
Hate to leave your sacred lay
Dread the milky coming of the day
Cmentarzu, cichy i spokojny
Nie chcę opuszczać twych świętości
Lękając się mętnego poranka
Starożytne kształty dookoła nas
Świeża rosa opadała razem z mgłą,
Para kochała się na starożytnym miejscu
Ktoś ścigał królika w głąb ciemności
Pijana dziewczyna zabawiała martwych,
A ja prawiłem w głowie puste kazania
tłum: Magdalena Tomaszkiewicz

Podobne dokumenty