Wyspa gWiazd - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Wyspa gWiazd - Wiadomości Gubińskie
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
ROK XXIV. nr 15/2016 (556) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA czwartek 08.09.2016
Fascynująca
technologia
Lokalne inwestycje
Niedawno w mieście ukończono kilka
mniejszych, ale potrzebnych przedsięwzięć, np. remonty na os. Emilii Plater,
wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej
do przychodni przy ul. Gdańskiej oraz
wybudowanie chodnika przy ul. Wieniawskiego. Wkrótce rozpoczną się kolejne
prace i inwestycje.
czytaj str. 3
Bezpiecznie do
szkoly
Wraz z początkiem nowego roku
szkolnego policjanci z Gubina aktywnie pełnili służby na drogach w rejonach szkół. - Skierowanie policjantów
w ten rejon miało poprawić poziom
bezpieczeństwa uczniów powracających po wakacjach do szkoły. Początek roku szkolnego to czas szczególnej troski o bezpieczeństwo uczniów,
dlatego już od kilku lat gubińscy policjanci uczestniczą w ogólnopolskiej
akcji pod nazwą „Bezpieczna droga
do szkoły” - wyjaśnia mł. asp. Mariusz
Grycan z KPP Krosno Odrz. Policjanci
zwracali uwagę, czy rodzice prawidłowo przeprowadzają swe pociechy
przez jezdnię oraz czy przewożą je
własnymi środkami transportu zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
– Warto dodać, że funkcjonariusze
kontrolowali też autobusy dowożące
dzieci, sprawdzając ich stan techniczny oraz wyposażenie. Poza tym policjanci pojawiają się na lekcjach, aby
przypomnieć najmłodszym uczniom,
jak bezpiecznie pokonać drogę z
domu do szkoły. – mówi M. Grycan.
(am)
Byl zdziwiony
31 sierpnia w nocy policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego z
Gubina zatrzymali 22-letniego mężczyznę, mieszkańca województwa
łódzkiego, który jest poszukiwany do
odbycia 10 miesięcy kary pozbawienia wolności. - Zatrzymany mężczyzna był bardzo zdziwiony, że został
zatrzymany tak daleko od swojego
miejsca zamieszkania. W nadgranicznym Gubinie, gdzie pojawia się
dużo osób z całego kraju, miejscowi
policjanci często zatrzymują osoby,
które mają tzw. „problemy z prawem”,
a pochodzą z całej Polski – zauważa
mł. asp. Mariusz Grycan z Komendy
Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.
(red.)
Dla dzieci
Przychodząc na pocztę przy ulicy
Słowackiego warto zwrócić uwagę
na stojący koszyk, do którego można
wrzucać zakupione przybory szkolne.
Zebrane datki zostaną przekazane
dla podopiecznych domu dziecka w
Gubinie.
(am)
Pracownia Orange w Gubinie wzbogaciła
się o nowy sprzęt, otwierający drzwi do
świata nieskończonych możliwości... Od
września w pracowni mogą odbywać się
zajęcia przy użyciu drukarki 3D. - Jest to
wspaniała i fascynująca technologia –
przekonuje Marcin Gwizdalski, opiekun
pracowni.
czytaj str. 13
Wyspa gwiazd
Liczą na odzew
Ta jesień dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w
Gubinie szykuje się wyjątkowa. Wszystko
za sprawą przygotowań do świętowania
70-lecia powstania tej placówki. Aby uroczystość miała jeszcze bardziej wyjątkowy
charakter, poszukiwani są absolwenci
sprzed wielu lat.
czytaj str. 13
Staraniem Kaśki Izdebskiej z Klubu Kobiet Niezależnych oraz Gubińskiego Domu Kultury na tegorocznej Wyspie Literackiej pojawi się gwiazda dużego formatu - Daniel Olbrychski.
Oprócz spotkania z aktorem przewidziane są także: prezentacja lokalnych
literatów, kiermasz książek, wystawa
prac plastycznych oraz koncert niespodzianka. Uwielbiany przez widzów
aktor pojawi się w naszym mieście w
sobotę 10 września. Impreza na Wyspie
Teatralnej rozpocznie się o godzinie
15.00.
Daniel Olbrychski od wielu lat zaliczany jest do grona najlepszych polskich
aktorów. Stworzył wiele niezapomnianych kreacji filmowych i współpracował
z największymi reżyserami w Polsce.
Zagrał w 10 filmach Wajdy, w których
dostrzegli go reżyserzy i krytycy nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Występował w wielu obrazach na Węgrzech,
we Włoszech, Francji i RFN. - Bardzo się
cieszę, że będzie okazja do spotkania, a
być może także zamienienia paru słów
z tym wyjątkowym aktorem. Uważam,
że jest on niekwestionowanym królem
polskiego kina. Zawsze podziwiałam go
za role Kmicica, Hamleta, Makbeta, czy
też Otella. Liczę na ciekawe spotkanie z
panem Danielem – mówi mieszkanka
Gubina Aneta Toczyńska. W poprzednich latach gośćmi Wyspy Literackiej
byli Joanna Szczepkowska i Jan Nowicki.
(am)
Udane zakonczenie lata
atralna doskonale spełnia tę funkcję.
W programie zaproponowano coś
interesującego dla każdej grupy wiekowej. Dla najmłodszych - dmuchany
zamek i inne atrakcje, dla wszystkich
- mała gastronomia. Na scenie zaprezentowała się formacja taneczna „Zadyma” prowadzona przez Małgorzatę
Skowron z Domu Kultury. Widownia
podziwiała także umiejętności wokalne Patryka Janiaka, aktualnie studenta
jednej z wrocławskich uczelni. Plenerowa scena była również miejscem
zakończenia trasy nr 31 „I Ogólnopolskiego Marszu OnkoRejs Granicami
Polski”. W międzyczasie pojawiała się
muzyka mechaniczna, a potem dla
młodzieży zagrał wrocławski zespół
„People of the Haze” – uczestnik kostrzyńskiego „Przystanku Woodstock”
oraz półfinalista programu „Must be
Tradycją stało się organizowanie na takie spotkanie – wspólne z sąsia- the Music”. Wieczorem dla widowni na
przez Gubiński Dom Kultury imprezy dami zza Nysy – jest idealne, bowiem plenerowej scenie pojawił się i przeznanej jako „Pożegnanie Lata”. Miejsce po rewitalizacji przed laty Wyspa Te- bojowo zagrał cygański zawodowy
zespół „Vanessa & Sorba” z Zielonej
Góry. Tworzą go muzycy prezentujący międzynarodowy folklor cygański.
Warto zaznaczyć, iż córka Eugeniusza
Merstein-Kwiatkowskiego i Vanessy
Merstein – Jessica jest absolwentką
szkoły muzycznej, a obecnie studiuje
na Uniwersytecie Zielonogórskim i jest
utalentowaną skrzypaczką, piosenkarką i tancerką. Kilka lat temu odniosła
sukces w programie „Mam Talent”,
gdzie Kuba Wojewódzki „z marszu”
chciał ją zaangażować do występów
na szklanym ekranie. Niemal dwugodzinny, barwny, dynamiczny koncert w
Gubinie został nagrodzony głośnymi
brawami. Naturalnie nie obyło się bez
bisów. Dyrektor naszej placówki kulturalnej Janusz Gajda miał niesamowitego „czuja”, zapraszając ten właśnie
zespół, co można było usłyszeć na gorąco, w wielu komentarzach widzów
tuż po zakończeniu występu.
Antoni Barabasz
2
czwartek 08.09.2016
K rzysztof kaciunka
aktualności miejskie
Kolejny zastrzyk gotówki?
Co jakiś czas władze Gubina mogą
się pochwalić sprzedażą działki, dzięki której miejską kasę zasila pokaźna
suma. Warto przypomnieć nieruchomości przy ul. Miodowej (znajduje
się tam „Biedronka”), teren przy ul.
Legnickiej (gdzie wybudowana zostanie hala produkcyjna fimry TVG)
dawną bazę Miejskiego Zakładu
Usług Komunalnych przy ul. Batalionów Chłopskich (powstanie tam
sklep „Mrówka”) oraz kwartał w centrum miasta szykowany pod galerię
handlową „Hosso”. Wydaje się, że
podobnie będzie także w tym przypadku, gdyż Rada przyjęła uchwałę
w sprawie: zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Budziszyńskiej.
Teren, o którym mowa to działki o
łącznej powierzchni 0,2544 ha, na
których znajduje się lokalna restauracja McDonald’s. Gigant gastronomiczny dzierżawi go od 12 maja
1998 roku, a umowa była zawarta na
29 lat. – Jakiś czas temu zaproponowałem właścicielom lokalu sprzedaż
tego gruntu – tłumaczy burmistrz
Bartłomiej Bartczak. – Ostatnio wpłynęła oferta definitywnego kupna
działek, co oznacza, że jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem to wzbogacimy się o około 800.000 złotych.
Wydanie zgody przez Radę Miejską na zwolnienie z obowiązku zorganizowania przetargu na wspomnianą nieruchomość jest kolejnym
krokiem ku temu, żeby cała transakcja została sfinalizowana. Jeśli dojdzie do skutku, będzie można powiedzieć, że dobra passa wciąż trwa.
W URZeDZIE MIEJSKIM
zaplacisz karta
Na mocy umowy podpisanej 31 sierpnia i
uchwały Rady Miejskiej z 2 września możemy
ogłosić, że w kasie magistratu będzie można
korzystać z karty płatniczej. Będzie to duże
ułatwienia dla wielu mieszkańców Gubina.
K rzysztof kaciunka
Uchwała, o której mowa dopuszcza zapłatę podatków i opłat lokalnych za pomocą karty płatniczej.
Taka opcja stała się możliwa dzięki
Ministerstwu Rozwoju, które dąży
do zwiększenia obrotu bezgotówkowego w kraju, tym samym planuje wyposażenie punktów kasowych
(takich jak ten w Urzędzie Miejskim)
w terminale. – Na podstawie wypełnionej ankiety nasza gmina została
zakwalifikowana do pilotażowego
projektu, który rozpoczyna się we
wrześniu i potrwa do końca bieżącego roku – słyszymy w magistracie. –
Dzięki temu nasza jednostka nie poniesie żadnych kosztów związanych
z uruchomieniem terminala, a nasi
mieszkańcy nie zostaną obciążeni z
tego tytułu dodatkowymi opłatami.
Podjęcie wymaganej uchwały i
podpisanie umowy skutkuje tym,
że możemy ogłosić, iż teraz każdy
z nas wybierając się zapłacić podatek czy lokalną opłatę bezpośrednio w kasie Urzędu nie musi mieć
prz y sobie gotówki. Wystarcz y
„plastikowy pieniądz”.
Dwie działki, które od miasta dzierżawi McDonald’s są warte około 800.000 złotych
Po raz XX Obradowala
Gubinska Rada Miejska
antoni barabasz
W jednym z pierwszych punktów
programu sesji burmistrz przedstawił krótką informację dotyczącą
działań i przeprowadzonych spotkań
w okresie między sesjami. Kolejny
punkt obrad, to informacja Przewodniczących poszczególnych komisji o
pracach, jakie miały miejsce w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy.
Radni zgłosili wiele interpelacji i
zapytań, m.in. o bardzo przykrych
zapachach unoszących się wokół oczyszczalni ścieków przy ul.
Sportowej, uporządkowaniu ruchu
pojazdów przy ul. Wieniawskiego
– obok marketu „Biedronka”. Zgłoszono temat dzików buszujących
coraz śmielej po ogródkach działkowych w górnej części miasta i stwarzających realne niebezpieczeństwo
dla ludzi oraz zwierząt domowych.
Pojawiła się sugestia ogłoszenia
konkursu na świąteczny – bożonarodzeniowy wystrój miasta skierowana do szkół, instytucji i zakładów
pracy. Radny Tomasz Romanowski
zaproponował z kolei utworzenie na
terenie miasta specjalnych wybie-
gów dla psów, poparty wizualnymi
przykładami z innych miast. Robert
Woszak zgłosił wniosek dotyczący
podjęcia bardziej skutecznych działań mających na celu przywrócenie
połączenia kolejowego z Zieloną
górą. Z kolei radnego Krzysztofa
Zdobylaka interesowała sprawa
ewentualnej wymiany oświetlenia
ulic z tradycyjnego na tzw. LED-owe. Radny Janusz Jażdżewski zainteresował się brakiem tzw. oznakowania pionowego na przejściu
dla pieszych obok dworca PKS oraz
tzw. prywatnych komisów znajdujących się na publicznych parkingach.
Również Małgorzata Góralczyk zaapelowała o instalację lustra obok
przejścia dla pieszych przy szkole
muzycznej.
W kolejnym punkcie prz yjęto
między innymi: uchwałę dotyczącą
warunków i trybu składania elektronicznych deklaracji za gospodarowanie odpadami miejskimi (nr
125). Przeprowadzono głosowanie
nt. przyjęcia Uchwały o udzieleniu
tzw. pomocy finansowej powiatowi (zamiana czysto techniczna).
Przegłosowano uchwałę dotyczą-
cą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (nr 126).
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr
127 dotyczącą przekazania środków finansowych na nagrodę dla
najlepszego policjanta z wydziału
prewencji. Przy jej uchwalaniu pojawiła się dyskusja, w której w sposób emocjonalny wypowiedział się
Przewodniczący Edward Patek. W
efekcie została przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu.
W dalszych punktach programu
zostały rozpatrzone zasadności
dwóch skarg, jakie wpłynęły do
magistratu. Zaaprobowano plan
pracy Komisji Rewizyjnej. W czasie odpowiedzi na interpelacje,
do wcześniej zgłoszonych spraw
odniósł się burmistrz Bartłomiej
Bartczak. Z kolei Mirosława Rogińskiego interesowała sprawa doposażenia oddziału przedszkolnego
przez Zespole Szkół im. Kopernika, tu wyczerpującej odpowiedzi
udzieliła dyrektor Dorota Grzelak.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji i sprawy różne zakończyły jubileuszową, bo XX w tej kadencji,
Sesję Rady Miejskiej w Gubinie.
