Porównanie ofert - PZU Życie i nowej oferty WARTA TUnŻ

Transkrypt

Porównanie ofert - PZU Życie i nowej oferty WARTA TUnŻ
UBEZPIECZ SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ W WARCIE TUnŻ! PRZYSTĄP DO UBEZPIECZENIA BEZ KARENCJI W PIERWSZYCH TRZECH MIESIĄCACH
Porównanie ofert - PZU Życie i nowej oferty WARTA TUnŻ
PORÓWNANIE SKUMULOWANEJ WARTOŚCI WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZY ZAJŚCIU DANEGO ZDARZENIA
PORÓWNANIE LISTY ŚWIADCZEŃ GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Wariant I
PROGRAMY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU M.ST. WARSZAWY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
PZU
Warta
PZU
Wariant II
Warta
PZU
Wariant III
Warta
PZU
Wariant IV
Warta
PZU
Wariant V
Warta
PZU
Warta
1
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
161 500,00 zł
180 000,00 zł
180 500,00 zł
200 000,00 zł
218 500,00 zł
250 000,00 zł
294 500,00 zł
333 000,00 zł
323 000,00 zł
360 000,00 zł
2
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku w pracy
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku w pracy
119 000,00 zł
131 000,00 zł
133 000,00 zł
147 000,00 zł
161 000,00 zł
176 000,00 zł
217 000,00 zł
233 000,00 zł
238 000,00 zł
253 000,00 zł
119 000,00 zł
131 000,00 zł
133 000,00 zł
147 000,00 zł
161 500,00 zł
176 000,00 zł
217 000,00 zł
233 000,00 zł
238 000,00 zł
253 000,00 zł
76 500,00 zł
82 000,00 zł
85 500,00 zł
94 000,00 zł
103 500,00 zł
113 000,00 zł
139 500,00 zł
153 000,00 zł
153 000,00 zł
168 000,00 zł
3
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
4
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
5
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku
śródmózgowego
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
46 750,00 zł
51 000,00 zł
52 250,00 zł
57 000,00 zł
63 250,00 zł
68 500,00 zł
85 250,00 zł
93 500,00 zł
153 000,00 zł
159 000,00 zł
6
Śmierć ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego
38 250,00 zł
41 000,00 zł
42 750,00 zł
47 000,00 zł
51 750,00 zł
56 500,00 zł
69 750,00 zł
76 500,00 zł
76 500,00 zł
84 000,00 zł
7
Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
10 000,00 zł
11 000,00 zł
10 000,00 zł
11 000,00 zł
15 000,00 zł
16 500,00 zł
20 000,00 zł
22 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
8
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku:
- za każdy 1% trwałego uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku:
- za każdy 1% trwałego uszczerbku
340,00 zł
350,00 zł
380,00 zł
400,00 zł
460,00 zł
500,00 zł
620,00 zł
660,00 zł
680,00 zł
720,00 zł
9
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku
śródmózgowego - za każdy 1% trwałego uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
- za każdy 1% trwałego uszczerbku
170,00 zł
180,00 zł
190,00 zł
209,00 zł
230,00 zł
250,00 zł
465,00 zł
500,00 zł
680,00 zł
720,00 zł
10
Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego wariant
rozszerzony (warianty I-V rozszerzony łącznie 22 choroby)
3 000,00 zł
3 200,00 zł
4 000,00 zł
4 300,00 zł
5 000,00 zł
5 400,00 zł
7 000,00 zł
7 500,00 zł
10 000,00 zł
11 000,00 zł
11 Śmierć małżonka (lub partnera)
Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego (wariant rozszerzony
warianty I-IV - 27 chorób, wariant V rozszerzony PLUS 44 choroby)
