Propozycje

Transkrypt

Propozycje
TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY
Organizator : JKS „Czarna Podkowa -Gródek”
Miejsce : Gródek ul. Laskowicka 1
Termin : 09.10.2016r. Godz. 11.00
Sędzia główny: Michał Masłowski
Sędzia WZJ: Aleksandra Oczachowska
Program :
• „Pierwszy krok” – drążki;
• „Pierwszy skok” – przeszkody do 40 cm;
• Mini LL – konkurs dokładności art. 238 (1.1) ;
• Klasa LL – konkurs z trafieniem w normę czasu;
• Klasa L – konkurs dwufazowy – I faza dokładności, II faza zwykły, art. 274 (5.2);
• Klasa L1 – konkurs zwykły ( do 105 cm), art. 238 (2.1).
Szczegółowe wiadomości :
Parkur – podłoże piaszczyste
Rozprężania – podłoże trawiaste
Nagrody:
– floo
– puchary i medale za 1,2,3 miejsce
– nagrody rzeczowe
Zgłoszenia koni i zawodników telefonicznie do dnia 07.10.2016r. Tel 600391864
Konie zgłoszone po wyżej podanym terminie będą wpisywane na koniec listy startowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Organizator nie odpowiada za wszelkie kradzieże i wypadki zaistniałe podczas zawodów, a także
związane z transportem.
W czasie zawodów obowiązuje przestrzeganie kodeksu postępowania z koniem. Szczegółowe
warunki rozgrywania konkursów będą podane na miejscu.
Podczas uczestnictwa w zawodach organizatorzy zapewniają opiekę medyczną (karetka).
• W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest pozwolenie uczestnictwa w zawodach od
opiekuna.
• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są okazać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
Opłaty : - wpisowe : 30 zł - startowe : 25 zł , klasa LL , L, L1 - 30 zł
JKS CZARNA PODKOWA -GRÓDEK
propozycje zatwierdzone przez KPZJ dnia 3.10.2016 – Krzysztof Kierzek

Podobne dokumenty