wydanie z 27 marca 2014 r. w formacie pdf.

Transkrypt

wydanie z 27 marca 2014 r. w formacie pdf.
W iadomości
_ Gubińskie
.
.
Sprawdzali trzeźwość
kierowców
.
ROK XXI nr 06/2014 (502) ISSN 1425-1558 DWUTYGODNIK
www.gazeta.gubin.pl | 27 marca 2014 | Gazeta bezpłatna
Znamy doradcę
w projekcie
promocyjnym!
Burmistrzowie i skarbnicy
Gubina, Kargowej, Krosna
Odrzańskiego i Skwierzyny podpisali umowę partnerską o wspólnej realizacji projektu z zakresu promocji gospodarczej.
Jakie są założenia tej
Odrzańskie. I to właśnie na tej
gminie ciąży największa odpowiedzialność związana z przeprowadzeniem przetargów i
rozliczeniem projektów. – Doskonale zdajemy sobie sprawę z
tego jakiego zadanie się podjęliśmy – uważa Marek Cebula
Bliskim Wschodzie, w Azji i
Afryce, które wyrobiłem przez
wiele lat pracy – podsumowuje były szef Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Uważam, że jest to
odpowiednia osoba na to stanowisko. Dlaczego? To dzięki
W czwartek, 20 marca w godzinach porannych policjanci z
Gubina prowadzili działania profilaktyczno-kontrolne pn. „Trzeźwy Poranek”, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, poprzez ujawnianie i eliminowanie nietrzeźwych kierujących. Akcja prowadzona była miedzy innymi w okolicach ul. Różanej i Rycerskiej. Wszystkie skontrolowane osoby
były trzeźwe. Pamiętajmy, że alkohol może być niebezpieczny dla kierującego nawet 24 godziny od jego spożycia. Za jazdę
„na podwójnym gazie” (powyżej 0,5 promila) grozi nawet dwa
lata więzienia. Natomiast jazda po użyciu alkoholu (od 0,2 do
0,5 promila) to wykroczenie, za które grozi grzywna. Jej wysokość ustala sąd. W obydwu przypadkach sąd może orzec także
zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas. Akcja „Trzeźwy
Poranek” jest cykliczna i z pewnością wkrótce będzie kontynuowana w różnych rejonach naszego miasta. Andrzej Matłacki
Włamał się do przyczepy
campingowej
Gubińscy policjanci zatrzymali 30 - letniego mieszkańca Gubina,
który z 8 na 9 marca br. włamał się do przyczepy campingowej, skąd
ukradł sprzęt wędkarski i stolik o łącznej wartości tysiąca złotych.
W wyniku przeszukania pomieszczeń gospodarczych należących
do sprawcy, policjanci ujawnili u niego skradzione rzeczy. Za swój
czyn odpowie przed Sądem Rejonowym w Krośnie Odrz. Odzyskane mienie zwrócone zostało właścicielowi.
(am)
Ukradł wózek - ramę
sprzedał na złom
Najważniejsza chwila spotkania – złożenie podpisów pod umową partnerską pomiędzy czterema gminami
inicjatywy? Przede wszystkim
przedstawiciele czterech lubuskich samorządów wezmą
udział w targach branżowych,
ponadto w stolicach województwa i przy najczęściej uczęszczanych trasach powstaną bilboardy zachęcające do inwestowania we wskazanych gminach.
Oprócz tego zostaną stworzone katalogi z terenami inwestycyjnymi, filmy promocyjne,
aplikacje na smartfony i gadżety promocyjne. – Wszystkim
działaniom przyświeca jeden
cel - zapełnienie stref ekonomicznych i ściągniecie do nas
inwestorów, którzy zatrudnią
naszych mieszkańców i będą
płacić podatki – wyjaśnia burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak.
Liderem projektu jest Krosno
włodarz Krosna Odrzańskiego. – Wśród partnerów projektu panuje jednomyślność i
solidarność, dlatego musimy
zrobić wszystko, żeby każda z
gmin mocno skorzystała z założeń przedsięwzięcia.
Na spotkaniu, na którym podpisano umowy, zaprezentowano także doradcę biznesowego, który od strony merytorycznej będzie wspierał działania,
których celem jest rozwój gospodarczy samorządów biorących udział w projekcie. Osobą
tą jest Krzysztof Dołganow. – Ostatnie lata spędziłem w Warszawie, gdzie zajmowałem się wprowadzeniem
nowych marek na polski rynek.
Myślę, że moim największym
atutem są kontakty, chociażby w Europie Zachodniej, na
jego zaangażowaniu, gdy
był szefem K-SSSE, udało się
ściągnąć do Gubina pierwszego inwestora – Tekrę. Jest to
postać z wieloma ciekawymi,
wręcz bezcennymi, kontaktami. Dzięki niemu rosną nasze
szanse na spełnienie podstawowego założenia projektu ściągnięcia do nas kolejnych
inwestorów – dodaje burmistrz
Bartczak.
Przypomnijmy, że projekt
otrzymał dofinansowanie z
Unii Europejskiej w kwocie
1.700.000 zł. Tym samym na
promocję terenów inwestycyjnych w Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Kargowej i Skwierzynie wydane zostaną 2 miliony
złotych.
Krzysztof Kaciunka
Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy policji w Gubinie, we wtorek 11 marca doszło do zatrzymania 22-letniego mężczyzny, który 24 grudnia ubiegłego roku będąc na jednym z gubińskich osiedli ukradł sprzed klatki schodowej bloku mieszkalnego
wózek dziecięcy wartości 800 złotych. Udało się tylko częściowo odzyskać elementy wózka, ponieważ złodziej sprzedał ramę wózka na
złom. Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany nakazem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, IV Wydział Karny w Gubinie. Po
usłyszeniu zarzutów został doprowadzony do aresztu śledczego, aby
odbyć karę.
(am)
2
W iadomości
__Gubińskie
Nr 06 z 27.03.2014
Aktualności miejskie
Z magistratu
Z Wojewodą o
„Rodzinie 3+”
Masz Ci los...
Edward Patek
Czas na hale
sportowe
Na zdjęciu wojewoda i przedstawiciele samorządów, które wprowadziły karty rodzin wielodzietnych
Spotkanie Wojewody Jerzego Ostroucha z lubuskimi samorządowcami miało na celu
docenienie dobrych praktyk
stosowanych przez lokalne
gminy oraz wypromowanie
Karty Dużej Rodziny.
Okazuje się, że tylko pięć samorządów z naszego województwa wprowadziło na swoim terenie wprowadziło zestaw przywilejów i ulg dla rodzin wielodzietnych. To właśnie ich przedstawiciele pojawili się w Gorzowie
Wielkopolskim. Mowa o Gorzowie Wielkopolskim (który reprezentowała wiceprezydent Alina
Nowak), Gubinie (burmistrz
Bartłomiej Bartczak), Sulechowie (burmistrz Roman Rakowski), Witnicy (wiceburmistrz
Eugeniusz Kurzawski) i Zielonej Górze (nie było przedstawiciela). – Pięć lubuskich samorządów jest przykładem dla innych
gmin, które powinny czerpać
doskonałe wzorce - powiedział
wojewoda Ostrouch. - Z pewnością każdy z samorządów ma
inne doświadczenia związane z
wprowadzaniem programu dla
rodzin wielodzietnych, jednak cel
jest wspólny. To poprawa sytuacji demograficznej kraju.
Jak wygląda realizacja programów w poszczególnych gminach?
Jako pierwsza Kartę Dużej Rodziny
wprowadziła Witnica. Do tej pory
wydano tam 120 kart, a sama idea
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W Sulechowie wydano 203 karty, a diagnoza zakłada objęcie programem
około 400 rodzin. Tym samym od
stycznia prawie połowa uprawnionych skorzystała z tej możliwości. W
Gorzowie Wielkopolskim na podstawie karty rodziny wielodzietne
mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie. Do 19 marca
wydano specjalne karty dla 659
osób. Zielonogórska Zgrana Rodzina skierowana jest do wszystkich
mieszkańców stolicy województwa,
którzy są w mieście zameldowani i
jednocześnie są rodzicami przynajmniej jednego dziecka w wieku poniżej 18 lat. – W Gubinie „Rodzina
3+” funkcjonuje od stycznia. Do tej
pory wydano 220 kart uczestnikom programu, czyli objęto nim 48
rodzin. Z naszych diagnoz wynika,
że takich rodzin na terenie naszego
miasta jest 97, więc prawie połowa
już skorzystała z takiej możliwości
– wyjaśnia B. Bartczak. Jaką mamy
ofertę? 50% zniżki od obowiązującej opłaty za zajęcia organizowane
przez Gubiński Dom Kultury, 50%
zniżki od obowiązującego cennika
opłat na krytej pływalni w Gubinie, zwolnienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gubinie z
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym pierwszeństwa przy przyjęciach do publicznych przedszkoli w Gubinie.
Obecnie w naszym mieście trwają
starania o rozszerzenie oferty „Rodziny 3+” poprzez zachęcenie do
włączenia się do niego partnerów
– podmiotów gospodarczych z
terenu miasta, oferujących własne
zniżki i ulgi dla rodzin wielodzietnych objętych programem.
Krzysztof Kaciunka
Kolejne pieniądze na koncie Stowarzyszenia
W dniach 15.11.201303.03.2014 Stowarzyszenie Esquadra Gubina
przeprowadziło na terenie Miasta Gubina zbiórkę publiczną na cele statutowe Stowarzyszenia.
Zbiórkę przeprowadzono na
podstawie Zezwolenia Burmistrza Miasta Gubina sygn.
SO.5311.2013. Puszki zostały rozstawione w różnych
punktach miasta - w sklepach,
zakładach fryzjerskich, restauracjach. Żadna z nich nie była
finalnie pusta. Przeprowadzenie tej akcji po raz kolejny pokazuje, że mieszkańcy zawsze
chętnie wspierają Stowarzyszenie, wrzucając chociażby drobny
grosz, za co serdecznie dziękujemy. Wynik zbiórki to 8696,68
zł (wliczony jest tu także dochód
z puszki, która była wystawiona
na walentynkowym balu charytatywnym).
Dochód ze zbiórki przeznaczony zostanie na pomoc
chorym dzieciom i najbardziej
potrzebującym mieszkańcom
miasta i gminy. Pamiętajmy,
że zawsze warto pomagać, bo
nigdy nie wiemy, czy sami nie
będziemy kiedyś potrzebowali
czyjejś pomocy!
Natalia Kujaczińska
Inwestowanie w profesjonalną infrastrukturę sportową poprawia jakość życia
mieszkańców oraz wyrównuje szanse dzieci i młodzieży. Prawda czy fałsz? Prawda
- jeżeli obiekty są używane.
Jak wygląda to z perspektywy kilku lat, po wybudowaniu kilku boisk ze sztuczną
nawierzchnią? Rzekłbym, że
nie jest źle. Patrząc z kolei na
coraz większe sukcesy drużyn
trenowanych przez Patryka
Sobolewskiego, dochodzę
do wniosku, że jest już dobrze.
Być może będzie bardzo
dobrze. Udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której
mieszkańcy innych miejscowości zazdroszczą nam boisk
a młodzi piłkarze z Gubina pokonują swoich rówieśników.
Dzisiaj problemem staje się
dostęp do hal sportowych. Pomijając aspekt własnościowy hal powiatowych, należy
stwierdzić, że ich obłożenie
jest maksymalne. W salach
miejskich nie można rozgrywać meczów, gdyż są za małe.
Sala przy „dwójce” wymaga
remontu. Salka gimnastyczna
w Zespole Szkół im. Kopernika odnowiona, ale jest za mała
dla klas szkoły podstawowej i
gimnazjum. W „trójce” można
dostać klaustrofobii. Dzieci
nie mają gdzie ćwiczyć, siatkarze nie mają gdzie trenować. Tułają się pomiędzy powiatowymi halami i nigdzie
nie czują się gospodarzami. Nieprawdą jest, że dzieci
siedzą tylko przed komputerami. Potrafią korzystać z infrastruktury sportowej – chętniej, gdy jest nowoczesna. Budujmy hale!
Edward Patek
radny miejski,
Przewodniczący Komisji
Finansów i Gospodarki
Komunalnej
W iadomości
__Gubińskie
Aktualności miejskie
Nr 06 z 27.3.2014
3
Dyrektor PUP pod gradobiciem pytań
Ewa Kęsek, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy,
była gościem na Komisji Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.
Na spotkaniu musiała odpowiadać na pytania dotyczące
walki z bezrobociem i przyszłości filii PUP w Gubinie.
- Zebraliśmy się tutaj, żeby wyjaśnić wszelkie niejasności i kontrowersje związane z Powiatowym
Urzędem Pracy – wyjaśnił cel posiedzenia przewodniczący Komisji
Andrzej Białek. – Ostatnio pojawiło się wiele informacji, które
budzą spory niepokój. A mowa
przecież o bezrobotnych, których
jest u nas zatrważająco wielu.
W spotkaniu oprócz radnych
i przedstawicieli Urzędu udział
wzięli dyrektorzy i kierownicy
gubińskich jednostek budżetowych. – Od jakiegoś czasu wciąż
dostajemy decyzje odmowne na
nasze wnioski o przyjęcie na staż
osoby bezrobotnej. Dlaczego tak
się dzieje? – stwierdzili zgodnie. E.
Kęsek zaznaczyła, że obecnie najważniejszym czynnikiem w przyznawaniu stażu jest efektywność
zatrudnienia. – Pierwszeństwo
mają ci pracodawcy, którzy zadeklarują przyjęcie osoby bezrobotnej do pracy po odbyciu
kilkumiesięcznego stażu – tłumaczyła dyrektorka PUP. – W tym
roku mamy zdecydowanie mniej
środków niż w latach ubiegłych,
dlatego planujemy zorganizowanie około 250 staży i 30 robót publicznych w całym powiecie.
Na Komisji pojawiła się także
mieszkanka Gubina, Agnieszka Ziemann, która przedstawiła zgromadzonym swoje ogromne problemy z uzyskaniem stażu.
– Taka forma aktywizacji bezrobotnych przysługuje mi z takiego tytułu, że samotnie wychowuje
dziecko – stwierdziła. – Pierwszy
potencjalny pracodawca otrzymał z Urzędu Pracy odpowiedź,
że nie może mnie przyjąć na staż,
gdyż nie zatrudnił poprzedniego
stażysty. Z kolei drugiemu, który
spełnił wszystkie wymagania formalne, przysłano pismo, gdzie
zaznaczono, że nie mogę odbyć
stażu, ponieważ 12 lat temu przez
6 miesięcy z niego korzystałam…
E. Kęsek wyjaśniła, że nic nie może
poradzić na taką sytuację. – Wykorzystała Pani limit, który jednoznacznie wynika z ustawy.
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie. Dyrektorka tej instytucji stwierdziła, że w wyniku zaleceń kontroli z
Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzono reorganizację zatrudnienia. – Z 25 pracowników gubińskiego oddziału pozostało 16, część
dostała wypowiedzenia, inni zostali przeniesieni do Krosna Odrzańskiego, ponadto jedna osoba
przeszła na rentę – zaznaczyła E.
