informacje dla informacje dla informacje dla

Komentarze

Transkrypt

informacje dla informacje dla informacje dla
www.fsinsider.com
INFORMACJE DLA
Poradnik strategiczny
można uzyskać w witrynie
primagames.com®
WTAJEMNICZONYCH
www.fsinsider.com
Wpływ gier wideo na twoje zdrowie
Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu
Niewielki odsetek osób może być narażony na dolegliwości wywołane
określonymi obrazami, w tym migającym światłem lub układami obrazów,
które mogą pojawiać się w grach wideo. Na dolegliwości wywołane
szkodliwym działaniem obrazu w zetknięciu z grami wideo mogą być
narażone nawet osoby, które nigdy nie miały tego typu problemów, ale mają
niezdiagnozowaną chorobę, np. ataki epilepsji.
Takie stany mogą przybrać formę różnych symptonów, w tym mroczki,
problemy ze wzrokiem, drganie powiek lub twarzy, drganie lub trzęsienie
rąk albo nóg, dezorientacja lub okresowa utrata koncentracji. Ataki tego
typu mogą także powodować utratę świadomości lub konwulsje, które z kolei
mogą prowadzić do obrażeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem
o przedmioty znajdujące się w pobliżu.
Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać
grę i skonsultować się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować dzieci i pytać,
czy nie występują u nich wymienione objawy. Dzieci i nastolatki są bardziej
narażone na te ataki niż dorośli.
Ryzyko wystąpienia ataków wywołanych wyświetlanymi obrazami można
ograniczyć, stosując poniższe środki zapobiegawcze:
•
•
•
•
Siadać w większej odległości od ekranu telewizora.
Korzystać z telewizora o mniejszym ekranie.
Grać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
Nie grać w stanie senności lub zmęczenia.
W stwierdzonych przypadkach ataków epilepsji wywołanych wyświetlanymi
obrazami przed przystąpieniem do gry należy skonsultować się z lekarzem.
Informacje zawarte w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do witryn internetowych,
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przykładowe nazwy firm, organizacji,
produktów, domen, adresy e-mail, logo, nazwiska osób, nazwy miejsc i wydarzeń wymienione w niniejszym
dokumencie są fikcyjne, a wszelka zbieżność z danymi rzeczywistymi jest przypadkowa. Za przestrzeganie
wszystkich obowiązujących praw autorskich odpowiada użytkownik. Nie ograniczając praw autorskich,
żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przechowywana w systemach archiwizacji
danych ani wprowadzana do takich systemów, przekazywana w jakiejkolwiek formie za pomocą
jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, jako kserokopia, nagranie itd.) ani też
wykorzystywana do jakichkolwiek celów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Microsoft Corporation.
Firma Microsoft może być właścicielem patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, praw
autorskich lub innych praw własności intelektualnej obejmujących treść niniejszego dokumentu. O ile nie
określono tego wyraźnie w formie pisemnej w dowolnej umowie licencyjnej firmy Microsoft, posiadanie
tego dokumentu nie stanowi licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności
intelektualnej.
© & p 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microsoft, logo Microsoft Game Studios i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Nazwy wymienionych w tym dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli.
W niniejszym produkcie została wykorzystana technologia oprogramowania na licencji firmy GameSpy
Industries, Inc. © 1999–2006 GameSpy Industries, Inc. GameSpy i hasło „Powered by GameSpy” są
znakami towarowymi firmy GameSpy Industries, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Instalacja.................................................................2
Bezproblemowa instalacja........................................................... 2
Bezproblemowa aktywacja.......................................................... 2
Wprowadzenie.........................................................3
Rozpocznij tutaj............................................................................ 3
Wiele możliwości......................................................4
Zakosztuj misji: przygód, wyzwań i nagród!............................ 4
Poznaj świat na swój własny sposób.......................................... 4
Dziel się niebem w trybie dla wielu graczy............................... 5
Ucz się pod okiem prawdziwego instruktora........................... 5
Dowiedz się wszystkiego o lotnictwie
i programie Flight Simulator X. ........................................... 5
Spis treści
­­ OSTRZEŻENIE
Nauka pilotażu.........................................................6
Chcę wznieść się w powietrze!.................................................... 6
Szkoła lotnicza.............................................................................. 7
Porady dotyczące latania...........................................8
Dodatkowe informacje dla nowych pilotów............................. 8
Zapisywanie i ładowanie......................................... 10
Zapisywanie i ładowanie misji lub lotów swobodnych.........10
Zwiedź świat.......................................................... 11
Udaj się w dowolne miejsce na świecie!..................................11
Wyzwania . ............................................................ 14
Myślisz, że dużo potrafisz? Oto co przygotowaliśmy
dla ciebie!...............................................................................14
Więcej możliwości................................................... 18
Nieograniczone możliwości......................................................18
Autorzy.................................................................. 20
Pomoc techniczna ................................................... 21
Korzysta z formatu Bink Video. © Copyright 1997–2006 RAD Games Tools, Inc.
INSTALACJA
Rozpocznij tutaj
Aby zainstalować program
Flight Simulator X,
włóż dysk 1 do stacji dysków DVD w komputerze, a następnie
postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Microsoft®
Uwaga: Aby zainstalować program Flight Simulator X na
komputerze, wymagane są uprawnienia administratora.
