„Czy znasz bajki Charlesa Perraulta”

Transkrypt

„Czy znasz bajki Charlesa Perraulta”
„ Witajcie w Akademii
Pana Kleksa”
Konkurs literacki
Organizator: GBP Filia w Straszydlu
1. Cel konkursu:
- kształtowanie czytelniczych zainteresowań dzieci
- rozbudzenie zainteresowania twórczością Jana
Brzechwy
- kształtowanie umiejętności przekazywania przez
uczniów zapamiętanych wiadomości
Zasady uczestnictwa w konkursie:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl.IV
- każdy uczestnik odpowiada w formie pisemnej na
22 pytania ( w 5 pytaniach należy dokończyć zdania)
- oprócz tego ma możliwość wylosowania 5 pytań ze
szklanej kuli (pytania za 1 lub 2 punkty).
- dobra zabawa przy muzyce do filmu „Akademia Pana
Kleksa” (rysowanie portretu Pana Kleksa)
- wygrywa uczestnik uzyskujący największą ilość punktów.
- Podsumowanie konkursu w dn.27.11.2012r.
Rozdanie nagród w uzgodnionym terminie przez
organizatora.
4. Termin konkursu : 26.11.2012r. (poniedziałek)
po zajęciach lekcyjnych.

Podobne dokumenty