Kęsek. – W tej chwili mamy bardzo
zoptymalizowaną strukturę organizacyjną, dlatego nie przewidujemy kolejnych zmian. W temacie Gubina warto również dodać,
Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, gmina miejska Żagań,
gmina wiejska Żagań, gmina
miejska Żary i gmina wiejska
Żary. – Nie mam wątpliwości,
że w poprzedniej kadencji gubińscy radni podjęli słuszną decyzję o wkładzie w inwestycję i
przystąpieniu do realizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie – uważa
burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak. – Za kilka lat wartość naszych udziałów wzrośnie kilkakrotnie. Sam zakład
Reprezentanci samorządów zaangażowanych w inwestycję podpisali akt erekcyjny
Dlatego należy starać się o pozyskanie jak największej ilości środków, które pomogą walczyć z tym
problemem.
Co wiemy po Komisji? Na
pewno to, że gubińska filia PUP
przeszła reorganizację, a bezrobotnych w naszym powiecie jest
naprawdę wielu. Także to, że
obecnie bardzo ciężko otrzymać
staż, chyba, że ma się gwarancję
zatrudnienia po jego odbyciu…
Krzysztof Kaciunka
E. Kęsek (pierwsza z lewej) odpowiadała na pytania dotyczące bezrobocia i gubińskiej filii PUP
Wmurowali kamień węgielny
W Marszowie pomiędzy
Żarami a Żaganiem powstaje jeden z największy zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. 21 marca wmurowana tam kamień węgielny i „kapsułę czasu”.
Głównym celem inwestycji jest
zapewnienie 15 samorządom,
w tym gminie Gubin o statusie miejskim, ekologiczne przetwarzanie śmieci przez co najmniej 25 lat. Pozostałe gminy to:
Brody, Gozdnica, Iłowa, Jasień,
że przeprowadzimy szkolenie dla
Tekry, która od grudnia zwiększa
produkcje i zatrudnienie o 30 osób.
Tomasz Kaczmarek stwierdził, że, zarówno Dyrektor PUP,
jak i pracownicy tej instytucji muszą zrobić wszystko, żeby
szukać rozwiązań dla walki z bezrobociem w powiecie krośnieńskim. – W samym rejonie Gubina
mamy ponad 1500 osób bez
pracy, w okolicach Krosna Odrzańskiego prawie połowę mniej.
jest bardzo nowoczesny i będzie
przetwarzał odpady odbierane
od prawie 200 tysięcy mieszkańców naszego województwa.
W pierwszy dzień wiosny włodarze gmin zaangażowanych w
projekt podpisali akt erekcyjny
oraz wkopali kamień węgielny
pod wznoszący się w Marszowie Zakład Zagospodarowania
Odpadów. Do symbolicznego
kamienia węgielnego dołączono także tzw. „kapsułę czasu”.
– Każdy z przedstawicieli samorządów do specjalnej tuby
wrzucił coś charakteryzującego jego gminę. W naszym przypadku była to moneta ze „śliwką
gubinką” i herb miasta – wyjaśnił B. Bartczak.
Dodajmy, że pierwsze śmieciarki z odpadami zbieranymi w powiatach żarskim, żagańskim i krośnieńskim mają wjechać do zakładu w styczniu przyszłego roku. Ponadto w Lubsku powstanie stacja
przeładunkowa, gdzie trafiać będą
śmieci z naszego miasta. Kolejnym pozytywnym efektem przystąpienia do projektu jest rekultywacja dotychczasowego miejskiego składowiska odpadów w
Drzeńsku Małym.
Krzysztof Kaciunka
4
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 06 z 27.03.2014
Na pamiątkę
Ułanów Karpackich
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 73. PZ UK w sierpniu 1989 roku z udziałem Ułanów Karpackich, uczestników wojny. Pułkiem dowodził wówczas mjr Andrzej Lelewski. Ta tablica ma szansę zawisnąć na murach Szkoły Podstawowej Nr 2 jako pamiątka po gubińskich Ułanach Karpackich
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Bogusław Wypych,
spotkał się z oficerami byłego
73. Pułku Zmechanizowanego
Ułanów Karpackich. Powodem
tej niecodziennej wizyty była
dyskusja i ustalenia związane z
przyjęciem przez szkołę imienia
73. Pułku Zmechanizowanego
Ułanów Karpackich. W spotkaniu wziął udział były dowódca pułku w latach 90-tych
ub. wieku, gen. dyw. Wiesław
Michnowicz, także płk Jan
Rokosik, ppłk Rafał Wypych
i prezes Stowarzyszenia Ułanów
Karpackich, Przemysław
Kopij.
Jak poinformował gazetę B.
Wypych, społeczność szkolna
oraz rada rodziców zaakceptowały nadanie takiego imienia
szkole. Teraz potrzebne są ustalenia z burmistrzem i przedstawicielami samorządu, by wydarzenie miało właściwą oprawę i
znalazły się niezbędne na ten cel
pieniądze.
Przewiduje się między innymi
ufundowanie dla szkoły sztandaru, także na murze szkoły
umieszczona zostałaby tablica pamiątkowa poświęcona
Ułanom Karpackim, która przed
laty stała na terenie pułku. Kolejne spotkanie odbędzie się wkrótce. Uroczystość nadania imienia
wstępnie zaplanowano na maj
przyszłego roku, ale zdaniem dyrektora B. Wypycha nie jest to
termin ostateczny. – Musimy
mieć pewność, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i
perfekcyjnie przygotowane –
dodał na zakończenie rozmowy.
(sp)
Dobre wyniki Herkulesa
Na początku marca drużyna dziewcząt z MUKS Herkules Grabice wzięła udział
w silnie obsadzonym turnieju w niemieckim Kolkwitz. Poziom zawodów
był bardzo wysoki, gdyż na
turniej przyjechały między
innymi drużyny z Berlina i
Cottbus, czyli czołowe ekipy
z Brandenburgii.
Drużyna MUKS Herkules zajęła 8
miejsce, a turniej ten był kolejnym
etapem do przygotowania do Turnieju Coca Cola Cup w maju tego
roku. - Aktualnie dziewczyny
bardzo ciężko trenują, żeby uzyskać jak najwyższa formę na poszczególne etapy turnieju – tłumaczy Tomasz Kaczmarek
dyrektor Zespołu Szkół w Grabicach. - Równocześnie z drużyną żeńską do turnieju szykują się gimnazjaliści z ZS Grabice w kategorii chłopców. Czekają
nas wielkie emocje i ciężka praca
treningowa . Serdecznie dziękuję
za pomoc Grzegorzowi Bławuciakowi za pomoc w treningu oraz za
udostępnienie boiska należącego
do zespołu Relax Grabice.
Z kolei męska drużyna Herkulesa zwyciężyła w Powiatowym
Turnieju o Puchar Tymbarku
w Krośnie Odrzańskim. Dzięki
temu awansowała do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się
5 kwietnia w Żaganiu.
Krzysztof Kaciunka
Chcesz wiedzieć kto,
kiedy i za ile
Cię leczył?
Przyjdź 2 kwietnia 2014 r.
w godz. 9.00-15.00 do Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy
ul. Piastowskiej 24
Pracownicy Lubuskiego Oddziału NFZ wydadzą Ci dostęp
do Twojego konta ZIP
Takie konto założą także Twojemu
dziecku, jeśli nie ukończyło jeszcze18 lat.
Pod warunkiem, że zgłosiłeś je
do ubezpieczenia zdrowotnego.
WAŻNE! Zabierz dowód osobisty lub paszport
Chłopcy z MUKS Herkules okazali się najlepsi w powiecie w Turnieju o Puchar Tymbarku
W iadomości
__Gubińskie
Nr 06 z 27.3.2014
GUBIN
ŚWIEŻO TANIO WYGODNIE
23
%
taniej
0
99
1 kg
1,29
MEGA OKAZJE
ZIEMNIAKI
LUZ
4 zł
taniej
9
od
9%
3
5 zł
taniej
9
taniej
1 kg
13,99
tylko
29 MARCA oraz 5 KWIETNIA
KIEŁBASA CZOSNKOWA
Z WŁASNEJ WĘDZARNI
KIEŁBASA HOLENDERSKA
Z WŁASNEJ WĘDZARNI
66-620 Gubin, ul. Pułaskiego 70
po. - sb. 6:30 - 21:00
nd. - 9:00 - 19:00
Oferta ważna od 27 MARCA do 6 KWIETNIA 2014, jeśli nie wystąpił błąd w druku lub
do wyczerpania asortymentu. Sprzedaż Wyłącznie detaliczna. Ceny zawierają podatek VAT.
Zdjęcia i wygląd produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
1 szt
4,39
OLEJ RZEPAKOWY 0,9 l
TOP BUDGET
27 marca
do 6 kwietnia
99 SUPEROFERTA
99
99
1 kg
14,99
5
6
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 06 z 27.03.2014
Wkurza mnie Co sądzą o Skrzatach gubińskich?
Kaśka Janina Izdebska
Wiosna, ach, to ty…
„Wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły bzy (...)” - śpiewają Skaldowie.
Co prawda, bzy jeszcze nie rozkwitły, ale wśród
budzącej się do życia zieleni - śmieci jak najbardziej. Wystarczy przejść lasem, poboczami dróg.
Ba! Nawet ulicami Gubina (szczególnie oddalonymi od centrum), żeby zobaczyć skutki uboczne naszego dobrobytu.
„Nie przeszkadza tytuł ani płeć, by zielono wiosną
w głowie mieć (...)” - stwierdzają Skaldowie, a w
mojej głowie tłucze się pytanie: - czy powinnam
dalej pisać w gazecie, która przez blisko dwadzieścia
lat była sprzedawana, a teraz jest rozdawana? Czy
jej poziom, nie obniży się w myśl zasady, że „darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby”?
Czy wierzyć decydentom, którzy twierdzą, że
mieszkańcy, płacąc podatki, mają prawo do rzetelnej informacji (w przeciwieństwie do gazet szukających sensacji)? Może ci upatrujący w darmowej gazecie korzyści przed wyborami samorządowymi, nie mają racji?
Tak, czy siak, muszę wyrzucić z siebie to, co mnie
wkurza, bo inaczej się uduszę (pamiętacie Państwo Stuhra - „czasami człowiek musi, inaczej się
udusi (...)”
„Portret dziadka wiosną wyszedł z ram i na spacer
poszedł sobie sam (...)” - to w piosence. A w życiu?
Sejm od kilku dni okupują rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nie przyszli na wiosenny spacer, jak
w piosence. Przyszli upomnieć się o swoje. O długo
obiecywaną pomoc. O to, że opiekując się całodobowo swoim nieuleczalnie chorym dzieckiem, nie
mogą podjąć pracy, muszą żebrać o pieniądze na
ich drogą rehabilitację, a czasem na przetrwanie.
Już nie ufają zapewnieniom, że rząd pracuje nad
możliwością polepszenia ich losu. Już nie wierzą
w politykę prorodzinną. Chcą tylko średnią krajową jako wynagrodzenie za całodobową opiekę nad
niepełnosprawnym dzieckiem.
Skąd wziąć na to środki? - martwi się rząd. A na
Facebooku burmistrz Nowej Soli, Wadim Tyszkiewicz, martwi się, że premier Tusk - jak zapowiedział - zabierze środki z programu przebudowy dróg lokalnych, zasilanego z kasy Lasów Państwowych, by spełnić w części oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Ja zaś martwię się, że teraz jeżdżący po niewyremontowanych lokalnych drogach będą przeklinać ciężko doświadczonych rodziców, za odebrane pieniądze.
„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr! Wiosna, znów nam
ubyło lat (…)” - mój Boże, żeby to mogła być prawda!
Kaśka Janina Izdebska
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy
ulicy
Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia
ogłoszenia informacji w prasie, wykazy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
Kamila Kulczak
- Uważam, że to dobry
pomysł. Będzie to inny
znak rozpoznawalny, charakterystyczny
dla Wiosny Nad Nysą i
Gubina. Pomysł jak najbardziej trafiony.
Joanna Wróblewska
- Moim zdaniem jest to
fantastyczny pomysł i
będzie to nowa atrakcja
Wiosny Nad Nysą.
Iwona Samoraj
- Miło, że wracamy do
przeszłości i czerpiemy inspirację z legendy. Skrzat
będzie nowym znakiem
charakterystycznym dla
Gubina.
Dariusz Habki
- Bardzo dobry pomysł.
W końcu Gubin będzie
miał coś, co będzie go
wyróżniać, a Wiosna
Nad Nysą w tym roku
będzie na pewno udana
za sprawą skrzatów.
Kronika strażacka
Zdarzenia za okres 11.03. – 23.03.2014
W omawianym okresie
strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Gubinie do zdarzeń wyjeżdżali 41 razy. Pomimo
wielu ostrzeżeń i komunikatów nadal podpalane
są trawy i nieużytki. Strażacy wyjeżdżali 27 razy
do takich pożarów. Poniżej przedstawiamy kilka
charakterystycznych zdarzeń z tego okresu.
12.03.2014 – zastęp
JRG Gubin zadysponowano do Luboszyc, gdzie
przy użyciu podnośnika
SHD-25 i pilarek spalinowych usunięto pochylone
drzewo zagrażające budynkowi gospodarczemu,
13.03.2014 - ok. godz.
01:00 gubińscy strażacy otrzymali zgłoszenie o
palącym się samochodzie
osobowym na ul. Wojska
Polskiego. Przybyły na
miejsce zdarzenia zastęp
szybko ugasił pożar, ale
samochód niestety uległ
całkowitemu zniszczeniu.
Postępowanie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia
prowadzi Komisariat Policji w Gubinie. 13.03.2014 – na prośbę
policji zastęp JRG pomagał w otwarciu mieszkania na ul. Oświęcimskiej
w Gubinie,
15.03.2014 – jeden
zastęp gasił palące się
śmieci w metalowym kontenerze na ul. Śląskiej w
Gubinie,
15.03.2014 – krótko po
godzinie 22:00 dwa zastępy z JRG Gubin zadysponowano na most graniczny w Gubinie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że na betonowym podeście śluzy spustowej turbiny wodnej, 6
metrów poniżej poziomu
mostu leży mężczyzna. Po
zejściu do poszkodowanego strażacy stwierdzili, że
jest przytomny. Udzielono mu pierwszej pomocy
przedlekarskiej, ułożono
na desce ortopedycznej i
wydobyto z „pułapki”. Poszkodowanego przekazano
zespołowi Pogotowia Ratunkowego.
17.03.2014 – dwa zastępy zadysponowano do
wypadku drogowego na
ul. Matejki w Gubinie.
Po przyjeździe na miejsce
zdarzenia stwierdzono potrącenie rowerzysty, którego opatrywał zespół pogotowia ratunkowego. Działania zastępów polegały
na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz pomocy policji w kierowaniu ruchem.
Przyczynę zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie.
prędkości do warunków
panujących na drodze.
22.03.2014 – ok. godz.
10:40 na ul. Wyspiańskiego doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano
dwa zastępy JRG Gubin.
Po przybyciu stwierdzono,
że w zdarzeniu uczestniczyły 3 samochody osobowe. Dwie osoby poszkodowane w zdarzeniu zabrane zostały przez pogotowie ratunkowe. Działania
zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach,
zakręceniu zaworu butli
z gazem w jednym z pojazdów, pomocy pogotowiu w udzielaniu pierwszej
pomocy poszkodowanym.