Uprawnienia administratora nie są wymagane do korzystania
z programu. Program można zainstalować wyłącznie za
pośrednictwem stacji dysków DVD — nie można przeprowadzić
instalacji przy użyciu stacji dysków CD.
Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, w systemie
Microsoft Windows® XP (lub nowszym) wykonaj następujące
czynności:
1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
2. W widoku kategorii w obszarze Wybierz kategorię kliknij
aplet Dodaj lub usuń programy.
3. W obszarze Wybierz zadanie kliknij pozycję Dodaj
program.
4. W oknie dialogowym Dodaj lub usuń programy kliknij
przycisk Dysk CD lub dyskietka (ta opcja jest właściwa także
dla dysków DVD), a następnie postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie, aby ukończyć instalację.
Część Wprowadzenie stanowi najlepszy sposób na zapoznanie
się z programem Flight Simulator X, zarówno przez
początkujących, jak i doświadczonych pilotów — każdy
użytkownik znajdzie tutaj coś dla siebie.
Aby uzyskać dostęp do modułu Wprowadzenie, w menu
głównym kliknij polecenie Centrum szkoleniowe, a następnie
kliknij polecenie Wprowadzenie.
Wprowadzenie
BEZPROBLEMOWA INSTALACJA
BEZPROBLEMOWA AKTYWACJA
Dokonaj aktywacji oprogramowania podczas pierwszego
uruchomienia programu Flight Simulator X. Gdy
zostanie wyświetlony monit, postępuj według prostych
instrukcji wyświetlanych na ekranie. Na komputerze
z wieloma kontami administrator musi aktywować
oprogramowanie z poziomu konta administratora.
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH

INSTALOWANIE NA KOMPUTERZE
Z WIELOMA KONTAMI
Domyślnie program Flight Simulator X instalowany
dla jednego użytkownika (konta) jest instalowany
dla wszystkich użytkowników komputera
(wszystkich kont).
WIELE MOŻLIWOŚCI
W programie Flight Simulator X dostępne są interaktywne
wyzwania i przygody nazywane misjami. Charakteryzujące się
szerokim zakresem poziomów trudności i różną tematyką misje
pozwalają użytkownikowi poznać różnorodny świat programu
Flight Simulator X na wiele sposobów. Niezależnie od tego,
czy chcesz pilotować motolotnię przez bramki w powietrzu,
wykonywać figury akrobacyjne w specjalnym samolocie, przeżyć
lot nad dzikimi terenami w klasycznym wodnosamolocie,
uczestniczyć w akcji poszukiwawczo-ratunkowej czy też
pilotować samolot pasażerski w oparciu o rzeczywisty plan lotu,
program Flight Simulator X może zaoferować odpowiednią
misję.
Misje podzielone są na zadania dla początkujących,
średniozaawansowanych, zaawansowanych i wytrawnych
pilotów. Pomyślne wypełnianie misji umożliwia zdobywanie
nagród, które są następnie dostępne w obszarze Rekordy pilota.
Jeśli nie masz doświadczenia w pilotażu, wybierz misjęsamouczek, aby natychmiast wzbić się w przestworza!
1.
2.
3.
4.
W menu głównym kliknij polecenie Misje.
Wybierz misję.
Kliknij pozycję Przejdź do odprawy.
Przeczytaj krótką odprawę, a następnie kliknij przycisk
Leć teraz.
POZNAJ ŚWIAT NA SWÓJ WŁASNY SPOSÓB
Zwiedzaj, reaguj na awarie podczas lotu lub wyląduj na lotnisku
w swoim rodzinnym mieście. Cały świat stoi przed tobą
otworem. Na tym opiera się sukces programu Flight Simulator,
znanego i lubianego przez miliony użytkowników.
Zaproś drugiego pilota do kabiny swojego statku powietrznego,
leć w formacji z przyjacielem lub zostań kontrolerem ruchu
lotniczego. Wykonuj rzeczywiste procedury lub po prostu
ciesz się lotem. Aby doznać jeszcze lepszych wrażeń, możesz
skorzystać z zestawu słuchawkowego.
Uwaga: Opcja kontrolera ruchu lotniczego w wieży jest dostępna
tylko w wersji Deluxe programu Flight Simulator X.
W menu głównym kliknij polecenie Wielu graczy.
UCZ SIĘ POD OKIEM PRAWDZIWEGO
INSTRUKTORA
Weź udział w lekcjach symulowanego pilotażu prowadzonych
przez profesjonalnego instruktora lotniczego Roda Machado.
Interaktywne instrukcje maksymalnie zbliżają wrażenia do
rzeczywistości.
1. W menu głównym kliknij polecenie Centrum szkoleniowe.
2. Kliknij kartę Lekcje.
Uwaga: Jeśli jesteś początkującym pilotem i chcesz niezwłocznie
usiąść za sterami, w menu głównym kliknij polecenie Misje,
a następnie wybierz misję-samouczek.
DOWIEDZ SIĘ WSZYSTKIEGO O LOTNICTWIE .
I PROGRAMIE .
Flight Simulator X INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
Wykorzystaj zasoby
Centrum szkoleniowego
— niezwykłej kolekcji
multimedialnych artykułów
o lotnictwie.
 PRZYJRZYJ SIĘ BLIŻEJ
Nie możesz rozpoznać numeru
rejestracyjnego statku powietrznego?