Od początku września do końca roku w kasie Urzędu Miejskiego będzie można płacić kartą
Informujemy, że w przychodni przy ulicy Gdańskiej 17,
w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:00
udzielane są darmowe porady prawne
dla mieszkańców Gubina
Podczas sesji gubińscy Radni zgłosili wiele spraw bezpośrednio dotyczących mieszkańców naszego miasta
aktualności miejskie
czwartek 08.09.2016
3
Dzieje sie - czyli lokalne inwestycje
Zwrotem z tytułu można krótko podsumować wszystkie mniejsze i większe prace remontowe, które zostały wykonane, jeszcze trwają lub ruszą w najbliższym czasie. Trzeba przyznać, że jest ich naprawdę sporo.
K rzysztof kaciunka
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 3 to z pewnością największa ze wspomnianych inwestycji.
Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, w połowie sierpnia ruszyły prace budowlane na terenie
placówki. – Dzięki powiększeniu
budynku przy ul. Wojska Polskiego
praktycznie rozwiążemy problem
dzieci, które z różnych powodów w
trakcie rekrutacji nie zostały przyjęte do naszych przedszkoli – wyjaśnia burmistrz Bartłomiej Bartczak.
– Myślę, że pod koniec października oddamy do użytku ten dodatkowy „moduł”. Do tego czasu kilkadziesiąt dzieci będzie korzystało
ze specjalnie przygotowanych pomieszczeń w naszych Szkołach
Podstawowych: numer 1 i 3.
Co ponadto? W ostatnich miesiącach ukończono kilka mniejszych,
ale bardzo potrzebnych przedsięwzięć. Wśród nich należy wymienić
remonty na osiedlu Emilii Plater,
Tak wygląda świeżo wybudowany chodnik przy ul. Wieniawskiego
Droga dojazdowa do przychodni przy ul. Gdańskiej po remoncie
wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do przychodni przy ul.
Gdańskiej (140.000 zł) oraz wybudowanie chodnika przy ulicy Wieniawskiego (koszt ponad 27.000 złotych).
Z kolei za kilka tygodni rozpoczną
kolejne inwestycje. Mam tu na myśli
przebudowę ul. Krótkiej oraz budowę parkingów przy Parafii Matki
Bożej Fatimskiej – dodaje Naczelnik
Wydziału Komunalnego i Inwestycji
Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz. –
się zapowiadane prace przy ulicy
Zacisze, gdzie za około 110.000 zł
powstanie nowa droga. Podobnie
będzie w przypadku ulicy Koziej.
Tam przebudowa nawierzchni wyniesie 35.000 zł. – Planujemy także
Te przedsięwzięcia powinny kosztować około 200.000 złotych.
Przypomnijmy, że te zadania zostały
zgłoszone przez miejskich radnych,
którzy reagując na wnioski mieszkańców postulowali o ich wykonanie.
Pierwszy dzwonek
po wakacjach
K rzysztof kaciunka
W Szkole Podstawowej nr 2 imienia 73 Pułku Zmechanizowanego
Ułanów Karpackich przy ul. Świerczewskiego odbyła się inauguracja
roku szkolnego 2016/2017. Tradycyjnie w placówce pojawili się
kombatanci, gdyż pierwszy dzień
września jest nierozerwalnie związany z rocznicą wybuchu II Wojny
Światowej.
Uroczystość jak zwykle rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru
i odśpiewania hymnu państwowego. Potem nastąpiło powitanie
wszystkich zgromadzonych tego
dnia na placu apelowym, czyli gości,
przedstawicieli grona pedagogicznego, rodziców oraz, co oczywiste,
uczniów. – Po 2 miesiącach odpoczynku czas wrócić do wytężonej
pracy, czyli do zdobywania wiedzy,
podnoszenia swoich umiejętności
i pokonywania kolejnych etapów
edukacji – zaznaczył dyrektor szkoły Bogusław Wypych. – Uważam, że
wielkie podziękowania należą się
władzom miejskim, bo to dzięki nim
udało się wyremontować i powiększyć świetlicę oraz zakupić indywidualne szafki dla uczniów z klas 4-6.
Na zakończenie swojego wystąpienia dyrektor „dwójki” zaprosił
wszystkich na wyjątkowy jubileusz.
Już 24 września na terenie szkoły
odbędzie się uroczystość zorganizowana w ramach 70-lecia istnienia
placówki oświatowej. Czego możemy się tam spodziewać? Rozrywki, smacznego jedzenia, ciepłych
wspomnień, spotkań ze znajomymi
z dawnych lat… powrotu do przeszłości i szkolnej ławki.
Z kolei w swoim przemówieniu Justyna Karpisiak, zastępca burmistrza
Gubina, życzyła wszystkim uczniom
świetnych wyników w nauce oraz
samych sukcesów w konkursach
przedmiotowych oraz podczas zawodów sportowych. – Jestem pewna, że edukacja w „dwójce” może
być świetną przygodą – zaznaczyła. –
Wierzę w to, że wam wszystkim uda
się zdobyć tutaj fantastycznych przyjaciół oraz znaleźć radość ze zdobywania wiedzy, co za 10 miesięcy zawocuje samymi piątkami i szóstkami.
Po tych słowach dzieci przeszły
do klas, gdzie zapoznały się z nowymi wychowawcami oraz planem
lekcji. W szkolnych murach po raz
pierwszy od czerwca zabrzmiał
dzwonek, co oznacza, że rok szkolny
2016/2017 możemy oficjalnie uznać
za rozpoczęty.
1 września obchodziliśmy 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W związku z tym
pod Pomnikiem w Parku im. V Dywizji przy ul.
Chopina złożono okolicznościowe kwiaty.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie
przy ulicy Piastowskiej 24
wywieszono na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji
w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
najmu i dzierżawy.
K aśka J anina
I zdebska
4
czwartek 08.09.2016
ŻEGNAJ LATO NA ROK!
społeczeństwo
Wkurza mnie !
Zachłysnęliśmy się tego lata bałtycką bryzą. Dotleniliśmy w polskich górach.
Polak wrócił do kraju. Na wakacje.
Jeszcze nigdy tak wielu Polaków nie
spędzało letnich wakacji w Polsce.
Rządowi politycy zacierają ręce, tryumfując,że to wynik
500+. I to prawda, ale nie do końca.
Boimy się zamachów. To efekt napiętej sytuacji na świecie i kurczącej
się masowej, taniej oferty wczasów w
krajach muzułmańskich. A na droższą
w Hiszpanii, Grecji czy Włoszech wielu
osób nie stać. O 7 proc. zmniejszyły
się wyjazdy zagraniczne.
Ubiegłoroczne upalne lato w Polsce
zachęciło do rezerwacji kwater nad
Bałtykiem już wczesną wiosną. Liczono, że w tym roku aura będzie nadal
łaskawa.
Bo Bałtyk coś w sobie ma. Polak bałtycki to najliczniejszy reprezentant
wypoczywającego rodaka. Latem
zjeżdża tu z całego kraju pełny spo-
łeczno-wiekowy przekrój Polski. Od
najmłodszych i najmniej zamożnych
mieszkających na polach namiotowych, przez urlopowiczów z dziećmi
w domkach kempingowych i kwaterach prywatnych, aż po elitę z apartamentowców w Kołobrzegu i Sopocie,albo słynnego hotelu spa Bryza na
plaży w Juracie. Nawet prezydent RP
ciągnie nad morze do swojej rezydencji w Juracie. I nie ma to nic wspólnego z patriotyzmem konsumpcyjnym,
bo w turystyce to nie działa.
Wakacje są szczególnym elementem naszego życia. Polskie morze to
nie Lazurowe Wybrzeże, ale jest tu
blisko i bezpiecznie. Nie jest dużo taniej niż w Chorwacji czy Bułgarii, za to
blisko domu.
Bo z kurortami Egiptu, Tunezji czy
Turcji większość Polaków na razie się
pożegnała.
Pewnie na dłużej.
Zatem: Żegnaj lato na rok...
Kaśka Janina Izdebska
Nowe jakby stare…
O reformie szkolnictwa z Krystyną
Kaczmarek-Skórą,
prezesem Oddziału
Związku Nauczycielstwa w Gubinie rozmawia Oleg Sanocki
Jak to jest z tymi gimnazjami, czyżby się nie sprawdziły, że mają być zlikwidowane?
W moim pojęciu nowa ustawa o
szkolnictwie to słuszny powrót do
poprzedniego systemu nauczania
sprzed 15 laty, kiedy to podstawówki
były 8-klasowe, licea 4-letnie i technika
5-letnie. Teraz oczekujemy na szczegóły tej reorganizacji, które Pani minister
Zaleska zapowiedziała podać w połowie września.
Ale rok szkolny się już rozpoczął,
czy połowa września to nie jest za
późno?
O ile mi wiadomo, wygaszanie gimnazjów ma rozpocząć się dopiero we
wrześniu 2017, kiedy to nie będzie już
naboru uczniów do tych szkół. Jest
więc sporo czasu na dobre przygotowanie tej reformy.
Czy zapowiedziane zmiany uważa
Pani za optymistyczne?
Opinia publiczna jest w tym względzie jeszcze podzielona. Nauczyciele
też mają różne opinie.
Czy nauczyciele likwidowanych
gimnazjów mogą utracić pracę?
Być może takie pojedyncze przypadki zaistnieją. Gdyby nawet, to
każdy zwalniany nauczyciel ma jeszcze szereg możliwości. Ci, którzy
ukończyli 55 rok życia i przepracowali
30 lat w zawodzie, mogą odejść na
wcześniejszą emeryturę. Nie sądzę,
żeby sprawa mogła się skomplikować tym nauczycielom, którzy będą
korzystać z urlopów zdrowotnych.
Nauczyciele, którzy odejdą z gimnazjów, zatrudniani będą w 8-klasowych
podstawówkach oraz w szkołach
średnich. Czy skomplikuje się sprawa dla świeżych absolwentów szkół
nauczycielskich - dziś nie wiem. Warto przypomnieć, że gimnazja -gdy
powstawały w poprzedniej reformie
- budziły wiele zastrzeżeń, które aktualne są do dziś. Podkreślić należy, że
dla dziecka każda zmiana szkoły jest
najczęściej trudnym przeżyciem, być
może czasem też stresem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie, nowi, nie
wiadomo czy przychylni, koledzy…
Pierwszy rok pobytu w nowej szkole
to w zasadzie adaptacja, która nie zawsze może być udana. Trzeci rok gimnazjalisty to tez przeżycie związane z
wyborem szkoły średniej.
Po reformie i likwidacji gimnazjów
wyeliminowany będzie jeden próg
adaptacyjny w nowej szkole.
Przekonuje mnie to, że ukształtowanie świadomości ucznia, co do wyboru zawodu, czy dalszego kierunku
kształcenia nie musi być związane z
„przerywnikiem gimnazjalisty”. Jednak nie można tu pominąć świadomości rodziców.
To co wiem z moich kontaktów
z rodzicami, to największe niepokoje mają niektórzy rodzice części
uczniów, którzy idą w tym roku do
gimnazjów. Podkreślić należy, że
obaw takich nie mają ani rodzice, ani
uczniowie szkół, w których murach
istnieją zarówno podstawówki jak i
gimnazja.
Dziękuję za fachowe i wszechstronne wyjaśnienie problemu.
no nawet zarobić z tego na ZUS. Nie
ma szans, żeby z prowadzenia „małej
budki” się utrzymać. To raczej takie
hobbystyczne zajęcie. Codzienne
gazety praktycznie już nie schodzą.
Ludzie często nie mają pieniędzy,
aby codziennie kupować gazetę, a
młodzi wszystko mają w Internecie. A
nawet, jak ktoś jeszcze wciąż ma nawyk do gazety w wersji papierowej,
to raczej kupuje ją w markecie, przy
okazji robienia zakupów. Kioski to już
przeszłość. Trzeba się z tym pogodzić
- mówi nam prosząca o zachowanie
anonimowości osoba, która przez
wiele lat prowadziła w Gubinie kiosk.
Które zlikwidowane w naszym mieście kioski najbardziej utkwiły Państwu w pamięci? Jakie mamy z nimi
wspomnienia? Czy mieliśmy w nich
tzw. teczki? Czekamy na Państwa
listy do redakcji związane z tym tematem.
(am)
Prawie ich już nie ma
- Jeszcze niedawno po gazetę wyskakiwało się z domu do kiosku w
kapciach – wspomina mieszkaniec
Gubina, pan Władysław – a teraz
do najbliższego mam ponad pół
kilometra. Coraz mniej u nas tych
kiosków... Rzeczywiście, w Gubinie
w latach 90. było ich ponad dwa-
dzieścia. Teraz pozostało już tylko
kilka takich, które w dużym stopniu
utrzymują się ze sprzedaży artykułów
wielobranżowych. Z samych gazet
nie da się wyżyć. Co się takiego stało,
że praktycznie w całym kraju kioski
przestały mieć rację bytu? – Prawda
jest taka, że prowadząc kiosk trud-
Gubinska Liga…
Pozegnanie lidera
Strzelnica w Bieżycach znów rozbrzmiewała strzałami w dniu 3 września, kiedy to Zarząd Koła Ligi Obrony Kraju z Gubina zorganizował
otwarte dla wszystkich strzelanie.
Prezes Koła i kierownik sekcji strzeleckiej LOK, aktywny major Straży
Granicznej Roman Salej otworzył
powakacyjny otwarty strzelecki turniej treningowy, powołując komisję
sędziowską na czele z doświadczonym i znanym sędzią głównym
Waldemarem Olechem. Strzelać
mógł każdy, zarówno członek, jak i
sympatyk ligi. Powiem państwu, że i
ja miałem wielką przyjemność przypomnieć sobie piękne dni, strzelając z czeskiego karabinka. Udało mi
się pięcioma strzałami osiągnąć 48
punktów na 50 możliwych. Dlatego
w imieniu nie tylko własnym zapraszam państwa do udziału w otwartych zawodach strzeleckich, które
LOK organizuje w Bieżycach już 17
W ł a d y s ł a w K o c h p o ż e g n a ny
został 23 sierpnia na gubińskim
cmentarzu. Żegnała Go najbliższa
rodzina: żona Walentyna, synowie
Zbigniew i Jan wraz z małżonkami
i dziećmi oraz liczne grono przyjaciół i byłych współpracowników.
Wł. Koch urodził się na Ukrainie 19
marca 1927 roku. Lata młodzieńcze odebrały mu roboty przymusowe w Niemczech. Po wojnie
osiadł w Lubsku, gdzie zdobył
średnie wykształcenie, ożenił się
i podjął pracę w spółdzielczości.