Zgon małżonka lub partnera (również parter tej samej płci )
10 625,00 zł
11 000,00 zł
11 875,00 zł
13 000,00 zł
14 375,00 zł
15 500,00 zł
19 375,00 zł
21 000,00 zł
21 250,00 zł
23 400,00 zł
12 Śmierć małżonka (lub partnera) spowodowana wypadkiem
Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku
19 125,00 zł
21 000,00 zł
21 375,00 zł
23 500,00 zł
25 875,00 zł
28 000,00 zł
34 875,00 zł
37 500,00 zł
38 250,00 zł
42 000,00 zł
13 Śmierć rodziców lub teściów (rodziców partnera)
Zgon rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera
1 700,00 zł
1 800,00 zł
1 900,00 zł
2 050,00 zł
2 300,00 zł
2 450,00 zł
3 100,00 zł
3 400,00 zł
3 400,00 zł
3 650,00 zł
14 Śmierć rodziców lub teściów (rodziców partnera) w wyniku wypadku*
Zgon rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku
1 700,00 zł
2 800,00 zł
1 900,00 zł
3 550,00 zł
2 300,00 zł
4 500,00 zł
3 100,00 zł
5 800,00 zł
3 400,00 zł
7 150,00 zł
15 Śmierć dziecka (wiek do 25 roku życia)
Zgon dziecka ubezpieczonego (ukończony 1 rok życia - bez górnej granicy
wiekowej)
2 550,00 zł
2 800,00 zł
2 850,00 zł
3 100,00 zł
3 450,00 zł
3 700,00 zł
4 650,00 zł
4 850,00 zł
5 100,00 zł
5 500,00 zł
16 Śmierć dziecka w wyniku wypadku*
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku (ukończony 1 rok życia - bez
górnej granicy wiekowej)
2 550,00 zł
4 800,00 zł
2 850,00 zł
6 100,00 zł
3 450,00 zł
6 700,00 zł
4 650,00 zł
7 850,00 zł
5 100,00 zł
9 000,00 zł
17
Osierocenie dziecka (do 18 r. życia lub do 25 r. życia pod warunkiem
uczęszczania do szkoły)
18 Urodzenie się dziecka
19 Urodzenie martwego dziecka
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (do 25 r. życia)
3 400,00 zł
3 600,00 zł
3 800,00 zł
4 100,00 zł
4 600,00 zł
5 000,00 zł
6 200,00 zł
6 700,00 zł
6 800,00 zł
7 400,00 zł
Urodzenie dziecka
1 200,00 zł
1 300,00 zł
1 342,00 zł
1 450,00 zł
1 624,00 zł
1 750,00 zł
2 189,00 zł
2 400,00 zł
2 400,00 zł
2 500,00 zł
Zgon noworodka (do 1 roku życia)
2 400,00 zł
2 640,00 zł
2 684,00 zł
2 950,00 zł
3 248,00 zł
3 550,00 zł
4 378,00 zł
4 800,00 zł
4 800,00 zł
5 000,00 zł
20
Leczenie szpitalne – za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą
(warianty I-V pobyty minimum 4 dniowe )
Dzienne świadczenie szpitalne za pobyt ubezpieczonego w szpitalu
spowodowany chorobą (warianty I-IV min. 3 dni, wariant V – min. 1 dzień)
40,00 zł
44,00 zł
40,00 zł
44,00 zł
50,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
85,00 zł
21
Leczenie szpitalne – za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego
wypadkiem (od 1-14 dnia)
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
wypadkiem (od 1-14 dnia)
160,00 zł
170,00 zł
160,00 zł
175,00 zł
200,00 zł
220,00 zł
220,00 zł
235,00 zł
320,00 zł
340,00 zł
22
Leczenie szpitalne – za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego
wypadkiem (od 15-90 dnia)
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
wypadkiem (od 15-90 dnia)
40,00 zł
85,00 zł
40,00 zł
87,50 zł
50,00 zł
110,00 zł
55,00 zł
117,50 zł
80,00 zł
170,00 zł
Leczenie szpitalne – za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego
23
wypadkiem komunikacyjnym
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
wypadkiem komunikacyjnym
180,00 zł
192,00 zł
180,00 zł
197,00 zł
225,00 zł
247,00 zł
247,50 zł
