Untitled - Langas Group

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Langas Group
specjalistyczne
warsztaty
z optymalizacji
procesów
produkcyjnych
SMED – Najskuteczniejsza metoda
skracania czasu przezbrojenia
Zbyt długi czas przezbrojenia maszyn sprawia, że jest to bardzo kosztowna
operacja by ją często wykonywać, jednak nadprodukcja jest kosztowniejsza i nie
ma nic wspólnego z dobrymi standardami zarządzania.
Skracanie czasu produkcji, po prostu się opłaca, powoduje zmniejszenie
marnotrawstwa zapasów, spadek opóźnień w dostarczeniu produktu klientom
oraz wzrost jakości w związku ze zmniejszeniem konieczności złomowania lub
przeróbek.
Podczas gdy w Toyocie po raz pierwszy zastosowano SMED, udało się skrócić
czas ustawienia 1000-tonowej prasy z 4 godzin do 3 minut. W fabryce
Mitsubishi - Mizushima Plant w Japonii czas przezbrojenia prasy wynosi
zaledwie 6 minut. SMED jest metodą obalającą powszechne twierdzenie, że
przezbrojenie musi być czasochłonną operacją.
Nazwa SMED oznacza „Single-Minute-Exchange of Die”. W tłumaczeniu to
jednominutowa wymiana matrycy. „Jedno” oznacza tutaj dokonanie wymiany w
czasie jednocyfrowym – poniżej 10 minut. W niektórych sytuacjach jest
niemożliwe osiągnięcie czasu krótszego niż 10 minut, jednak zastosowanie SMED
pozwoli bardzo znacząco skrócić przezbrojenie praktycznie w każdym przypadku.
Dzięki SMED codzienna produkcja przebiega płynnie i z większą wydajnością,
ponieważ:

Uproszczenie procedur przezbrojenia zwiększa bezpieczeństwo produkcji,
zmniejszając nakład pracy i ryzyko wypadku.

Zmniejszenie zapasów zapewnia większą przestrzeń w miejscu pracy
powodując, że produkcja jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Narzędzia do przezbrojenia są standardowe i uniwersalne, co oznacza że
potrzeba ich znacznie mniej niż w tradycyjnych metodach.

Redukcja czasów przezbrojenia
zwiększenie wydajności.
powoduje
skrócenie
przestojów
i
Ekspert:
Adam Baśkiewicz – praktyk zarządzania i
ekspert w zakresie wdrażania SMED w
przedsiębiorstwie. W latach 1998-2008 w
firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się
m.in., planowaniem kosztów remontów i
części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu,
następnie jako Proces Technology Leader
zarządzał procesem pakowania i projektami
inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem
nowych wyrobów na liniach produkcyjnych. Od roku 2009 zajmując
stanowisko Menagera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing
Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i
Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w
koncernie Beiersdorf AG. W 2012 został Dyrektorem Zakładu w
Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie
Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak
Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka. W 2014 roku rozpoczął pracę jako
Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był
odpowiedzialny za koordynację procesu lean w fabryce w Poznaniu oraz
trenerem „Problem solving” i „FMOS – Factory Mars Operations
System” - MARS University w Europie. Swoje doświadczenie w zakresie
lean manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie
współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.
OPINIE UCZESTNIKÓW Z POPRZEDNICH EDYCJI SZKOLEŃ I KONFERENCJI LANGAS
GROUP Z ZAKRESU LEAN MANAGEMENT
Wizyta benchmarkingowa pod kątem analizy wdrożeń SMED w Zakładzie
Produkcyjnym Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o
"Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to robią najlepsi na rynku" Grzegorz
Stojanowski, Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
Wizyta benchmarkingowa będzie prowadzona przez Prezesa Zarządu Beiersdorf
Manufacturing Poznań Sp. z o. o.
Po przejęciu firmy Pollena-Lechia S.A. przez Beiersdorf AG w 1997 roku okazało
się, że moce produkcyjne są niewystarczające. W 1998 roku rozpoczęto budowę
nowej fabryki przy ul. Gnieźnieńskiej 32, którą otwarto w 2001 roku. Do dziś jest
to jedna z najnowocześniejszych fabryk kosmetyków Beiersdorfa w Europie.
W ramach strategii Łańcucha Dostaw Grupy Beiersdorf przed fabryką w Poznaniu
postawiono nowe zadania. Fabryka stała się jednym z globalnych producentów
kosmetyków z serii NIVEA Visage i Eucerin.
"Intensywne" Karol Niedziałkowski, Koordynator Utrzymania Ruchu, MICHELIN Polska
SA.
„Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań” Zbigniew
Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp. z o. o.
„Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej działalność każdej firmy,
powiązana z praktyczną dyskusją o sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu
LEAN MANUFACTURING” Przemysław Zwoliński, Dyrektor Operacyjny, APERAM
(Arcelor Mittal).
Warsztaty mają charakter interaktywny z wykorzystaniem m.in. pracy w grupach,
dyskusji moderowanych, prezentacji, symulacji. Zaprezentowane będą przykłady
z rzeczywistych firm funkcjonujących na rynku polskim. Dzięki wizycie w fabryce
kosmetyków, będzie można zapoznać się z funkcjonowaniem SMED w obszarze
pakowania.
Szkolenie adresowane jest do:





Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Jan M. Janiszewski
Project Manager
tel.: 22 696 80 22
[email protected]
więcej informacji:
www.langas.pl |
[email protected]
|
pracowników działu utrzymania ruchu,
osób średniego i wyższego szczebla zarządzania,
pracowników działów jakości,
inżynierów produkcji
inżynierów procesu, osób odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie
tel: (22) 696 80 20
|
fax: (22) 355 24 08
specjalistyczne
warsztaty
z optymalizacji
procesów
produkcyjnych
SMED – Najskuteczniejsza metoda skracania czasu
przezbrojenia
Dzień I - 27.10.2016
09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia
13.00 Lunch
17.00 Zakończenie szkolenia
Metoda SMED drogą do budowania przewagi konkurencyjnej
SMED JAKO ELEMENT LEAN
MANUFACTURING
 Jak przygotować organizację do wdrożenia SMED?
 Tradycyjne założenia dotyczące przezbrajania a SMED – analiza różnic i korzyści.
 Pomiar efektywności – OEE – wpływ strat związanych z przezbrojeniami na obniżenie
współczynnika dostępności.
 Jak przekonać pracowników do zmiany podczas wdrażania metodyki SMED?
Fazy wdrożenia metodyki SMED
W JAKI SPOSÓB KROK PO KROKU
WDROŻYĆ SMED ?




Faza 0 – analiza procesu przezbrajania (filmowanie, analiza diagramu spaghetti)
Faza 1 – przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne
Faza 2 – transformacja przezbrojeń
Faza 3 – usprawnienia
Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie SMED
JAK DZIĘKI WDROŻENIU SMED
ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY, USTALIĆ
STANDARDY I ZAPEWNIĆ
BEZPIECZEŃSTWO ZAŁODZE?
 Jakie korzyści osiągnie przedsiębiorstwo ze skrócenia czasów przezbrojeń poprzez
stosowanie metody SMED?
 Jakie druki i formularze wykorzystujemy w procesie SMED ? – metody wizualizacji
procesu
 Jak osiągnąć równowagę między jakością a szybkością w optymalizacji przezbrojeń –
„ramp – up”
 Jak zaplanować warsztat SMED?
 W jaki sposób właściwie przeprowadzić warsztat SMED?
Przykład analizy przezbrojenia dla wybranego urządzenia na linii produkcyjnej
DOBRE PRAKTYKI WDROŻENIA SMED CASE STUDY
więcej informacji:
 Analiza operacji przezbrajania – filmowanie i analiza spaghetti diagram
 Identyfikacja operacji „zewnętrznych” i „wewnętrznych”- co można zrobić przed
przystąpieniem do przezbrojenia?
 Standaryzacja przezbrojeń – wypracowanie najlepszego standardu dla wszystkich
operatorów
 Plan wdrażania usprawnień - ciągłe doskonalenie SMED
www.langas.pl |
[email protected]
|
tel: (22) 696 80 20
|
fax: (22) 355 24 08
SMED – Najskuteczniejsza metoda
skracania czasu przezbrojenia
Dzień II -28.10.2016
08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia
11.45 Podsumowanie szkolenia – sesja pytań i odpowiedzi
12.00 Lunch
13.45 Zwiedzanie Fabryki NIVEA
16.00 Podsumowanie zwiedzania
16.15 Zakończenie szkolenia
Jak skutecznie przeprowadzić pełny proces SMED ?
ZASTOSOWANIE METODOLOGII
SMED W PRAKTYCE – SYMULACJA
WDROŻENIA
DOBRE PRAKTYKI WDROŻENIA
SMED W INNOWACYJNEJ I
NOWOCZESNEJ FABRYCE
KOSMETYKÓW W EUROPIE