Społeczną działalność rozpoczął
w Związku Młodzieży Wiejskiej i
był wybierany na czołowe funkcje w powiecie. Jako działacz ZSL
wkrótce doceniony wyborem na
prezesa powiatowego tej partii. Na
początku lat sześćdziesiątych powierzono mu kierownictwo Kółek zania powiatów w 1975 roku. WalRolniczych w powiecie lubskim. nie przyczynił się do powstania i
Tę funkcję pełnił do chwili rozwią- wspierania działalności wielu świe-
tlic wiejskich, finansował ciekawe
odczyty oraz zakup pierwszych telewizorów dla tych jednostek kulturalnych. Po rozwiązaniu powiatów podjął pracę wiceprezesa w
Gminnej Spółdzielni Gubin, gdzie
wspólnie z prezesem Horoszkiewiczem odnosili sukcesy zawodowe.
Przez kilka kadencji kierował partią Ludowców w Gubinie. Wielokrotnie pełnił funkcję radnego. Był
aktywnym działaczem ZBOWiD-u.
Opinie przełożonych podkreślały
Jego wzorowe kształtowanie stosunków międzyludzkich, dlatego
stał w pierwszym rzędzie miejscowych autorytetów. Dowodzą tego
liczne wyróżnienia, dyplomy i odznaczenia: Za Zasługi dla Rozwoju
Województwa Zielonogórskiego,
Medal 40- lecia PL, Złoty Krzyż
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal Rodła.
Cześć Jego pamięci.
Ols
Błędem jest odcinanie jedynie kapeluszy. Często to trzonek świadczy o zdatności grzyba do spożycia.
Sanepid zaleca niedoświadczonym
grzybiarzom zbieranie wyłączenie
grzybów rurkowych. W ich grupie
występuje najmniej śmiertelnie trujących odmian. Niektórzy błędnie
uważają, że łagodny smak grzyba to
znak, że nie jest on trujący. Muchomor sromotnikowy ma łagodny, niewyróżniający się smak, a mimo to
jest grzybem śmiertelnie trującym.
Dlatego uważajmy lub dla pewności
udajmy się do eksperta.
(am)
września pod wspaniałym wyzwaniem „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”. Strzelanie odbędzie się w kilku
kategoriach wiekowych. Będą też
nagrody.
Oleg Sanocki
Lepiej się upewnić
W naszym mieście nie brakuje zagorzałych grzybiarzy. Nie wszyscy
są jednak ekspertami w tej dziedzinie. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy
grzyb jest jadalny, lepiej go wyrzućmy lub sprawdźmy to u eksperta.
Po wizycie w lesie najlepiej od razu
pojechać do Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim (ulica Świerczewskiego 24, tel. 68 383 80 77), gdzie
przyjmuje osoba, który sprawdzi,
czy nasze grzyby są jadalne. Dla potrzeb własnych taka kontrola wykonywana jest bezpłatnie, natomiast
dla osób, które grzyby zbierają dla
celów handlowych, wydawany jest
płatny atest. Do sprawdzenia należy dostarczyć grzyby świeże, dopiero co zebrane, ponieważ tylko
wtedy nadają się one do zbadania.
Podczas wycieczki na grzyby należy
unikać zbierania grzybów bardzo
młodych, starych oraz przejrzałych.
czwartek 08.09.2016
5
6
czwartek 08.09.2016
społeczeństwo
kilka pytan do ...
Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie i Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. Swoją służbę w policji rozpoczął 1 stycznia 1991 roku.
Z podinspektorem Jackiem Groncikiem – komendantem komisariatu
policji w Gubinie rozmawia Antoni Barabasz.
Rzeczywiście cykl koncertów w murach
gubińskiej fary, którego pomysłodawcą jest radny
Jan Skóra z małżonką, jeszcze nie doczekał się
swojej rozpoznawalnej nazwy.
Spotkania bez tytulu
Sobotnie wrześniowe popołudnie to
kolejny w tym cyklu znakomity występ
byłego żołnierza zawodowego z nieistniejącej orkiestry dywizyjnej Saskiego
Związku Taktycznego – wirtuoza saksofonu Marka Kotowicza. W ponadgodzinnym koncercie Kotowicz zagrał
różne rodzaje muzyki: muzykę lekką i
przyjemną w odbiorze, typowe standardy jazzowe oraz taką bardziej spokojną - nostalgiczną. Marek Kotowicz
zawodową służbę wojskową rozpoczął
niemal 10 lat po zakończeniu służby
zasadniczej. Średnie szkoły muzyczne
kończył w Gorzowie Wlkp., Nowej Soli
i Zgorzelcu. Również w tym mieście
był kapelmistrzem orkiestry garnizo-
nowej i dyrygował big-bandem. W
Gubinie przez 5 lat grał w orkiestrze
dywizyjnej oraz był kierownikiem muzycznym (wspólnie ze st. chor. Leszkiem Fesiukiem) Zespołu Estradowego
„Pancerni”, który przez wiele lat dzierżył
palmę pierwszeństwa wśród amatorskich zespołów estradowych Wojska
Polskiego. W sobotę 10 września farą
zawładnie muzyka romantyczna, w
kolejną - Muzyka Chopina - zagra Andrzej Tomiakowski wraz z córką Mają.
Owszem, mam wstępnie zaplanowane spotkania koncertowe do nastania
chłodów, a potem przeniesiemy się do
pomieszczeń Galerii – mówi J. Skóra.
Antoni Barabasz
Czy możemy mówić, że Gubin jest
bezpiecznym miastem?
Twierdzę, że tak! Biorąc pod uwagę
dane statystyczne oraz swoją wiedzę
z ostatnich kilku lat w skali porównywalnych wielkością miast na terenie
województwa, jak też w skali kraju,
nie mamy wielkiej ilości kryminalnych
zdarzeń. Oczywiście, są zdarzenia, których po prostu nie jesteśmy w stanie
przewidzieć ani uniknąć, jak kolizje i
wypadki drogowe, kradzieże i rozboje. Niestety policja nie może stać za
każdym obywatelem i go chronić. To
byłaby paranoja! W wielu wypadkach
osoby, które zostają pokrzywdzone,
stają się ofiarami – same prowokują
takie sytuacje. Jest to po prostu niefrasobliwość ofiar.
Narkotyki nadal są problemem,
szczególnie wśród uczniów i młodzieży. Czy staje się to problem marginalny?
Na chwile obecną, co mnie – jako komendanta – niezmiernie cieszy, mamy
niewiele sygnałów o narkotykach. O
wiele większym problemem stały się
używki, tzw. „dopalacze”. Mimo iż w
mieście nie ma sklepów z „dopalacza-
mi”, to młodzież ma jednak do nich
dostęp. Myślę, że wiele z osób zażywających kiedyś narkotyki „przesiadło” się
na te środki. Prawnie tę sytuacje monitoruje Sanepid, my – jako policja – pomagamy w zwalczaniu.
Jak, według Pana, wygląda obecnie problem ucieczek nieletnich z
domów i przestępczość wśród nich?
Bardzo się cieszę z faktu, że właśnie
przestępczość w tej grupie znacznie
spadła. Mniej też jest ucieczek. Mieliśmy kilka lat temu dużo zdarzeń, których sprawcami byli właśnie nieletni
– jak kradzieże, także z rozbojem, włamania.
To, że sytuacja się radykalnie poprawiła na korzyść, jest w ogromnej
mierze zasługą szkół, kadry pedagogicznej, szkolnych psychologów. My,
jako policja, organizując prelekcje, aktywnie pomagamy w zwalczaniu tych
patologii. Wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego będziemy organizować prelekcje we wszystkich szkołach, zarówno w mieście, jak i w gminie. Będziemy
też realizować programy profilaktyczne, aby po wakacjach uczniowie zaczęli zwracać baczniejszą uwagę na
własne bezpieczeństwo w drodze do
szkoły i podczas powrotu z niej.
Ostatnio dużym problemem staje się plaga nachalnego wręcz wyciągania ręki po euro lub złotówkę
przez tzw. „ławeczkowiczów” przed
sklepami lub na parkingach...
Rzeczywiście taka swoista „żebraczka” nie wpływa dobrze na wizerunek
miasta. Każde takie otrzymane zgłoszenie o natręctwie niemalże wyłudzeń realizujemy na bieżąco. Kiedyś
taki problem występował obok jednego z marketów, obecnie ci ludzie przenieśli się w okolice innego marketu. Patrole są także wyczulone na ten rodzaj
Praca czeka
„WG” w Czadzie
„Wiadomości Gubińskie”
poszukują osoby
ds. reklamy
(sprzedaż powierzchni reklamowych w gazecie)
Informacje pod numerem telefonu:
721 032 705 lub 68 455 82 03
Jak się okazuje, „Wiadomości Gubińskie” mają nieograniczony zasięg
i są czytane na całym świecie. Na dowód publikujemy archiwalne zdjęcie
przysłane przez sanitariusza st. szer.
Artura Ławnickiego z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie,
którego zadaniem było zapewnienia
patologii i reagują stanowczo.
Jak układa się współpraca z niemiecką policją, w związku z naszym
przygranicznym położeniem?
Jest ona, podobnie zresztą jak ze
Strażą Miejską w Gubinie, wręcz wzorowa. Jeżeli mamy np. informację o
kradzieży paliwa przez niemieckich
obywateli, to natychmiast informujemy stronę niemiecką. Podobne informacje dostajemy ze strony niemieckich policjantów.
Widać zmniejszającą się tendencję
do kradzieży dokonywanych po stronie niemieckiej. Przed kilku laty była
to rzeczywiście plaga na działkach,
ogrodowych altanach (szczególnie
często łupem padały rowery). Kilka
najbardziej „aktywnych” w tym procederze osób odsiaduje zasłużone wyroki. Mamy wspólne patrole i będą one
nadal realizowane po obu stronach
granicy.
Czy mamy w Gubinie jakikolwiek
problem z arabskimi migrantami
mieszkającymi w Guben?
Tak, pojawiają się oni w Gubinie,
przychodzą do sklepów po zakupy. Są
systematycznie sprawdzani przez Straż
Graniczną. Zdarzają się dosłownie pojedyncze przypadki przechodzenia na
polską stronę osób nie posiadających
stosownego zezwolenia. Są pouczani
lub karani mandatami i odsyłani na
stronę niemiecką. Natomiast gros tych
osób posiada obecnie zalegalizowany
pobyt w Niemczech i mogą tym samym swobodnie przechodzić na stronę polską. Na szczęście – nigdzie nie
zanotowaliśmy żadnego incydentu na
tle rasistowskim, zarówno w stosunku
do uchodźców, jak i wywołanych przez
nich wobec Polaków.
Cały wywiad na www.gazetagubin.pl
bezpieczeństwa działaniom humanitarnym na rzecz uchodźców z Darfuru
w latach 2008-2009. Ciekawe, co sądziły o naszej gazecie dzieci z tego państwa w środkowej Afryce? Dziękujemy
panu Arturowi za pamięć o naszej redakcji i serdecznie pozdrawiamy!
Andrzej Matłacki
W Powiatowym Urzędzie Pracy – Filia w Gubinie znajdują się następujące
oferty pracy: spawacz, operator maszyn, kontroler finansowo księgowy,
fryzjer, kierowca samochodów ciężarowych, kasjer-sprzedawca na stoisku
masarniczym, kasjer-sprzedawca,
kasjer/dysponent, kucharz, operator
ładowarki teleskopowej, sprzedawca – magazynier, elektryk, pracownik
ochrony, barista- pracownik przygotowujący posiłki typu fast food, stolarz
– montażysta, kasjer – sprzedawca,
technik farmacji, szlifierz, planista produkcji, stolarz meblowy, młodszy wychowawca, magazynier – pracownik
magazynowy, pracownik biurowy, kucharz, sprzedawca, pracownik restauracji, spawacz, kasjer – sprzedawca,
kierowca C + E, doradca klienta, pomocnik mechanika, pomoc fryzjerska,
fryzjer, specjalista ds. reklamacji.
(am)
społeczeństwo
czwartek 08.09.2016
7
998
W sierpniu gubińscy strażacy likwidowali następstwa 54 zdarzeń. Dowódca naszej JRG starszy kapitan Dariusz Kostyszak podkreśla, że do
pożarów wyjeżdżano tylko 11 razy. Nie ujawniono żadnych pożarów
lasu, co dobrze świadczy o tych, którzy z niego korzystali. Dwa razy płonęły trawy, 3 razy miejskie śmietniki, 3 razy gaszono śmieci w dziuplach
drzew, na co nie ma logicznego usprawiedliwienia. 3 sierpnia w mieszkaniu przy ulicy Mylnej od pozostawionego na gazie rozgrzanego garnka,
w którym wygotowała się zawartość, zapaliły się sprzęty i wyposażenie.
Znów 11 sierpnia od zaprószonego ognia zapaliła się słoma na pokosie i
łan zboża o łącznej powierzchni 4 ha. Pożar gasiły 3 jednostki JRG Gubin
i OSP z Markowic, Chlebowa, Starosiedla i Wężysk. Również 11 sierpnia
płonął pustostan przy Budziszyńskiej. Aż 23 razy likwidowano gniazda
os i szerszeni. W likwidacji skutków wypadków samochodowych uczestniczono 4 razy. Niepokojące jest to, że wszystkie wypadki spowodowane
zostały z powodu wymuszania pierwszeństwa. W Polanowicach 3 sierpnia motorowerzysta, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymuszał
pierwszeństwo. Kierowca samochodu osobowego, chcąc uniknąć wypadku, uderzył w drzewo. Ucierpiały 4 osoby. W Jaromirowicach 3 sierpnia nieostrożny rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.
Poszkodowanego odwieziono go do szpitala. Również 3 sierpnia w
Gubinie na ulicy Cmentarnej zderzyły się 2 samochody osobowe, gdyż
kierująca samochodem VW Lupo wymuszała pierwszeństwo. W wyniku
tego jedna z pasażerek musiała być odwieziona do szpitala w Zielonej
Górze. W południe 17 sierpnia samochód Passat jadący od strony Czarnowic wjechał pod przyczepę samochodu ciężarowego marki Iveco
wiozącego złom w stronę przejścia granicznego w Sękowicach. Kierowca Iveco, chcąc uniknąć wypadku, zjechał do przydrożnego rowu, co nie
uchroniło kierowcy osobówki przed obrażeniami. Odtransportowano
go helikopterem do szpitala w Zielonej Górze. Cztery razy nasi strażacy
usuwali powalone drzewa. Plamy paliwa na drogach likwidowano 4 razy.
