Kierunek: ZARZĄDZANIE Profil: praktyczny

Transkrypt

Kierunek: ZARZĄDZANIE Profil: praktyczny
Studia pierwszego stopnia - licencjackie
Kierunek: ZARZĄDZANIE
Profil: praktyczny
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016
Formy studiów:
 Stacjonarne
 Niestacjonarne
Lista przedmiotów planowanych do realizacji w toku studiów:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nazwa przedmiotu
Przedmioty ogólnouczelniane
Język obcy
Przedmiot społeczny do wyboru 1
Przedmiot społeczny do wyboru 2
Filozofia
Technologia informacyjna
Wychowanie fizyczne
Tutorial
Ochrona własności intelektualnej
Szkolenie BHP
Proseminarium
Podstawy prawa
Logika z retoryką
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja międzykulturowa
Przedmioty podstawowe
Metody matematyczne w zarządzaniu
Statystyka
Mikroekonomia
Podstawy makroekonomii
Podstawy zarządzania
Podstawy finansów
Prawo gospodarcze
Rachunkowość
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Przedmioty kierunkowe
Zarządzanie strategiczne
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Informatyka w zarządzaniu
Marketing
Zarządzanie finansami publicznymi
Finanse międzynarodowe
Ekonomika organizacji przedsiębiorstwa
Finanse przedsiębiorstwa
Procesy informacyjne w zarządzaniu
Kierowanie zespołami ludzkimi
Rachunkowość finansowa
Gra decyzyjna - zarządzanie przedsiębiorstwem
Przedmiot do wyboru 1
Przedmiot do wyboru 2
Przedmiot do wyboru 3
Przedmiot do wyboru 4
Przedmiot specjalnościowy 1
Przedmiot specjalnościowy 2
Przedmiot specjalnościowy 3
44
Przedmiot specjalnościowy 4
45
46
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
Lp.
Przedmiot społeczny do wyboru 1
1
2
Lp.
1
2
Lp.
1
2
3
4
5
6
Etyka
Psychologia
Przedmiot społeczny do wyboru 2
Kultury i cywilizacje
Socjologia
Przedmioty do wyboru (4 z 6)
Bankowość
Przedsiebiorczośc innowacyjna
Logistyka
Informatyczne systemy zarządzania (ERP/SAP)
Finanse samorządowe
Negocjacje w biznesie
2
Specjalność: Zarządzanie firmą
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Biznes plan
Podstawy prawne działalności firmy
Komunikacja marketingowa
Zarządzanie międzynarodowe
Specjalność: Zarządzanie międzynarodowe
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Prawo międzynarodowe
Gospodarka światowa
Zarządzanie międzynarodowe
Logistyka w obrocie mędzynarodowym
Specjalność: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
(odrębna ścieżka kształcenia)
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
Rachunkowość zarządcza i controlling
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
3

Podobne dokumenty