Przyczyną zdarzenia było
wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez jednego z kierujących.
19.03.2014 – o godz.
17:21 dwa zastępy zadysponowano do wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej 286 ok. miejscowości Pleśno. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po zderzeniu czołowo-bocznym, znajdujące
się na poboczu drogi. Działania zastępów polegały na
zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osób poszkodowanych, a następnie je ewakuowano. Łącznie poszkodowane zostały
4 osoby, którymi zaopie- Ponadto w omawiakowały się zespoły pogoto- nym okresie zanotowano
wia ratunkowego. Ponadto 1 alarm fałszywy-złośliwy.
na czas prowadzonego dochodzenia zastępy oświeInformacje przekazał
tlały teren akcji. Przypusz- kpt. Dariusz Kostyszak –
czalną przyczyną zdarzedowódca JRG Gubin
nia było niedostosowanie
Społeczeństwo
Nr 06 z 27.3.2014
Cztery osoby z obrażeniami
Do groźnego wypadku doszło 19
marca br. późnym popołudniem w
okolicach Pleśna (gmina Gubin). W
jego wyniku cztery osoby z obrażeniami odwiezione zostały do szpitala w Żarach i Krośnie Odrz. Co
się stało? Kierujący golfem chciał
uniknąć kolizji ze skręcającym w
lewo kierowcą samochodu Renault
Megane i zjechał na przeciwległy
pas drogi. Wtedy zderzył się z jadącym na tym pasie kierowcą Dacii
Logan. Obecnie policjanci z Gubina
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim wyjaśniają okoliczności wypadku.
(am)
Kierowali nie mając prawka
W ciągu zaledwie trzech dni (15 17 marca) na drogach powiatu krośnieńskiego policjanci z krośnieńskiej komendy i gubińskiego komisariatu podczas kontroli drogowych
zatrzymali czterech mężczyzn, którzy
kierowali pojazdami mechanicznymi
mimo, że wcześniej utracili do tego
uprawnienia. Ponadto jeden z nich
kierował pojazdem będąc pijanym
(1,28 promila). Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy naszego powiatu w
wieku od 23 do 44 lat. Teraz zgodnie
z Kodeksem Karnym grozi im kara
więzienia do nawet trzech lat. (am)
Poszukują zaginionego 73-latka
Komisariat Policji w Gubinie
prowadzi poszukiwania Jerzego
Ocios, urodzonego 19 stycznia
1941 r. i zamieszkałego w Gubinie. Każdy kto widział tego mężczyznę proszony jest o kontakt z
najbliższą jednostką policji pod
nr tel. 997 lub z jednostką prowadzącą sprawę - Komisariat Policji w Gubinie, nr 68 476 34 11.
Jerzy Ocios ostatni raz był widziany 28 lutego br. około godz.
2:50 na Stacji Paliw Horex w Gubinie przy ul. Śląskiej. Po wyjściu
ze stacji skierował się w stronę
centrum miasta. Od tej chwili
brak jest informacji, co do jego
miejsca pobytu. Nie powrócił do
miejsca zamieszkania, nie nawiązał też do chwili obecnej kontaktu
z rodziną. Rysopis zaginionego:
wzrost 165 cm, waga 70 kg, szczupła budowa ciała, włosy siwe,
kolor oczu: szare, twarz owalna,
uszy przylegające, nos mały, uzębienie niepełne. W chwili zaginięcia 73 - latek ubrany był w kurtkę
koloru jasnobrązowego z kołnierzem z tzw. „kożuszka”, ciemne
spodnie, jasne buty sportowe i
niebieską czapkę.
(am)
Całą dobę w wodzie
Na krytej pływalni w Gubinie
odbędzie się II edycja 24-godzinnego Maratonu Pływackiego o Puchar Burmistrza Gubina.
Wszystko zacznie się w sobotę
12 kwietnia o godzinie 12:00 i
zakończy w niedzielę o tej samej
porze. Opłata startowa wynosi
10 zł, a w dniu zawodów 20 zł.
Klasyfikacja będzie prowadzona odrębnie dla kobiet i mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja, open, 36-45 lat, 46-55
lat, 56 lat i starsi. Prawo startu
mają zawodnicy, którzy złożą
pisemną deklarację startu z informacją o braku medycznych
przeciwwskazań do udziału w
zawodach. W przypadku zawodników nieletnich, deklarację składają rodzice w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia br. na adres
[email protected] lub w kasie
pływalni.
Andrzej Matłacki
W iadomości
__Gubińskie
7
Aktywni zawodowo
Redaguje Andrzej Matłacki
Szukasz zatrudnienia? Sprawdź, kogo szukają do pracy!
Oferty pracy na dzień 21.03.2014 r. PUP Krosno Odrzańskie Filia w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20
(pokój nr 6, tel. 68 - 455 82 12 i pokój nr 9, tel. 68
- 455 22 72):
- sprzedawca (wykształcenie średnie, komunikatywna znajomość języka niemieckiego), tapicer (doświadczenie w zawodzie, umiejętność tapicerowania,
możliwość dojazdu oferowana przez pracodawcę), manikiurzystka (wykształcenie średnie, doświadczenie w zawodzie mile widziane, kurs manicure i zdobnictwa paznokci, dobra znajomość języka niemieckiego), kierowca samochodu ciężarowego (prawo
jazdy kat. C+E, karta kierowcy, zaświadczenie o niekaralności, doświadczenie w zawodzie min. 6 miesięcy), elektryk (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie mile widziane, uprawnienia elektryczne), robotnik leśny (doświadczenie w zawodzie min.
1 rok), pracownik biurowy (wykształcenie średnie,
doświadczenie w zawodzie min. 1 rok, znajomość obsługi komputera, znajomość programów księgowych,
dobra znajomość języka niemieckiego), spedytor (wykształcenie średnie, doświadczenie w zawodzie min. 1
rok, biegła znajomość języka niemieckiego), sprzedawca (wykształcenie zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, doświadczenie w zawodzie mile widziane, aktualna książeczka sanepidowska), murarz-tynkarz (doświadczenie w zawodzie min. 2 lata, prawo jazdy kat.
B), betoniarz-zbrojarz (doświadczenie w zawodzie
min. 2 lata, prawo jazdy kat. B), pracownik restauracji (brak wymagań, 0,5 etatu), pracownik biurowy
(wykształcenie średnie, dobra znajomość języka niemieckiego, prawo jazdy kat. B), płytkarz (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie 1 rok, pracodawca zapewnia zakwaterowanie, dojazd), sprzedawca (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie mile widziane, znajomość obsługi komputera, obsługa kasy fiskalnej, aktualna książeczka sanepidowska), pracownik biurowy (wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B, biegła znajomość języka niemieckiego, pracownik socjalny (wykształcenie wyższe
licencjat/magisterskie-praca socjalna, doświadczenie
w zawodzie mile widziane, znajomość obsługi komputera, umiejętności organizacyjne, komunikatywność),
sprzątaczka (brak wymagań, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności).
Szukają pracownika socjalnego
W związku z planowaną realizacją projektu systemowego w 2014 r. pn. „Aktywne wsparcie – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie”, MOPS w Gubinie poszukuje pracownika socjalnego na czas określony. - Od kandydata oczekujemy, oprócz wiedzy i kierunkowych kwalifikacji, umiejętności do
zaktywizowania, zmotywowania, zintegrowania
grupy osób o specyficznych problemach i
potrzebach, umiejętności pokazania i nauczania, w
sposób praktyczny i kreatywny, jak zidentyfikowane problemy można nauczyć się minimalizować lub
niwelować - wyjaśnia Teresa Dziedzic, kierownik
MOPS-u w Gubinie. Oferty należy przesłać pocztą lub
złożyć osobiście w terminie do 28 marca 2014 br. na
adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 17, pokój nr 112, 66-620 Gubin. Decyzja o zatrudnieniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert.
Szczegóły na temat: wymagań kandydatów, zakresu wykonywanych zadań, formy składania podań oraz wymaganych dokumentów znajdziemy na stronie internetowej www.mopsgubin.pl.
(am)
8
W iadomości
__Gubińskie
Historia
„Kalendarium Gubina 1945-2009”
Redaguje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
1992
cd.
- maj - na Mistrzostwach Wo-
jewództwa Dzieci Starszych
pierwsze miejsce w skoku wzwyż
zajął Dominik Białek, trzecie
Wojciech Słowik, Grzegorz
Patan w biegu na 1.000 m pod
opieką Jarosława Kotapskiego. Złoty medal w biegach
przełajowych zdobył Michał
Kaczmarek. W wojewódzkim
finale wielobojów ukierunkowanych pierwsze miejsca zdobyli:
Krzysztof Błaszczyk (wielobój
skocznościowy), M. Kaczmarek
(wielobój wytrzymałościowy),
Wojciech Ciszewski (wielobój szybkościowy). Na mistrzostwach województwa młodzików: pierwsze miejsce w skoku
wzwyż zdobył K. Błaszczyk, także
trzecie miejsce w skoku w dal,
Państwowej Straży Pożarnej. Dowódcą jednostki został kpt. poż.
Zenon Jagieluk.
- 17 lipca - w siedzibie Zawodowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość zaprzysiężenia strażaków
oraz zmiana nazwy gubińskiej jednostki na Państwową Straż Pożarną. W uroczystości wzięli udział:
burmistrz Czesław Fiedorowicz, zastępca komendanta wojewódzkiej PSP st. kpt. Wiktor Wiśniewski, komendant Granicznego Punktu Kontroli mjr Zbigniew Kamiński oraz komendant rejonowej PSP kpt. Andrzej
Bryszewski.
- 31 lipca - rada miejska podjęła decyzję o rozbiórce pomnika z
gwiazdą na Placu Wdzięczności.
Podczas demontażu natrafiono na
szkielet człowieka.
- 1 sierpnia - Przedsiębiorstwo
(w Krośnie Odrzańskim 13.000).
- 1 października - zainstalowane zostały pierwsze 3 aparaty telefoniczne ogólnodostępne: przy
budynku PTTK i blisko przejścia
granicznego. Miały one bezpośrednie połączenie z centralą w
Zielonej Górze. Karty magnetyczne można było kupić w PTTK po
30 tys. złotych za 50 impulsów.
- 12 października – oddano do
użytku zegar na ratuszu. Kosztował 60 milionów złotych.
Zegar wygrywa motyw muzyczny skomponowany przez Jarosława Felkela.
- październik - w związku z
odejściem dowódcy dywizji,
płk. dypl. Zbigniewa Jabłońskiego na studia strategicznooperacyjne, obowiązki dowódcy i jednocześnie dowódcy garnizonu objął ppłk dypl. Antoni
Gubińska„Solidarność” uruchomiła przy ulicy Wojska Polskiego aptekę leków pochodzących z darów. Józef Winiszewski (z lewej) i Grzegorz Perlak segregują paczki z lekami
M. Kaczmarek drugie w biegu
na 1.000 m - wszyscy ze Szkoły
Podstawowej nr 3. Opiekunem
sekcji sportowej był Roman
Kwapich.
- 1 czerwca - powstała Spółka
Cywilna „Port” przy ul. Gdyńskiej, która zajęła się handlem
detalicznym i hurtowym wyrobów tytoniowych. Na potrzeby
spółki wybudowano duży obiekt
w tej części miasta.
- 4 czerwca - w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się seminarium poświęcone profilaktyce AIDS w szkole podstawowej
(„Problemy profilaktyki AIDS
w szkole podstawowej”). Opiekun naukowy - dr Zbigniew Izdebski.
- 1 lipca - na podstawie ustawy
z dnia 24.08.1991 r. w rejonie
operacyjnym gubińskiej Zawodowej Straży Pożarnej powołano
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą
Wielobranżowe „Horex” uruchomiło nową stację paliw przy ul.
Śląskiej,
- 8-10 sierpnia - w ramach rewizyty delegacja gubińskich strażaków na czele z jej dowódcą, Z. Jagielukiem, brała udział w obchodach jubileuszu 90-lecia istnienia
jednostki straży pożarnej w Rethen
(jedna z gmin powiatu Laatzen),
- 16 sierpnia - Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Horex” uruchomiło market na stacji paliw przy
ul. Kresowej,
- sierpień - do garnizonu przybył pierwszy po transformacji kapelan dywizji, ks. kpt. Zygmunt
Kaźmierak. Od 1 września uruchomione zostało biuro parafialne,
które zlokalizowano przy pl. Katedralnym 4 m 1 (wkrótce przeniesione wraz z plebanią do Kościoła Garnizonowego w Komorowie).
- wrzesień - w mieście zameldowanych było 18.000 mieszkańców
Tkacz. W uroczystości przekazania obowiązków udział wzięli
burmistrzowie: Gubina - Czesław
Fiedorowicz i Lubska - Piotr
Palcat.
- październik – reaktywowano sekcję lekkoatletyczną przy
Lubuskich zakładach przemysłu Skórzanego „Carina” Gubin,
- 21 listopada - w sali Gubińskiego Domu Kultury odbył się
finał I Międzynarodowego Konkursu Miss Gubin-Guben 1993.
Miss Gubina wybrano Małgorzatę Sorokę, 18-letnią uczennicę Technikum Przetwórstwa
Skóry w Gubinie, I. wicemiss
została Mirosława Muzyka,
uczennica Technikum Odzieżowego w Gubinie, II wicemiss
Kristin Cichon z Guben. Ceremonii dekoracji dokonała Czesława Romanowska - Miss
Gubina 1992 r.
Nr 06 z 27.03.2014
Z Ziemi Gubińskiej
Na skraju Kwitnącej Krainy
Niektóre domy i podwórza w podgubińskiej wsi Jaromirowice
(do 1945 Germersdorf) zachowały do dziś ślady minionej świetności, kiedy pobliskie Wzgórza Gubińskie winem i owocami stały.
Dziś wiele domów skrywa się za murami i płotami, tworząc nowy
wymiar wyglądu tej wsi. Jednak w wielkich starych sadach, jak
za dawnych czasów, dojrzewa miejscowa odmiana jabłek Warraschke, a lipy w dalszym ciągu jawią się być elementem wystroju tej miejscowości. Jako miejscowość podmiejska, terytorialnie granicząca z pobliskim Gubinem, posiada ona swego rodzaju potencjał życiowy. Elementem bardzo płynnie łączącym Gubin
z Jaromirowicami są Wzgórza Gubińskie. Na północ od miasta,
wzgórz i wsi przebiega linia kolejowa Guben-Czerwieńsk. W ten
sposób powstaje pewien całokształt złożony z ludzi, natury i techniki. Doświadczanie go zmysłami jest niesamowitym przeżyciem
o każdej porze roku.
W wieku XV wieś zwała się Jermersdorf, a jej właścicielami
był wtedy ród von Pilgram, a w wieku XVII - von Löben. Później
przewinęło się tu jeszcze kilka rodów szlacheckich. W roku 1910
dawny majątek rycerski został podzielony pomiędzy 30 chłopów i jednego oberżystę. W wieku XVII wieś należąca do Brandenburgii była schronieniem dla młodych ludzi w wieku poborowym, gdy w sąsiedniej Saksonii rekrutacja do armii była szczególnie duża. W roku 1816 Jaromirowice stały się częścią powstałego nowego Powiatu Guben, a w 1846 roku wieś mogła poszczycić się własnym miejscem pochówku, a jeśli chodzi o przynależność kościelną, była częścią parafii gubeńskiej.