Dwa alarmy okazały się fałszywymi.
Podkreślić należy nowe zjawisko pomocowe, mianowicie konieczność
wyręczania Pogotowia Ratunkowego w nagłych wypadkach. Dwukrotnie gubińscy strażacy z powodu braku samochodu pogotowia musieli
ratować życie mieszkańców Gubina. Właśnie 2 sierpnia pomagano zamieszkałej przy ulicy Konopnickiej osobie, która miała groźny atak epilepsji. Osobę zamieszkałą przy ulicy Kaliskiej 17 sierpnia ratowano, gdy
doznała udaru.
Oleg Sanocki
Ciepło nas promuje
Gubin w ostatnich latach promuje się dzięki swoim osiągnięciom, a jest
ich trochę, i to w różnych sferach życia kulturalnego, gospodarczego i
infrastruktury. Uważam jednak, że nie wykorzystujemy naszych naturalnych walorów, na przykład dużych zasobów wód podziemnych. Nie wykorzystujemy też w promowaniu miasta ciepłego klimatu, który wynika
z położenia, głównie południowego nachylenia terenu i otwartości na
ciepłe prądy powietrzne płynące znad Atlantyku. Jest na to szereg obiektywnych dowodów. Dawne gubińskie rozległe plantacje winogron nie
były przypadkowe, a uprawiano je od wieków. Pamiętam wyniki pomiarów meteorologicznych stacji, która istniała przy gubińskim Technikum
Rolniczym. Wtedy wymieniano Gubin (i to często) jako najcieplejszą miejscowość w kraju, głównie w miesiącach zimowych. Od lat staram się kontrolować i porównywać temperaturę Gubina. Porównuję moje odczyty z
komunikatami Radia Zachód. Podam kilka przykładów. W sierpniu ranne
temperatury o godzinie 9.00 kształtowały się następująco:
27 VIII Słubice 18st. C
28 VIII Słubice 18
29 VIII Słubice 17
30 VIII Słubice 19
Zielona Góra 20st. C
Zielona Góra 19
Zielona Góra 18
Zielona Góra 17,5
Gubin 21st C
Gubin 20
Gubin 19
Gubin 21
We wrześniu:
1 IX Słubice 13,5
2 IX Słubice 15,5
3 IX Słubice 15
Zielona Góra 16
Zielona Góra 16
Zielona Góra 15
Gubin 16
Gubin 18
Gubin 17
Warto pomyśleć o powołaniu stacji meteorologicznej. To nie jest
wielki koszt, a jakie korzyści z badania temperatur, opadów i pozostałych parametrów pogodowych. To wspaniała promocja naszego ciepłego miasta.
Oleg Sanocki
Serdeczne podziękowania dla
Stowarzyszenia Esquadra za
dofinansowanie w kwocie 3000 zł turnusu
rehabilitacyjnego w Stobnie naszemu
synkowi Bartoszowi Legutko
wdzięczni rodzice z Bartkiem
8
czwartek 08.09.2016
społeczeństwo
Calkowicie podporzadkowalem swoje zycie „recznej”
Paweł Zborowski to ważna i zasłużona postać dla gubińskiego
szczypiorniaka. W rozmowie z „WG”
wraca do przeszłości i jednocześnie
udowadnia, że przyszłość rysuje się
dla niego optymistycznie. Szczegóły
poniżej.
Kiedy zaczęła się Twoja pasja do
„ręcznej”?
Jeszcze jako uczeń szkoły średniej
za sprawą nauczycieli wychowania
fizycznego - Ewy i Kazimierza Barłóg,
wprowadzany byłem w tajniki piłki
ręcznej. Początkowo jako zawodnik, potem jako sędzia. Następnie
angażowany byłem w prowadzenie
zajęć treningowych. Pochłaniało
mnie to coraz bardziej, aż w końcu całkowicie podporządkowałem
swoje życie tej dyscyplinie sportu.
Pamiętasz kiedy zaczęła się Twoja
przygoda z gubińskim środowiskiem piłki ręcznej?
Oczywiście. Był to rok 1990. W tym
czasie oddano do użytku halę ZSLiT i
wtedy też coraz śmielej realizowano
plan, jakim miało być stworzenie klubu piłki ręcznej dziewcząt. 1 kwietnia
1993 oficjalnie powstało Gubińskie
Towarzystwo Sportowe „Sparta”. Założycielami stowarzyszenia było małżeństwo państwa Barłóg oraz grupa
rodziców. Ja, wówczas jeszcze niepełnoletni chłopak, powoli byłem wprowadzany w życie klubu.
Pochwal się, jakie kursy i szkolenia
udało ci się ukończyć i co one ci dały?
Najważniejsze dla mnie obecnie
jest ukończenie przed laty kursu instruktorskiego, bez którego dziś nie
mógłbym pełnić roli trenera. Posiadam uprawnienia sędziowskie piłki
ręcznej, choć wcześniej uzyskałem
takie same z piłki siatkowej. Obecne
przepisy zmuszają wszystkich trenerów piłki ręcznej, niezależnie od posiadanych uprawnień, do udziału w
co najmniej jednej kursokonferencji
w skali roku, zaakceptowanej przez
Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Nie
ominęło to również mnie, bowiem
jest to jeden z najważniejszych wy-
mogów, by uzyskać „licencję trenera”, bez której nie można pełnić w
pełnym zakresie roli szkoleniowca
podczas spotkań ligowych w każdej
klasie rozgrywek. Zdobyte umiejętności organizacji zawodów sportowych pozwoliły mi na zatrudnienie
w Miejskim Ośrodku Sportu, w którym odpowiadałem za koordynowanie udziału gubińskiej młodzieży
w zawodach organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy oraz za
organizację wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. Dziś pełnię rolę
Przewodniczącego Komisji Gier i
Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki
Ręcznej i odpowiadam za przeprowadzenie rozgrywek ligowych na terenie województwa lubuskiego.
Swoją przyszłość wiążesz z zawodem trenera? Co zdecydowało o
tym wyborze?
Chciałbym, by piłka ręczna i wszystko, co z tą dyscypliną związane, wypełniało moje życie. Prowadzenie
drużyn, w moim przypadku młodzieżowych, gwarantuje mi ciągły
kontakt ze szczypiorniakiem. Emocje
sportowe, jakie towarzyszą nam podczas meczów, sukcesy, porażki oraz
ciągłe dążenie do osiągnięcia określonego celu są stałym i nieodzownym elementem życia każdego trenera. Choć obecnie praca zawodowa
ogranicza w pewnym stopniu moje
pełne zaangażowanie, to i tak muszę
w tym miejscu podziękować dyrektorowi Jackowi Czerepce, za zrozumienie i wspieranie mojej działalności.
Obecnie pracujesz z drużynami
Kadr Województwa Lubuskiego.
Jakie są Twoje zadania i obowiązki?
Głównym trenerem Kadry Lubuskiej piłkarek ręcznych jest Agnieszka Płocińska-Bilon, była zawodniczka między innymi gubińskiej
Sparty. Ja od półtora roku pełnię
rolę trenera wspierającego. Moim
zadaniem jest realizowanie celu, jakim jest przygotowanie drużyny do
jak najlepszego startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która
Niczym rosyjska ruletka?
Jest sygnał z Warszawy, pojawiło się
światełko w tunelu – twierdzą entuzjaści, a z drugiej strony sceptycy pytają:
Ile jeszcze wody w Odrze przepłynie i
kiedy będą wreszcie konkrety? Przecież
ta inwestycja – obwodnica stolicy powiatu, Krosna Odrzańskiego wraz z tak
bardzo ważnym strategicznie i gospodarczo mostem na Odrze była już ujęta
w planie realizacyjnym... Towarzystwo
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, poseł
na Sejm RP Jacek Kurzępa, starosta Mirosław Glaz, burmistrz Jacek Cebula na
specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformowali, że Towarzystwo –
jako grupa inicjatywna, po skierowaniu
listu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącego konieczności
powstania tej inwestycji, otrzymała na
niego pozytywną odpowiedź. Zgodnie
z nią ten temat będzie potraktowany
jako jeden z priorytetów przeznaczonych do realizacji w budżetowym 2017
roku. „Nie ukrywam, że mamy do czynienia z sytuacją, w której deklaracje
ze strony ministerstwa wskazują na konieczność podjęcia ogłaszania przetargów dotyczących koncepcji przebiegu
obwodnicy. Wobec tego przestajemy
już mówić w kategoriach mrzonek i iluś
tam koncepcji. Ta koncepcja ma się wyłonić jako jednolita i wspólna, a z drugiej strony jest to moje zadanie i zadanie wielu parlamentarzystów lubuskich,
abyśmy w procesie konstruowania
budżetu w komisjach zadbali o to, aby
środki na ten cel się znalazły” – mówił w
jednym z wywiadów radiowych poseł J.
Kurzępa. Skoro mówimy o obwodnicy,
to do chwili obecnej nie ma koncepcji,
czy ma ona być zlokalizowana wraz z
mostem na Odrze od strony Zielonej
Góry czy też od strony Gubina – skorelowana z drogą wojewódzką nr 138 Sulęcin – Gubin. Ciekawe, czy ta koncepcja ma odzwierciedlenie w odniesieniu
do niedawnej wypowiedzi wicewojewody Roberta Palucha w czasie jego
lipcowej wizyty we wsi Późna.
Antoni Barabasz
Paweł Zborowski i Natalia Tsvirko z doskonałą bramkarką ekstraligowego Zagłebia Lubin podczas ostatniej kursokonferencji trenerów
jest imprezą docelową. To ostatni
etap zaprezentowania zawodniczek i zainteresowanie nimi trenera
Reprezentacji Polski, który będzie
dokonywał późniejszych powołań
do drużyny narodowej. Dodatkowo specjalizuję się w szkoleniu zawodników na pozycji bramkarza.
Sparta Gubin - te dwa słowa są
bardzo dla Ciebie ważne... Jak
widzisz przyszłość tego klubu?
Dwa sezony temu była szansa na
awans do I ligi. Przegrane baraże
chyba mocno Cię zabolały?
Oczywistym jest, że Sparta jest dla
mnie ważna, bo to w tym zbierałem
doświadczenia w wielu dziedzinach
życia sportowego. Przyszłość Sparty
uzależniona jest od kilku czynników.
Myślę tu między innymi o sferze finansowej, ale również i sportowej.
Sparta Gubin przez szereg lat uzna-
wana była w środowisku szczypiorniaka za przykład wzorowego prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży. Z
gubińskimi drużynami startującymi
na szczeblu centralnym musiały liczyć się największe marki klubowej
piłki ręcznej. Na górze tej piramidy
znalazła się drugoligowa drużyna
juniorsko-seniorka. Wydaje mi się,
że utrzymanie wysokiego poziomu
szkolenia i zachęcenie jak największej liczby dziewcząt do uprawiania
tej dyscypliny sportu, poparte odpowiednim wsparciem finansowym,
może zapewnić stowarzyszeniu spokojny byt w kolejnych latach funkcjonowania. Co do baraży, to każda
porażka sportowa boli w sposób
mniejszy lub większy. Nie inaczej było
i po przegranych barażach. Oczywiście szkoda niewykorzystanej szansy,
tym bardziej, że drużyna ta sporto-
wo tak dużo osiągnęła. Ewentualny
awans do 1 ligi byłby z pewnością
uwieńczeniem doskonałego sezonu
w wykonaniu tej drużyny. Tak się jednak nie stało i tego najbardziej mi żal.
Nie samą piłką ręczną człowiek żyje.
Jakie masz inne zainteresowania?
Po piłce ręcznej zdecydowanie
na drugi plan wysuwa się fotografowanie. Zajęcie to sprawia mi
dużą frajdę. Lubię też obejrzeć dobry film oraz posłuchać muzyki.
Twoje plany na najbliższą i nieco
dalszą przyszłość?
O sportowych planach już wspomniałem, a co do reszty, to nie patrzę
zbyt daleko w przyszłość, choć jak
każdy mam marzenia. Na ile staną się
rzeczywistością, trudno dziś ocenić.
Będę jednak dążył do ich realizacji.
Rozmawiał Andrzej Matłacki
społeczeństwo
czwartek 08.09.2016
9
Oferta Programowa Gubińskiego Domu Kultury
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gubinie to aktywizacja inte- Pracownia Orange w Gubinie jest dostępna bezpłatnie dla
lektualna, psychiczna i społeczna osób starszych. Inauguracja każdego w dni robocze (14.00-19.30). Znajdują się w niej m.in.:
roku odbędzie się w GDK 28 września. Osoby, które chcą zapisać gry komputerowe na Playstation 3, Internet oraz nowoczesna
drukarka 3D. W pracowni odbywają się też zajęcia edukacyjne.
się na zajęcia, proszone są o kontakt – tel. 600 069 859.
Zajęcia taneczne z zumby odbywają się w auli Zespołu Szkół
im. M. Kopernika w Gubinie i prowadzone są w 3 kategoriach
wiekowych: Zumba Kids Junior (4-6 lat), Zumba Kids (7-11 lat)
oraz Zumba Fitness (młodzież i dorośli). Telefon: 664 808 636.
Grupa Młodzieżowa Otwarte przeznaczona jest dla uczniów
Formacja taneczna „Zadyma” kierowana jest przez Małgorza- Zapraszamy na zajęcia do trzech grup plastycznych i rękoszkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą m.in. tę Skowron. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Gubińskim dzieła, Klubu Malucha i grupy fotograficznej „Fototerapia” w Gukreować i organizować wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i cha- Domu Kultury 14 września o godz. 16.00. Zapisywać można dzieci bińskim Domu Kultury. Pierwsze zajęcia odbędą się 15 września
w wieku od 6 do 11 lat. Kontakt: 68 455 82 02 lub 667 976 782.
o godzinie 15.30 w Galerii „Ratusz”. Kontakt: 68 455 82 04.
rytatywne oraz spotkać ciekawych ludzi. Kontakt: 606 317 695.
Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży w Gubińskim Domu
Studio wokalne prowadzone jest przez Joannę Szymaniec.
