Kierunek: EKONOMIA Profil: praktyczny

Transkrypt

Kierunek: EKONOMIA Profil: praktyczny
Studia pierwszego stopnia - licencjackie
Kierunek: EKONOMIA
Profil: praktyczny
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016
Formy studiów:
 Stacjonarne
 Niestacjonarne
Lista przedmiotów planowanych do realizacji w toku studiów:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nazwa przedmiotu
Przedmioty ogólnouczelniane
Język obcy
Przedmiot społeczny do wyboru 1
Przedmiot społeczny do wyboru 2
Filozofia
Technologia informacyjna
Wychowanie fizyczne
Tutorial
Ochrona własności intelektualnej
Szkolenie BHP
Proseminarium
Podstawy prawa
Logika z retoryką
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja międzykulturowa
Przedmioty podstawowe
Metody matematyczne w ekonomii
Statystyka
Ekonometria
Mikroekonomia
Podstawy makroekonomii
Zarządzanie
Rachunkowość
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Przedmioty kierunkowe
Polityka społeczno-gospodarcza
Informacyjne systemy zarządznia
Instytucje Zachodu
Podstawy finansów
Finanse publiczne
Rynki finansowe
Prawo gospodarcze
Gra decyzyjna - zarządzanie przedsiębiorstwem
Kierowanie zespołami ludzkimi
Ekonomika organizacji przedsiębiorstwa
Marketing
Negocjacje w biznesie
Finanse przedsiębiorstwa
Przedmiot do wyboru 1
Przedmiot do wyboru 2
Przedmiot do wyboru 3
Przedmiot do wyboru 4
Przedmiot specjalnościowy 1
Przedmiot specjalnościowy 2
Przedmiot specjalnościowy 3
Przedmiot specjalnościowy 4
44
45
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
Lp.
Przedmiot społeczny do wyboru 1
1
2
Lp.
1
2
Lp.
1
2
3
4
5
6
Etyka
Psychologia
Przedmiot społeczny do wyboru 2
Kultury i cywilizacje
Socjologia
Przedmioty do wyboru (4 z 6)
Globalizacja procesów gospodarczych
Bankowość
Ubezpieczenia
Analiza ekonomiczna
Finanse samorządowe
Przedsiębiorczość innowacyjna
2
Specjalność: Biznes międzynarodowy
(odrębna ścieżka kształcenia)
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Gospodarka światowa
Zarządzanie strategiczne
Logistyka w obrocie międzynarodowym
Zarządzanie międzynarodowe
Specjalność: Zarządzanie biznesem
(odrębna ścieżka kształcenia)
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Zarządzanie jakością
Podstawy logistyki
Biznes plan
Zarządzanie strategiczne
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Organizacja i techniki sprzedaży
Prawo handlowe
Komunikacja marketingowa
Logistyka
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Prowadzenie biznesu w sieci
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Aspekty prawne e-gospodarki
Technologie i narzędzia internetowe
Marketing on-line
E-handel i usługi elektroniczne
3

Podobne dokumenty