Biblioteka Polska w Paryżu

Komentarze

Transkrypt

Biblioteka Polska w Paryżu
Biblioteka Polska
w Paryżu
Pary u
Karolina Marek
Biblioteka Polska w Paryżu
Pary u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Położenie
Dzieje
Kontakt
Zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu
a) Książki i druki
b) Rękopisy
c) Mapy i atlasy
Muzeum i zbiory sztuki
a) Salon Chopina
b) Muzeum Adama Mickiewicza
c) Muzeum Bolesława Biegasa
Katalog Komputerowy
Galeria
Literatura
Budynek Biblioteki od strony Sekwany
Biblioteka
Polska
w Paryżu
Pary u
(BPP)
BPP znajduje się w XVIIwiecznym budynku w samym
sercu Wyspy Świętego Ludwika,
przy 6 quai d'Orlé
d'Orléans.
Natomiast wyspa jest malowniczo
położona w centrum starego
Paryża, niedaleko Katedry
Notre-Dame.
TOWARZYSTWO HISTORYCZNOHISTORYCZNO-LITERACKIE
BIBLIOTEKA POLSKA W PARYŻU
PARY U
http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/
6, Quai d’
d’Orlé
Orléans
75004 Paris
France
Tel. + 33 1 55 42 83 83;
Fax: +33 1 46 33 36 31;
email:
[email protected]
http://www.bibliothequehttp://www.bibliotheque-polonaisepolonaiseparisparis-shlp.fr/
DZIEJE
1832
Założenie Towarzystwa Literackiego w Paryżu, przez grupę 13 polskich emigrantów,
patriotów osiadłych w Paryżu po upadku Powstania Listopadowego. Głównym celem
Towarzystwa jest „ocalenie polskiej myśli politycznej, historii i kultury oraz
upowszechnianie dziedzictwa pokonanego narodu, jego związków z Europą, a przede
wszystkim z Francją.”1
1838
24 listopada podpisano akt fundacyjny Biblioteki Polskiej. Dopiero 24 marca 1839
roku biblioteka została otwarta dla publiczności. Mieściła się wtedy przy ulicy
Duphot 10. Zbiory biblioteki wówczas obejmowały 2194 książki, 147 map i trochę
dzieł sztuki.
1853
Kupno budynku – pałacu zbudowanego w 1655 roku (dzięki darom emigracji) –
obecnej siedziby Biblioteki Polskiej i Towarzystwa
1854
Przekształcenie Towarzystwa Literackiego w Towarzystwo Historyczno – Literackie
(THL) istniejące do dziś, „którego pierwszym prezesem został książę Adam
Czartoryski, a wiceprezesem – Adam Mickiewicz”2..
1866
THL zostaje uznane francuską instytucją użyteczności publicznej (dekretem cesarza
Napoleona III).
1. Biblioteka Polska w Paryżu – folder informacyjny
2. Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Pod red. E. Kosieradzkiej, W. Kordaczuka i A. Kaipera. Warszawa 2004.
DZIEJE
3.
4.
1893-1946
Polska Akademia Umiejętności przejmuje pieczę nad BPP. W gmachu Biblioteki
powstaje Stacja Naukowa Akademii. Podczas drugiej wojny światowej znaczna
część zbiorów zostaje wywieziona przez Niemców którzy wkroczyli do budynku i
go zdewastowali. Większość zbiorów wywieziona przez Niemców powraca 1947
roku.
1946-1989
Po okupacji zostaje wznowiona działalność BPP zarządzana przez Franciszka
Puławskiego. „Towarzystwo, kierując się ideami prekursorów – obroną wolności
polskiej kultury i ideą Polski niepodległej, nie utrzymuje kontaktów z rządem
Polski Ludowej.”3 Zmiany w Polsce końcem lat 80 powodują nawiązanie
stosunków z instytucjami kulturalnymi i urzędami nowej Polski.