Ruszyły zajęcia Szkoły Tańca Towarzyskiego „Calipso” w GuKultury prowadzone są przez instruktora gry w szachy Roberta Pierwsze zajęcia organizacyjne odbędą się 14 września o godzi- bińskim Domu Kultury. Zapraszamy na zajęcia dzieci w wieku od
Rogalę. Spotkania odbywają się w dwóch grupach: podstawowej nie 15.00 w Gubińskim Domu Kultury. Oferta nauki śpiewu prze- 6 lat oraz osoby dorosłe chcące rozwijać swoje umiejętności tai zaawansowanej. Szczegóły pod numerem telefonu: 512 235 202. znaczona jest dla dzieci od 7 roku życia. Kontakt: 609 314 973.
neczne. Szczegóły pod numerem telefonu: 666 606 750.
Studio Tańca Flava zaprasza na nowy sezon taneczny. Spo„Gubińskie Łużyczanki” z wielu przeglądów i festiwali przywo13 września o godzinie 16.00 w sali nr 205 w Gubińskim Domu
tkanie organizacyjne odbędzie się 9 września o godzinie 17.30 żą nagrody. Kierownik artystyczny Danuta Kaczmarek zachęca do Kultury odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Artystycznego
w Gubińskim Domu Kultury. Nabór do grup: dzieci od 5 roku ży- spróbowania swoich sił w zespole. Kontakt: 692 431 994. Zajęcia Klubu Malucha, przeznaczonego dla dzieci od 4 do 6 lat. Więcej
informacji pod numerem telefonu: 68 455 82 02 lub 667 976 782.
prowadzone są w środy o godz. 10.00 w galerii „Ratusz” GDK.
cia, młodzież i dorośli. Kontakt: 665 296 825.
Gubiński Dom Kultury, ul. Westerplatte 14, tel. 68 455 81 69, e-mail: [email protected]
10
czwartek 08.09.2016
PIŁKA NOŻNA Festiwal strzelecki
urządzili sobie piłkarze Dwójki Gubin
podczas Turniej Żaków Fiamp Summer CUP Wymiarki rozegranego 27
sierpnia br. Najpierw nasi piłkarze bez
żadnych problemów ograli drużynę
gospodarzy 6:0. Następnie rozgromili Węgliniec 8:1 oraz Olbrachtów 8:0.
Skład zwycięskiego zespołu: Michał
Aleksandrowicz, Grzegorz Sobolewski, Aleksander Sobolewski, Bartek
Chomont, Konrad Przysiężny, Mikołaj
Kuśnierek, Michał Radomski, Wiktor
Góralczyk, Hubert Marchlewski. Trener: Patryk Sobolewski
(am)
sport
BIEGI Wciąż trwają zapisy do Powiatowego Biegu po Zdrowie – bieg
sztafetowy. Swój udział w zawodach
już potwierdziły następujące ekipy:
OSP Strzegów, BBL Gubin, Kaczmar
Run Team, Team Zielona Góra, Team
4 Krośnieńska 10 i przyjaciele, Tomato
Krosno Odrz., Starostwo Powiatowe
Krosno Odrzanskie, Senk - Stadnik
Team, Policja KPP w Krośnie Odrz.,
Łochowice Team. Czteroosobowe
drużyny zainteresowane wystartowaniem w biegu sztafetowym Gubin
-Krosno Odrz. proszone są o kontakt:
tel. 68 383 02 59.
(am)
PIŁKA NOŻNA Drużyna MLUKS
Dwójka MOS Gubin wygrała Fiamp
Summer CUP Wymiarki Turniej Orlików. W zawodach, rozegranych 27
sierpnia, gubinianie ograli: Wymiarki
3:0 (Chojnacki - 2, Świadek), 3:1Victorię Jasień (Świadek, Gregorski, Chojnacki), 3:1 SV Dobern (Chojnacki-2,
Gregorski) i 3:1 Węgliniec (Chojnacki
- 2, Świadek). Skład: Kacper Stępczyński, Michał Loret, Igor Pluta, Aleksander Kulczak, Kamil Ratajczak, Szymon
Świadek, Dominik Gregorski, Jakub
Chojnacki, Miłosz Kowalczyk, Trener:
Piotr Sobolewski
(am)
Komplet zwycięstw
W Kostrzyniu nad Odrą 28 sierpnia br. odbył się Turniej Orlików Torneo Lubuskie o Puchar Prezesa KSSSE oraz Burmistrza Kostrzyna nad Odrą. W zawodach triumfowali piłkarze
Dwójki MOS Gubin. Wyniki spotkań: Dwójka Gubin 1:0 Progres Gorzów Wlkp. (Witczak), Dwójka Gubin 1:0 UKS 4 Kostrzyn 2006 (Gregorski), Dwójka Gubin 5:0 ZAP Zbąszynek
(Chojnacki - 2, Witczak - 2, Gregorski), Dwójka Gubin 4:0 Celuloza Kostrzyn nad Odrą (Gregorski - 3, Chojnacki), Dwójka Gubin 3:1 Stilon Gorzów Wlkp. (Gregorski, Chojnacki,
Kowalczyk), Dwójka Gubin 6:0 Akademia Dariusz Dudki (Gregorski - 3, Chojnacki -2, Świadek).
Komentarz trenera Piotra Sobolewskiego: - Wygraliśmy bardzo fajnie zorganizowany turniej, nie przegrywając meczu i tracąc tylko jedną bramkę. Brawa dla wszystkich
zawodników, którzy musieli się w tym dniu mierzyć nie tylko z rywalami z boiska, ale również z temperaturą momentami przekraczającą 30 st C.
W Dwójce Gubin zagrali: Kacper Stępczyński, Michał Loret, Miłosz Kowalczyk, Szymon Świadek, Ziemowit Witczak, Jakub Chojnacki, Dominik Gregorski.
(am)
sparta w dziwnowie
PIŁKA RĘCZNA Zespoły młodzieżowe Sparty wróciły z letniego zgrupowania nad morzem. Zajęcia treningowe
na plaży, orlikach i siłowniach terenowych uzupełnione dużą dawką kąpieli
morskich były zrealizowane w pełni z
planami, a pomogła w tym super pogoda. Trzy grupy wiekowe od juniorek do
młodziczek młodszych pod kierunkiem
Edyty Zimoch i Ewy Barłóg skupiły się
na treningu wytrzymałości i siły oraz
doskonaliły grę w piłkę ręczną plażową.
Mistrzostwa Województwa już 15 września br. na obiekcie przy ul. Pułaskiego
w Gubinie pod nazwą IWANICKI CUP
`16. Koszty zadania w 1/4 pokryli rodzice zawodniczek. Pomogły także środki
pieniężne z Urzędu Miejskiego w Gubinie, Pana Andrzeja Iwanickiego oraz
starostwa powiatu.
(am)
BIEGI „BiegamBoLubię bez Granic”
– na te zawody czeka wielu biegaczy.
W tym roku impreza odbędzie się
5 listopada br. Do biegu głównego
zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 16 października br. drogą
elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.biegbezgranic.pl. Nie warto zwlekać, bo ilość
miejsc jest ograniczona. Bieg główny
zostanie rozegrany na dystansie 10
000 m (dwie pętle po 5000 m) ulicami miast Gubina i Guben. Trasa jest
atestowana (kostka brukowa, asfalt,
kostka chodnikowa ). Więcej informacji na temat biegu udzielają: dyrektor biegu Adam Kaczmarek (tel.
696-239-735) oraz sędzia główny Roman Kwapich (tel. 693-346-711).
AM
PIŁKA NOŻNA Trwa dobra passa
piłkarzy Cariny Gubin w zielonogórskiej klasie okręgowej. W meczu 3. kolejki pokonali na wyjeździe
Koronę Wschowa 4:1. Gole dla naszej drużyny zdobyli: Przymysław
Haraszkiewicz’16, Marek Wolak’22,
Przemysław Fiedorowicz ’28 i Sebastian Gruszczyński ’36. Spotkanie toczyło się w mocno doskwierającym
upale. Pierwsza połowa to zdecydowana dominacja naszego zespołu, co zostało udokumentowane aż
czterema trafieniami.
W następnej kolejce Carina zremisowała na własnym boisku z Amatorem Bobrowniki 1:1. Mimo straty
dwóch punktów, nasza drużyna z
dziesięcioma punktami na koncie
pozostała liderem ligi. W najbliższym czasie gubinianie zagrają dwa
mecze wyjazdowe: 10 września z
GKS Siedlisko i 17 września z Piastem Czerwieńsk. Na własny stadion
powrócą 24 września (godz. 16:00),
gdy podejmą Piast Iłowa.
Dobrą formę piłkarze Cariny potwierdzili w spotkaniu 2. rundy
Pucharu Polski. W rozegranym
ostatniego dnia sierpnia meczu Łużyczanka Lipniki Łużyckie – Carina
lepsi po dogrywce okazali się goście, wygrywając ostatecznie 3:2.
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Przemysław Fiedorowicz z rzutu
karnego, Przemysław Haraszkiewicz
i w dogrywce, po ładnym strzale
głową Krystian Konopski. Trener dał
w tym meczu odpocząć kilku podstawowym zawodnikom podstawowego składu. Swoją szansę dostali
młodzieżowcy i zawodnicy, którzy
najczęściej rozpoczynają zawody na
ławce rezerwowych.
(am)
PIŁKA NOŻNA Na boisku „Orlik”
przy ulicy Roosevelta 11 września o
godzinie 9.30 rozpocznie się II Memoriał Janka Oczkowskiego – wieloletniego uczestnika Gubińskiej
Ligi Piłki Nożnej. Podczas turnieju
odbędzie się także zebranie kapitanów drużyn zgłaszanych do sezonu
GLPN Jesień 2016/2017.
Liga dla piłkarzy amatorów ruszy
w połowie września.
(am)
S tefan P ilaczyński
historia I społeczeństwo
nagroda kulturalna dla
S. Komara i T. Raczkiewicza
- maj - w Gubinie było 37 km
dróg gminnych, 26 km powiatowych, 13 km dróg wojewódzkich. Długość rurociągów magistralnych sieci wodociągowej
- 7 km. Długość rurociągów rozdzielczych sieci wodociągowej
- 73,3 km. Miesięczny średni pobór energii elektrycznej kształtował się w ilości 1.650,2 kW.
- maj - Jerzy Gąsior, członek zarządu MLKS „Carina-Gubin” trenował dwie najmłodsze grupy
piłkarzy w Gubinie: żaków (klasy
I-II) i orlików (kl. III-IV); razem 40
dzieci, m.in. dwie dziewczynki
Tegoroczna nagroda kulturalna trafiła do S. Komara (z lewej) i Tadeusza
Raczkiewicza.
jewódzkim gimnazjady „5 piłkarskich” uczennice Gimnazjum
nr 1 Zespołu Szkół im. M. Kopernika pod opieką Elżbiety Kaluty
zdobyły brązowy medal. Drużyna wystąpiła w składzie: Justyna
Bednarska, Monika Bortnowska,
Patrycja Kuźminów, Karolina
Sibińska, Ewa Stachowiak, Katarzyna Świstun, Karolina Urban,
Angelika Wieczorek.
- 25 maja - zawodniczka LUKS
„Nysa” Gubin, 15-letnia Nawojka Kiecoń na koniu Nil wygrała
puchar Euroregionu „SprewaNysa-Bóbr” w skokach przez
przeszkody.
- 25 maja - powstał Miejski
Międzyszkolny Klub Sportowy
„Nysa-Cross”, z prezesem Jarosławem Siwczakiem.
- 31 maja - Urszula Dudziak,
światowej sławy wokalistka jazzowa, otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Tytuł
wręczył jej Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Ochotny.
(w tym Kingę Gancarz z „zerówki”). Adepci piłki nożnej byli
głównie uczniami SP 2 i SP 1.
- 1 czerwca - specjalnym (ściągniętym z Niemiec) dźwigiem
osadzono na wieży Kościoła
Farnego nowy hełm. Było to
szczególne wydarzenie miejskie
z udziałem burmistrza, radnych i
olbrzymiej rzeszy mieszkańców.
- 1 czerwca - w bibliotece
publicznej przeprowadzono
konkurs czytelniczy „Życie
i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”. Laureatami zostali: I miejsce - Zespół Szkół
Rolniczych w składzie: Eunika
Ambroziak, Martyna Gabrycka, Michał Otocki; II miejsce
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w składzie: Aleksandra
Binicewicz, Ilona Linda, Sonia
Stańczyk; III miejsce - Zespół
Szkół Licealnych i Technicznych w składzie: Martyna Serafin, Justyna Szulc, Tomasz
Rajkowski.
11
Żołnierze niepokonani
Kalendarium Gubina rok 2007
- 18 maja - uczniowie Gimnazjum nr 2 (przy ZSO) zostali
wicemistrzami województwa w
piłce siatkowej. Medale w Gorzowie Wlkp. wręczył wicemistrz
świata Sebastian Świderski.
Skład: Tomasz Kiełek, Przemysław Kopeć, Mateusz Liczbiński
(najlepszy zawodnik), Artur Lis,
Marcin Ptaszyński, Łukasz Świderski. Rezerwę stanowili: Mateusz Hrynkiewicz, Arkadiusz
Jutrzenka, Rafał Siegel, Mateusz
Telicki. Trenerem był Ireneusz
Szmit, opiekunem szkolnym Karol Smyk. Z kolei w finale wo-
czwartek 08.09.2016
- 3 czerwca - w Guben, w
obecności burmistrzów Gubina Bartłomieja Bartczaka i burmistrza Guben Klausa-Dietera
Hübnera zostało podpisane Porozumienie o Współpracy Między Radą Seniorów w Guben, a
Radą Miejską Seniorów w Gubinie. Porozumienie podpisali:
przewodniczący RMS w Gubinie
Jerzy Czabator i przewodniczący RMS Guben Erich Schlenzig.
- 4 czerwca - Bartłomiej Lesław Bartczak - burmistrz Gubina został członkiem konwentu
Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Srewa-Nysa-Bóbr (Gubin).
- 3 czerwca - laureatami tegorocznej Gubińskiej Nagrody
Kulturalnej im. Corony Schröter
zostali: Stanisław Komar – publicysta i Tadeusz Raczkowski – rysownik, autor komiksów.
- 4 czerwca - z inicjatywy Danuty Kaczmarek i Władysława
Hubera w Zespole Szkół Rolniczych, na spotkaniu gubińskich
muzyków z burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem i dyrektorem szkoły Józefem Bartkowiakiem, powołano Gubińską
Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą.