Kiedy do Gubina zawitał pociąg, pociągnęło to za sobą wzrost
gospodarczy. Decydujące znaczenie dla fabrykantów miała kwestia pozyskiwania energii. Drewno, torf i drogi węgiel kamienny, czy jednak lepiej tani
węgiel brunatny z Gubina?
Wybór padł na nośnik rodzimy. Na samym początku węgiel
brunatny wydobywano w latach od 1805 do 1809, ale intensywna eksploatacja złóż nastąpiła w połowie XIX wieku. Pierwsze
pole wydobywcze znajdowało się właśnie przy Jaromirowicach.
W latach następnych powstało siedem kopalni węgla brunatnego.
W roku 1910 powstała droga z Gubina przez Jaromirowice i dalej
do Chlebowa. Dzięki temu drewno z gubińskiego lasu miejskiego
można by było transportować aż do Odry. Jednak nie obyło się
bez problemów, przez co drogę zbudowano tylko do wsi Chlebowo, a nie pobliskiej rzeki Odry.
Mieszkańcy dawnych Jaromirowic nie znali smutku i nudy. W
okresie kwitnienia drzew organizowano poranne koncerty oraz
potańcówki. We wsi funkcjonowały stowarzyszenia weteranów i
grupy śpiewacze, a miłośnicy kultury i sztuki mogli korzystać z
przedstawień teatralnych, balów maskowych, imprez dożynkowych i innych form artystyczno-kulturalnych. Dziewczęta nosiły
stroje - czerwone spódnice z czarnymi aksamitnymi wstążkami,
a czarny gorset kontrastował z białą bluzą.
Na gliniastej glebie wokół wsi wyrosło około 10 cegielni parowych. Cegielnia Bährold posiadała duży piec kręgowy. To do
niej należały szyny, których pozostałości jeszcze nie tak dawno
można było zobaczyć na drodze wjazdowej do wsi od strony ulicy
Kresowej. Wagoniki wywrotne przewoziły wypalone cegły do suszarni. W roku 1945 piec kręgowy służył jako magazyn amunicji. Wojna wymiotła ze wsi około 900 mieszkańców. Pomiędzy
zaporami przeciwczołgowymi mogły przedostać się wyłącznie
wózki ręczne.
O Jaromirowicach sprzed wieków do dziś krąży legenda, według
której w dawnym jeziorze w pobliżu dzisiejszej ulicy Gdyńskiej
zatonęła kasa wojenna Husytów. Pewna młoda dziewczyna powiedziała gubeńskiemu historykowi Karlowi Ganderowi, że
jej babcia często w tym miejscu znajdowała stare pieniądze. Jednak bez względu na wszystko, Jaromirowice łączą w sobie
cichość z pięknem.
Tekst: Hans-Joachim Bergmann
Opr. i przekład: K. Freyer
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 06 z 27.3.2014
Czy Guben czeka na nas?
Niedawno, w sobotnio-niedzielnym
dodatku do Gazety Lubuskiej pojawił się artykuł zatytułowany: „Guben
czeka na nas”, podobny tekst pojawił
się kilka dni później w naszej gazecie.
Przypomnijmy, iż chodziło o możliwości korzystania z usług medycznych oferowanych w Guben. Podczas
spotkania burmistrza Bartłomieja Bartczaka z szefem przychodni
lekarskiej w Guben, dr. Leszkiem
Lachetą i dyrektorem gubeńskiego szpitala Gottfriedem Heinem,
przekazano informację, iż przychodnia oprócz lecze­nia u laryngologa,
kardiolo­ga i internisty oferuje także
szeroki wachlarz diagnosty­ki: USG,
RTG, badania spiro­metryczne i EKG.
Ponieważ od października ub. roku
w pań­stwach Unii działa medycz­na
strefa Schengen, mieszkańcy Gubi­na
mogą zainteresować się usługami po
drugiej stronie Nysy Łużyckiej. Pacjent z Gubina może zatem, jak wynikało z treści artykułu, zjawić się w
gubeńskiej przychodni i bez kosztów obciążających go skorzystać z
pomocy lekarskiej.
Korzystając z okazji, by „dopytać”,
piszący poniższy tekst rozmawiał z
dr. L. Lachetą, który potwierdził, że
czeka na Polaków; że prawo unijne
pozwala na korzystanie z usług medycznych za granicą, szczególnie w
przypadku, gdy „(…) czas oczekiwania na leczenie w Twoim kraju
jest z me­dycznego punktu widzenia zbyt długi. W tym przypadku
możesz nawet być uprawniony(-a)
do otrzymania wyższej kwoty kosztów opieki zdrowotnej (…)” (strona
internetowa europa.eu/youreurope).
Ponieważ wyglądało to niewiarygodnie zachęcająco, i co tu kryć,
podejrzliwie, przy pomocy jednej
z radnych zapytaliśmy, co sądzi na
ten temat lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia. Odpowiedź na pytania dotyczące zasad korzystania przez
mieszkańców Gubina z pomocy ambulatoryjnej w Guben, możliwości leczenia w niemieckim szpitalu,
ograniczeń itp., nie była zaskakująca. Taka, jakiej spodziewaliśmy się.
Przytoczmy ją w całości:
„Z dniem 25.10.2013 r. Rzeczpospolita Polska została objęta działaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w
sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwana dalej „dyrektywą
transgraniczną”, jednakże nie została ona jeszcze implementowana
do prawa krajowego.
Implementacja dyrektywy transgranicznej pozwoli polskim ubezpieczonym korzystać ze świadczeń
poza państwem właściwym ubezpieczenia i jednocześnie da możliwość leczenia pacjentom z innych
państw członkowskich u polskich
świadczeniodawców, zarówno w
placówkach publicznych, jak i prywatnych. Dyrektywa transgraniczna da gwarancję, że koszty opieki
zdrowotnej zostaną pokryte w co
najmniej takiej wysokości, jak w
przypadku takiej samej opieki w
państwie ubezpieczenia. Jednocześnie przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie obowiązku zawnioskowania o
wcześniejszą zgodę na leczenie, bez
której nie będzie możliwości wystąpienia o refundację. Do dnia implementacji ww. Dyrektywy do prawa RP, polscy ubezpieczeni mogą korzystać ze świadczeń
opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich UE/EFTA w
tym w Niemczech, na dotychczas
obowiązujących przepisach o koordynacji. Do korzystania ze świadczeń w innych państwach członkowskich uprawniają m.in.:
1.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego/Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
– świadczenia niezbędnie konieczne z medycznego punktu
widzenia, o zasadności udzielenia
których decyduje zawsze lekarz. Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego nie może zostać
użyta, gdy celem pobytu za
granicą jest uzyskanie opieki
zdrowotnej (Punkt 6 Decyzji Nr
S1 z dnia 12.06.2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; DZ.U.C106 z
24.4.2010 r. s. 23-25) 2.Formularz E112/S2 („zaświadczenie dotyczące zachowania
prawa do aktualnie przysługujących świadczeń w razie choroby lub
macierzyństwa”), tj. zgoda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
na przeprowadzenie planowanego leczenia poza granicami kraju,
przed uzyskaniem której należy uzupełnić i złożyć we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ wniosek,
który został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27.12.2007 r. w sprawie wniosków o
leczenie lub badania diagnostyczne
poza granicami kraju oraz pokrycie
kosztów transportu (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249, poz. 1867 ze zmianami)” - Z
poważaniem Grzegorz Jągowski,
Starszy Specjalista.
Proszę szczególnie zwrócić uwagę
na wytłuszczenie i podkreślenie, z
którego dość jasno wynika, że w gubeńskiej przychodni lekarskiej nie
mamy czego szukać. Niby jedna
Unia, ale nijak równa dla wszystkich jej obywateli. Pomimo upływu
stosunkowo długiego czasu od daty
unijnej dyrektywy, pomimo iż kolejki do polskich specjalistów wydłużają się, rządzący z oporem rozwiązują problem. Na „płynne” korzystanie z pomocy medycznej u sąsiadów
przyjdzie nam jeszcze poczekać. Na
szczęście „ciśnienie” po jednej ze
stron problemu coraz bardziej rośnie.
Z ostatniej informacji PAP-u w
tej sprawie wynika, że coś drgnęło. Szkoda, że tak wolno. PAP informuje m.in., że: „Mini­sterstwo
zdrowia przygoto­wało projekt
ustawy wdraża­jącej dyrektywę, ale
- według resortu - dopóki jej przepisy nie wejdą w życie, dyrektywy się
nie stosuje.
W projekcie przewidziano jednak
pewne ograniczenia co do zwrotu
kosztów lecze­nia za granicą. W niektórych przypadkach zwrot kosztów
będzie wymagał uprzedniej zgody
NFZ. Wykaz świadczeń znajdzie się
w rozporządze­niu ministra zdrowia.
Projekt rozporządzenia załączony
do projektu noweli przewiduje, że
będą to m.in. świadczenia związane z hospitalizacją świadczeniobiorcy trwające co najmniej jedną noc,
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w trybie stacjonarnym, tera­pia izotopowa, terapia
hiperbaryczna, badania genetycz­ne,
tomografia komputerowa, czy rezonans magnetyczny.
Resort zdrowia przewidział ponadto inny, tzw. przepis ostrożnościowy. Na jego pod­stawie NFZ
będzie mógł za­wiesić wypłaty z
tytułu zwro­tu kosztów świadczeń,
gdy wydatki poniesione w danym
roku osiągną kwotę limitu wydatków przeznaczonych na dany rok.
Wówczas wydat­ki te będą pokrywane w pierwszej kolejności z limitu
wydatków na kolejny rok. (PAP).
(sp)
- W sprawie dyrektywy unijnej
spotykam się
z szefostwem
szpitala w
Guben już
B. Bartczak
prawie 2 lata. Mimo, że
dyrektywa już faktycznie obowiązuje, polskie
Ministerstwo Zdrowia zwleka
z wprowadzeniem przepisów
wykonawczych. Na pewno
tematu nie odpuścimy, niebawem mam robocze spotkanie z NFZ, będziemy na
bieżąco informować, co i za
ile. Dodatkowo nasza radna
Urszula Kondracik chce
na własnej skórze przekonać się, co ile kosztuje oraz jak wygląda sprawa
refundacji kosztów przez
NFZ. Musimy zrobić wszystko, aby nasi mieszkańcy
mogli korzystać z usług świetnie wyposażonego gubeńskiego szpitala. 9
Biuletyn SPZG
dotarł
do Czytelników
W maju 2008 zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej rozpoczął wydawanie biuletynu Gubin i okolice. W wychodzącym co kwartał periodyku publikowane są artykuły członków organizacji i nie tylko, o tematyce szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Gubina i 48 miejscowości
gminy wiejskiej Gubin. Sporo jest
też informacji z pogranicza polsko-niemieckiego, kształtujących
tolerancję kultur. Biuletyn zawsze
rozchodzi się jak „świeże bułeczki”,
nie tylko na Ziemi Gubińskiej, w
powiecie, w kraju, a nawet za granicą, głównie u byłych mieszkańców naszego regionu i ich rodzin.
Na początku roku zrodziła się
idea prezentowania nowego wydania biuletynu w siedzibie SPZG.
I we wtorek, 18 marca, redaktor
naczelny biuletynu, prezes zarządu SPZG Stefan Pilaczyński i
pozostali współpracownicy redakcji: Kazimiera Kędzierska, Urszula Kondracik, Jerzy Czabator, Adolf Leda, Józef Wójtowicz, Wiesław Łabęcki zaprezentowali artykuły zamieszczone w ostatnim, marcowym numerze. Wieczór w gronie ponad 40
osób zaowocował bogatą dyskusją. Danuta Kaczmarek i wicestarosta Włodzimierz Rogowski podkreślili, że pamięć
jest ulotna, więc chwała piszącym
za to. – Takie wydawnictwo najbardziej przemawia. Format informacyjny bardzo dobry do czytania. Mnogość artykułów z różnych dziedzin historii Gubina,
poparta wiarygodnymi źródłami może być zaczynem do monografii miasta. Piszmy, bo
warto, przybliżmy swoje miejsca pracy, swoje pasje. Inni dyskutanci, między innymi Maria
Bronowska, Aleksandra Poraszka, Zygfryd Gwizdalski,
Marek Kurek, Waldemar Rasiński, Jerzy Zawadzki wnieśli konkretne informacje wymagające pogłębienia tematu i przelania na papier do publicznej wiadomości. Na przykład: o lokalach
gastronomicznych prowadzonych
po wojnie (z nimi była związana ścieżka zdrowia od Barsamu do Pogotowia), „odtworzeniu” tramwaju jako atrakcji turystycznej, kinie „Koral” w domu
kultury, kawiarni „Łużyczanka”,
rozrywkowej miejscowości Wałowice, przyczynach pożaru Szkoły
Podstawowej nr 1, wykazie pionierów (m.in. o kolarzu Hieronimie
Kaczmarku).
Następną promocję biuletynu zaplanowano na 25 czerwca (środa).
Wiesław Łabęcki
10
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 06 z 27.03.2014
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 06 z 27.3.2014
„Pożyczyła” sobie kartę
11
Tam znajdziesz „WG”
która pod pretekstem pożyczenia
od sąsiadki gilz papierosowych,
weszła do jej mieszkania, skąd zabrała portfel. Będąc w posiadaniu
skradzionej karty wypłaciła z bankomatu 50 zł. Potem udała się do
sklepu i zapłaciła kartą za zrobione
zakupy. Za kradzież i posługiwanie
się nie swoim środkiem płatniczym
grozi jej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Udało
się także ustalić, że kobieta poszukiwana była listem gończym przez
inną jednostkę, dlatego po usłyszeniu zarzutów została ona doprowadzona do zakładu karnego, gdzie
W środę, 12 marca dyżurny Komi- z kartą bankomatową, PIN-em do musi odbyć karę za wcześniej posariatu Policji w Gubinie otrzymał karty i dokumentami. Złodziejem pełnione czyny.
zgłoszenie kradzieży portfela wraz okazała się 47 - letnia kobieta,
(am)
Zrobią mega długi szalik!
W tym roku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gubinie obchodzą jubileusz 10 - lecia istnienia. - Z tej okazji chcemy
wszystkich zaprosić do wspólnej zabawy na wykonanie najdłuższego szalika. Akcja odbywać się będzie pod hasłem
„Podaruj odrobinę ciepła”.
Jeżeli chcecie wspomóc naszą
inicjatywę wystarczy przekazać nam własnoręcznie
zrobiony szalik (63 oczka).
Liczy się każdy centymetr.
Wzór i kolor dowolny. Instytucje oraz organizacje, które
prześlą nam najdłuższy szalik,
zostaną nagrodzone. Szaliki
można przekazywać do 15
maja br. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
[email protected] lub pod nr 68
455 81 60 - wyjaśnia kierownik
WTZ, Ewelina Kuznowicz.