Chcesz zobaczyć, kto siedzi za sterami
innej maszyny? To proste. Aby przyjrzeć
się bliżej, naciśnij klawisz ZNAKU
RÓWNOŚCI (=). Aby się cofnąć,
naciśnij klawisz ŁĄCZNIKA (-).
W Centrum szkoleniowym
poznasz odpowiedzi na
pytania dotyczące programu
Flight Simulator X.
W menu głównym kliknij polecenie Centrum szkoleniowe.
1. W menu głównym kliknij polecenie Lot swobodny.
2. Zmień ustawienie Bieżąca lokalizacja na dowolne z ponad
24 000 lotnisk na całym świecie, następnie kliknij przycisk
Leć teraz.
dziel SIĘ niebEM w trybie dla wielu
graczy
WIELE MOŻLIWOŚCI
ZAKOSZTUJ MISJI: PRZYGÓD, WYZWAŃ
I NAGRÓD!
Nauka pilotażu
Najłatwiejsza metoda
Najłatwiejsza droga do rozpoczęcia latania wiedzie przez krótkie,
interaktywne samouczki. Dzięki nim w mgnieniu oka znajdziesz
się w powietrzu. Rozpoczniesz naukę w prostym, ultralekkim
statku powietrznym i będziesz kolejno przechodzić do większych
i szybszych maszyn.
Aby błyskawicznie osiągnąć sukces w pilotażu, poświęć pewną
ilość czasu na samouczki.
1.
2.
3.
4.
W menu głównym kliknij polecenie Misje.
Wybierz pozycję Samouczek 1 — Pierwszy start.
Kliknij pozycję Przejdź do odprawy.
Przeczytaj krótką odprawę, a następnie kliknij przycisk
Leć teraz.
SZKOŁA LOTNICZA
Weź udział w lekcjach i zdobądź certyfikaty lotnicze
Jeśli chcesz opanować niuanse programu Flight Simulator X,
weź udział we wszystkich lekcjach pilotażu prowadzonych przez
Roda Machado. Stworzone z użyciem rzeczywistych standardów
i procedur lekcje pozwalają na dogłębne zrozumienie sztuki
latania. Ponadto pozwalają one sprawdzić umiejętności pilota.
Po pomyślnym wykonaniu lotu egzaminacyjnego w każdej
kategorii użytkownik otrzymuje certyfikat dotyczący stopnia
zaawansowania w opanowaniu symulacji lotniczej.
Nauka pilotażu
Chcę wznieść się w powietrze!
1. W menu głównym kliknij polecenie Centrum szkoleniowe.
2. Kliknij kartę Lekcje.
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
 DOSTOSUJ DO SWOICH PREFERENCJI
Nie podoba ci się numer na twoim statku powietrznym?
Łatwo go zmienić. W oknie dialogowym Wybierz statek
powietrzny kliknij przycisk Szczegóły, a następnie
wprowadź zmiany w informacjach kontroli ruchu
lotniczego.
PORADY DOTYCZĄCE LATANIA
Bierz udział w misjach-samouczkach
W menu głównym kliknij polecenie Misje, a następnie wykonuj
krótkie misje-samouczki dotyczące podstaw pilotażu.
Używaj joysticka lub kontrolera
Wielu graczy uważa, że łatwiej jest pilotować za pomocą
joysticka lub kontrolera.
Wykonuj delikatne ruchy
Delikatnie operuj sterami. Wykonuj bardzo subtelne ruchy,
niezależnie od tego, jakiego urządzenia sterującego używasz.
Poznaj otoczenie
Rozejrzyj się i poznaj otoczenie, korzystając z przełącznika
ustawień widoku na joysticku lub prawego drążka kontrolera,
albo naciskając klawisz NUM LOCK i używając klawiatury
numerycznej.
Chowaj i wypuszczaj podwozie
Jeśli dany samolot jest wyposażony w chowane podwozie,
podnieś je (naciśnij klawisz G) po oderwaniu się od ziemi.
Samolot będzie leciał zdecydowanie lepiej. Nie zapomnij jednak
wypuścić podwozia przed lądowaniem.
Nie widzisz, co się znajduje przed tobą?
Jeśli używasz kokpitu dwuwymiarowego, naciśnij klawisz W,
aby poprawić widok przez wyeliminowanie wskaźników i
elementów sterujących. Funkcja ta nie działa w widoku kokpitu
wirtualnego.
Używaj klap
Ustawiaj odpowiednio klapy w celu zwiększenia siły nośnej przy
małej prędkości podczas lądowania (naciskaj klawisze F6 i F7,
aby stopniowo chować i wysuwać klapy). Aby dowiedzieć
się więcej o klapach, patrz artykuł „Informacje podstawowe
dotyczące kokpitu” w Centrum szkoleniowym.
Uzyskuj pomoc podczas lotu
Niektórzy piloci mocują na kolanie łatwo dostępną tabliczkę
z klipsem na dokumenty z informacjami lotniczymi. Naciśnij
klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić nakolannik. Nakolannik
w programie Flight Simulator X zapewnia szybki dostęp do
często używanych poleceń dostępnych z klawiatury oraz innych
danych. Aby ukryć nakolannik, kliknij w jego prawym górnym
rogu.
Wyważaj statek powietrzny
Prawidłowo wyważony statek powietrzny leci praktycznie
bez pomocy pilota. Po osiągnięciu docelowej wysokości
bezwzględnej i kursu, dostosuj wyważenie tak, aby
statek powietrzny nie zmieniał pułapu ani kierunku lotu.