- 9-10 czerwca - w Gubinie gościła słynna wokalistka jazzowa
i Honorowa Obywatelka Gubina Urszula Dudziak. Z tej okazji
odbył się koncert muzyczny z jej
udziałem.
- 13 czerwca - Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zorganizowało w Izbie Muzealnej
spotkanie z laureatami Nagrody
Kulturalnej im. Corony Schröter.
Przy okazji odbyła się promocja
publikacji wydanej przez SPZG
poświęconej dotychczasowym
laureatom nagrody.
- 18-20 czerwca - na Wielkim
Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie dobre wyniki osiągnęli
uczniowie gubińskich szkół
podstawowych. Marika Marlicka
zdobyła srebrny medal w skoku
w dal, Adrian Podgórski zajął
V miejsce w biegu na 1000 m,
Agata Nowak - X miejsce w biegu na 600 m, Aleksandra Piejek
- X miejsce w biegu na 300 m.
- 27 czerwca - Rada Powiatu
Krośnieńskiego podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu
Krośnieńskiego, m.in. likwidując
zakład rehabilitacji, poradnię
okulistyczną oraz ograniczając
działalność opieki paliatywnej
o 4 łóżka i oddział intensywnej
terapii o 3 łóżka w Gubinie.
- 23 czerwca - odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Szkołą kieruje Mirosław Siergiej.
Oni pracowali i żyli tuż
obok nas. Najczęściej skromni, a nawet z konieczności
raczej skryci, jednak solidni i oddani jako patrioci we
wszystkich swych poczynaniach starali się służyć swemu krajowi, świadomi jego
niedoskonałości. Takim był
właśnie nasz dzisiejszy bohater.
Bolesław Wojtaś, urodzony 23 lipca 1925 r. w Woli
Czosnowskiej, pow. Puławy,
syn Tomasza i Eleonory zd.
Kurczman. Żona Maria zd
Kujawska – księgowa w ad-
ministracji lasów państwowych, syn Wiesław. Bolesław
w 1950 r. ukończył Liceum
Leśne w Zwierz yńcu. Zatrudniony 1 sierpnia 1950 r.
w Nadleśnictwie Gubin jako
leśniczy Leśnictwa Łysa Góra.
Awansowany w 1955r na stanowisko brakarza w Rejonie
Lasów Państwowych Lubsko,
gdzie z sukcesami pracuje
do chwili likwidacji Rejonów
Lasu w 1959 r. Od 1960 r. do
30.09.1986 r. kiedy to przechodzi na emeryturę, jest
brakarzem okręgowym zatrudnionym kolejno w nadleśnictwach: Jasienica, Gubin,
Lubsko i Krzystkowice, obsługiwał zawodowo średnio
5-10 nadleśnictw. Kończy karierę zawodową na stanowisku nadleśniczego terenowego ds. nadzoru gospodarki
drewnem. Żołnierz Batalionów Chłopskich, więziony w
Majdanku. Członek „Wici”,
Stronnictwa Ludowego i PSL.
Jako pracownik ALP działał
w SITLiD i PZŁ. Miałem przyjemność wspólnego polowania z Bolesławem w Kole
Łowieckim „Ryś” Lubsko, jak
i później wspólnej pracy w
Nadleśnictwie Gubin. Był
to bardzo etyczny myśliwy
i wspaniały opiekun młodszych kolegów. Wyróżniał się
sumiennością w pracy zawo-
dowej, dlatego być może
tolerowany przez organy
bezpieczeństwa. Dzięk i
Bolesławowi poznałem walory myśliwskie leśniczego
Mariana Kufcz yńskiego,
o którym pisałem w poprzednim numerze „Wiadomości”. Nigdy nie mówili
o swych wcześniejszych
konspiracyjnych kontaktach ani o wspólnej nauce
w leśnej szkole. Dopiero
gdy zbierałem materiały
do monografii Nadleśnictwa Gubin, już po śmierci
Bolesława, wdowa po nim
Pani Maria mieszkająca w
(Krzyszkowicach) Nowogrodzie Bobrzańskim była
uprzejma naświetlić Jego
działalność konspiracyjną.
Inne źródła potwierdziły
to w całej rozciągłości. Za
osiągnięcia głównie zawodowe był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, kolejno: odznaką Zasłużony
dla Leśnictwa i P D, Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Partyzanckim, Medalem
Zw ycięstwo i Wolność,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 24 marca 2003 r.
w Krzystkowicach. Cześć
Jego pamięci.
Oleg Sanocki
Zaproszenie
Dyrekcja i Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73.
Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie
mają zaszczyt zaprosić Absolwentów, byłych Pracowników i
Przyjaciół Szkoły na uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia
„Dwójki”, które odbędą się 24 września 2016r. w Jej murach w
godzinach 9:00 – 14:00.
Z Ziemi Gubińskiej
Nadrzeczna idylla
W artykule wcześniejszego
rządowego ministra budowy
Burcharda czytamy, że most na
Egelneiße (śródmiejski kanał
Nysy Łużyckiej przepływający
przez dzisiejszy Guben), „ten z
postojem” taksówek, wykonano z betonu i pokryto kamienną okładziną przed rokiem
1900. W tym samym okresie powstał most żelazny na Lubszy,
łączący dzisiejsze ulice Rycerską
i 3 Maja - informuje gubeński
regionalista Gerhard Gunia.
Minister dodaje, że ponieważ miasto przecina wiele
cieków wodnych, dużo jest
tu mostów. To Lubsza i Nysa
oraz Egelneiße i Czarny Poto k w z a c h o d n i e j c z ę ś c i
miasta rozdzielają ziemię na
liczne części. A gdyby tak
uwzględnić mniejsze strumyczki, rowki, kanały itd., czy
nie zdumiałoby, ile terenów
O pr . i przekład : K. F reyer
w mieście jest „wyspą”, ile
„półwyspem”?
Na początku owe mosty były
konstrukcjami drewnianymi,
które spełniały jedynie rolę wąskich przejść. Podobnie miała
się rzecz z przejściem przez
Egelneiße przy Frankfurter
Straße (ulica Frankfurcka w pobliżu przejście granicznego).
W latach 1893-94 zdecydowano się na wykonanie tam
mostu betonowego w miejscu wcześniejszej konstrukcji
drewnianej. Nową konstrukcję
przyozdabiały kolumny z ustawionymi na nich latarniami z
kuźni artystycznej.
Na zdjęciu z roku około 1910
widzimy jadący po moście
tramwaj. To świadectwo atmosfery dynamicznego życia miasta
w miejscu, gdzie niegdyś przebiegała arteria pocztowa. Na
zdjęciu widzimy również umocnienie brzegów, w których po-
bliżu do dziś znajdują się obiekty mieszkaniowo-usługowe.
W głębokim tle widzimy „Poetensteig” („Ścieżka Poetów”).
Nazwa ta wzięła się z niezwykłej
urokliwości tego miejsca - wydawałoby się w środku hałaśliwej przemysłowej dzielnicy
miasta, a jednak to właśnie tu
cisza i zaduma, sztuka i przyroda podawały sobie dłonie.
Most został wysadzony w powietrze w ostatnich chwilach
działań wojennych nad Nysą.
Po zniszczeniach wojennych
obiekt odbudowano i oddano
do użytku w lutym 1950 roku.
Obecnie ponownie unowocześniona i upiększona konstrukcja mostu stanowi element gubeńskiego „deptaka” i
bardziej przypomina taras widokowy niż element miejskiego
systemu komunikacyjnego.
Tekst: Gerhard Gunia
Opr. i przekład: K. Freyer
12
czwartek 08.09.2016
społeczeństwo
Co nas czeka na
„Święcie Jabłka”?
Narodowe w plenerze
Tym razem przywołano czasy starożytnego Rzymu i pierwszych chrześcijan. Narodowe czytanie jest inicjatywą, która pojawiła się w 2012 roku. Jego autorem jest poprzedni Prezydent RP Bronisław Komorowski. W sobotni ranek w ponad 2 tysiącach miast i miejscowości, w parkach, kawiarniach, pociągach,
autobusach odbywało się publiczne czytanie powieści „Quo Vadis” Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 roku Henryka Adama Aleksandra
Piusa Sienkiewicza. Ten projekt ma w efekcie przynieść popularyzację czytelnictwa, zwłaszcza wśród młodzieży, rozwój wspólnej narodowej tożsamości i
zwrócenie szczególnej uwagi na jakość posługiwania się językiem narodowym. W wielkim czytaniu na Wyspie Teatralnej prowadzonym z inicjatywy Miejskiej
Biblioteki Publicznej, a prowadzonym przez bardzo dobrze zapowiadającą się pisarkę Annę Konstanty, członka Zarządu Gubińskiego Towarzystwa Kultury, na
co dzień mieszkanki jednej z podgubińskich miejscowości, fragmenty powieści czytali m. innymi burmistrz miasta Bartłomiej Bartczak, wójt gminy Zbigniew
Barski, dr Zygfryd Gwizdalski, Danuta Kaczmarek, Iga Kaczanowska i działacze społeczni. Warto zauważyć, że część słuchaczy przyszła z własnymi książkami,
natomiast biblioteka miała dla chętnych nie lada niespodziankę - okolicznościową pieczątkę związaną z tym projektem. Ciekawe przedsięwzięcie, które z
pewnością warto co roku kontynuować w naszym mieście.
Antoni Barabasz
Kultura na
widoku
Nowy
Komendant
Uroczystosci
pod pomnikiem
Zachęcamy mieszkańców Gubina
do przyjrzenia się bliżej kampanii społecznej „Legalna Kultura”. Z początkiem
września wystartował projekt Kultura
Na Widoku, dający dostęp do 1000
utworów w cyfrowej wersji – książek,
filmów, muzyki, gier i wirtualnych
spacerów po muzeach świata. Powszechny dostęp trwa 5 tygodni – do
8 października br. Plakaty, z których za
pomocą linków i kodów QR w prosty
sposób można pobrać wybrane utwory na telefon i inne urządzenia mobilne,
znajdują się w siedzibach wybranych
instytucji w Gubinie. Sercem projektu
jest jednak strona internetowa. Niezależnie od preferencji i miejsca zamieszkania – ponad wszelkimi barierami
– miliony odbiorców mogą korzystać
z bogatej oferty kulturalnej, ponieważ
wszystkie utwory są dostępne również
na www.kulturanawidoku.pl
(am)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał nowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej. Zastąpił na tym stanowisku gen. bryg. SG Andrzeja Kamińskiego, który tę funkcję sprawował
od lutego 2013 roku. 1 września w siedzibie Oddziału w Krośnie Odrzańskim
nastąpiło przekazanie obowiązków.
Nowym Komendantem został ppłk. SG
Jacek Szcząchor. Jest on absolwentem
warszawskiej Akademii Wychowania
Fizycznego. Oficjalnego wprowadzenia
nowego komendanta - w obecności
przedstawicieli Wojewody Lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego i władz
samorządowych powiatu - dokonał
Zastępca Komendanta Głównego SG
Marek Małkowski. Natomiast gen. A.
Kamiński pozostaje w dyspozycji Komendanta Głównego tej formacji.
Antoni Barabasz
W sobotę 24 września o godzinie
10:00 w Gębicach rozpoczną się uroczystości historyczno-patriotyczne
przy Pomniku Pamięci Narodowej św.
Maksymiliana Marii Kolbego. Spotkanie zostanie połączone z wprowadzeniem Relikwii św. Maksymiliana Marii
Kolbego do kościoła parafialnego pw.
Św. Jana od Krzyża w Starosiedlu. O
godzinie 11.00 odbędzie się uroczysta
msza św. z homilią ks. Biskupa Pawła
Sochy ku czci św. Maksymiliana Marii
Kolbego. Po mszy planowane jest oddanie czci św. Maksymilianowi Marii
Kolbemu. Ostatni akcent uroczystości
odbędzie się w świetlicy w Starosiedlu,
gdzie przewidziano część artystyczną. Na uroczystości zapraszają: Wójt
Gminy Gubin, Zarząd Gminnego Koła
w Gubinie Związku Kombatantów RP
i BWP oraz Ks. Proboszcz Parafii Starosiedle.
(am)
Nasza sonda
Tym razem mieszkańcom Gubina
zadaliśmy pytanie: czy likwidacja gimnazjów to dobry pomysł? Jesteśmy
podzieleni w opinii. Za likwidacją opowiedziało się 57 % ankietowanych,
przeciwko tej decyzji było 43% osób.
Przypomnijmy: Ministerstwo Edukacji
Narodowej ogłosiło, że uczniów czeka
ośmioletnia szkoła powszechna. W klasach I-IV będzie poziom podstawowy, a
w klasach V-VIII gimnazjalny. Po szkole
powszechnej młodzież będzie miała
do wyboru czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum
lub dwustopniową szkołę branżową,
która ma zastąpić dzisiejsze szkoły zawodowe. Zmiany jako pierwsi odczują uczniowie podstawówki, którzy w
2017 r. powinni pójść do gimnazjum,
a trafią do VII klasy. Pierwszy rocznik z
nową podstawą programową rozpocznie naukę w szkole podstawowej też
we wrześniu 2017 r.
(am)
Już w najbliższą sobotę (10.09) w
Guben odbędzie się jedna z najważniejszych plenerowych imprez dla
naszych sąsiadów zza Nysy. Tego
dnia trwać będzie 22. Gubeńskie
Święto Jabłka. Wśród atrakcji warto
wymienić: pchli targ, strzelanie z kuszy, parada traktorów, wielką wystawę zbiorów jabłek oraz koncerty muzyczne. Wielu z pewnością ucieszy
występ zespołu „The Dirty Franks”,
grającego covery m.in. Led Zeppelin,
The Doors, i Jimiego Hendrixa. Głównym punktem Święta Jabłka będzie
wybór następczyni Królowej Jabłoni,
która następnie będzie reprezentować organizatora, Marketing und
Tourismusverein (MuT), jak również
miasto Guben i okolice w całych
Niemczech. Tego samego dnia w
Guben odbędzie się także 12. Noc
Muzeów Powiatu Spree-Neisse. Tym
razem między godziną 16.00 a 22.00
otwarte będą drzwi do przedbramia
byłej willi Wilke. Odwiedzający będą
mieli możliwość zobaczyć wystawę o willi Wilke byłego fabrykanta
Maxa Wilke, obejrzeć (w języku polskim) pokaz filmowy „Jak powstaje
kapelusz”, zwiedzić zabytek oraz
udać się w małą podróż historyczną
do roku 1901. Całość zakończy się
efektownym pokazem fajerwerków
przy bramie byłej willi rodziny Wilke.
