dwustrefowe sterowanie momentu i strumienia napędu

Komentarze

Transkrypt

dwustrefowe sterowanie momentu i strumienia napędu
Paweł WÓJCIK
Marian P. KAŹMIERKOWSKI
DWUSTREFOWE STEROWANIE MOMENTU
I STRUMIENIA NAPĘDU FALOWNIKOWEGO
Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM KLATKOWYM
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł opisuje sterowanie silnikiem
indukcyjnym klatkowym zasilanym z falownika napięcia w obszarze
osłabionego strumienia. Praca powyżej prędkości bazowej wiąże się z
ograniczeniami wynikającymi z maksymalnego napięcia wyjściowego
przekształtnika energoelektronicznego, maksymalną dopuszczalną wartością
prądu fazowego silnika oraz ograniczeniem momentu elektromagnetycznego
w obszarze stałej mocy i stałego poślizgu. W tym artykule przedstawiono
metodę maksymalizacji momentu w obszarze osłabiania strumienia, oraz
porównano ją z powszechnie stosowaną w praktyce metodą 1/omega. Sterowanie silnika indukcyjnego zostało zrealizowane w oparciu o metodę
bezpośredniej regulacji momentu z modulacją wektorową (ang. Direct
Torque Control with Space Vector Modulation DTC–SVM).
W artykule przedstawione zostały wyniki eksperymentalne dla silnika
trakcyjnego 75 kW.
Słowa kluczowe: osłabianie strumienia, bezpośrednie sterowanie momentem i strumieniem,
silnik indukcyjny klatkowy

Podobne dokumenty