Karta oceny ogrodu „Najpiękniejszy ogród w gminie

Transkrypt

Karta oceny ogrodu „Najpiękniejszy ogród w gminie
Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu
„Najpiękniejszy ogród w gminie Sieniawa 2016”
Karta oceny ogrodu
„Najpiękniejszy ogród w gminie Sieniawa 2016”
Uczestnik ……………………………………………………………………….…………..…
Adres ogrodu zgłoszonego do konkursu …………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………..
Oceniający ……………………………………………………………………………………..
Kryteria oceny:
1. Kształtowanie przestrzeni - styl ogrodu.
2. Podział funkcjonalny : część reprezentacyjna ( tzw. przedogródek ), część
wypoczynkowa, część gospodarcza.
3. Komunikacja w ogrodzie.
4. Kompozycja zieleni - uwzględnienie czynników i elementów kompozycji.
5. Zasady doboru roślin w kompozycji ( rozmiary roślin, formy pokrojowe, struktura
i barwa roślin).
6. Ogrody skalne ( zróżnicowanie wysokości, dobór miejsca, dobór materiału
kamiennego, dobór roślinności).
7. Estetyka ogrodzenia - dobór materiału
8. Pielęgnacja ogrodu - bardzo ważny element oceny.

Podobne dokumenty