Turniej szachowy FLAMPARK 6

Komentarze

Transkrypt

Turniej szachowy FLAMPARK 6
Turniej szachowy FLAMPARK 6 - Regulamin
Wałbrzych 29.01.2017
ORGANIZATORZY
WOK Wałbrzych – wok.walbrzych.pl
FLAMPARK team - flampark.aires.pl
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
29.01.2017 niedziela godz.10:00.
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Wałbrzych, ul.Wysockiego 29 (Stara Kopalnia)
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie w formule FLAMPARK, przy użyciu serwisu http://flampark.aires.pl (tam też więcej informacji).
System kojarzeń: FLAMPARK – kojarzenia wszystkich rund przed przed rozpoczęciem gry, dobierani rywale o zbliżonym
rankingu. Pod komunikatem zamieszczono fragment tabeli kojarzeń.
Dystans: 10 rund
Tempo gry: 15' + 1''/ruch
Skrócenie czasu gry: każdy zawodnik w starciu z rywalem o niższym rankingu, będzie mógł przed rozpoczęciem każdej partii,
zadeklarować skrócenie swojego czasu gry o maksymalnie 15 minut. Takie utrudnienie sobie gry będzie premiowane dodaniem
do punktacji FLAMPARK ok.0.2 punktu procentowego za każdą minutę skrócenia. Taka sama liczba będzie odjęta od wyniku jego
rywalowi, któremu czas gry się nie zmienia.
NAGRODY
Pula nagród: 2930zł + wpływy z wpisowego
a) 12 nagród głównych dla najlepszych graczy w kwotach:
I - 750zł + puchar,
II - 600zł + puchar,
III - 450zł + puchar,
IV - 300zł, V - 200zł, VI - 150zł, VII - 120zł, VIII – 100zł, IX – 80zł, X – 70zł, XI – 60zł, XII – 50zł
b) Premia za postęp
Zawodnicy którzy poprawią swój ranking (bez względu na zajęte miejsce) otrzymają premię proporcjonalną do tego wzrostu (ΔR) i
ich rankingu startowego (R). Pula przeznaczona na te premie jest równa wpływom z wpisowego.
UCZESTNICTWO
Uczestnikami turnieju mogą być wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia, potwierdzą udział i opłacą wpisowe przed
zamknięciem listy startowej. Wysokość wpisowego wynosi 10 zł, a dla urodzonych w 1999r i młodszych 5 zł.
Liczba graczy jest ograniczona do 80. O przyjęciu decyduje ranking startowy!.
Zgłoszenia na stronie internetowej serwisu http://flampark.aires.pl. W razie wolnych miejsc możliwe zapisy na miejscu w dniu
turnieju. Potwierdzenie udziału i wpłata wpisowego w biurze zawodów w dniu turnieju do godz. 09:45 (w razie obawy spóźnienia
prosimy o informację pod tel.699981712 przed godz.9:40)
RANKING STARTOWY
Jako ranking startowy przyjmuje się wyższy z rankingów: FIDE lub FLAMPARK. W razie ich braku, posiadaczowi kategorii
szachowej przyznaje się: kat.I – 1825, II – 1650, III – 1500, IV – 1350, V – 1200, natomiast gracz bez kategorii deklaruje ranking
OCENA WYNIKÓW
O wyniku końcowym decyduje liczba uzyskanych punktów FLAMPARK (Pf), na które składają się:
a) wyrażony procentowo rezultat uzyskany w rozegranych partiach (P%=100 x zdobycz_punktowa / ilość_rozegranych_partii).
Zdobycz punktowa w zależności od wyniku partii: 1 - wygrana, 0.5 - remis, 0 - porażka, -0.5 - nie przystąpienie do gry
(walkower). Nie rozegranie partii z powodu braku rywala – partia nie jest brana pod uwagę.
b) poziom trudności (level) wynikający z rankingu średniego rywali (Pc), ewentualnego skrócenia czasu gry (Pt) i ewentualnej
różnicy liczby partii rozegranych czarnymi i białymi (Pb = gry_czarnymi – gry_białymi)
PLAN TURNIEJU
29.01.2017 9:00 – otwarcie biura zawodów
9:00 – 09:45 – zgłaszanie, potwierdzanie zgłoszeń, wpłata wpisowego
09:45 – zamknięcie listy zgłoszeń,
09:45 – 10:00 – odprawa, generowanie kojarzeń wszystkich rund, wydruk i rozdanie kart gracza
10:00 – 12:55 – rozegranie rund I-V (rundy co 35 minut).
12:55 – 13:25 – przerwa.
13:25 – 16:20 – rozegranie rund VI-X (rundy co 35 minut).
16:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
UWAGI KOŃCOWE
Wyniki będą dostępne on-line w serwisie http://flampark.aires.pl
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy i ostatecznej interpretacji regulaminu.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na
przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
______________________________________________________________________________________________________
Fragment tabeli kojarzeń. U góry nr rywala i kolor gry, na dole nr stolika.
Nr
I
1
2●
II
2
1○
3
4○
4
3●
1
1
2
2
III
IV
6 ○ 10 ● 4 ○
1
3●
2
2○
2
1
7○
4
6●
2
1
5●
3
6
VI
VII VIII
IX
X
9○
5 ● 11 ○ 7 ●
3○
1
1
1
2
1
1
1
9 ○ 10 ○ 6 ● 12 ○ 8 ●
5
2
2
8 ○ 12 ● 11 ○ 7 ●
7 ● 11 ○ 1 ●
4
V
8●
2
3
3
5 ○ 12 ○ 8 ●
3
4
2
5●
2
9○
3
5
1
4●
2
1●
1
6 ● 10 ○ 2 ○
4
4
6
2