zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty dla dzieci 5

Transkrypt

zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty dla dzieci 5
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA MIESIĄC LUTY
DLA DZIECI 5 - LETNICH, GRUPA „MOTYLKI”
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Zimowe zabawy.
2. U fryzjera.
3. Kuchenne czynności.
4. Czystość to zdrowie.
ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:
1. Edukacja językowa:
- poprawność gramatyczna,
- zasób słownictwa,
- poprawność artykulacyjna,
- przygotowanie do czytania, czytanie (czytanie całościowe wyrazów: sanki, narty, bałwan, zima, start, meta,
garnek, patelnia, rondel, fryzjer, włosy, fryzura, mydło, woda, ręcznik; dzielenie wyrazów na sylaby,
układanie zdań, wybrzmiewanie pierwszej głoski w wyrazie).
- przygotowanie do pisania ( rysowanie kredką po śladach, kończenie rysowania przedmiotów wg. opisu,
ćwiczenia wzrokowo-ruchowe, rysowanie szlaczków).
2. Procesy poznawcze:
- percepcja wzrokowa,
- percepcja słuchowa,
- pamięć,
- uwaga,
- myślenie przyczynowo-skutkowe.
3. Edukacja matematyczna:
- orientacja przestrzenna (lewa strona, prawa strona),
- liczenie (liczenie przedmiotów po lewej i po prawej stronie, określanie liczby i rysowanie jej; liczenie i
porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi 1-5).
4. Edukacja artystyczna - muzyka:
- elementy muzyki: wysokość dźwięku, linia melodyczna, dynamika, rytm, tempo, struktura utworu,
- formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach,
- rozpoznawanie odgłosów z kuchni, salonu fryzjerskiego,
- doskonalenie poczucia rytmu,
- śpiewanie piosenki grupowo oraz indywidualnie,
- uczy się kroków walca w miejscu bez obrotów.
5. Edukacja artystyczna – plastyka:
- aktywność twórcza,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- rozwijanie sprawności manualnej (rysowanie, kolorowanie, wycinanie, klejenie,
malowanie, składanie kartek wg. wzorów).
6. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna:
- zależności w świecie przyrody (zima),
- ochrona środowiska (utrzymywanie porządku w otoczeniu przedszkola, sali, w łazience).
7. Edukacja zdrowotna:
- higiena,
- aktywność ruchowa i profilaktyczna wad postawy (zabawy ruchowe, ćwiczenia
gimnastyczne, spacery),
- bezpieczeństwo (zabawy na śniegu, bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych).
8. Edukacja społeczna i otoczenie techniczne:
- poznawanie pracy kucharki, fryzjera - czynności, jakie wykonują i narzędzia pracy,
- poznawanie i działania wybranego sprzętu elektrycznego: miksera, sokowirówki, robota kuchennego,
suszarki do włosów).

Podobne dokumenty