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyważania statku
powietrznego, patrz artykuł „Informacje podstawowe dotyczące
kokpitu” w Centrum szkoleniowym.
Pozostawiaj sobie dużo miejsca do lądowania
Podczas podejścia do lądowania zapewnij sobie odpowiednio
długi odcinek drogi, aby móc powoli zniżać lot. Typowy
błąd wielu początkujących pilotów polega na zbyt szybkim
podchodzeniu do pasa lotniska ze zbyt dużej wysokości.
Zaplanuj podejście tak, aby rozpocząć je w dużej odległości
i poświęcić sporo czasu na powolne zniżanie.
Rób sobie przerwy
Naciśnij klawisz P w dowolnym momencie, aby wstrzymać lot.
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
 ŁATWIEJ LUB TRUDNIEJ
Można dostosować ustawienia realizmu,
aby ułatwić lub utrudnić pilotaż.
W menu symulacji kliknij polecenie
Statek powietrzny, kliknij polecenie
Ustawienia realizmu, a następnie
dostosuj bieżące ustawienia realizmu.
Poproś przyjaciela o instruktaż
W menu głównym kliknij polecenie Wielu graczy, a następnie
dzięki połączeniu internetowemu poleć wspólnie z przyjacielem.
Jeśli będziecie lecieć tym samym samolotem, twój przyjaciel
może pełnić rolę twojego osobistego instruktora.
PORADY DOTYCZĄCE LATANIA
DODATKOWE INFORMACJE DLA NOWYCH
PILOTÓW
ZAPISYWANIE I ŁADOWANIE
Zapisywanie lotu podczas misji lub w trybie Lot swobodny
1. Naciśnij klawisz ŚREDNIKA (;), aby otworzyć okno
dialogowe Zapisz lot (lub w menu symulacji kliknij
polecenie Loty, a następnie kliknij polecenie Zapisz).
2. Wpisz nazwę lotu.
3. Wpisz opcjonalny opis lotu.
4. Kliknij przycisk OK.
Ładowanie wcześniej zapisanego lotu swobodnego
1. W menu głównym kliknij polecenie Lot swobodny,
a następnie kliknij polecenie Załaduj (lub w menu symulacji
kliknij polecenie Loty, a następnie kliknij polecenie Załaduj).
2. Wybierz zapisany lot.
3. Kliknij przycisk Leć teraz.
Ładowanie wcześniej zapisanej misji
1. W menu głównym kliknij polecenie Misje.
2. Zaznacz pole wyboru Pokaż zapisane misje.
3. Wybierz zapisaną misję.
4. Kliknij przycisk Leć teraz.
udaj się w dowolne miejsce na świecie
Wykonywanie misji to idealny sposób na poznanie świata.
W menu głównym kliknij polecenie Misje, a następnie wybierz
misję, która rozgrywa się w interesującym cię miejscu.
Tryb Lot swobodny pozwala odkrywać świat na własny sposób. Jak
wiele miejsc uda ci się odkryć?
1. W menu głównym kliknij polecenie Lot swobodny.
2. Zmień ustawienie Bieżąca lokalizacja na dowolne z ponad
24 000 lotnisk na całym świecie, następnie kliknij przycisk
Leć teraz.
Fenomen wielkich piramid
Wystartuj z lotniska Kair International w Egipcie, leć na
południowy zachód kursem 240 i przygotuj się na spotkanie
z ostatnim istniejącym cudem starożytnego świata.
Zwiedź świat
ZAPISYWANIE I ŁADOWANIE MISJI LUB
LOTÓW SWOBODNYCH
Podróże poślubne i odważni śmiałkowie
Wodospad Niagara to niezwykle widowiskowe miejsce. Zobacz
go na własne oczy, startując z lotniska Niagara Falls International
i lecąc na zachód w stronę miasta kursem 265.
Katedra w Chartres
Rozpocznij na lotnisku Champhol we francuskim mieście
Chartres. Wystartuj i leć kursem 246. Po chwili ujrzysz katedrę
w Chartres, jedno z arcydzieł światowej architektury.
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
 JAK PODNIEŚĆ FOTEL
11
10
Czy podczas próby spojrzenia ponad tablicą kokpitu
w samolocie Cessna ogarnęło cię kiedykolwiek uczucie,
że jesteś wzrostu czterolatka? Możesz uzyskać lepszy widok,
podnosząc fotel. W widoku kokpitu wirtualnego naciśnij klawisze
SHIFT+ENTER, aby podnieść fotel, a SHIFT+BACKSPACE,
aby go obniżyć. W widoku kokpitu dwuwymiarowego naciśnij
klawisze CTRL+Q (patrzenie w dół) lub CTRL+SHIFT+Q
(patrzenie w górę).
Zwiedź świat
Czy widać górę?
Wystartuj z lotniska Seattle-Tacoma International i skieruj się
na południowy wschód, aby zobaczyć wspaniałą ozdobę okolic
fiordu Puget Sound, górę Rainier. Góra ta, często zasłonięta
chmurami, wyłania się w słoneczne dni.
Krzywa Wieża w Pizie
Wystartuj z lotniska San Giusto w Pizie i leć na północ. Szybko
dostrzeżesz Campo dei Miracoli (Plac Cudów), przy którym stoi
budowana w latach 1173–1372 słynna Krzywa Wieża.
Przepiękny wulkan!
