Turniej szachowy FLAMPARK 4

Komentarze

Transkrypt

Turniej szachowy FLAMPARK 4
Turniej szachowy FLAMPARK 4 - Regulamin
Wałbrzych 27.09.2015
ORGANIZATORZY
Pizzeria Football Pub - www.footballpub.pl
FLAMPARK team - flampark.aires.pl
WOK Wałbrzych – www.wok.walbrzych.pl
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
27.09.2015 niedziela godz.10:00.
Pizzeria Football Pub, Wałbrzych, ul.Wańkowicza 18 (Biały Kamień)
Dojazd: Wrocław Gł. 7:42 – Wałbrzych Miasto 8:50, Jelenia Góra 7:46 – Wałbrzych Miasto 9:06. Z dworca autobusem linii 8,
przystanek za torami, w kierunku Szczawna-Zdroju (do góry), godz.9:35 lub spacerem 2km (dosyć stromo).
UCZESTNICTWO
Uczestnikami turnieju mogą być wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia, potwierdzą udział i opłacą wpisowe przed
zamknięciem listy startowej. Wysokość wpisowego wynosi 10 zł, a dla urodzonych w 1998r i młodszych 5zł. Liczba graczy jest
ograniczona do 48. O przyjęciu decyduje ranking startowy.
Zgłoszenia do dnia 26.09.2015 telefonicznie (699981712), na stronie http://flampark.aires.pl lub e-mailem na adres
[email protected] podając dane: imię i nazwisko, klub lub miasto, rocznik (dzieci i młodzież), ew. numer telefonu. W razie
wolnych miejsc możliwe zapisy na miejscu w dniu turnieju. Potwierdzenie udziału i wpłata wpisowego w biurze zawodów w dniu
turnieju do godz. 10:00.
PLAN TURNIEJU
27.09.2015 9:00 – otwarcie biura zawodów
9:00 – 10:00 – zgłaszanie, potwierdzanie zgłoszeń, wpłata wpisowego
10:00 – zamknięcie listy zgłoszeń, generowanie kojarzeń wszystkich rund
10:00 – 10:30 – oficjalne otwarcie turnieju, odczytanie kojarzeń pierwszej rundy
10:30 – 13:25 – rozegranie rund I-V (rundy co 35 minut).
13:25 – 14:10 – przerwa na posiłek. Lider po 5 rundach – posiłek gratis, pozostali uczestnicy – zniżka 10%.
14:10 – 15:55 – rozegranie rund VI-VIII (rundy co 35 minut).
16:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie w formule FLAMPARK, przy użyciu serwisu http://flampark.aires.pl (tam też więcej informacji).
System kojarzeń: FLAMPARCK – kojarzenia wszystkich rund przed przed rozpoczęciem gry, dobierani rywale o zbliżonym
rankingu. Pod komunikatem zamieszczono fragment tabeli kojarzeń.
Dystans: 8 rund
Tempo gry: 15' + 1''/ruch
Skrócenie czasu gry: każdy zawodnik w starciu z rywalem o niższym rankingu, będzie mógł przed rozpoczęciem partii,
zadeklarować skrócenie swojego czasu gry o maksymalnie 10 minut. Takie utrudnienie sobie gry będzie premiowane dodaniem
do punktacji FLAMPARK 0.2 punktu procentowego za każdą minutę skrócenia. Taka sama liczba będzie odjęta od wyniku jego
rywalowi, któremu czas gry się nie zmienia.
RANKING STARTOWY
Jako ranking startowy przyjmuje się ranking FIDE. W razie jego braku, posiadaczowi kategorii szachowej przyznaje się:
