27-28 czerwca 2016 r., Warszawa: konferencja naukowa „WIELKA

Komentarze

Transkrypt

27-28 czerwca 2016 r., Warszawa: konferencja naukowa „WIELKA
27-28 czerwca 2016 r., Warszawa: konferencja naukowa „WIELKA WĘDRÓWKA –
WIELKI POSTÓJ. ROMOWIE W LITERATURZE, HISTORII, POLITYCE”
Organizatorzy: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, Związek Romów
Polskich
Miejsce: Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk
Więcej informacji w załączniku
Formularz zgłoszenia

Podobne dokumenty