Komunikat - Polski Związek Tenisowy

Transkrypt

Komunikat - Polski Związek Tenisowy
Polski Związek Tenisowy | Polish Tennis Association
Kolegium Sędziów | Officiating Committee
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r.
Stadion Narodowy
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03 – 901 Warszawa
www.sedziowiepzt.pl | [email protected]
KURS NA SĘDZIEGO REGIONALNEGO PZT
Zielona Góra, 23-25 września 2016 r.
Miejsce Kursu:
część teoretyczna: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ul. Sulechowska 37 (sala konferencyjna
restauracji przy kortach tenisowych).
część praktyczna: korty tenisowe Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ul. Sulechowska 37
Termin Kursu:
23-25.09.2016 r. (piątek, sobota, niedziela)
Plan Kursu:
23.09.2016 piątek
24.09.2016 sobota
25.09.2016 niedziela
od godz. 15:30 do 20:00
od godz. 09:00 do 18:00
od godz. 09:00 do 16:00
Organizator:
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisowego
Lubuski Związek Tenisowy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
Termin zgłoszeń:
do 10.09.2016 r.
Sposób zgłoszeń:
Formą zgłoszenia jest odesłanie na adres Kolegium Sędziów ([email protected]) wypełnionego
formularza Kandydata na Kurs na Sędziego Regionalnego, do pobrania na stronie KS PZT w zakładce
Dokumenty/Aplikacje na kursy. Jako temat wiadomości prosimy wpisać miejsce kursu.
Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Wyniki selekcji na kurs oraz szczegółowe informacje zostaną
rozesłane uczestnikom drogą elektroniczną po 12.09.2016 r.
Warunki uczestnictwa:
- ukończone 16 lat;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego sportowego;
(zaświadczenie może być wydane przez lekarza dowolnej specjalności, nie jest wymagane zaświadczenie od
lekarza medycyny pracy lub medycyny sportowej, zaświadczenie należy obowiązkowo dostarczyć podczas trwania
kursu)
Opłata za Kurs:
300zł - płatne po uzyskaniu informacji o przyjęciu na kurs, nie później niż 16.09.2016 r.,
na konto KS PZT:
BGŻ BNP Paribas 87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Tytuł wpłaty: „Kurs podstawowy ZIELONA GÓRA – Imię i Nazwisko”
(potwierdzenie dokonania wpłaty będzie podstawą przyjęcia na kurs)
Kurs podstawowy na sędziego regionalnego PZT kończy się egzaminem składającym się z części
teoretycznej, w ramach którego sprawdzana jest wiedza z zakresu Przepisów Gry w Tenisa, Procedur
i Obowiązków Sędziów PZT, oraz ocenianej praktyki na korcie.
Uczestnictwo w szkoleniu nie stanowi gwarancji uzyskania uprawnień Sędziego Regionalnego PZT.
Więcej informacji: [email protected]

Podobne dokumenty