Dokładny program Święta Jabłka
umieszczony jest na naszej stronie
internetowej: www.gazeta.gubin.pl
(am)
Wieści zza Nysy
Grafiti problematyczne
Trzymetrowe napisy na supermarkecie w Sprembergu, swastyki
na fasadach budynków w Guben.
Policja wciąż odnotowuje przypadki nielegalnego graffiti na ścianach
domów. Ujęcie sprawców jest wyjątkowo trudne - pisze południowo
-brandenburski dziennik „Lausitzer
Rundschau” („Przegląd Łużycki”).
W maju ofiarą obraźliwych tekstów
padł nawet… gubeński komisariat
policji.
Na terenie miasta Guben, jednocześnie na trzech ulicach grafficiarze pozostawili po sobie swastyki,
runa SS i inne znaki pisemne. Bez
względu na finansowy wymiar
szkody, poszkodowani właściciele obiektów muszą się jeszcze
zmierzyć z przypływem gniewu i
ogółem nakładów, jakie trzeba ponieść, aby z pola widzenia usunąć
te niepożądane, a po części również
wrogie konstytucji znaki i sformułowania.
Ustalenie sprawcy jest niezwykle
trudne. Współczynnik wykrywalności rzadko przekracza 10 procent.
Porównanie z danymi z minionych lat pokazuje, że uszkodzenie
mienia (nielegalne graffiti) na obszarze działania gubeńskiej policji
to stały problem. Każdego roku ma
miejsce w Guben około 90 takich
uszkodzeń.
Opr. i przekład: K. Freyer
społeczeństwo
nie zawsze pamietamy
W poprzednim numerze „Wiadomości Gubińskich” pisaliśmy o przypadkach nieodpowiedzialnych mieszkańców Gubina, którzy nie przywykli do
sprzątania po swoich pupilach. Kontynuując temat, warto wspomnieć,
że zdarzają się także przypadki osób,
które nie przestrzegają zasady mówiącej o tym, że pies musi być wyprowadzany na smyczy. Przepis dotyczy
wszystkich psów, niezależnie od rasy
i wielkości. Spuścić je ze smyczy można tylko w miejscach wyznaczonych
Nowy rok - nowa nazwa
Z dniem 1 września dotychczasowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (bardziej znany jako „Rolniczak”) rozpoczął funkcjonowanie
jako Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Ze względów technicznych oficjalna
i bardzo uroczysta inauguracja roku
szkolnego 2016/2017 odbędzie się
9 września o godzinie 13.00 na terenie szkoły. Jak podkreślił podczas
krótkiego przemówienia dyr. Krzysztof Szymański, w tym dniu szkoła
otrzyma nowy sztandar, (jak się
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jego
fundatorem ma być znany program
telewizyjny „Familiada” prowadzony
przez Karola Strasburgera). W uro-
Ta jesień dla Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Gubinie szykuje się wyjątkowa.
Wszystko za sprawą przygotowań do
świętowania 70-lecia powstania tej
placówki. Aby uroczystość miała jeszcze bardziej wyjątkowy charakter, poszukiwani są absolwenci sprzed wielu
lat. – Główne uroczystości z okazji
jubileuszu odbędą się 7 października
w Gubińskim Domu Kultury. Cały czas
czekamy na zgłaszanie się naszych
byłych absolwentów. Bardzo chcielibyśmy wiedzieć więcej o naszym
przedszkolu, a takie osoby to prawdziwa kopalnia wiedzy i wspomnień.
A gdyby jeszcze byli oni w posiadaniu
unikatowych zdjęć z początków funkcjonowania przedszkola, to radość
byłaby jeszcze większa – mówi dyrek-
torka przedszkola Grażyna Hrabska
i dodaje: - Jeden pan już się do nas
zgłosił. Jest absolwentem pierwszego
rocznika naszego przedszkola, a więc
jeszcze z lat 40. Czekamy na sygnały
od innych osób, z kolejnych dekad
oraz byłych pracowników, którzy wiele lat temu byli związani z placówką.
Zainteresowani tematem proszeni są
o kontakt pod numer telefonu 68 455
81 70 lub 68 455 81 71. – Bardzo liczymy na odzew. Ugoszczenie na jubileuszu absolwentów sprzed wielu lat z
pewnością uatrakcyjni naszą imprezę.
Będzie to doskonała okazja do wspomnień i przedstawienia młodszym
pokoleniom wielu ciekawostek z początków istnienia przedszkola – uważa
pani dyrektor.
(am)
Pracownia Orange w Gubinie, działająca przy Gubińskim Domu Kultury,
wzbogaciła się o nowy sprzęt, otwierający drzwi do świata nieskończonych
możliwości... O co dokładnie chodzi,
wyjaśnia Marcin Gwizdalski, opiekun
pracowni: - Wróciliśmy ze szkolenia w
Trójmieście wraz z wyjątkowym wypo-
sażeniem w postaci nowoczesnej drukarki 3D. Wszystko zaczęło się od tego,
że gubińska pracownia została zaproszona do wzięcia udziału w warsztatach
edukacyjnych Fab-Lab, które w naszym
mieście miały bardzo pozytywny odbiór. Takie spotkania były organizowane w 11 miastach. Pięć z nich zostało
czystości swój udział zapowiedzieli
m.in. starosta powiatu Mirosław
Glaz, przedstawiciele Lubuskiego
Kuratorium Oświaty i lokalnych
władz samorządowych, goście z
Francji, z Departamentu Le Lot, z
którym szkoła od lat współpracuje
(tam też uczniowie placówki odbywają swoje praktyki zawodowe, tym
samym doskonaląc język francuski).
To, co najbardziej niepokoi bez wyjątku dyrektorów wszystkich placówek oświatowych, to spadek liczby
uczniów. W gubińskim „Centrum” w
tym roku szkolnym naukę rozpoczęło 172 uczniów, w tym 50 w klasach
pierwszych.
Antoni Barabasz
17. Edycja Dark Side Festiwal zbliża się wielkimi krokami. Dwudniowe
święto fanów ciężkich brzmień odbędzie się 16-17 września w pubie „Suchy”. W tym roku festiwal przyniesie
kilka niespodzianek. – Impreza potrwa
dwa dni, co można traktować jako
powrót do korzeni. Postanowiliśmy,
że nie będzie jednej gwiazdy. Chcieliśmy pójść w kierunku zaproszenia
kapel undergraundowych. Można
się spodziewać urozmaiconego wachlarza muzycznego. W poprzednich
edycjach dominował death/black metal. Teraz obecny będzie praktycznie
każdy nurt muzyczny z metalu, w jednym przypadku powiązany nawet z
elektroniką –mówi Marcin Gwizdalski
z Gubińskiego Domu Kultury i dodaje: - Postanowiliśmy odświeżyć trochę
formułę festiwalu, co może wpłynąć
na przyciągnięcie fanów z młodszego
pokolenia. Wyboru kapel na Dark Side
Festiwal 2016 dokonali młodzi ludzie,
a nie jak dotychczas „starzy” organizatorzy. Warto się przekonać, dlaczego
w niektórych kręgach festiwal ten ma
status kultowej imprezy. Warto dodać, że na Dark Side przyjeżdżają fani
z całej Polski, zarówno ci nie mający
nic wspólnego z Gubinem, jak i osoby
dawno nie mieszkające w naszym mieście, ale odwiedzające nas specjalnie w
ten weekend, kiedy odbywa się festiwal. Dzięki temu spotykają się ze starymi znajomymi i wspólnie przeżywają
występy poszczególnych kapel.
(am)
Trwa nabór do sekcji
moim zdaniem
Fascynujaca technologia
Wydrukowane figurki prezentują M.Gwizdalski i Janusz Gajda
13
Tym razem trochę inaczej
i mało uczęszczanych. Jednak nawet
wówczas trzeba mieć je bez przerwy
pod kontrolą. Warto także wspomnieć
o obowiązku opłaty za posiadanie psa.
Ciągle nie każdy wie (lub nie chce wiedzieć), że tak przepis istnieje. Opłatę w
wysokości 20 złotych rocznie pobiera
się od osób fizycznych posiadających
psy. Płatność należy uiścić w Urzędzie
Miejskim w Gubinie do 31 marca za
dany rok lub w ciągu 2 tygodni od wejścia w posiadanie psa.
Andrzej Matłacki
Licza na odzew absolwentów
czwartek 08.09.2016
wytypowanych do kontynuowania
edukacji w nowych technologiach.
Gubin znalazł się w tym gronie. Dostaliśmy zaproszenie na szkolenie w
Trójmieście. Wraz z wolontariuszami,
Wojtkiem Siwikiem i Szymonem Spalle, zdobyliśmy tam wiedzę na temat
programów z modelowania 3D. Uczyliśmy się programów dla dzieci i dorosłych oraz tego, jak uczyć odbiorców
obsługi tych programów Po ukończeniu szkolenia otrzymaliśmy drukarkę
3D o wartości około 8,5 tys. zł.
Od września w pracowni ruszą zajęcia przy użyciu drukarki 3D, co dla
wielu odwiedzających będzie sporą
atrakcją i nie lada gratką. - Taka drukarka gwarantuje szerokie możliwości,
na przykład drukowanie rzeźby, figurek, czy też elementów biżuterii. Nie
ma wątpliwości, że jest to wspaniała i
fascynująca technologia. Warto się samemu o tym przekonać. – dodaje M.
Gwizdalski.
(am)
Justyna Karpisiak
(Zastępca Burmistrza)
Gubin to miejsce, w którym: się urodziłam, mieszkam, dla którego pracuje
Najchętniej wypoczywam:
w górach albo w swoim ogrodzie
Ulubione danie: pierogi z grzybami i
kapustą oraz wszelakie zupy
Wymarzone miejsce na wakacje:
mała mieścinka nad morzem
Praca jest dla mnie: wyzwaniem
Muzyka, film, czy książka? wszystko
Moja najlepsza cecha to: pozostawiam to do oceny innym
Moja najgorsza cecha to: mam słabą
„silną wolę”
Najbardziej u ludzi denerwuje mnie:
zawiść i nietolerancja dla drugiego
człowieka
Szczęście to: wspaniałe dzieci
W Gubinie działa sekcja o nazwie
Klub Sportowy Pretorian Gubin,
która jest filią Gorzowskiego klubu Pretorian. Zawodnicy osiągają
sukcesy na mistrzostwach Polski,
Europy oraz podczas różnych gal.
Trenerem jest posiadacz czarnego
pasa w kickboxingu oraz instruktor
Błażej Dziurdziewicz. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 roku
życia, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Prowadzone są również lekcje
samoobrony dla pań, a także zajęcia
ogólnorozwojowe i gimnastyka korekcyjna dla dzieci. Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2
w Gubinie. Cały czas trwa nabór do
sekcji. Osoby zainteresowane mogą
dzwonić pod numer telefonu 884
094 997.
(am)
Podejrzany o pobicie
Młody mieszkaniec Gubina podejrzany jest o dokonanie rozboju w
nocy z 24 na 25 sierpnia. 17-latek
miał pobić swojego starszego kolegę, ukraść mu słuchawki telefoniczne, a następnie uciec. Zaledwie
po kilku godzinach od zdarzenia
policjanci z Gubina zatrzymali podejrzewanego o ten czyn chłopaka i
odzyskali skradzione słuchawki. Postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrz. młodociany
będzie musiał zgłaszać się na dozór
policyjny. Finał całej sprawy będzie
miał miejsce w Sądzie Rejonowym
w Krośnie Odrzańskim. Podejrzanemu grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
(red)
14
czwartek 08.09.2016
Dzik jest dziki...
społeczeństwo
- Musiałem przed nimi uciekać – mówi mieszkaniec jednej z kamienic
przy ul. Wojska Polskiego Zbigniew Lenart, demonstrując szkody. Dziki
zrobiły z jego ogrodu prawdziwe buchtowisko w nocy z 1 na 2 września.
Przywrócenie ogrodu do poprzedniego stanu będzie wymagało niemało
wysiłku, czasu i pieniędzy. W zgodnej opinii wielu mieszkańców na ogrodach w górnej części miasta może przebywać wataha około 30 dzików,
jest to prawdopodobnie 6 loch z małymi warchlakami.
AB.
Jarmark staroci
W sobotę, 3 września br., koło gubińskiej Fary odbył się kolejny w tym
roku jarmark staroci zorganizowany przez Gubińską Radę Seniorów. Jak
zwykle, można było coś kupić lub sprzedać. Jarmark przyciągnął sporą grupę kolekcjonerów i pasjonatów przedmiotów „z duszą”.
(am)
150 kilogramów grzybów
Niedawno odwiedził nas w redakcji nasz stały czytelnik ze zdjęciem pokazującym, jak wielkie zbiory grzybów można było jakiś czas temu zebrać
w lasach u naszych zachodnich sąsiadów. – Kilka lat temu w Niemczech
był dosłownie wysyp prawdziwków. W dwie osoby potrafiliśmy za jednym
zamachem uzbierać nawet do 150 kilogramów grzybów! – twierdzi pan
Ryszard Stochmiał. Czy w tym roku także w Niemczech jest taki urodzaj?
Czekamy na Państwa sygnały i relacje.
(am)
www.gazeta.gubin.pl
70 lat minęło
Któż nie zna popularnej gubińskiej
„dwójki”, pierwszej szkoły dla wielu
mieszkańców miasta? Mija właśnie 70
lat od momentu jej powstania.
Początki nie były łatwe. W Gubinie niewiele obiektów ocalało po działaniach
wojennych. Pierwsze lekcje odbywały
się w budynku przy ulicy Warszawskiej,
który niestety spłonął w lutym 1946
roku. Szukano miejsca na zajęcia w innych częściach miasta. Znaleziono je w
wybudowanym w 1884 roku budynku
przy obecnej ulicy Świerczewskiego 1,
gdzie rozlokował się Państwowy Urząd
Repatriacyjny. Przekazał on w marcu
tego samego roku I piętro i świetlicę, a
z czasem cały budynek.
W początkowym okresie istnienia
placówki natrafiano na wiele trudności.
Brakowało kadry nauczycielskiej, pomocy dydaktycznych, podręczników,
programów nauczania itp. W zespołach klasowych byli uczniowie w różnym wieku. Nauczyciele uczyli po kilka
przedmiotów. Trudno było zdyscyplinować uczniów i zachęcić ich do nauki.