2001-2004
W gmachu Biblioteki Polskiej w Paryżu przeprowadzone zostają gruntowne prace
remontowe. Remont ten mógł się odbyć „dzięki dotacjom Fundacji Zygmunta
Zalewskiego, Senatu RP, Fundacji Nauki Polskiej, Rady Regionalnej Ile-de-France
i francuskiego Ministerstwa Kultury.”4
2002
Zostaje powołane do życia Stowarzyszenie Biblioteki Polskiej w Paryżu dzięki
umowie podpisanej między Akademią Umiejętności w Krakowie a Towarzystwem
Historyczno-Literackim. Stowarzyszenie wykonuje prawa właściciela Biblioteki.
Biblioteka Polska w Paryżu – folder informacyjny
Jw..
Dyrektor BPP w latach 1926 – 1956
Franciszek Pułaski na dziedzińcu
podczas przyjmowania zbiorów w
1947 roku.
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
Biblioteka po remoncie
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Zbiory Biblioteki Polskiej w Paryż
Paryżu
„200 000 książek i druków
3 000 jednostek rękopisów
1 000 tytułów czasopism
90 000 broszur
1 000 plakatów
1 420 obrazów
25 000 rysunków i rycin
350 rzeźb
600 medali i monet
15 000 fotografii
4181 map i atlasów” 5
5. Jw.
Książ
Książki
ążki i druki
Biblioteka posiada „dzieła z zakresu historii, literatury, filozofii i sztuki
z XIX i XX w., jak również starodruki pochodzące z różnych regionów Polski
z XIV-XVIII w.. Kilka inkunabułów i białych kruków: trzy
pierwsze wydania dzieta Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium
coelestium, jedno z pierwszych wydań dzieł Marcina Lutra i innych twórców
Reformacji, unikalne wydanie Biblii w przekładzie księdza Jakuba Wujka;”6
Największą kolekcję druków dotyczących Polski poza granicami kraju
możemy znaleźć w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Posiada ona także publikacje
z XIX i XX w. z zakresu geografii i kultury polskiej, historii, życia politycznego,
społecznego i ekonomicznego. W unikatowych egzemplarzach czasopism
polskich z XVIII, XIX i XX w. możemy znaleźć panoramę dawnej Polski.
Oprócz tego znajdziemy broszury, ulotki i odezwy z czasów powstań i Wielkiej
Emigracji, prozę i poezję polską i francuską, od klasyków po pisarzy
współczesnych.
6. Jw.
W bibliotecznych zbiorach
książkowych możemy znaleźć
kilkaset ekslibrisów
i superekslibrisów (XVI-XX w.).
Większość z nich stanowi
znaki własnościowe polskich
i francuskich rodzin
arystokratycznych. Znajdziemy
w nich arcydzieła sztuki
introligatorskiej Europy
Zachodniej (głównie
francuskiej).
Biblioteka Polska w Paryżu – folder informacyjny
Rękopisy
Biblioteka posiada kolekcję autografów królów i królowych z XVI-XVIII w.,
archiwum księcia Ksawerego Saskiego, diariusze sejmowe Augusta III.
Jeden z najstarszych
rękopisów – list królowej
Bony Sforzy pisany do
papieża Pawła III (Aleksandra
Farnese). List został napisany
po łacinie, podpisany przez
Bonę, opatrzony pieczęcią
papierową i wysłany 12 X
1547 roku z Piotrkowa.
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
W Bibliotece znajduje się jedno z największych archiwów zgromadzonych przez polską
emigrację XIX i XX w. (akta Sejmu z okresu Powstania Listopadowego, fragment archiwum
Czartoryskich, korespondencja, papiery osobiste założycieli Towarzystwa i Biblioteki).
1 i 2 strona aktu sejmowego dotyczącego
detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski.
Akt został podpisany przez 188 osób m. in.
przez Joachima Lewela, Adama
Czartoryskiego, Ksawerego Godebskiego i in.