Słynna ze swego piękna japońska góra Fuji fascynuje
obserwatorów od wieków. Wielu z nich wspina się na jej stoki,
aby spoglądać z podziwem na jej błogi majestat. Możesz ją
zobaczyć, wyruszając z lotniska Tokio Haneda na zachód.
Współrzędne GPS to N 35° 21,70’ E 138° 43,98’.
Światła Las Vegas
Okolica miasta Las Vegas zaprasza wyjątkową panoramą pełną
olśniewających budynków, jaskrawych świateł i spektakularnych
widoków. Wystartuj późno w nocy z lotniska Henderson
Executive w stanie Nevada i leć w kierunku jaskrawych świateł.
Góra Ayers Rock
Góra Ayers Rock (znana także jako Uluru) to symboliczne
miejsce o wysokości 430 metrów i obwodzie około 9 kilometrów.
Wystartuj z lotniska Ayers Rock (Connellan) na Terytorium
Północnym Australii i leć kursem na południe.
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
 NA ZEWNĄTRZ MRÓZ
W programie Flight Simulator X dostępne są cztery pory
roku. Na przykład, jeśli lecisz nad Moskwą w czerwcu
i chcesz zobaczyć wygląd okolicy w porze zimowej,
w menu symulacji kliknij polecenie Świat, a następnie
kliknij polecenie Pora dnia i roku. W oknie dialogowym
Wybierz porę dnia i roku, w polu listy Pora roku wybierz
pozycję Zima, a następnie kliknij przycisk OK. Sceneria
zostanie załadowana ponownie i zobaczysz Moskwę
w całej mroźnej okazałości.
13
12
Skała Gibraltarska
Skała Gibraltarska jest jednym z najbardziej znanych
charakterystycznych obiektów na świecie. Półwysep Gibraltar
wieńczy Półwysep Iberyjski i długo odgrywał ważną rolę
u wejścia do Morza Śródziemnego. Wystartuj z lotniska Gibraltar
AB i rozpocznij poszukiwania.
Poranny lot nad Rio
Proponujemy poranną ucztę dla zmysłów — utwórz lot
swobodny z lotniska Jacarepagua w Rio De Janeiro. Ustal porę
dnia na świt. Wystartuj i leć na wschód. Nie tylko przelecisz nad
jednym z najpiękniejszych miast na świecie, ale ujrzysz
też cudowny pejzaż wschodzącego nad Atlantykiem słońca.
Zwiedź świat
Wyzwania
Misje zapewniają niezwykłe wyzwania dla początkujących,
średniozaawansowanych, zaawansowanych i wytrawnych pilotów.
W menu głównym kliknij polecenie Misje, a następnie wybierz
misję, która zawiera interesujące cię wyzwanie.
Tryb Lot swobodny zapewnia nieograniczone możliwości
sprawdzenia umiejętności. Oto niektóre z nich...
Pilotuj z wieży
Czy zdarzyło ci się oglądać osobę pilotującą model sterowany
radiem? W programie Flight Simulator X możesz pokusić się
o namiastkę tego doświadczenia. Wystartuj z lotniska, przełącz
się na najbliższą wieżę (naciśnij klawisz S) i spróbuj swoich sił
w zdalnym sterowaniu lotem. Zwroty, wznoszenie, nurkowanie
i beczki wykonywane z tak odmiennej perspektywy stają się
dużo trudniejsze.
Kilka siwych włosów
Wznieś się samolotem Cessna na wysokość około 5000 stóp
i wyłącz silnik (naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+F1). Samoloty
są budowane do latania, więc powinno ci się udać wykonać
lot ślizgowy zakończony bezpiecznym lądowaniem. Postaw się
w takiej sytuacji, aby się przekonać, jak naprawdę twój statek
powietrzny reaguje po utracie silnika.
Zorganizuj własne pokazy lotnicze
Czy kiedykolwiek zachwyciły cię akrobacje pilotów-kaskaderów?
Chcesz też tak latać? W programie Flight Simulator X jest to
możliwe. Zasiądź za sterami samolotu Extra 300S i wykonaj
kilka korkociągów. Możesz poznać manewry akrobatyczne
od podszewki w Centrum szkoleniowym. Opanuj takie figury,
jak zwrot przez skrzydło, pętla i kubańska ósemka. Naciśnij
klawisz I, aby włączyć generowanie dymu i zaprezentuj swoje
umiejętności.
Lot odwrócony
Gdy chcesz zmienić perspektywę, spróbuj lecieć kołami do
góry. Użyj samolotu Extra, który został zaprojektowany z myślą
o akrobacjach lotniczych. Po nabraniu odpowiedniej prędkości
obróć samolot i zobacz, jak to jest latać w odwrotnej pozycji.
Następnie spróbuj tego w innym samolocie!
Wyzwania
MYŚLISZ, ŻE DUŻO POTRAFISZ? OTO CO
PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE!
Jak nisko można polecieć?
Zbliż się do Matki Ziemi, lecąc nisko nad terenem. Znajdź
obszar pokryty pagórkami, kanionami lub zboczami górskimi
i sprawdź, jak daleko zalecisz, unikając twardego lądowania na
którymś z trawiastych wzniesień. Następnie zwiększ prędkość
powietrzną, zasiadając za sterami szybszego samolotu, i spróbuj
ponownie!
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
 JAKI MASZ POGLĄD NA ŚWIAT?