Oficjalne łączenie i mierzenie szalika odbędzie się podczas obchodów 53. Wiosny
nad Nysą „Skrzaty Gubińskie
2014”. Szalik zostanie później
wykorzystany do uszycia ciepłych pledów, które przekazane zostaną instytucjom zajmującym się osobami bezdomnymi.
(am)
Zapytani o kryzys w branży,
większość potakująco kiwa
głowami. W ostatnich kilku
latach kolejne kioski Ruchu
znikały z ulic Gubina, a kioskarze, którzy utrzymują się
na rynku narzekają, że prowizje, jakie otrzymują, są mizerne. W naszym mieście takich
punktów sprzedaży prasy zostało już niewiele. Przy ulicy
Żymierskiego od blisko dwudziestu lat nadal funkcjonuje Kiosk Wielobranżowy, którego właścicielem jest Dariusz Ruszczyński. Pytając,
co jest przyczyną słabej sprzedaży gazet, słyszymy: internet i „cienkie“ portfele klientów. Pani Ruszczyńska, która
od wielu lat pomaga w prowadzeniu kiosku, potwierdza, że
w miarę jeszcze sprzedaje się
prasa codzienna i kolorowa.
Zdecydowanie słabiej „idą”
miesięczniki i prasa branżowa. - Obecnie na samych gazetach nie da się wyżyć, dlatego nasz kiosk ma profil wielobranżowy - dodaje pani Ruszczyńska.
(am)
12
W iadomości
__Gubińskie
Kultura I Społeczeństwo
Kopiec i jego akwaforty
Kustosz Waldemar Pawlikowski znów zachwycił gubinian, tym
razem zorganizowaniem wystawy niecodziennej grafiki w Galerii
„Ratusz” GDK. Głogowianin Adam
Kopiec zaprezentował interesujące prace w łagodnym odcieniach
szarości.
Kopiec to absolwent Wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych, pracowity artysta prezentujący grafikę
warsztatową wykonaną metodą
akwaforty. Obraz powstaje przez
wytrawienie matrycy na płycie
metalowej, najczęściej cynkowej,
przy pomocy kwasu azotowego. To
stara i jakże pracochłonna technika, którą w Europie posługuje się
już coraz mniej artystów. Wyczarowywanie obrazu w jego przypadku
trwa minimum 3 miesiące. Z jednej
matrycy można odbić 30-40 egzemplarzy obrazu.
Podziwialiśmy wielkie powierzchniowo i sympatycznie skomponowane prace, głównie o tematyce
przyrodniczej. Autor zdaje się prezentować przyrodę w pierwotnym,
dzikim kształcie bez polerki, retuszu
i glanc pomady. Obrazy to przyroda
bez ulepszeń, czy przekształceń ze
strony człowieka, To obrazy dziewiczej przyrody z pełnią jej surowego
piękna. Prace zachwyciły nie tylko
zwykłych zjadaczy chleba, ale również naszych artystów plastyków.
Miałem przyjemność zwiedzać
wystawę w towarzystwie naszego
plastyka Jana Kolucha, który
ochoczo przekazał mi kilka cennych
spostrzeżeń wyrażających podziw
dla głogowskiego artysty.
Pawlikowski jako prezenter prowadzący spotkanie, z dużym znawstwem zarówno wspomnianej techniki malarskiej, jak i wyrazu prezentowanych prac, skutecznie mobilizował pana Adama do osobistych
wynurzeń. Tak więc doznania zarówno estetyczne, jak i duchowe
były bodajże dla większości obecnych niezwykłe.
Nic dziwnego, bo grafik Kopiec
to uznany twórca, który zdobył
już wiele nagród i wyróżnień, nie
tylko krajowych. Zachęcam do odwiedzenia galerii, bowiem wystawa
jest nadal dostępna i prace można
jeszcze podziwiać.
Oleg Sanocki
PRO ARTE 2014
Od wielu już lat, tradycyjnie od
marca do maja odbywają się prezentacje działań twórczych dzieci i
młodzieży województwa lubuskiego pn. PRO ARTE.
Gubiński Dom Kultury organizuje przeglądy miejskie, rejonowe i powiatowe.
W dniach 12 - 13 marca 2014
odbywał się prawdziwy maraton
poetycki w ramach Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego.
Był to przegląd rejonowy. Dzięki
konkursowi stworzono młodym
ludziom nową szansę na poszukiwanie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów
pióra. Konkurs jest także zachętą
do sięgania po teksty nowe (a także
własne), rzadko prezentowane, a
mówiące o tym, co jest naprawdę
bliskie młodym recytatorom.
LKR jest imprezą otwartą dla
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów województwa lubuskiego, i przebiega w trzech grupach wiekowych: I, II i III oraz
w dwóch kategoriach wykonawczych: recytacji i wywiedzione ze
słowa. Jury w składzie: Iwona
Wojtecka, Magda Zajkowska, Żaneta Świtalska, Adriana Gładysz-Gaczyńska,
Ewa Dąbek, Stanisława
Łapkowska i Marcin Gwizdalski, przesłuchało ponad stu
uczestników i wręczyło NOMINACJE do przeglądu powiatowego. Nominacje otrzymali w kat. I
(kl. I-III): Nikola Zaroda i Dominika Harasimczyk (SP nr 2
Gubin), Kuba Kolanko i Hanna
Cierpik (SP nr 3 Gubin), Oktawia Jarosz (SP Bieżyce); kat.
II (kl. IV-VI): Weronika Kasowska i Oliwia Strzelec (SP
nr 2 Gubin), Jan Ziętka (SP nr
3 Gubin), Dominik Kołodziejski i Jakub Brzeziński (SP Bieżyce); kat. III (gimnazja): Dagmara Lisiecka i Magdalena
Sobolewska
(ZS-Gimnazjum nr 1 Gubin),
Natalia Kłos (ZSO-Gimnazjum
nr 2 Gubin), Konrad Izdebski
(ZS-Gimnazjum w Chlebowie),
Krystian Konopski (Gimnazjum w Czarnowicach). Wszyscy
nominaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora GDK. W konkursie, tradycyjnie
jako pierwsi, wystąpili w tzw. kat.
”O” – 5-cio i 6-latki. Dzieciaczki były cudne i wszystkie otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Ryszarda Kościeszę z księgarni w Gubinie. Prezentacje powiatowe odbędą się w
Gubińskim Domu Kultury dnia 9
kwietnia 2014 r. o godz. 9:00. Zapraszam.
Stanisława Łapkowska
Nr 06 z 27.03.2014
Wieści zza Nysy
Guben dalej się kurczy
GUBEN. To, że w nadchodzących latach Guben w dalszym
ciągu będzie się kurczył, nie jest żadną nowością. Jakby nie patrzeć, liczby zaprezentowane na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej zadziałały dobitnie, pisze południowo-brandenburski dziennik „Lausitzer Rundschau” („Przegląd Łużycki”). Ciągle malejąca liczba mieszkańców może mieć gigantyczne skutki na przyszłą strukturę miasta.
W kwestii procesów demograficznych, od ostatniej analizy
w roku 2009 sytuacja się pogorszyła. Na rok 2020 przewiduje się, że liczba mieszkańców wyniesie tylko około 15 400, a
na rok 2030 przewiduje się, że Guben będzie miał tylko około
12 700 mieszkańców. Interesującym faktem jest, że w najbliższych latach coraz mniejsze znaczenie będą miały wyjazdy dotychczasowych i przyjazdy nowych mieszkańców. Coraz większe znaczenie będzie miał trend naturalny - coraz więcej ludzi
starszych i coraz mniej młodych mieszkańców.
Nowa sytuacja będzie miała olbrzymi wpływ na rynek mieszkaniowy. O ile dziś odsetek pustostanów w mieście wynosi
około 16 procent, to w przypadku zakładającym, że wszystko
pozostanie tak jak teraz, to w roku 2030 odsetek ten wynosić ma około 36 procent. Jeśli miasto w roku 2030 ma osiągnąć odsetek pustostanów na poziomie 10 procent, to do tego
czasu musiałoby zostać usuniętych z rynku około 2300 mieszkań. Kolejną kwestią jawi się, w jakich obszarach miasta ilość
mieszkań ma zostać zredukowana, a jakie dzielnice powinny zostać wzmocnione. Istnieją modele zakładające przeniesienie centrum miejskiego bardziej na zachód, ale ich strona
praktyczna jest po prostu niewykonalna i dlatego propozycje
planistów idą w innych kierunkach.
Proponuje się dalsze umacnianie roli gubeńskiej starówki. Tu należy przestrzeń mieszkalną dostosować do potrzeb
mieszkańców. W ten sposób mogą zostać stworzone bodźce
do przeprowadzek w obrębie miasta, a nie z miasta. Generalnie ludzie w dzisiejszych czasach, w których mobilność ciągle
wzrasta, nie powinni wykluczać takich przeprowadzek nawet
w podeszłym wieku.
Wskazuje się na konieczność daleko idącej redukcji Kompleksu Mieszkaniowego IV. Tego obszaru nie da się utrzymać
w jego obecnej formie, tam mieszkania należałoby usuwać
masowo.
Centralizacja obszarów mieszkaniowych w Kompleksie
Mieszkalnym II powinna przynieść oszczędności w zaopatrzeniu w media. Jednak obszary peryferyjne tego Kompleksu
są chętniej wybierane przez mieszkańców niż obszar centralny.
Scenariusz na rok 2040
Niewykluczone, że już w roku 2040 Guben składać się będzie
z centrum miejskiego i małego Kompleksu Mieszkaniowego
w dzielnicy Obersprucke, będącego połączeniem pozostałości dzisiejszych Kompleksów Mieszkaniowych II oraz IV.
Opr. i przekład: K. Freyer
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z
KRZYSZTOFEM STARKIEWICZEM
GUBIŃSKIM TEATROMANEM
PO PRELEKCJI PREZENTOWANE BĘDĄ FRAGMENTY
SPEKTAKLU
‘’ MIŁOŚĆ I POLITYKA ‘’
OBSADA: J. LISZOWSKA, A. ŁOPACHA, J. BOŃCZAK, M.
KULA, P. MACHALICA
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO
CZYTELNI MBP
27 MARCA 2014 /CZWARTEK/ O GODZ. 16.00
Czołowa drużyna w Polsce
SIATKÓWKA Kolejny wielki
sukces drużyny młodzików MLKS
Volley Gubin stał się
faktem. Nasi chłopcy podczas 1/4
Mistrzostw Polski rozegranych na
hali ZSP w Gubinie zdołali awansować do Półfinału Mistrzostw
Polski! Przy fantastycznym dopingu miejscowych kibiców drużyna
z Gubina była bezkonkurencyjna,
wygrywając wszystkie trzy mecze
po 2:0. Młodzicy MLKS Volley
Gubin zagrali w składzie: Adrian
Sęk, Mateusz Szmigiel, Kacper
Migonis, Michał Romanowski,
Tomasz Woźniak, Sebastian
Strzałkowski, Marcin Milczarek, Paweł Salej, Marek Maćkowiak, Robert Bączkiewicz,
Bartosz Kacperski, Michał
Protasiewicz, Robert Giedrowicz, Oskar Moroziuk, Marcin
Kiełek. Trenerzy: Tomasz
Lasota, Jarosław Kotapski.
Naszym uzdolnionym siatkarzom
gratulował burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak i prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej,
Józef Bartkowiak. Drugą drużyną, która awansowała do półfinału, został Trefl Gdańsk. Każda ekipa
uczestnicząca w turnieju otrzymała drobny upominek - poduszkę.
To trzeci sezon z rzędu, kiedy gubińskiej drużynie udaje się awansować do półfinału Mistrzostw Polski
w najmłodszej kategorii chłopców.
Warto dodać, że w czasie trwania
zawodów w Gubinie, dziewczyny z
Volleya Gubin sprzedawały pyszne
ciasto, a dochód ze sprzedaży trafił
na konto ich chorego kolei - ucznia
Gimnazjum nr 2.
Na świętowanie sukcesu młodzików nie było jednak zbyt dużo
czasu, ponieważ trzeba było przygotowywać się do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski, który
został rozegrany w dniach 22-23
marca w Łodzi. MLKS Volley Gubin
zagrał w nim z: KS Wifama Łódź
0:2, MUKS Huragan Wołomin 0:2
i UMKS Jurand Malbork 2:1. Nasi
zawodnicy zajęli w zawodach trzecie miejsce i nie zakwalifikowali się
do ścisłego finału. Ostatecznie gubiński klub uplasował się w najlepszej 9-12 drużyn w Polsce.
Andrzej Matłacki
Dwie równorzędne drużyny
PIŁKA NOŻNA Rozegrano turniej Orlików podokręgu Krosno
Odrzańskie. Wyniki meczów
grupowych: Carina Gubin Biała
- Rywal Stargard Gubiński 1:0,
Carina Biała - Tramp Osiecznica
0:1, Carina Biała - Tęcza Krosno
Odrz. I 2:1, Carina Gubin Czerwona - Herkules Grabice 1:0, Carina
Czerwona - Tęcza II Krosno 0:0,
Carina Czerwona - Tęcza III
Krosno 2:0. W półfinale Carina
Biała uległa Carinie Czerwonej
0:2, a Herkules Grabice pokonał
Tęczę Krosno Odrz. I 1:0. W meczu
o trzecie miejsce Tęcza I Krosno
Odrz. przegrała z Cariną Gubin
Białą w rzutach karnych 2:3. Turniej wygrała Carina Gubin Czerwona pokonując Herkulesa Grabice 3:1. Skład Cariny Czerwonej: Butowicz, Jaryczewski,
Szwed, Gabrycki, Żurański,
Napierała. Skład Cariny Białej:
Wiśniewski, Żelichowski, Kaczanowski, Weselski, Maciołek, Czerwiński. - Jestem bardzo
zadowolony z chłopców. Na turnieju postanowiłem wystawić
dwie równe drużyny. Szkoda, że
akurat spotkały się w półfinale,
bo obie ekipy prezentowały wyrównany poziom. Był to już ostatni turniej halowy. Nadchodzi czas
grania na trawie - mówi Patryk
Sobolewski, trener gubińskich
orlików.
Andrzej Matłacki
Torwar i ... „Pytanie na śniadanie”!
JEŹDZIECTWO W dniach
13 - 16 marca br. na warszawskim Torwarze odbywały się
wysokiej rangi międzynarodowe zawody w jeździectwie w
skokach przez przeszkody. W
czwartkowym konkursie Małej
Rundy (130 cm) zwyciężyła
W iadomości
__Gubińskie
Sport
Nr 06 z 27.3.2014
na koniu Charyzma Nawojka Kiecoń. Nasza zawodniczka uzyskała najlepszy czas bez
punktów karnych na parkurze.
To nie koniec dobrych wieści. W
tym samym dniu ostatni konkurs Dużej Rundy (145 cm)
zwyciężył Mściwoj Kiecoń
na koniu Urbane. Ich sukcesy
zostały zauważone w telewizji
publicznej, ponieważ Nawojka i Mściwoj byli gośćmi popularnego programu „Pytanie na
Śniadanie”, w którym udzielili wywiadu.
Andrzej Matłacki
13
PREZESI TEAM
halowym mistrzem
GLPN 2014
Mistrzowski skład (16. kolejka). Na zdjęciu od góry z lewej:
Grzegorz „PEYO” Bławuciak,
Paweł Rojczuk, Mariusz Król,
Marcin Kościuk (br). Na dole z
lewej: Łukasz Biedziuk, Artur
Gręźlik, Piotr Kusy.