kat.I – 1825, II – 1650, III – 1500, IV – 1350, V – 1200, natomiast gracz bez kategorii deklaruje ranking (nie niższy niż 1200).
OCENA WYNIKÓW
O wyniku końcowym decyduje liczba uzyskanych punktów FLAMPARK (Pf), na które składają się:
a) wyrażony procentowo rezultat uzyskany w rozegranych partiach (P%=100 x zdobycz_punktowa / ilość_rozegranych_partii).
Zdobycz punktowa w zależności od wyniku partii: 1 - wygrana, 0.5 - remis, 0 - porażka, -0.5 - nie przystąpienie do gry
(walkower). Nie rozegranie partii z powodu braku rywala – partia nie jest brana pod uwagę.
b) poziom trudności (level) wynikający z rankingu średniego rywali (Pc), ewentualnego skrócenia czasu gry (Pt) i ewentualnej
różnicy liczby partii rozegranych czarnymi i białymi (Pb = gry_czarnymi – gry_białymi)
NAGRODY
Pula nagród > 1600zł
a) 8 nagród dla najlepszych graczy w kwotach:
I - 350zł + puchar + pizza (duża)
II - 250zł + puchar + pizza (średnia)
III - 170zł + puchar + pizza (mała)
IV - 130zł, V - 100zł, VI - 80zł, VII - 60zł, VIII – 50zł
Dodatkowo najlepsza szóstka otrzyma stały rabat 10% na posiłki w Pizzerii Football Pub.
b) Premia za postęp
Zawodnicy którzy poprawią swój ranking otrzymają premię proporcjonalną do tego wzrostu (ΔR) i ich rankingu startowego (R).
Pula przeznaczona na te premie wynosi 310zł
UWAGI KOŃCOWE
Wyniki będą dostępne on-line w serwisie http://flampark.aires.pl
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy i ostatecznej interpretacji regulaminu.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na
przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
______________________________________________________________________________________________________
Fragment tabeli kojarzeń. U góry nr rywala i kolor gry, na dole nr stolika.
Nr
I
II
III
IV
1
6●
10 ○
4●
8○
2
3○
3
2●
4
7○
5
10 ● 14 ○
6
1○
7
4●
8
11 ○
3
5
7●
1
5○
1
6○
1
3●
3
5●
2●
2
1
2
13 ●
3
3
12 ● 16 ○
1
15 ●
4
6
3○
8
1●
4
8○
4
1○
4●
2
3○
2
2
6○
3
8○
3
5●
4
5○
10
3
8●
3
6●
4
1
1
3
5●
1
2
4
Nr
1●
7●
20 ○
3
4○
2
3
6●
1
2●
17 ●
19 ○
4
9●
9
7○
2○
8
2
18 ●
VIII
1
5
15 ○
4○
9○
2○
13 ●
1
6
2
3
11 ○
VII
3●
6
12 ○ 10 ● 16 ○
1○
7
VI
7
1
4
2
5
4
1
3
2
4
9●
8●
11 ●
2
2
V
14 ● 12 ○
4
7○
4
4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
6●
2○
22 ●
4○
11 ●
10 ○
9
14 ● 18 ○
10
5○
11
8●
12
15 ○ 19 ●
13
18 ● 22 ○ 10 ●
14
9○
15
12 ●
16
19 ○ 23 ●
7
9
1●
5
5
4○
4
6
11
5●
7
6
8
1
5
8
7○
6
7
5
7
8
10
11 ○
8
12
6
5
9●
5
12 ●
5
6
6
11 ○
6
15 ● 14 ○
1
7
7
25 ● 16 ○ 13 ●
7
4●
7
8
7
28 ○ 13 ○ 16 ●
2
27 ○
8
6
9○
10 ●
2○
13
1○
7
7●
12
1●
6
26 ●
3
5
5
24 ○
1
6
20 ● 24 ○
4
5
23 ○
6○
2
21 ● 12 ○
2●
10
3●
17 ○ 21 ●
8○
11
3○
5
16 ● 20 ○
2
6
9
3
13 ○ 17 ●
8
14
3●
7
8
14 ● 15 ○
8
8
8