15
14
Widoki dostępne w programie Flight Simulator X
zaspokoją każdy gust. Naciskaj klawisz S, aby cyklicznie
przełączać kategorie widoków. Naciskaj klawisz A, aby
cyklicznie przełączać widoki w ramach kategorii. Zdziwisz
się, jak wiele można zobaczyć. Wypróbuj poszczególne
widoki i przekonaj się, który preferujesz.
Wyzwania
Sięgnij gwiazd
Mówi się, że świat jest coraz mniejszy. Aby odczuć to na
własnej skórze, spróbuj następującego wyzwania: włącz tryb
Przeskokowy (naciśnij klawisz Y), który pozwala zmienić
lokalizację statku powietrznego. Naciśnij klawisz F4, aby wynieść
samolot w górę. Coraz wyżej. I wyżej. I wyżej. W krótkim czasie
spostrzeżesz, że powietrze staje się rzadkie. Następnie pojawią
się gwiazdy. Wkrótce zauważysz, że Ziemia zmienia się w wielką,
błękitną kulę. Pamiętaj, że statek powietrzny nie będzie latał
prawidłowo poza atmosferą Ziemi.
Zobaczymy cię z jachtu
Odworzyliśmy ponad 150 morskich tras podróży, po których
poruszają się tankowce, towarowce i liniowce. W trakcie
następnego lotu nad Pacyfikiem postaraj się wyśledzić jakąś
dobrze bawiącą się załogę.
Światło księżyca
Możesz przyjrzeć się poszczególnym fazom księżyca
w programie Flight Simulator X. Wybierz w porze nocnej
lokalizację blisko miejsca zamieszkania. Użyj trybu Przeskokowy
(naciśnij klawisz Y) w celu ulokowania statku powietrznego
tak, aby mieć dobry widok na księżyc. Następnie zmieniaj datę
i przyglądaj się zmianom księżyca. W menu symulacji kliknij
polecenie Świat, następnie kliknij polecenie Pora dnia i roku.
Leć jak najswobodniej
Niczego nie można przyrównać do wrażeń z cichego unoszenia
się w szybowcu. Kluczem do udanego ślizgu jest znajdowanie
termik i wykorzystywanie ich wznoszących prądów tak, aby
utrzymać się w powietrzu. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+Y,
aby wezwać samolot holowniczy. Odłącz się od samolotu
holowniczego, naciskając klawisze SHIFT+Y (przydatna
może się tutaj okazać misja Samouczek 7: Wprowadzenie do
szybownictwa).
Czy umiesz lecieć w formacji?
Czy kiedykolwiek dane ci było oglądać zawodowych pilotów
lecących podczas pokazów w formacji? Ty też możesz spróbować
tak lecieć. Użyj trybu wielu graczy, aby znaleźć partnerów
i opracuj z nimi szczegóły, korzystając z funkcji rozmowy
tekstowej lub komunikacji głosowej. Następnie zaprezentuj,
jak pokonujecie przestworza w wielkim stylu.
Wyzwania
Zalety najbliższego lotniska
W programie Flight Simulator X dostępnych jest ponad
24 000 lotnisk na całym świecie — wystarczy ich na całe
życie startów i lądowań. Możesz jednak spróbować ciekawej
i nieskomplikowanej czynności: przekonaj się, ile czasu zajmie
ci odwiedzenie każdego lotniska w twojej okolicy. Kliknij
polecenie Lot swobodny, a następnie w obszarze Bieżąca
lokalizacja kliknij przycisk Zmień. Za pomocą filtrów znajdź
najbliższe lotniska.
Możesz mieć do czynienia z bardzo interesującymi wyzwaniami
związanymi ze startami i lądowaniami w wybranym modelu
samolotu.
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
 ALE WIEJE!
17
16
W świecie programu Flight Simulator X wieje realistyczny
wiatr — zwłaszcza, gdy włączysz opcję rzeczywistych
warunków pogodowych! Dzięki zastosowaniu podczas
lotu odbieranych w czasie rzeczywistym danych ze stacji
meteorologicznych możesz doświadczać identycznej
pogody, jak prawdziwi piloci. W menu głównym kliknij
polecenie Lot swobodny i zmień aktualną pogodę.
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
Członkowie społeczności programu Flight Simulator tworzą dodatki
ku radości innych.
Oto próbka dostępnych materiałów.
Spotkanie z rodziną
Odwiedź witrynę www.fsinsider.com, portal społeczności
programu Flight Simulator. W swej 25-letniej historii program
Flight Simulator był bodźcem do powstania tysięcy witryn
fanów, forów dyskusyjnych i dodatków. Bez względu na
zainteresowania — samoloty sportowe, samoloty z kółkiem
ogonowym albo duże odrzutowce — znajdziesz wielu przyjaciół
o podobnym hobby.
Więcej samolotów, nowe scenerie i wiele dodatków!
Czy chcesz, aby w programie Flight Simulator był dostępny
określony model samolotu? A może szczegółowo odwzorowany
teren z twojego sąsiedztwa? Dostępnych jest wiele różnych
statków powietrznych, krajobrazów i narzędzi zgodnych
z twoimi preferencjami w zakresie symulacji. Możesz
znaleźć mnóstwo dodatków do programu Flight Simulator,
przeprowadzając proste wyszukiwanie w sieci Web. A więc czym
i gdzie chcesz dzisiaj polecieć?
Co masz w garażu?