W czternastej serii spotkań po
słabej grze i braku swojego czołowego strzelca Szkoła Jazdy Pietsch
zostaje rozgromiona przez Prezesów. Bławuciak popisuje się hattrickiem (jako 10. gracz w lidze).
Dotychczasowy lider w tabeli, (niepokonany) zespół Hydro, również
przegrywa i to bardzo wysoko – z
Pocztylionem, a w dużej mierze dlatego, ponieważ w ich składzie zabrakło dwóch czołowych zawodników: Darka Swobody i Marka
Ostrowskiego. Z kolei Pocztowi
stawili się w najsilniejszym zestawieniu. Wobec takich rozstrzygnięć
Prezesi po raz pierwszy obejmują przewodnictwo w tabeli – mają
jedno oczko przewagi nad Hydro.
W ostatnim meczu sędzia Leszek
Grzegorzak pokazuje pierwszą
czerwoną kartkę w rozgrywkach,
a otrzymuje ją Jacek Jaworski z
PUM’u – zawodnik ten zostaje wykluczony do końca rozgrywek. Natomiast inny gracz PUM’u – Czesław Mazurkiewicz, pewnie
zmierza po koronę króla strzelców.
W tej kolejce padła jak na razie rekordowa liczba bramek – 35.
Wyniki (14): 1930 Szkoła Jazdy
Pietsch - Prezesi Team 3:7 (2 –
B. Pietsch, P. Pietsch / 3 – Bławuciak, 2 – Kusy, Biedziuk, Rojczuk), 1950 Hydro - Pocztylion
1:7 (Fyk / 2 – Szarzyński, 2 – B.
Gabrycki, 2 – Matuszak, Dunajski), 2010 Enea - Jano 7:0 (2
– R. Drobek, 2 – Socha, 2 – Łączyński, Rogowski), 2030 PUM
- Grafit 5:5 (4 – Cz. Mazurkiewicz, Sajewicz / 2 – Kowalski,
2 – Woryta, R. Majchrzak).
SJP rozjeżdża Jano, które w trzecim już meczu z rzędu nie zdobywa choćby jednej bramki – bilans
to 3 przegrane, a w bramkach 0:17.
Przemek Tokarek notuje pierwszego hat-tricka i zalicza jedną
asystę. Prezesi nadal na czele. Tym
razem uporali się z osłabionym
Pocztylionem, a Grzegorz „PEYO”
Bławuciak zdobywa swoją dziesiątą bramkę i dokłada do tego dwa
celne podania. Zawodnik Enei –
Rafał Drobek, po dobrym meczu z
PUM’em strzela bramkę na 2:0, a
także zalicza asystę przy golu Sochy
na 3:1. Natomiast Grafit był blisko
sprawienia sporej niespodzianki
(prowadził 2:1), a zawodnik tego
teamu – grający w obronie – Radosław Majchrzak, jako jedyny w lidze
strzelił gola głową. Paweł Onichimiuk z Hydro po raz trzeci w lidze
zostaje ukarany żółtą kartką.
Wyniki (15): 1930 Jano - Szkoła
Jazdy Pietsch 0:6 (3 – Tokarek,
2 – Romanowski, P. Pietsch), 1950
Pocztylion - Prezesi Team 0:3
(Rojczuk, Bławuciak, Kusy), 2010
PUM - Enea 1:3 (Góralczyk /
Łączyński, Drobek, Socha), 2030
Hydro - Grafit 3:2 (2 – D. Swoboda, Ostrowski / Ostrowski sam,
R. Majchrzak).
Pocztylion bez problemów uporał
się z Jano, gdzie Andrzej Gronkowski, trafiając do bramki,
dwa razy znalazł się na trzecim
miejscu w klasyfikacji snajperów
ligi. Drugi mecz niestety nie doszedł do skutku, a zatem walkower przesądził o mistrzostwie. Nie
było to sportowe rozstrzygnięcie,
i od kiedy gram w rozgrywkach
GLPN, nie zdarzyła się taka sytuacja, i oby już nigdy więcej nie
miała miejsca. Zawodnicy Prezesów, owszem, cieszyli się z tytułu,
ale był on trochę „bez smaku”. Natomiast w hicie kolejki lepsze okazało się Hydro, a strzelec pierwszego gola w tym meczu, Krzysztof Fyk, utrzymał pozycję wicelidera strzelców. W meczu kończącym zmagania ligowe na hali ZSLiT’u zawodnicy Grafitu dokonali nie
lada sztuki, dwa razy pokonując
własnego bramkarza – Andrzeja
Matłackiego. A niedawny zawodnik tego zespołu – Grzegorz Socha
(Enea) trafia do siatki jako ostatni.
Zatem następna edycja ligowych
zmagań na hali w 2015 roku.
Wyniki (16): 1930 Jano - Pocztylion 1:4 (Roman / 2 – Gronkowski, 2 – Szarzyński), 1950 Prezesi Team - PUM 3:0 (walkower), 2010 Szkoła Jazdy Pietsch
- Hydro 1:2 (P. Pietsch / Fyk, Onichimiuk), 2030 Enea - Grafit 5:1
(Niesiobęcki sam, Drobek, Palto,
Sidor sam, Socha / R. Majchrzak).
Podsumowanie rozgrywek w następnym numerze WG.
Strzelcy: 16 – CZESŁAW MAZURKIEWICZ (PUM), 12 –
Krzysztof Fyk (Hydro), 11 – Andrzej Gronkowski (Pocztylion),
10 – Emil Dunajski (Pocztylion),
Grzegorz Bławuciak (Prezesi),
9 – Damian Woryta (Grafit),
Tomasz Romanowski (SJP),
Dariusz Swoboda (Hydro),
Marek Łączyński (Enea).
Przemysław Tokarek
14
W iadomości
__Gubińskie
Nr 06 z 27.03.2014
PGE Gubin - informacje dla meszkańców
Co słychać w Kleszczowie?
10 groszy brutto za kubik
wody.
Najmniej w Polsce płacą
za wodę mieszkańcy gminy
Kleszczów. 8 groszy netto,
czyli 10 groszy brutto za
kubik wody. Pozostałą
kwotę, czyli 3,44 grosze
netto dokłada gmina. Podobnie jest ze ściekami.
Mieszkaniec gminy płaci za
metr sześcienny ścieków 86
groszy. Resztę, czyli 3,70 zł
plus 30 groszy podatku VAT
płaci za mieszkańca gmina.
Sceptyk powie: „To niemożliwe. W Polsce nie ma takich
gmin. A w naszej to się na pewno
nie zdarzy? Na pewno dużo płacą
rolnicy albo firmy!”
- Drogi sceptyku, mamy dla
Ciebie kolejny argument. Łatwo
go możesz zweryfikować szukając w internecie. Jednak zanim
zaczniesz zobacz: Rolnicy czy też
firmy mają cenę wody ustaloną na poziomie 3,62 zł netto za
kubik. Tylko, że również im przysługuje dopłata w wysokości 2, 11
zł. Co oznacza, że faktyczny koszt
kubika wody wynosi przedsiębiorcę czy rolnika 1,51 zł.
- A co ze ściekami ? – zapyta
sceptyk.
Dzieki inwestycji pge mieszkańcy gminy Kleszczów oraz powiatu bełchatowskiego mogą korzystać z aquaparku„Solpark”
- Ze ściekami sytuacja ma się
podobnie. Płacisz 2,26 złotego za
metr sześcienny ścieków, bo 2,50
zł dopłaca gmina Kleszczów.
- I to im się opłaca? –pyta
sceptyk.
- Tak. Dzięki temu mają 15 tysięcy miejsc pracy. Kilka stref
przemysłowych. Poza tym mają
400 mln rezerwy na wszelki wypadek.
Przypominamy przy okazji, że
na terenie gminy Kleszczów jest
największa polska elektrownia na
węgiel brunatny oraz największa
kopalnia węgla brunatnego. To
dzięki podatkom płaconym przez
PGE oraz firmy, które pracują na
rzecz kompleksu energetycznego i przedsiębiorstwa znajdujące
się w specjalnych strefach ekonomicznych, gmina Kleszczów przeżywa swój rozkwit.
Wojtek Sadowski
(Informacje dotycząca dopłat
za wodę i ścieki znajdują się na
stronie www.kleszczow.pl)
Cena wody w Gminie
Gubin to 3.32 zł brutto
za kubik. Nie ma żadnych dopłat z budżetu gminy. Oprócz tego
mieszkaniec musi ponieść opłaty:
za odczyt: 1,50 zł
brutto
za rozliczenie należności: 1,51 zł brutto
za utrzymanie urządzeń w gotowości:
3,78 zł brutto
Za ścieki opłata
wynosi 10,59 zł brutto,
ale 3,00 zł brutto dopłaca gmina. Opłata
dotyczy tylko mieszkańców Sękowic i Dzikowa. Pozostałe sołectwa nie są skanalizowane.
Cena wody w gminie
Kleszczów dla mieszkańca: 10 gr za kubik
Cena ścieków w
gminie Kleszczów dla
mieszkańca: 86 groszy
brutto.
Samorząd wojewódzki wspiera inwestycję
21 marca Zarząd Województwa Lubuskiego opublikował wykaz projektów uzgodnionych w Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego w
ramach założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej a także
priorytetowych projektów Zarządu Województwa wpisanych
do Kontraktu Terytorialnego.
Na piątym miejscu listy
został umieszczony zapis dotyczący „Infrastruktury drogowej w ramach kompleksu
wydobywczo-energetycznego
Gubin-Brody”. Wszystkie inwestycje z tym związane zostaną sfinansowane z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
To pokazuje, jak poważnie traktowana jest inwestycja przez
władze województwa lubuskiego.
(ws)
W każdy wtorek
od godz. 17.00.- 19.00.
w siedzibie spółki
w Gubinie
ul. Obrońców Pokoju 13 a
( drugie piętro)
prawnik udziela porad prawnych.
Strona sponsorowana
Nr 06 z 27.3.2014
Miłość - czym ona jest? Odświętne
Ilu z nas zadawało lub wciąż
zadaje sobie odwieczne pytanie: czym tak naprawdę jest
miłość? Jak trudno zdefiniować to uczucie… Niby to takie
proste, a jednak...
Miłość to wielkie słowo i jeszcze większa wartość w życiu
każdego z nas. Potrzebujemy
jej, by żyć.
„Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z
tych uczuć, to nie ma o co robić
szumu. Jeśli dwa, to nie jest to
mistrzostwo świata, ale blisko.
Jeśli wszystkie trzy, to śmierć
jest już niepotrzebna - trafiłaś/
trafiłeś/ do nieba za życia.” /
William Wharton/
Okazuje się jednak, że niezbędne jest wsparcie pewnych
hormonów...
Fenyloetyloamina i oksytocyna to dwa hormony, bez których miłość nie byłaby możliwa. Żadna miłość. I ta romantyczna, która sprawia, że wzdycha się i marzy, i bardzo zmysłowa, gdy całe ciało drży jak
napięta struna i liczy się tylko
chęć zaspokojenia pożądania.
Również taka, która wywołuje
furię zazdrości.
I to wszystko miałyby zdziałać hormony? I tak, i nie. Bo
człowiek to określona, chociaż ciągle tajemnicza całość.
Ma swoją płeć, wiek, temperament, wrażliwość, pobudliwość.
Tworzy go to, co odziedziczył, i
to, co ukształtowało wychowanie, np. wstydliwość, czy swobodny stosunek do spraw seksu.
Wszystkie te niemające sobie
równych emocje powstają przy
współpracy także innych hormonów i neuroprzekaźników. To
dzięki ich współdziałaniu możliwe jest także bogactwo zróżnicowania i intensywności doznań
intymnych. Zakochany staje się
radosny, wrażliwszy na muzykę,
piękno przyrody, skłonny do
wyrzeczeń i poświęceń. Zaczyna doceniać się nie tylko urodę
i wdzięk wybranki, ale także jej
wrażliwość, subtelność, siłę, stanowczość, a więc zarówno zalety
ducha, jak i ciała.
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo I Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pierwsze skrzypce należą
jednak do fenyloetyloaminy.
To pod jej wpływem wpada się
w euforię, zapomina o całym
świecie. W sukurs przychodzi adrenalina, która sprawia,
że ciśnienie rośnie, przyśpiesza się rytm serca, ciało jest
gotowe do przeżywania rozkoszy. Mózg przyzwyczaja się
do endorfinowej kąpieli jak
do narkotyku. Potrzebna więc
mu większa dawka oszałamiającej substancji, a wytworzyć
jej więcej nie jest w stanie. Żar
się wypala, emocje słabną, spadają różowe okulary. Gdyby nie
oksytocyna - hormon przyjaźni i przywiązania - dwojgu ludziom, którzy myśleli, że się
kochają, groziłoby znudzenie,
zniechęcenie, obojętność wiodąca w końcu do odrzucenia.
To oksytocyna daje im nadzieję, że związek przetrwa.
Oksytocyna jest hormonem
opiekuńczego macierzyństwa.
Poziom oksytocyny u kobiet
jest 2,5 raza wyższy niż u
mężczyzn.
Większość hormonów biorących udział w grze miłosnej,
spełnia inne, wcale nie mniej
ważne funkcje. Adrenalina,
której poziom tak bardzo wzrasta podczas zbliżenia, jest hormonem strachu, walki, ucieczki. Może dlatego niektórym
mężczyznom trudno jest rozróżnić podniecenie wywołane przez lęk od podniecenia
zmysłowego. Może stąd biorą
się namiętne, choć krótkie romanse.
Katecholaminy wytwarzane pod wpływem fenyloetyloaminy wywołują przyspieszone
bicie serca, rumieńce, wzmożone odczuwanie przyjemności nie tylko w czasie kontaktów zmysłowych.
A testosteron? To on sprawia,
że mężczyzna jest mężczyzną.
Nie tylko w łóżku.
/Opracowano na podstawie
danych zaczerpniętych z Internetu.
W przededniu Dnia Kobiet gubinianki stanowiły większość w
Galerii „Ratusz” GDK na spotkaniu z Jolantą Niebylską, doświadczoną ekonomistką z Żar,
która kandyduje w wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Zawodowo jest pełnomocnikiem
prywatnej firmy transportowej.
Pani Jolanta to pasjonat ekonomii społecznej, prezes Fundacji Gender Mainstreaming,
niosącej pomoc bezrobotnym.
Ma wiele pomysłów na walkę z
bezrobociem i dziwi się często,
dlaczego ludzie, a szczególnie firmy organizacji państwowej do tego powołane, trwonią
15
spotkanie
społeczne i unijne pieniądze,
markując działania. Pierwszy
absurd zdaniem posłanki-elekta
to fakt, że pracownicy Urzędów
Pracy to jedynie administratorzy, którzy nigdy nie prowadzili żadnej działalności gospodarczej. Stwierdziła, że prowadzenie biznesu jest sztuką, którą
trzeba na bieżąco doskonalić i
przystosowywać do zmieniającej się rzeczywistości. Pani Jolanta z ramienia stowarzyszenia
„Ekon” prowadzi szeroką gamę
szkoleń dla bezrobotnych, pokazując im możliwości zdobycia pieniędzy na swoje projekty zawodowe, głównie poprzez
uruchamianie spółdzielni socjalnych. Zadziwiła pozytywnie zebranych, demonstrując sposoby
walki z wykluczeniem społecznym. Emocjonalność i rzeczowość wystąpienia pani Jolanty
zachęciły zebranych do konkretnych zapytań i dyskusji. Izabela Wróblewska dociekała, dlaczego padła jedyna w Gubinie
Spółdzielnia Socjalna.
