ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA Gdy raz poznawszy Boga, nie zasługujemy

Transkrypt

ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA Gdy raz poznawszy Boga, nie zasługujemy
ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
Gdy raz poznawszy Boga, nie zasługujemy za Jego światło przez brak
czujności w kochaniu, gdy nie wykorzystując łaski pozwolimy, że krzyż
nas powali- nasza dusza miota się w ciemności i udrękach, i szuka
Boga.
Szuka Miłości, wzywa jej, woła, czasem krzyczy i lamentuje. Lecz nie
znajduje jej. Nie znajduje, bo nie kocha.
Bóg nie ustępuje. Jego prawo jest niezmienne. <<Niebo i ziemia
przeminą…>> (Mk 13,31). A Jego słowa nie znają wyjątków.
Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać-otrzymuje
miłość, kiedy ma miłość.
Bóg stworzył ją na swój obraz i podobieństwo i szanuje godność, w
którą ją przyodział.
To dusza ma podjąć inicjatywę i kochać jak gdyby pierwsza w
odpowiedzi na łaskę. Wtedy Bóg przychodzi, objawia się temu, kto Go
kocha, daje temu, kto ma, tak że będzie miał nadmiar.
Dusza, która kocha, uczestniczy w Bogu i czuje się królową. Niczego
się nie boi. Każda rzecz nabiera dla niej wartości.
Przychodzimy ze śmierci do życia, kiedy kochamy.
Chiara Lubich, Tylko Jedno, Katowice 1986

Podobne dokumenty