Wielu ludzi zbudowało własne realistyczne kokpity, w których
mieści się komputer, pedały sterowania kierunkowego i joystick
— a wszystko to ma na celu spełnienie marzeń o lataniu.
Wyszukaj w sieci Web zwrot „Flight Simulator cockpits” —
wyniki wprawią cię w zdumienie.
Zostań pilotem wirtualnych linii lotniczych
Jeśli naprawdę uwielbiasz szczegóły, poznaj i przyłącz się
do jednej z wielu wirtualnych linii lotniczych opartych na
programie Flight Simulator. Jako pilot wirtualnych linii
lotniczych otrzymasz rozkład lotów między rzeczywistymi
lotniskami i zadanie planowego ich wykonania. Funkcjonowanie
linii lotniczych zależy od umiejętności ich pilotów. Czy masz
ochotę podjąć takie wyzwanie?
Odtwórz historyczny lot
Od ponad stu lat ludzie realizują marzenia o locie dookoła
globu. Za pomocą programu Flight Simulator i wielu dostępnych
dodatków możesz odtworzyć te historyczne chwile. Czeka na
ciebie ponad 100 lat przygód.
Jeśli interesujesz się historycznymi i klasycznymi samolotami,
nie zapomnij spróbować pilotażu samolotów Douglas DC-3,
de Havilland Beaver, Grumman Goose i Piper Cub.
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
INFORMACJE DLA WTAJEMNICZONYCH
 PRZYRZĄDY ZASŁANIAJĄ WIDOK?
19
18
Włącz przezroczystość przyrządów (tylko w widoku
kokpitu dwuwymiarowego). Aby dostosować
przezroczystość, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+T,
a następnie użyj klawiszy ŁĄCZNIKA (-) i ZNAKU
RÓWNOŚCI (=).
Autorzy
Grafika
Aaron O’BryanHerriott
Adrian Woods
Birney C
Mitchell
Chris Banks
Christopher W
Greenhaw
Danny Ngan
Darren Mckee
Dave Adams
Derek Bentley
Emmanuel
Athans
Greg Poulos
Irvin Gee
Jason Waskey
Jill Cammarano
John Carlton
John Smith
Kevin Burgess
Larry Ahern
Lissa Klanor
Marvin
Washington
Michael S
Chavez
Peter Zahn
Rick Hudson
Rick Welsh
Stephen Hauer
Steven V
Villanueva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dźwięk
David Henry
•
Opracowanie
biznesowe
Scott Andersen
Menedżer ds.
programistycznych
społeczności
i partnerów
Brett Schnepf
Projekt
Brandon Seltz
John Feil
Justin Wood
Pat Cook
Paul Lange
•
20
•
•
•
Zespół ds.
geofizycznych
baz danych i
narzędzi
Andrew Serak
Bill Chism
Doug Matthews
Gene Vaatveit
John Southmayd
Leon Rosenshein
Matt Manolides
Maxwell Perry
Nicolas Coderre
Nicolas Gauvin
Percy Fitter
Pete Apostle
Ryan Tremblay
Travis Crowell
•
•
•
•
•
Asystent grup
Heather Baisa
•
•
Lokalizacja
Barry O’Sullivan
Brian Fox
Hideaki Nire
Jamie O’Connell
Jason Shirley
Ji Young Kim
John Byrne
Jonathon Young
Kaoru Ito
Kazuyuki Kumai
Kazuyuki Shibuya
Lana Peng
Michael Ivory
Norah Hogoboom
Sachiko
Nagasawa
Takayuki Tsuchiya
Wen-Chin Deng
Yutaka Hasegawa
Marketing
Cameron Payne
Craig Davison
Genevieve
Waldman
Jerret West
Justin Kirby
Leslie McBride
Nancy Ramsey
Muzyka
Oryginalną
muzykę
skomponował i
wyprodukował
Stan LePard
Projekt okładki
Chris Lassen
JoAnne Williams
Raquel
Robertson
•
Wsparcie produktu
Anthony Walp
Phil Saitta
Kierownictwo
programu
Eric Matteson
Hugh Finnan
John Licata
Kevin Griffin
Michael
Zyskowski
Mike Gilbert
Testowanie
Anthony Ervin
Brent Conklin
Cody Roesch
Dan Bell
Greg Swanson
Hal Bryan
Jeff MacDermot
Joe Djorgee
Jon Burns
Jon Stanley
Karl LeDoux
Karley Donnell
Kim Frazier
Kirk Lennstrom
Lee Stoiser
Leonard
Provencher
Mathew Coyne
Matthew
Gamboa
Robert Max
Martin
Michael Giusty
Michael Merwin
Mike Lambert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norah Hogoboom
Patrick
McConnell
Paul Grimes
Piyali Jana
Scott Anderson
Sean Roffe
Shawna
Williams
Steve Wilson
Tamara Williams
TJ Duez
Todd Dyment
Tony Bradley
•
•
•
•
Interfejs
użytkownika
Alan Theurer
Brent Metcalfe
Brian Hunt
Heidi Wartelle
Jack Turk
Jon Seal
Mike Singer
Peter Turcan
Rich Bixby
•
Badania dotyczące
użytkowników
John Davis
Keith Steury
Kevin Goebel
Mark Burdick
Ramon Romero
Kierownictwo firmy
Microsoft Game
Studios
Shane Kim
— dyrektor
generalny firmy
MGS
Dave Luehmann
— dyrektor
generalny
Matt Whiting —
kierownik grupy
ds. interfejsu
użytkownika
Dennis Wixon
— kierownik
grupy ds. badań
dotyczących
użytkowników
Argentina (54) (11) 4316-4664
www.microsoft.com/latam/soporte/
Australia
13 20 58