Jak czytamy w protokołach pierwszych
rad pedagogicznych: „Bolączką na terenie szkoły jest brak karności wśród
uczniów. Dziatwa jest rozbrykana, głośna, co wpływa ujemnie na postępy
w nauce. Trudno przyzwyczaić je do
porządku szkolnego i wyrobić w nich
dobre nawyki”. Wskazywano m.in. na
to, że obniżenie karności spowodowane jest brakiem sali rekreacyjnej i
odpowiednich korytarzy szkolnych. W
związku z powyższymi problemami
jako najpilniejsze zagadnienia wychowawcze do zrealizowania wymieniono:
zachowanie, punktualność, czystość,
karność, poszanowanie cudzej własności, poszanowanie człowieka pracy,
współzawodnictwo i ochrona zwierząt.
Na postawy i wychowanie wpływano
też poprzez zobowiązania z okazji świąt
państwowych. I tak dla przykładu, dla
uczczenia Święta Pracy 1 maja, w 1949
roku uczniowie zobowiązali się m.in. do
zwiększenia pilności i podniesienia poziomu czytania, poprawienia zachowania, zmniejszenia ilości spóźnień, uporządkowania trawników przed szkołą
czy zbudowania boiska szkolnego.
Równie dużym problemem pierwszych lat istnienia szkoły był brak zaopatrzenia w podstawowe artykuły
codziennego użytku. Z zapisów wynika,
że w miesiącach zimowych spadała frekwencja uczniów na zajęciach z powodu braku obuwia i odzieży. Dary otrzymane z PCK i Inspektoratu Szkolnego w
Gubinie Rada Pedagogiczna skrupulatnie rozdzielała dla uczniów, biorąc pod
uwagę przede wszystkim ich sytuację
rodzinną.
W ciągu 70 lat placówka przeszła wiele zmian. Wielokrotnie zmieniała się jej
nazwa. Od Szkoły Powszechnej nr 2, poprzez Szkołę Jednolitą Stopnia Podstawowego i Licealnego, Zbiorczą Szkołę
Gminną, aż od nadanej 1 września 1984
roku nazwy Szkoła Podstawowa nr 2 w
Gubinie. Zmieniała się również liczba
uczniów. Rok szkolny 1947/48 rozpoczynało 233 uczniów, w roku 1976 było
ich prawie 1200, z Gubina i dowożonych z pobliskich miejscowości, a obecnie jest ich 425. Absolwenci szkoły są
dzisiaj naukowcami, prawnikami, politykami, lekarzami i pracownikami wielu
instytucji i branż.
W pierwszych latach istnienia pracę
w szkole rozpoczynało 5 nauczycieli, w
latach 70. było ich ponad 60. Dzisiaj w
„Dwójce” pracuje 44 pedagogów i 16
pracowników administracji i obsługi.
Zmieniali się też kierownicy i dyrektorzy
szkoły. Pierwszym kierownikiem była
Halina Medwecka, później placówką
kierowali: Jan Konieczny, Tadeusz Banasiak, Franciszek Kotapski, Józef Muzg,
Bogumiła Kowalczyk, Jerzy Kostrzewa,
Ryszard Kalita. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Bogusław Wypych.
Współczesna „Dwójka” to szkoła
sukcesów i wielu zmian. Uczniowie
uczestniczą licznie w wielu konkursach. Uzyskują tytuły laureatów i finalistów konkursów organizowanych
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Otrzymują wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym
Kangur i Kangurek, są laureatami ogólnopolskich konkursów matematycznych Multitest i Albus oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów
plastycznych. Corocznie uczniowie uzyskują wysokie lokaty w wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim i Lubuskim
Dziecięcym Festiwalu Piosenki. Szkoła
jest organizatorem wielu konkursów
międzyszkolnym dla klas I-VI. Od wielu
lat „Dwójka” zajmuje pierwsze miejsce
w rywalizacji sportowej szkół podstawowych na szczeblu powiatu i zawsze
znajduje się w pierwszej trójce w rywalizacji sportowej na szczeblu wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
Uczniowie zdobywają medale w grach
zespołowych i indywidualnie. Wielokrotnie reprezentowali województwo
lubuskie w zawodach krajowych. W
ostatnich latach rośnie również poziom
wyniku sprawdzianu klas VI. W bieżącym roku był on jednym z najlepszych
w okręgu i kraju. Liczne sukcesy dały
podstawę przyznania placówce w roku
szkolnym 2010/2011 zaszczytnego tytułu Szkoła Odkrywców Talentów.
W szkole realizowane są programy
i działania prozdrowotne m. in. w klasach I-III programy: Ratujemy i uczymy
ratować, Radosna przyszłość – radosny
uśmiech, Wolność oddechu zapobiegaj astmie. W klasach starszych: Między
nami kobietkami, Trzymaj formę. Od
ubiegłego roku szkolnego placówka realizuje program Zdrowa Szkoła.
Dzieci uczestniczą masowo w działaniach propagujących proekologiczne
zachowania. Corocznie biorą udział w
akcji Sprzątanie świata. W szkole organizuje się Dzień Ziemi i Tydzień Wód,
konkursy ekologiczne, o zdrowym żywieniu i Rejonową Olimpiadę Promocji
Zdrowego Żywienia. Z inicjatywy dyrekcji szkoła wzięła udział w programie
Polskiej Akcji Humanitarnej Studnie
dla południa, dla dzieci z Sudanu oraz
akcji UNICEFU Wszystkie kolory świata- szczepionki dla dzieci z Sierra Leone.
Placówka przyłączyła się do akcji Pełna
miska dla schroniska. Uczniowie zostali objęci programem ministerialnym
Szklanka mleka i Owoce w szkole. Aktywnie uczestniczą w akcji WOŚP. Od
wielu lat szkoła współpracuje z PCK.
Efektem wszechstronnych działań ekologicznych i prozdrowotnych jest uzyskanie w 2010 roku zaszczytnego tytułu
Powiatowego Społecznika Roku.
Od 2006 roku „Dwójka” współpracuje
z partnerem zagranicznym tj. ze szkołą
w Guben, realizując wiele wspólnych
przedsięwzięć edukacyjno-sportowych.
Na wysokim poziomie układa się również współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gubinie, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Policją, Państwową
Strażą Pożarną, PCK, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Sądem
Rodzinnym.
Szkoła uczestniczyła w programie
MEN Radosna Szkoła. W placówce powstały miejsca zabaw oraz plac zabaw
dla dzieci klas I-III. Pomieszczenia szkoły
poddawane są ciągłej modernizacji. Są
wyposażane w nowe meble, komputery, szafki dla uczniów, tablice interaktywne i nowe pomoce dla nauczycieli.
Uczniowie wzięli udział w projekcie
Polskiego Towarzystwa Matematycznego Wespół w zespół z Matematyką bez
Granic oraz w programie Edukacyjno
-Terapeutycznym Ortograffiti Polskiego
Towarzystwa Dysleksji, czego wynikiem
jest otrzymywany corocznie certyfikat.
Placówka jest organizatorem licznych
uroczystości patriotycznych o charakterze państwowym i lokalnym. Mają
miejsce spotkania z kombatantami i
członkami stowarzyszeń byłych żołnierzy zawodowych. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów Karpackich osiągnęła wymierny efekt. Nasza placówka
od ubiegłego roku nosi zaszczytne imię
73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów
Karpackich.
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie Gubin
bez popularnej „Dwójki”. Pomimo upływu lat wciąż jest ambitna, pełna pomysłów, otwarta na środowisko, chętna do
pomocy i wsparcia. Będzie służyła przez
wiele następnych lat kolejnym pokoleniom mieszkańców naszego miasta.
Bogusław Wypych
ogłoszenia I społeczństwo
Piechotą 100 kilometrów
Członkowie i osoby wspierające działalność słubickiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem wzięli udział w
rozpoczętym 21 sierpnia I Ogólnopolskim Marszu „OnkoRejs” wzdłuż granic
Polski (w ramach trasy nr 31). Rozpoczął się on w Kostrzynie n.Odrą, a jego
uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia
między innymi Twierdzy Kostrzyn, Muzeum Łąki w Owczarach, Ratusza w
Słubicach i Frankfurcie n.Odrą, miejsca
po obozie wychowawczym z czasów
wojny w Świecku i Muzeum Bociana
w Kłopocie. Niemieccy strażacy nato-
miast przeprawili uczestników marszu
przez Odrę w miejscowości Ratzdorf,
skąd dotarli oni do Gubina. Tu 27 sierpnia uczestniczyli w „Pożegnaniu Lata”
na Wyspie Teatralnej. Głównym celem
tego projektu było zwrócenie uwagi
wszystkich ludzi na wagę profilaktyki
onkologicznej oraz obalenie wielu mitów i pokazanie, że „rak to nie wyrok”,
że z tą chorobą można aktywnie żyć,
aktywnie zawodowo pracować i wypoczywać. Choroby nowotworowe w woj.
lubuskim zabijają rocznie średnio około
1000 kobiet i 1300 mężczyzn.
AB
BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Wnioski o nagrodę mogą składać: rodzice lub prawni
opiekunowie ucznia, pełnoletni uczniowie, rady
pedagogiczne lub rady szkół, dyrektorzy szkół oraz
organizacje pozarządowe i społeczne.
Warunkiem przyznania nagrody jest: 1) uczęszczanie
do jednej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych lub
ponadgimnazjalnych na terenie Gubina, 2) średnia ocen
za ostatni semestr nie niższa niż 5.0 lub udokumentowane
dodatkowe osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub
sportowe lub udokumentowana działalność społeczna,
3) złożenie stosownego wniosku o przyznanie nagrody
zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LVI.296.2014.
ze na wsi koło Gubina. Do kapitalnego remontu nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju 21,
oraz działka pod zabudowę mieszkalną o pow. Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i
2404 m kw. Tel. 518 782 414.
montaż. Tel. 609 351 799.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
Serwis„Termet”Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
30 lub 68 359 55 55.
sobota 8.00-16.00
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
USlUGI
01-04 każdego miesiąca APTEKA „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40
05-08 każdego miesiąca APTEKA „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37 a, tel. 68 359 51 59
09-12 każdego miesiąca APTEKA „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59.
13-16 każdego miesiąca APTEKA „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75.
17-19 każdego miesiąca APTEKA „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32.
20-23 każdego miesiąca APTEKA „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45
24-27 każdego miesiąca APTEKA „Z misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539
28-31 każdego miesiąca APTEKA „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres
21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
Gubińska Nagroda Edukacyjna im. Urszuli Dudziak
ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów
gubińskich placówek oświatowych. Popularny „Ul”
jest przyznawany w kategorii szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W każdej z
tych grup wyróżnione mogą zostać maksymalnie trzy
osoby. Ponadto Przewodniczący Kapituły ma prawo
przyznania nagrody specjalnej.
Dyżury aptek Telefony
Kościoły- Msze Św.
Zapraszamy do składania wniosków
o przyznanie „Ula”
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127 765.
SPRZEDAM dom, pół bliźniaka, nowe budownictwo. Tel. 518 814 637 lub 510 570 576.
SPRZEDAM mieszkanie 62 m kw, umeblowane i wyposażone. Osiedle Emilii Plater. Tel.
606 894 508 lub 600 714 602.
SPRZEDAM dom i zabudowania gospodarc-
15
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
„Burmistrz Miasta Gubina informuje, że rozpoczęte zostały prace nad
projektem budżetu miasta na 2017 rok. W związku z powyższym zwraca
się do mieszkańców miasta Gubina i wszystkich organizacji, stowarzyszeń
działających na terenie naszego miasta o składanie wniosków do budżetu
miasta na 2017 r. w terminie do dnia 30 września 2016 r.”
mieszkania, lokale
czwartek 08.09.2016
21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451
86 09.
PROFESJONALNE usługi transportowe (bus).
Preferencyjne ceny. Tel. 888 806 385.
TUJE Smaragd – od 9 zł oraz inne krzewy iglaste i
liściaste w doniczkach i z gruntu - poleca Ogrodnictwo, ul. Legnicka 49 a. Tel. 511 663 785.
PRACA
ZATRUDNIĘ ślusarza-szlifierza przy produkcji
ogrodzeń metalowych. Tel. 660 721 300.
ZATRUDNIĘ osobę do montaży ogrodzeń
metalowych na terenie Niemiec. Wymagane
prawo jazdy kategorii B. Tel. 660 721 300.
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin - obok ZATRUDNIĘ osobę do sprzątania hali produkcyjnej oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych.
PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
Tel. 660 721 300.
KIEROWNIK budowy, uprawnienia budowlane, doświadczenie, poradzi, poprowadzi budowę,
adaptacja projektów, projekty. Załatwi sprawy
w urzędach związane z budową (pozwolenie na
budowę, zmiana sposobu użytkowania, inne).
Przeglądy techniczne Art.62 ust.1 pkt 1 i 2 Prawa
Budowlanego Gubin. Tel. 504 352 015.
Wyprzedź innych !
Zareklamuj się u nas !
rózne
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju
tel. 68 4558203 lub
68 4558169
[email protected]
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
czwartek 08.09.2016
społeczeństwo

Podobne dokumenty

NajPierw rozbiórKa - Co dalej - Wiadomości Gubińskie

NajPierw rozbiórKa - Co dalej - Wiadomości Gubińskie oceniają nasze atuty. Mam przeczucie, że nasza dobra passa się nie skończyła i niebawem znów pojawi się u nas przedsiębiorca, dzięki któremu spadnie liczba bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

InwesTorzy chodza paramI! - Wiadomości Gubińskie

InwesTorzy chodza paramI! - Wiadomości Gubińskie O co chodzi w tytule? O kolejny sukces! Poprzedni rok kończyliśmy informacją, że w najbliższym czasie przy ul. Legnickiej powstanie zakład produkcyjny firmy TVG, a w Nowym 2016 Roku powiadamiamy, ż...

Bardziej szczegółowo

ArenA PrzysMAków nA wysPie - Wiadomości Gubińskie

ArenA PrzysMAków nA wysPie - Wiadomości Gubińskie skich, wspólny polsko-niemiecki kalendarz imprez, stworzenie wspólnego systemu monitoringu, wspólna promocja gospodarcza, współpraca rad seniorów i młodzieży, jak również Policji i straży

Bardziej szczegółowo