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
W Bibliotece zostały zgromadzone listy artystów, postaci historycznych, polityków
tj. Ludwik XV, Tadeusz Kościuszko, Fryderyk Chopin, Ignacy Paderewski, Witold
Gombrowicz „świadczące o odległych, rozległych i żywych związkach Polski z
historią i kulturą europejska”7
List Juliusza
Słowackiego
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
7. Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Pod red. E. Kosieradzkiej, W. Kordaczuka i A. Kaipera. Warszawa 2004.
Biblioteka Polska w Paryżu – folder informacyjny
http://remakestudio.pl/index.php/portfolio_gallery/biblioteka-polska-w-paryzu-mapy
Mapy
i atlasy
Panorama Wilna, Georg Braun,
Frans Hogenberg, 1583.
http://remakestudio.pl/index.php/portfolio_gallery/biblioteka-polska-w-paryzu-mapy
W Bibliotece znajdują się unikatowe egzemplarze
map, planów, atlasów wykonanych w różnych
okresach. Najstarszą mapą bo aż z 1935 roku
jest La Tabula Moderna Hungariae, Poloniae,
Prussiae et Valachiae autorstwa Ptolomeusza.
Do prawdziwych skarbów sztuki Biblioteki
Polskiej w Paryżu możemy zaliczyć drzeworyty,
ryciny i ręcznie kolorowane mapy. Biblioteka
posiada również współczesne i historyczne plany
miast polskich i francuskich.
Muzeum i zbiory sztuki
Integralną częścią Biblioteki Polskiej jest Muzeum
Adama Mickiewicza, salon Chopina, galeria sztuki im.
Bolesława Biegasa oraz sale prezentujące kolekcje
artystyczne Kamila Gronkowskiego. „Zgromadzone tu
eksponaty uzupełniają i wzbogacają XIX-wieczne
kolekcje rękopisów, druków i map, tworząc wraz z
Biblioteką jeden wspólny organizm.”8
La Bibliotheque Polonaise, Paris 1989, s. 34.
Kolekcja Kamila Gronkowskiego
8. E. Markiewicz: Biblioteka Polska w Paryżu i jej zbiory . Warszawa 1995, s. 23.
http://www.lo-tuchow.pl/kolo_fr/?go=biblioteka
Salon Chopina
6, quai d’Orleans (No 15)
Salon Chopina jest jedyną
stałą wystawą poświęconą
kompozytorowi we Francji.
Salon został niedawno
odnowiony na podstawie
akwareli Teofila
Kwiatkowskiego i odtwarza
ostanie mieszkanie
kompozytora znajdujące
się przy Placu Vendome.
6, quai d’Orleans (No 15)
http://www.rfi.fr/actupl/articles/121/article_9653.asp
Salon Chopina
http://chopin2010.pl/pl/wystawy/entry/6469-chopin-i-jemu-wspolczesni.html
Możemy tu zobaczy portrety
Chopina jak również i jego bliskich,
obrazy z epoki oraz rzeczy
osobiste artysty: fotografie, listy,
autografy muzyczne. Zobaczymy
też eksponaty upamiętniające
śmierć artysty tj. portret Chopina
na łożu śmierci czy odlew gipsowy
jego dłoni.
http://www.rfi.fr/actupl/articles/121/article_9653.asp
Muzeum
Adama Mickiewicza
La Bibliotheque Polonaise, Paris 1989, s. 25.
W muzeum znajduje się
bogata
kolekcja
rękopisów Mickiewicza,
pierwsze wydania jego
utworów, korespondencja
oraz przedmioty osobiste.
http://www.lo3.zabrze.pl/zdjecia/wymiany/paryz2007/17.jpg
Książ
Książki
ążki z biblioteki osobistej
Adama Mickiewicza
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
W obu książkach znajdują się dedykacje autorów dla Adama Mickiewicza
Czystopis III Części Dziadów
Adama Mickiewicza (dedykacja
i przedmowa) 1832r.