Analiza operacji przezbrajania.
Identyfikacja operacji „zewnętrznych” i „wewnętrznych”.
Standaryzacja przezbrojeń.
Plan wdrażania usprawnień.
Zwiedzanie fabryki Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. – zastosowanie
SMED w obszarze pakowania w celu skrócenia czasu przezbrojeń i zwiększenia
elastyczności produkcji.
W czasie zwiedzania BMP Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.
zobaczymy trzy obszary: magazynowanie, przygotowanie masy kremowej oraz
pakowanie. W obszarze pakowania będziemy mogli zobaczyć jak w praktyce
wykorzystuje się metodologię SMED do skracania przezbrojeń przez co
produkcja może być bardziej elastyczna i reagować na potrzeby rynku. Podczas
oglądania zakładu zobaczymy również inne narzędzia Lean wykorzystywane w
BMP takie jak: Visual Management, 5S, TPM, T-Card system – PM, oraz systemy
do zarządzania produkcją: MDC (maintenance data colection), PMS (production
management system), SAP PM.
Fabryka zajmuje obecnie ok. 21 tys. m2 powierzchni użytkowej i zlokalizowana
jest na malowniczym terenie nad rzeczką na obszarze 7,2 ha. Nadal możliwa jest
dalsza rozbudowa centrum produkcyjnego, co docelowo pozwoli na zwiększenie
mocy produkcyjnych do 50 tys. ton kremu i emulsji rocznie. Aktualna produkcja
wynosi 9 tys. ton kremu, co daje 104 mln sztuk rocznie. Obecnie w fabryce
pracuje 7 mieszalników i 10 linii pakujących.
Sesja pytań i odpowiedzi – zwiedzanie będzie prowadzone przez Prezesa Zarządu
Fabryki Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., będzie możliwość zadawania
pytań oraz wymiany doświadczeń
Adres Fabryki:
Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
więcej informacji:
www.langas.pl |
[email protected]
|
tel: (22) 696 80 20
|
fax: (22) 355 24 08
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i prześlij na numer fax: (22) 355 24 08
lub e-mail: [email protected]
Firma
SMED Najskuteczniejsza metoda skracania czasu przezbrojenia
Szkolenie połączone ze zwiedzaniem Fabryki
Beiersdorf Manufacturing Poznań
Poznań, 27 – 28 października 2016 r.
Prześlij zgłoszenie do 11 października
a otrzymasz 300 PLN rabatu.
Adres
Imię i nazwisko (1)
Stanowisko
Imię i nazwisko (2)
Stanowisko
Imię i nazwisko (3)
Stanowisko
 zgłoszenie do 11.10.2016 r.
 zgłoszenie
1 870 PLN 1 570 PLN netto
od 12.10.2016 r.
1 870 PLN netto
Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres
e-mail informacje o szkoleniu)
Stanowisko
e-mail
Cena zawiera:
 uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 materiały szkoleniowe, certyfikat
 obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Telefon/Fax

Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną
Faktura

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do
organizatora zgłoszenia
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na
konto Langas Group
NIP: 532-159-55-77
Potwierdzenie
zgłoszenia.
Po
otrzymaniu
formularza
zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w
szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu. Langas Group
zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym
odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr
NIP:_______________________
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.
Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni
przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50%
wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7
dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku
zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być
dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa
uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z
przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem
upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.
...............................
podpis
Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy
............................
data i pieczęć

Podobne dokumenty