http://support.microsoft.com
Brasil
0800 888 4081
www.microsoft.com/brasil/suporte
Österreich
+43 (01) 50222 22 55
www.microsoft.com/austria/support
Belgique
+32 - 2-513-2268
http://support.microsoft.com
België
02-5133274
http://support.microsoft.com
Belgium
02-5023432
http://support.microsoft.com
Caribe 1-877-672-3842
www.microsoft.com/latam/soporte/
Centroamérica (506) 298-2020
www.microsoft.com/latam/soporte/
Chile
800-330-6000
www.microsoft.com/latam/soporte/
Colombia (91) 524-0404 ó 9800-5-10595
www.microsoft.com/latam/soporte/
Česká Republika
841 300 300
www.microsoft.com/cze/support/
Danmark
+45 44 89 01 11 www.microsoft.com/danmark/support
Ecuador (593) (2) 258 025
www.microsoft.com/latam/soporte/
Suomi/Finland
+358 (0) 9 525 502 500
www.microsoft.com/finland/support
France
(33) (0) 825 827 829–0–1020# http://support.microsoft.com
Deutschland
+49 (0) 1805 / 67 22 55http://support.microsoft.com
[email protected]
Ελλάδα
801 500 3000 ή (30) 211 12 06 500
http://support.microsoft.com
Magyarország
+36(1)267-7846
http://support.microsoft.com
Ireland
(01) 706 5353
www.microsoft.com/ireland/support
Italia
(+39) 02-70-398-398
www.microsoft.com/italy/support
Luxembourg (EN) +32 2-5023432
http://support.microsoft.com
Luxembourg (FR) +32-2-513-2268
http://support.microsoft.com
Luxemburg
+32 2-5133274
http://support.microsoft.com
México (52) (55) 267-2191
www.microsoft.com/latam/soporte/
Nederland
020-5001005
http://www.microsoft.nl/support
Netherlands
020-5001053
http://www.microsoft.nl/support
New Zealand
(64) (9) 357-5575
www.microsoft.com/nz/support
Norge
+47 22 02 25 50
www.microsoft.com/norge/support
Panamá (800) 506-0001
www.microsoft.com/latam/soporte/
Perú (51) (1) 215-5002
www.microsoft.com/latam/soporte/
Polska
+48 22 5941999
http://support.microsoft.com
Portugal
+351 808 223 242
http://www.microsoft.com/portugal/suporte
España
(902) 197 198
http://www.microsoft.com/spain/support
Slovensko
0850 111 300
www.microsoft.com/slovakia/support/
Sverige
+46 (0) 8-752 09 29
www.microsoft.com/sverige/support
Schweiz
0848 802 255
http://support.microsoft.com
Suisse
0848 800 255
http://support.microsoft.com Svizzera
0848 801 255
http://support.microsoft.com www.microsoft.com/uk/support
UK
0870 60 10 100
Uruguay (598) (2) 916-4445
www.microsoft.com/latam/soporte/
Venezuela (58)(212)276-0500
www.microsoft.com/latam/soporte/
Informacje o wszystkich rodzajach pomocy technicznej można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem
http://support.microsoft.com/.
W tej witrynie można:
• uzyskać ogólne informacje o pomocy technicznej danego produktu;
• znaleźć artykuły Bazy wiedzy firmy Microsoft, które umożliwiają rozwiązanie różnych problemów;
•przesłać informacje o problemie i rozwiązać ten problem wspólnie ze specjalistą pomocy technicznej firmy
Microsoft za pośrednictwem Internetu.
Świat: Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą mogą być dostępne inne rodzaje pomocy technicznej. Dane
kontaktowe specjalistów pomocy technicznej firmy Microsoft w tych regionach można znaleźć na stronie
internetowej pod adresem http://support.microsoft.com/international.aspx. Jeśli w danym kraju lub regionie nie
ma przedstawicielstwa firmy Microsoft, należy skontaktować się ze sprzedawcą,u którego zakupiono produkt.
Warunki: Usługi pomocy technicznej firmy Microsoft podlegają cenom oraz warunkom obowiązującym w
określonym czasie. Ceny i warunki te mogą być zmieniane bez powiadomienia.
www.fsinsider.com
• Volt Services
Group
• Excell Data
Corporation
• Aditi
• Sakson & Taylor
• Filter
• Kelly Services
Group
• Solutions IQ
Pełna lista członków zespołu i partnerów programu Flight Simulator X znajduje się
w programie.
21
Programowanie
Adam Szofran
Andrew
Perhach
Ben Taggart
Brian Syme
Carl Edlund
Dave Denhart
•
Dennis Ham
J. Brian Smith
Joe Stacy
John Kane
Josh Lindquist
Kevin Kahl
Mike Ruete
Mike Schroeter
Rafael Cintron
Richard
Stallworthy
Scott Honji
Sean Anderson
Sebastien
St-Laurent
Sergey
Bezruchkin
Steve Lacey
Steve Setzler
Susan Ashlock
Tim Gregson
Tim Hoar
Victor
Santodomingo
Pomoc techniczna
Menedżer studia
Shawn Firminger

Podobne dokumenty