Rozwój małego dziecka (od narodzin do 6

Transkrypt

Rozwój małego dziecka (od narodzin do 6
MOWA A POZOSTAŁE ASPEKTY
ROZWOJU DZIECKA
Rozwój małego dziecka (od narodzin do 6.- 7. r.ż.) ma charakter całościowy , stąd też często
mówi się o nim , używając określenia psychoruchowy.
Rozwój ruchowy (motoryczny) dziecka i rozwój psychiczny (intelektualny) postępują równolegle.
Zakłócenia w rozwoju ruchowym (siadanie, raczkowanie, stanie, chwytanie, chodzenie itp.)
powodują zakłócenia w rozwoju tzw. wyższych czynności psychicznych, tj: myślenia, mowy,
pamięci, uwagi, spostrzegania.
Podstawowymi wskaźnikami wyznaczającymi rozwój mowy u dziecka są przede wszystkim
ogólne zdolności ruchowe, prawidłowy poziom napięcia mięśniowego oraz rozwój małej
motoryki (umiejętność manipulowania drobnymi przedmiotami, „sprawne” palce).
Mowa jest czynnością polisensoryczną tj. wielozmysłową. Sygnały pozawerbalne
poprzedzające mowę czynną to: spojrzenia, mimika, gest, język ciała, wydawane dźwięki.
Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu nabywania mowy jest poprawne funkcjonowanie
systemów zmysłowych oraz integracja (odbiór, segregacja, przetwarzanie; organizacja) bodźców
odbieranych przez poszczególne narządy zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku).
opracowano na podstawie:
E.M. Minczakiewicz, Psychoruchowy rozwój dziecka..., wyd. Impuls, Kraków 2009.
B. Odowska-Szlachcic, Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z
uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.

Podobne dokumenty