Henryk Ostapkowicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy,
swym zapytaniem sprowokował
wykładowczynię do szerokiego
naświetlenia możliwości zakładania spółdzielni socjalnych w
oparciu o ustawę śmieciową.
Kandydatka do Europarlamentu omówiła temat na przykładzie
projektu funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów w Marszowie. Argumentowała swoją
wizję tym, że gminy prędzej, czy
później będą musiały obniżać
koszty, a segregacja śmieci może
być wykonywana przez każdego
bezrobotnego. Można taką pracę
zorganizować, dając zatrudnienie bezrobotnym, bez napędzania pieniędzy do kieszeni wątpliwych nieraz przedsiębiorców.
Oleg Sanocki
„Babska poezja amatorska”- również
dla słuchaczy UTW
Dnia 14 marca w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej
odbyło się niecodzienne spotkanie. Już przed godz. 17:00 w
czytelni zrobiło się dosyć tłoczno, jednym słowem dopisała frekwencja. Tak więc wieczór „Babskiej poezji amatorskiej” czas
zacząć!
Wszystkich zgromadzonych
serdecznie przywitała Halina
Nodzak oraz dyrektor biblioteki, Roman Niparko, po czym
nasi poeci rozpoczęli prezentację swoich utworów.
Udział w spotkaniu wzięli:
Z archiwum UTW w Gubinie / Maria Bronowska, Ida KaAleksandra Polak czanowska, Małgorzata
Wlazeł, Ewa Roszak, Anna
Awsiukiewicz-Pawłowska,
Maciej Ratajczak - uczeń
gimnazjum w Grabicach, Julia
Harbaruk - uczennica gimnazjum w Grabicach, Renata Majorek, Jan Skóra oraz Halina
Nodzak.
Jako pierwsza wystąpiła słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Maria Bronowska, która
swoje piękne utwory wyrecytowała oczywiście z pamięci, za co
otrzymała gromkie brawa.
Następnie głos zabrała kolejna
studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ida Kaczanowska. Z poezją Idy zapoznałam
się już wcześniej, ale zawsze,
kiedy czytam jej wiersze, wzruszam się i często odnajduję w
nich coś nowego, niezwykłego,
coś, co motywuje mnie do wielu
przemyśleń. Moim skromnym
zdaniem to jest poezja z najwyższej półki.
Koordynator UTW, Renata
Majorek, również zaprezentowała swoje utwory, które cechuje niesamowite wyczucie
chwili oraz ogrom ciepła, delikatności i miłości, ale czasami również satyry (tak to odebrałam).
Wzruszyła mnie też twórczość
14-letniej Julii Harbaruk, a jej
wiersz o róży jest czymś niezwykłym, czymś, co może tylko
świadczyć o ogromnej wrażliwości i poczuciu piękna tej początkującej poetki.
Również Maciej Ratajczak uczeń, oczarował wszystkich
swoją specyficzną, ale jakże
dojrzałą jak na jego młody wiek
twórczością.
Natomiast Jan Skóra dosłownie śpiewająco zaprezentował
utwory o kobietach, w których
to właśnie doceniał i wychwalał
zalety płci pięknej.
Wszyscy pozostali uczestnicy
spotkania również przedstawili swoją poezję najpiękniej, jak
tylko można było to uczynić. Ileż
było w niej wrażliwości, estetyki, delikatności, dojrzałości literackiej, ale także prozy życia codziennego…
Na zakończenie spotkania przy
filiżance kawy mogliśmy porozmawiać ze sobą szczerze, wymienić doświadczenia i wyciągnąć
odpowiednie wnioski.
Był to wieczór wyjątkowy, który
dostarczył mi dużo pozytywnej
energii na wiele dni.
Dzięki organizatorom, czyli
Gubińskiemu Towarzystwu
Kultury i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gubinie, miałam
okazję poznać wspaniałych ludzi,
którzy poprzez swoją poezję potrafią sprawić, że świat wydaje
się jeszcze piękniejszy, lepszy, i
że wszystko ma jakiś określony
sens. Dziękuję!
Słuchaczka UTW Danuta Bilicz
16
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 06 z 27.03.2014
BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp.
Nr działki
Powierzchnia
(m²)
Położenie
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość wadium
Termin przetargów
odbytych
1
59/15
1524
ul.Partyzantów
obręb 2
63.600,00
6.360,00
------------------
2
59/16
1475
ul.Partyzantów
obręb 2
61.500,00
6.150,00
------------------
3
59/17
1146
ul. Batalionów
Chłopskich
obręb 2
49.200,00
4.920,00
------------------
4
59/18
1449
ul. Batalionów
Chłopskich
obręb 2
60.400,00
6.040,00
------------------
I przetarg ustny nieograniczony
Uwagi
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.98.2012.W z dnia 05.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1%
płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi
drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości
po byłym ogrodzeniu.
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.98.2012.W z dnia 05.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1%
płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi
drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości
po byłym ogrodzeniu.
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.97.2012.W z dnia 20.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1%
płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi
drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości
po byłym ogrodzeniu.
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.97.2012.W z dnia 20.12.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1%
płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty wysokimi
drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości
po byłym ogrodzeniu.
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp.
5
Nr działki
332/68
Powierzchnia
(m²)
1427
Położenie
ul. Kaliska
obręb 7
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość wadium
45.100,00
4.510,00
Termin przetargów
odbytych.
------------------
II przetarg ustny nieograniczony
Uwagi
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB-7331/24/2009- W z dnia 29.05.2009 r. polegająca na
zagospodarowaniu terenu jako autokomis wraz z budową
pawilonu biurowo-usługowego. Teren działki znajduje się
w pasie przebiegu linii wysokiego napięcia WN 110kW.
Teren działki ogrodzony, objęty umową najmu do dnia
30.04.2014 r.
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp.
6
Nr działki
28/42
Powierzchnia
(m²)
1460
Położenie
ul. Kwiatowa
obręb 3
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość wadium
69.900,00
6.990,00
Termin przetargów
odbytych.
06.03.2014 r.
II przetarg ustny nieograniczony
Uwagi
Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1% płatne do 31 marca każdego roku,
aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata. Teren działki porośnięty drzewami i krzewami.
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp.
7
Nr działki
83/30
Powierzchnia
(m²)
Położenie
1849
ul. Generała Sikorskiego
obręb 2
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość wadium
69.700,00
6.970,00
Termin przetargów
odbytych.
06.03.2014 r.
III przetarg ustny nieograniczony
Uwagi
Wydana decyzja o warunkach zabudowy
nr
GB-7331/114/2010-W z dnia 12.01.2011 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp.
Nr działki
Powierzchnia
(m²)
Położenie
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość wadium
Termin przetargów
odbytych
Uwagi
Nr 06 z 27.3.2014
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
8
20/2
1660
ul. Generała Sikorskiego
obręb 2
9
20/3
1759
ul. Generała Sikorskiego
obręb 2
71.300,00
7.130,00
12.12.2013 r.
06.03.2014 r.
75.500,00
7.550,00
12.12.2013 r.
06.03.2014 r.
17
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.80.2011.W z dnia 04.11.2011 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1%
płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata.
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.80.2011.W z dnia 04.11.2011 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwsza opłata 25% kwoty wylicytowanej, opłaty roczne 1%
płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata.
IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp.
10
Nr działki
326/33
Powierzchnia
(m²)
836
Położenie
ul. Poleska
obręb 7
Cena wywoławcza
(netto złotych)
30.000,00
Wysokość wadium
3.000,00
Termin przetargów
odbytych.
25.10.2013 r.
12.12.2013 r.
06.03.2014 r.
Uwagi
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.80.2012.W z dnia 16.11.2012 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Teren
działki porośnięty wysokimi drzewami i krzewami. Przy
granicy działki (od ul. Poleskiej) przebiega napowietrzna
linia energetyczna. Teren działki nierówny.
IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-handlowe.
Lp.
11
Nr działki
206
Powierzchnia
(m²)
4068
Położenie
ul. LegnickaWieniawskiego
obręb 5
Cena wywoławcza
(netto złotych)
300.000,00
Wysokość wadium
30.000,00
Termin przetargów
odbytych
Uwagi
25.10.2013 r.
12.12.2013 r.
06.03.2014 r.
Wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
GB.6730.31.2012.W z dnia 14.05.2013 r. określająca warunki zabudowy pod budownictwo usługowo-handlowe..
Przez teren działki przebiega linia kablowa nn 0,4 kV do
usunięcia przez właściciela sieci. Teren działki porośnięty drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony. Na działce znajdują się pozostałości po byłych użytkownikach działek ogrodowych.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 08 maja 2014 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 maja 2014 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której
dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem,
aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego
konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.
Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. W przypadku ewentualnych kolizji infrastruktury nabywca dokona wszelkich zmian na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu stosownych pozwoleń.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega
zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.
Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nabycia nieruchomości (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) uzyskanej w przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 1 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 23%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz na 3 lata. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie przynajmniej w stanie surowym zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu
ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie
dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w
jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 25 marca 2014 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.
18
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
TELEFONY ALARMOWE
Wpisana w krajobraz Gubina
Pogotowie ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie gazowe - 992
- Pogotowie energetyczne - 991
- Awarie wodne (PUM po godzinach
pracy) - 68 455 82 68
- Telefon zaufania (15.00-17.00) – 9288
SZPITALE, PORADNIE
Szpital Gubin
ul. Śląska 35
tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie
tel. 68 383-50-39
- Poradnia ul. Gdańska tel. 68 359-57-91
- WSPL
tel. 68 455-80-62
68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne
tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 68 455-82-52
KOŚCIOŁY- MSZE ŚW.
Kościół Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie, tel. 68 359-68-00.
Niedziele i święta: godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 8.00, 17.00 (czas
letni godz. 18.00).
Kościół Parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie, tel. 68 359-44-01.
Niedziele i święta: godz. 7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – godz. 8.30.
Kościół Parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Komorowie, tel. 68 359-4327.
Niedziele i święta: godz. 9.00, 12.00.
Dni powszednie: godz. 17.00 (czas letni
godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: godz. 8.30
Dni powszednie: godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
ul. Kresowa
Niedziela: godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
ul. Stroma 9
tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
ul. Paderewskiego 13
tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 czwartek 18.00
TAXI
Postój Taxi - 68 3594425
Euro Taxi - tel. 196-27
Taxi Bis - tel. 68 359-33-31
BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
INNE TELEFONY
Straż Miejska – tel. 68 455-81-11
Informacja PKS- tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- tel.
68 455-42-98
Biuro PCK ul. Gdańska 17
tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej w Gubinku
tel. 068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon zaufania do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski telefon zaufania
tel. 0800 422 322
Pełnomocnik ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
poniedziałek – środa
tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-99
Usługi pogrzebowe – cmentarz
tel. 68 455-81-98
Nr 06 z 27.03.2014
Z Marią Bronowską rozmawia Oleg Sanocki
- Od kiedy mieszkasz w Gubinie?
- Przyjechałam do Gubina w
czerwcu 1957 roku, ale pracę
rozpoczęłam dopiero po urlopie
macierzyńskim we wrześniu,
bo właśnie urodził się nam syn
Jurek.
- Jak wiodła droga do
Gubina?
- W 1947 roku Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” skierował mnie, mieszkankę kieleckiej wsi, do Szkoły Przysposobienia Przemysłowego w Bielawie, gdzie wkrótce zostałam
prządką w miejscowym zakładzie włókienniczym. Niedługo po tym skierowano mnie na
Średni Kurs Kierowników Szkół
Przysposobienia do Rawicza. Po
ukończeniu tego kursu mianowano mnie kierownikiem mojej
szkoły w Bielawie.
- Przodownicy pracy i nauki
awansowali wtedy błyskawicznie…
- To prawda. Rozwój przemysłu był bardzo dynamiczny, a
wykształcone kadry przetrzebili okupanci, więc szkolenia
były bardzo intensywne. Byliśmy młodzi, wytrwali, więc nikt
nie marudził, nie narzekał. Rozumieliśmy, że dla odbudowy ojczyzny należy robić to, na co jest
zapotrzebowanie. Wystarczyło
mieć chęć i zapał do pracy, to
droga do wiedzy była otwarta.
W ten sposób ukończyłam Szkołę
Wychowania Fizycznego w Złocieńcu. Po szkole prowadziłam
w wolnym czasie zespół gimnastyczny, który zaczął wygrywać
konkursy i dawał wiele pokazów. Kiedy nagrano nasz występ
i pokazano w kronice filmowej,
stałyśmy się już sławne. Kierownik zakładu i ja otrzymaliśmy
gratulacje od Prezydenta Bolesława Bieruta i od Marszałka
Polski, Michała Roli-Żymierskiego. Radość była ogromna, a chęć
do pracy i dalszych występów
znacznie wzrosła. Odbyłam kolejne kursy zawodowe w Jeleniej
Górze i Legnicy. Od najmłodszych lat lubiłam czytać, najlepiej odpoczywałam w bibliotece.
Polskich pisarzy: Kraszewskiego, Słowackiego, Rodziewiczównę, czy Dołęgę-Mostowicza zjadłam tuż po wojnie i stale mi tego
było mało. Był czas na Gorkiego,
Dostojewskiego, Tołstoja, potem
Franciszek Dumas i Balzak. Zostało mi to do dziś. Ostatnio pasjonowałam się Kortas-Machler.
- A kolejne stopnie Twojej kariery…
- Podobną dużą szkołę przemysłową otwierano w 1950 roku w
Otmęcie, zaproponowano mi w
niej stanowisko kierownika. No
i przyjęłam. Zakłady Obuwnicze zatrudniały tam, jak pamiętam, 5000 pracowników i były
największe w kraju. Tam poznałam mojego męża i w 1951 roku
wzięliśmy ślub. Wkrótce Janka
powołano do wojska. Szkołę Oficerską w Dęblinie ukończył w
grudniu 1954 roku.
Ponieważ w tym czasie wychowywałam dziecko, to zmieniłam pracę, obejmując funkcję
kierownika dużego Hotelu Robotniczego.
Działałam wtedy w Związkowej Radzie Zakładowej. Pamiętam, jak wysłano mnie na Konferencję Programową Przemysłu Skórzanego do Radomia. Pan
Piechota, dyrektor zjednoczenia, prowadzący konferencję,
powitał mnie imiennie, gdy zamykałam drzwi, wchodząc nieco
spóźniona. Trochę zrobiło mi się
nieswojo, bo wszyscy dziwili się,
co to za persona. Nie wszyscy
zapewne wiedzieli, że pan Piechota wcześniej był dyrektorem
właśnie w Otmęcie.
