"Mój portret" – sztuka autoprezentacji

Komentarze

Transkrypt

"Mój portret" – sztuka autoprezentacji
"Mój portret" – sztuka autoprezentacji
Zapoznawanie się z nowymi osobami, prezentowanie się podczas ustnych egzaminów, prezentacji,
konferencji studenckich oraz w przyszłości podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą wymaga od
studenta posiadania szeregu umiejętności autoprezentacyjnych. Ci, którzy poznają podstawowe zasady
prezentowania swojej osoby oraz przećwiczą i oswoją się z taką sytuacją w bezpiecznych warunkach sali
szkoleniowej, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu czy po prostu obniżenie napięcia w sytuacjach
społecznych.
Celem warsztatu jest:
praktyczne przygotowanie uczestników do sytuacji ekspozycji społecznej i sytuacji oceny;
nabycie umiejętności korzystnej autoprezentacji i oceny własnych kompetencji w tym zakresie;
obniżenie lęku i napięcia w sytuacjach ekspozycji społecznej;
zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Adresaci warsztatu:
Adresatami warsztatu są studenci zainteresowani budowaniem i rozwijaniem umiejętności autoprezentacji,
którzy chcą otrzymać informacje zwrotne na temat swoich mocnych i słabych stron w tym zakresie.
Program ramowy:
twórcze i niekonwencjonalne przedstawienie się – jak zaprezentować się oryginalnie i zostać lepiej
zapamiętanym z dobrej strony – ćwiczenie grupowe;
podstawowe zasady autoprezentacji – prezentacja multimedialna i miniwykład;
przygotowanie przez każdego uczestnika własnej krótkiej autoprezentacji „do kamery”, sesja
konstruktywnych informacji zwrotnych od uczestników;
wypracowanie na forum grupy „dekalogu” dobrej autoprezentacji;
przedstawienie struktury i zasad rozmowy kwalifikacyjnej – prezentacja multimedialna i miniwykład;
symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z komentarzem i informacją zwrotną prowadzącego.

Podobne dokumenty