265,00 zł
360,00 zł
384,00 zł
24
Leczenie szpitalne – za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego
wypadkiem przy pracy
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
wypadkiem przy pracy
180,00 zł
192,00 zł
180,00 zł
197,00 zł
225,00 zł
247,00 zł
247,50 zł
265,00 zł
360,00 zł
384,00 zł
25
Leczenie szpitalne – za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
brak w ofercie
214,00 zł
brak w ofercie
219,00 zł
brak w ofercie
274,00 zł
brak w ofercie
295,00 zł
brak w ofercie
428,00 zł
26
Leczenie szpitalne – za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
serca lub krwotokiem śródmózgowym
zawałem serca lub udarem mózgu
160,00 zł
174,00 zł
160,00 zł
176,00 zł
200,00 zł
220,00 zł
220,00 zł
240,00 zł
320,00 zł
320,00 zł
200,00 zł
220,00 zł
200,00 zł
220,00 zł
200,00 zł
220,00 zł
200,00 zł
220,00 zł
300,00 zł
330,00 zł
400,00 zł
440,00 zł
400,00 zł
440,00 zł
500,00 zł
550,00 zł
550,00 zł
600,00 zł
800,00 zł
850,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
22,00 zł
25,00 zł
27,00 zł
27,50 zł
30,00 zł
40,00 zł
44,00 zł
2500/1500/500 2500/1875/1250/6
25/250
5000/3000/1000
5500 / 4125/
2750/ 1375/ 550
7 000,00 zł
7 500,00 zł
10 000,00 zł
11 000,00 zł
27 Karta Apteczna (odbiór produktów w wyznaczonych aptekach)
Ubezpieczenie lekowe (środki wypłacane ubezpieczonemu)
28
Pobyt na OIT (Oddział Intensywnej Terapii) trwający nieprzerwanie 48
godzin w trakcie pobytu w szpitalu
Jednorazowe świadczenie za pobyt ubezpieczonego na OIOM ( Oddział
Intensywnej Opieki Medycznej) w wyniku choroby i wypadku
29
Świadczenie za dzień rekonwalescencji (pobyt w szpitalu min. 14 dni zwolnienie poszpitalne do 30 dni)
Świadczenie rehabilitacyjne (pobyt w szpitalu min. 10 dni - zwolnienie
poszpitalne do 30 dni)
30
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego (538 operacji - katalog zamknięty, Operacje chirurgiczne ubezpieczonego (katalog otwarty,
klasyfikacja operacji I-III)
klasyfikacja operacji I-V)
31
Leczenie specjalistyczne
(ablacja, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie
rozrusznika serca; chemioterapia albo radioterapia, terapia
interferonowa)
Leczenie specjalistyczne (ablacja, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora,
wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora),
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia,
wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa )
2000/1200/400 2500/1875/1250/6
25/250
3 500,00 zł
4 000,00 zł
2500/1500/500 2500/1875/1250/6
25/250
3 500,00 zł
4 000,00 zł
2500/1500/500 2500/1875/1250/6
25/250
3 500,00 zł
4 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
Utrata zdrowia przez dziecko (wypłacane świadczenie od 100% do 20% w
Wystąpienie poważnego zachorowania dziecka (100% wypłacane
32 zależności od choroby; 20 jednostek chorobowych; nie przekroczony 25 r.
świadczenie; 21 jednostek chorobowych; 1 - 20 r. życia)
życia)
33 Asystent w czasie utraty zdrowia
Warta Assistance Medyczny
34 Indywidualna kontynuacja
Indywidualna kontynuacja
Tak
RAZEM SKŁADKA MIESIĘCZNA:
* brak odrębnego świadczenia w ofercie PZU – wypłata z tytułu zgonu naturalnego
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
41,10 zł
41,10 zł
46,20 zł
46,20 zł
56,20 zł
56,20 zł
71,40 zł
71,40 zł
99,80 zł
99,80 zł