- To urosłaś wtedy…
- Słuchaj dalej. W przerwie
podszedł do mnie, przywitał się
ładnie, zapytał o to i owo, i zaproponował, żebym jako przedstawiciel największego zakładu
w Polsce koniecznie zabrała głos
w dyskusji.
Było mi to nawet na rękę. Powiedziałam kilka słów o bieżących sprawach zakładu i zgłosiłam wniosek, prosząc o przydział samochodów do przewozu
ludzi. „A ile ich potrzebujecie?”
Pomyślałam, że i tak nic nie
dadzą, więc wypaliłam – „Jedenaście”.
„Aż 11…”- zdziwił się dyrektor.
Coś zapisał i mówi: „Zobaczymy, co da się zrobić.” Na obiad
zaprosił mnie do swego stołu i
był bardzo uprzejmy. „Ale z tymi
samochodami to mnie pani podeszła”, pokiwał głową. „Ja i tak
wiem, że pan tego nie załatwi”,
odpowiedziałam. „Chyba, że da
mi pan to na piśmie”, powiedziałam, podsuwając mu serwetkę
jako kartkę do potwierdzenia.
Napisał na stołowej serwetce
„Należy przyznać 11 samochodów dla Otmętu” i przybił osobistą pieczątkę. No i dostaliśmy w
ciągu 3 lat te „Lubliny” do przewozu ludzi. Zaraz po tym fakcie
zostałam przewodniczącą Rady
Zakładowej i wybrano mnie do
Zarządu Wojewódzkiego ZMP.
- Widać, że miałaś zadowolenie z pracy zawodowej.
- Raczej tak, chociaż czasem
musiałam ustępować pola, gdy
mąż awansował. Gdy działał
w zespole, który organizował
zakład przemysłowy w Gubinie, nie było źle. Gdy mianowano go wicedyrektorem, musiałam zmienić stanowisko pracy,
by nie podlegać mężowi. Nowa
praca na wzorcowni bardzo
mnie wciągnęła. Wysyłałam
nowe wzory obuwia do zjednoczenia. Brałam udział w Targach Poznańskich, gdy wystawialiśmy tam nasze obuwie. Był
to dobry okres dla zakładu, bo
do Związku Radzieckiego można
było sprzedać wszystko. Były
pieniądze na rozwój Cariny.
- Od kiedy ja cię pamiętam,
zawsze byłaś aktywna społecznie, byłaś radną miejską…
- Lubię pomagać ludziom.
Radną w Gubinie byłam 3 kadencje. Wybierano mnie na funkcje związkowe. W 1976 roku
byłam delegatem na Zjazd Krajowy związków branżowych w
Łodzi, potem na Kongres w Warszawie. Lubiłam działać w Lidze
Kobiet, zarówno w zakładzie, jak
i w Zarządzie Miejskim. Na emeryturze coś tam robiłam w Komitecie Osiedlowym, później w
Radzie Osiedla nr 1.
- Nadal jesteś aktywna. Mówią,
że nikogo się nie boisz.
- Teraz już pozostał mi tylko
Uniwersytet Trzeciego Wieku,
udział w Stowarzyszeniu Bronowskich „KORAB” i spotkania w
galerii lub w bibliotece. A kogo ja
mam się bać i dlaczego? Jeśli zabieram głos w dyskusji, staram
się mówić o problemach nurtujących ludzi, ale nie muszę nikomu
ubliżać. Burmistrz, czy inny decydent, ma wiele na głowie. Może
czasem o czymś nie pamiętać, to
trzeba mu przypominać. Nigdy
nie dopatruję się w jakichś zaniechaniach złej woli. Przeoczenie to rzecz ludzka.
- Nie pochwaliłaś się jeszcze
rodziną i odznaczeniami…
- Mam dwóch synów i córkę,
zdobyli wykształcenie i dają sobie
w życiu radę. Pięcioro wnuków
ukończyło studia i też jest z nich
pożytek, nie tylko dla rodziny.
Odznaczenia też są: srebrny i
złoty Krzyż Zasługi, Odznaka
Honorowa za Zasługi dla rozwoju Województwa Zielonogórskiego, Honorowa Odznaka Ligi
Kobiet, Medal 40-lecia, odznaka
Zasługi dla Związku Zawodowego i też dla Przemysłu Lekkiego,
Za 50 lat Pożycia Małżeńskiego
i może coś tam jeszcze.
- A hobby?
- O pasji czytania książek mówiłam, a czasem udaje mi się
sklecić jakiś wierszyk o Gubinie,
czy też o jego mieszkańcach, no
i tyle.
- Dziękuję na tyle, ile tylko
mogę.
Harmonogram dyżurów aptek
01 – 05 każdego miesiąca apteka „PRZY SZPITALU”
ul. Śląska 37 tel. 68 359 51 59
06 – 10 każdego miesiąca apteka „ CENTRUM”
ul. Chopina 39 tel. 68 359 08 67
11 – 15 każdego miesiąca apteka NASZA”
ul. Kossaka 1 tel. 68 454 26 59
16 – 19 każdego miesiąca apteka „ NOWA”
ul. Kinowa tel. 68 359 49 75
20 -23 każdego miesiąca apteka „FAMILIJNA”
ul, Śląska 39 a, tel 68 359 38 32
24-27 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ”
ul. 3 Maja 1 tel. 68 455 41 40
28 -31 każdego miesiąca apteka „„W GALERII”
ul. Wyspiańskiego 10
Nr 06 z 27.3.2014
nieruchomości
SPRZEDAM mieszkanie po remoncie, umeblowane, sauna, kuchnia na wymiar,
nowe okna, sypialnia, wypoczynek. 80 m
kw. Os. E. Plater. II piętro. Cena: 3 tys. zł za
1 m kw. Tel. 783 083 274.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127
765.
SPRZEDAM dom o pow. 117 m kw plus garaż i działka 9 arów. Gubin, osiedle Barlickiego. Tel. 730 337 649.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 3-pokojowe,
nieumeblowane, ul. Oświęcimska. Tel.
695 407 449.
SPRZEDAM mieszkanie 50 m kw (dwa pokoje, kuchnia, łazienka) w centrum Gubina. Tel. 881 631 327.
SPRZEDAM dom w Komorowie, ul .Świerczewskiego 12. Tel. 68 359 71 16.
SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie w
pokojowe o remoncie plus garaż. Tel. 669
323 826.
KUPIĘ mieszkanie jednopokojowe w Gubinie. Tel. 697 141 916.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe,
bezczynszowe w Gubinie, ul. Dzika 16/1, o
pow. 52 m kw. Tel. 663 959 040.
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Gubina, 2 pokoje, z kuchnią i łazienką, c.o. gazowe, I piętro, pow. 54,70 m kw. Tel. 504
574 304.
SPRZEDAM dom w cenie mieszkania, 187
m kw plus piwnica, garaż 60 m kw, w centrum Gubina. Tel. 667 578 607.
SPRZEDAM mieszkanie spółdzielcze, własnościowe, w bloku, II piętro, 50,20 m
kw. Cena do uzgodnienia, ul. Piastowska
34d/5. Tel. 505 145 783.
DO WYNAJĘCIA kawalerka oraz mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane, blisko centrum. Tel. 68 455 65 55 lub 664 517 446.
SPRZEDAM mieszkanie do remontu w kamienicy, 3-pokojowe, 62 m kw, centralne ogrzewanie, okna PCV, piwnica, strych,
ogródek. Tel. 516 922 449.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach, pow. 15 arów. Tel. 881 631 327.
SPRZEDAM działkę 1,17 ha. Tel. 660 973
939.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach, przy drodze, pow. 30 arów. Tel.
881 631 327.
WYNAJMĘ budynek przemysłowo-mieszkaniowy o pow. ok. 250 m kw pod działalność gospodarczą (typu: warsztat samochodowy, myjnia, hurtownia, sklep) +
mieszkanie. Gubin. Tel. 607 171 025.
SPRZEDAM lokal użytkowy w Gubinie o
pow. 65 m kw. Tel. 515 167 423.
DO WYNAJĘCIA przy eurodeptaku trzy lokale przy o pow. 48, 37 i 55 m kw na każdą działalność. Tel. Tel. 510 266 034.
DO WYNAJĘCIA lokal w centrum Gubina z
parkingiem. Pod każdą działalność gospodarczą i handlową. Tel. 604 560 978.
Usługi
USŁUGI fryzjerskie na wezwanie telefoniczne. Gubin i okolice. Tel. 604 271 360.
UWAGA HODOWCY!!!
Pszenica 50 kg - 40 zł
Gospodarstwo rolne,
Gubin, ul. Legnicka 53 a
Tel. 781 899 011
Możliwość dowozu
Ogłoszenia I Społeczeństwo
NAPRAWA, konserwacja, regulacja, wymiana gazowych urządzeń grzewczych
- autoryzowany serwis „TERMET” Wojciech
Sendera. Tel. 502 64 30 30.
USŁUGI hydrauliczne. Ogrzewanie, woda,
gaz, naprawa pieców gazowych i gazowych podrzewaczy wody. Tel. 516 221
291.
SCHODY drewniane, balustrady – wyrób
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel.
609 351 799.
LOTNISKA - Berlin – przewóz osób! Przeprowadzki - transport! Tel. 888 806 385.
KIEROWNIK budowy, duże doświadczenie,
poradzi, załatwi wszystkie sprawy w urzędach, łącznie z pozwoleniem na budowę.
Adaptacje budynku, przeglądy techniczne. Gubin. Tel. 504 352 015.
RÓŻNE
WYPRZEDAŻ węgla: kamienny orzecho-kostka z 740 na 699 zł, brunatny z
330 na 299 zł. Gubin, ul. Dubois 6. Tel. 792
455 110.
SPRZEDAM pustaki o wymiarze: 15 szer.,
20 wysok. i 50 długości. Cena: 3 zł za sztukę. Tel. 796 976 384.
KUPIĘ używane regały magazynowe lub
sklepowe. Tel. 510 266 034.
TUJE Szmaragd od 70-250 cm, cyprysy, jałowce, jodły, sosny, świerki i liściaste poleca Ogrodnictwo Legnicka 49 A. Tel. 513
432 502.
SPRZEDAM owce kameruńskie. Pilne! Tel.
601 883 414.
praca
W iadomości
__Gubińskie
19
BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego.
Lokal użytkowy nr 32 o powierzchni użytkowej 8,30 m² położony w budynku mieszkalno-użytkowym nr 1 - 1A przy ulicy Roosevelta w Gubinie wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 10/2380 części we wspólnych częściach budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 18 września 2095 roku, oznaczonego jako działka nr 16/1 o powierzchni 630 m², położonego w obrębie nr 5. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się w wysokości 3% wartości ceny wylicytowanej, płatną do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem pierwszej opłaty,
która będzie wynosiła 25% w/w ceny. Do ceny wylicytowanej ustanowienia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu i opłat rocznych zostanie doliczona kwota podatku VAT w wysokości 23%.
Lokal użytkowy położony jest w piwnicy budynku pięciokondygnacyjnego, składającego się z 60 lokali mieszkalnych i 2 użytkowych. Budynek o kubaturze 4186 m³ i
powierzchni użytkowej 2380,00 m².
Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Wejście do lokalu niezależnymi schodami. Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW numer ZG2K/00008715/0.
Cena lokalu użytkowego - 1.500,00 zł
Cena udziału w gruncie - 200,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.700,00 zł
Wadium wynosi: 170,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2014 roku o godz. 10ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747 , w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5
maja 2014r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010r.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości a osoba reprezentująca w przetargu musi
okazać się stosownym pełnomocnictwem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Wylicytowana cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług ( Dz. U. z 2011
r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. ).
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z
2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).
Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i
na koszt przyszłego nabywcy.
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.
Piastowska 24 – pokój nr 104 tel. 684558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl
Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu 5 maja 2014 r., pod powyższym adresem, w godz.
14ºº - 14³º.
ZATRUDNIĘ fryzjerkę. Tel. 669 323 826.
FIRMA Compassnet poszukuje do pracy kelnerki, pokojówki i kucharzy. Miejsce pracy - okolice Cottbus. CV ze zdjęciem
prosimy przesyłać na adres: [email protected]
compassnet.eu
POSZUKUJEMY miłe dziewczyny do masażu erotycznego. Tel. 0151/64609736.
www.girls-cottbus.de
W iadomości
_ Gubińskie
Jesteśmy w Internecie
www.gazeta.gubin.pl
HIT CENOWY!!! 10 zł/m2
Atrakcyjny lokal przy
ul. Obr. Pokoju 21 w Gubinie
pow. od 15 do 93 m2
z dostępem do taras
tel. 68 455 40 02 tel. 793 687 744
NIERUCHOMOŚCI POLTRAG
ATRAKCYJNY PAWILON!!!
DO WYNAJĘCIA
w centrum Gubina
pow. 45 m2 cena 15 zł /m2
www.poltrag.pl
NIERUCHOMOŚCI POLTRAG
tel. 68 455 40 02 tel. 793 687 744
WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 91 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00.
 Sebastian Bielski - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169 Andrzej Matłacki - redaktor  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer, Marta Gniadek
 Skład i grafika: GDK  Druk: Wydawnictwo Media Regionalne Sp. z o.o. w Zielonej Górze. | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
„Wyspa prezentów- wygraj rower na majówkę”.
Drodzy klienci, chcielibyśmy zaprosić do wzięcia
udziału w naszym programie lojalnościowym pod
nazwą „WYSPA PREZENTÓW- WYGRAJ
ROWER NA MAJÓWKĘ”. Program ten będzie
realizowany w naszym
sklepie HOREX przy ulicy
Żymierskiego.
W bardzo prosty sposób
możecie Państwo zdobyć
ciekawe nagrody, które będą
wyeksponowane podczas
akcji w wyznaczonym miejscu na terenie sklepu. Każdy
klient będzie mógł osobiście
zobaczyć jakie nagrody biorą
udział programie lojalnościowym.
Nagrodą główną jest
rower, pozostałe nagrody
to: komplet garnków nierdzewnych, zestaw ręczników kąpielowych, komplet
pościeli, toster oraz komplet filiżanek.
W naszym programie
może wziąć udział każdy
klient który ukończył 18
lat.
Akcję rozpoczynamy już
1-go kwietnia 2014. Aby
wziąć udział w losowaniu
nagród wystarczy zrobić
zakupy za minimum 30
złotych jednorazowo.
Następnie na paragonie
należy wpisać hasło reklamowe dotyczące marketu
Horex oraz swoje dane
kontaktowe.
Regulamin akcji dostępny jest u kierownika
sklepu. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w sklepie w dniu rozstrzygnięcia
programu lojalnościowego
tj. 4-go maja 2014 o godzinie 12:00.
W taki sposób chcemy
pokazać naszą wdzięczność za trwającą współpracę z naszymi klientami.
Serdecznie zapraszamy,
firma HOREX

Podobne dokumenty

Wydanie z 19 września 2014 r. - Wiadomości Gubińskie

Wydanie z 19 września 2014 r. - Wiadomości Gubińskie weszli do mieszkania. Mężczyzna na szczęście oddychał, ale był bardzo osłabiony. Nie potrafił wykonać najmniejszego ruchu. Powiadomiono Pogotowie Ratunkowe, które zabrało 60-latka do szpitala w Kro...

Bardziej szczegółowo