„DOMY POZYTYWNEJ ENERGII” 2015 Załącznik nr 1

Transkrypt

„DOMY POZYTYWNEJ ENERGII” 2015 Załącznik nr 1
REGULAMIN
AKCJI „DOMY POZYTYWNEJ ENERGII” 2015
Załącznik nr 1
„DZIELIMY SIĘ POZYTYWNĄ ENERGIĄ”
Raport
Raport powinien spełniać poniższe wymagania:
- forma papierowa,
- objętość: maksymalnie 20 stron formatu A4,
- zdjęcia: maksymalnie 20 sztuk (mogą być drukowane na drukarce lub wywołane,
nie dopuszcza się zdjęć dołączonych na płycie cd lub pendrive),
- powinien uwzględniać i rozwijać wszystkie punkty poniższego spisu treści.
SPIS TREŚCI:
Organizator (pełna nazw placówki opiekuńczo-wychowawczej).
Czas przeprowadzenia inicjatywy / wydarzenia.
Tytuł inicjatywy / wydarzenia.
Grupa docelowa.
Idea przeprowadzonej inicjatywy / wydarzenia.
Kalendarium inicjatywy / wydarzenia.
Opis sposobu przeprowadzenia inicjatywy / wydarzenia (konkretne działania).
Efekty inicjatywy / wydarzenia (np. odbiór społeczności lokalnej, publikacje
w mediach).
9. Uwagi / informacje dodatkowe, np. liczba wychowanków zaangażowana w
organizację i przeprowadzenie inicjatywy / wydarzenia, liczba odbiorców inicjatywy /
wydarzenia.
10. Zdjęcia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UWAGA:
Organizator Akcji będzie oceniał opis merytoryczny zrealizowanej inicjatywy / wydarzenia
przygotowany zgodnie z powyższym planem raportu, dlatego nie prosimy o przysyłanie
raportów w formie książeczek, komiksów, wyklejanek itd.
1

Podobne dokumenty