Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza.

Transkrypt

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza.
Januar / Styczeń 2017
poln.
Boże, Ty Boże mój, Ciebie
szukam, Ciebie pragnie
moja dusza.
( Ps 63,2 )
______________________________________
Szukam Ciebie!
I’m looking for you!
„Freunde des Wortes“
Kontakt:
Tel.:
Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen
0049-172-5638432
Mail:
[email protected]
homepage
www.onword.de
Kochani Przyjaciele Słowa,
nasze życie jest kolorowe jak paleta farb, pozwalająca artyście wyrażać radość,
smutek, tęsknotę, ból, nadzieję, rozczarowanie, samotność czy spełnienie. Wszystkie
te odczucia można także odnaleźć w skarbcu modlitewnym Starego Testamentu, w Psalmach.
Psalm to wyrażone w formie wiersza doświadczenie, które od 3000 tysięcy lat jest przez ludzi
nieustająco z nadzieją śpiewane, wypłakiwane, wykrzykiwane, wymodlone.
W roku 2017 zapraszamy do zabierania na swoje życiowe drogi słów Psalmów,
aby w ten sposób włączyć się w długi tradycyjny łańcuch modlitewny. Każde słowo
w Psalmie warto też czytać i rozważać w kontekście całego Psalmu.
Wyobraź sobie małe dziecko, które w tłumie zgubiło swoją mamę i od razu zaczyna
ją wołać i szukać. Podobnie jest również z naszą duszą, którą porównać można do małego
dziecka. Dusza szuka nieustannie Tego, który ją stworzył. Potrzebuje bliskości ze Stwórcą.
Dusza spragniona jest Boga. Codziennie musi pić Bożą "wodę życia" (J 4,10). Ta woda
płynie w momentach, w których jesteśmy całkowicie oddani jakiejś sprawie, innemu
człowiekowi, Bogu w modlitwie, sobie samym w chwilach ciszy i spokoju. W takich
momentach wydaje się, że nasza dusza dotyka Boga, którego ona nieustannie poszukuje.
Pije ona „wodę życia" i znajduje pokój, aby wkrótce znów poczuć pragnienie i tęsknotę...
Jest z nią tak jak z człowiekiem, który widzi horyzont, ale, gdy zmierza w jego kierunku,
ten się oddala i chce być zdobywany ciągle na nowo.
Kochany Przyjacielu Słowa, „szukam Ciebie!". Zabierzmy te słowa do naszej
codzienności. Spróbujmy w różnych życiowych sytuacjach być CAŁKOWICIE obecnymi
tu i teraz. Gdy tak będziemy żyć, to poczujemy "dotyk" Tego, który jest zawsze blisko
i którego szuka nasza dusza. Znajdźmy wieczorem trochę czasu, aby wszystkie przeżyte
w ciągu dnia chwile zebrać razem, jak perły. Wtedy dusza zostanie nagrodzona POKOJEM.
Szukam Ciebie! - I’m looking for you!
OnWordTeam
Meinolf Wacker

Podobne dokumenty