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
Muzeum Bolesł
Bolesława Biegasa
Obok dzieł Bolesława
Biegasa (rzeźbiarza,
malarza i dramaturga)
możemy obejrzeć prace
innych malarzy tj. Olga
Boznańska, Paul
Ttoubetzkoy czy Gustaw
Gwozdecki. W tamtych
czasach rzeźby Biegasa
w gipsie, brązie czy
terakocie były wyżej
cenione niż rzeźby
Rodina.
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
wystawa kolekcji
B. Biegasa
La Bibliotheque Polonaise, Paris 1989, s. 46.
Popiersie kobiety,
B. Biegas
Bolesław Biegas, Para satyrów
z Lasku Bulońskiego, 1920/1922,
terakota z pomarańczową patyną
Bolesław Biegas, Czarownica,
1922, terakota z pomarańczową
patyną
Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, Warszawa 2004
Kwiaty, Olga Boznańska, 1897 (akwarela, papier)
Biblioteka Polska w Paryż
Paryżu posiada
elektroniczny katalog książ
książek
ążek i czasopism.
Obecnie około 10% zbiorów
zostało z katalogowanych
elektronicznie.
Poniżej zamieszczam adres
strony Katalogu
Komputerowego:
http://katalog.bpp.kzb.krako
w.pl/
https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/bpp/chameleon
Z bogatych zbiorów Biblioteki
korzystają naukowcy,
dyplomaci, studenci i publicyści
z Francji , Polski i innych
krajów.
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Galeria
La Bibliotheque Polonaise, Paris 1989, s. 45.
Sala ekspozycyjna w BPP
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Sale
Sale z pamiątkami po
wielkiej emigracji
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Czytelnia
La Bibliotheque Polonaise, Paris 1989, s. 43.
Główna klatka schodowa
La Bibliotheque Polonaise, Paris 1989, s. 41.
La Bibliotheque Polonaise, Paris 1989, s. 41.
http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
D
Z
I
E
D
Z
I
N
I
E
C
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
Wejś
Wejście do
Biblioteki
Literatura przedmiotu:
1. Markiewicz Ewa: Biblioteka Polska w Paryżu i jej zbiory. Warszawa 1995.
2. Najder Róża Elżbieta: La Bibliotheque Polonaise = Biblioteka Polska. Paris 1989.
3. Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Pod red. E.
Kosieradzkiej, W. Kordaczuka i A. Kaipera. Warszawa 2004.
4. Biblioteka Polska w Paryżu – folder informacyjny.
Źródła zdjęć
1. Najder Róża Elżbieta: La Bibliotheque Polonaise = Biblioteka Polska. Paris 1989.
2. Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Pod red. E. Kosieradzkiej,
W. Kordaczuka i A. Kaipera. Warszawa 2004.
3. Zdjęcia ze zbiorów Biblioteki Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
4. Zdjęcia ze zbiorów Anny Tomasiak i Sary Korzec
5. 6, quai d’Orleans (No 15, Printemps 2010)
6. Biblioteka Polska w Paryżu – folder informacyjny
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
http://maps.google.pl/maps?hl=pl&tab=wl
http://gregor.jakubowski.perso.sfr.fr/msg8,.htm
http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/
https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/bpp/chameleon
http://www.lo3.zabrze.pl/zdjecia/wymiany/paryz2007/17.jpg
http://www.rfi.fr/actupl/articles/121/article_9653.asp
http://chopin2010.pl/pl/wystawy/entry/6469-chopin-i-jemu-wspolczesni.html
http://www.lo-tuchow.pl/kolo_fr/?go=biblioteka
http://remakestudio.pl/index.php/portfolio_gallery/biblioteka-polska-w-paryzu-mapy

Podobne dokumenty