UŁ przeszkoli uczniów z autoprezentacji i zarządzania czasem

Transkrypt

UŁ przeszkoli uczniów z autoprezentacji i zarządzania czasem
13.02.2015
UŁ przeszkoli uczniów z autoprezentacji i zarządzania czasem ­ Aktualności ­ Czytaj
UŁ przeszkoli uczniów z autoprezentacji i zarządzania czasem
O metodach przeciwdziałania prokrastynacji, czyli ciągłego odkładania spraw do załatwienia na
później, sposobach autoprezentacji oraz zarządzania czasem dowiedzą się uczniowie szkół
średnich podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego.
Jak przekonuje Agnieszka Wołowiec z Wydziału Zarządzania uczelni, kursy są odpowiedzią na
potrzeby uczniów przygotowujących się do egzaminów końcowych, w tym do matury.
Zdaniem specjalistów zdobyte umiejętności pozwolą im skutecznie łączyć obowiązki szkolne,
zajęcia dodatkowe, czy przygotowania do matury z życiem osobistym.
Szkolenie "Zarządzaj swoim czasem" ma dostarczyć uczniom wiedzy na temat
umiejętności efektywnego zarządzania rozwojem i technik zarządzania czasem.
fot. Thinkstock
Uczniowie dowiedzą się jak ustalać priorytety i obszary odpowiedzialności, jak
organizować swój czas i jakie narzędzia mogą to ułatwić.
Młodzi ludzie poznają także przyczyny i metody przeciwdziałania prokrastynacji, czyli ciągłego przekładania
realizacji ważnych zadań na później.
Zdaniem prowadzącego szkolenie dr Bartłomieja Kurzyka, prokrastynacja to problem, który dotyka wszystkich,
przynajmniej raz na jakiś czas. Jeśli zdarza się często albo w szczególnie istotnych sprawach np. dotyczy nauki
do ważnego egzaminu, skłonność do prokrastynacji może być źródłem wielu frustracji i problemów.
UMCS nauczy dobrych manier>>
W ocenie specjalisty, warto lepiej poznać to zjawisko i nauczyć się z nim sobie radzić, a nie jest to łatwe,
ponieważ prokrastynacja jest bardzo złożonym zjawiskiem, a odkładanie spraw na później może wynikać z wielu
przyczyn.
"Może to być duża skłonność do rozpraszania uwagi, strach przed rozpoczęciem dużego i trudnego zadania, czy
ciągłe dążenie do uzyskania perfekcyjnych rezultatów. Może też wynikać ze zbyt niskiej, ale też ze zbyt wysokiej
oceny własnych umiejętności" ­ dodał dr Kurzyk.
Jego zdaniem w każdym z przypadków trzeba zastosować inną strategię. Jest sporo technik i narzędzi, które
mogą w tym pomóc m.in. zrozumienie zasady odroczonej gratyfikacji, rozbijanie większego zadania na mniejsze,
zastosowanie pętli nawyków. Nie ma jednak jednej, niezawodnej recepty. "Aby pokonać prokrastynację warto
dowiedzieć się jak najwięcej o jej mechanizmach i strategiach jej pokonania i na tej podstawie opracować
własny plan zmiany nawyków i postaw" ­ uważa dr Kurzyk.
Wykładowcy: studentom brakuje kultury osobistej>>
Podczas kursu "Autoprezentacja bez tajemnic" uczniowie będą mogli podnieść swoje kompetencje
komunikacyjne i dowiedzieć się jak efektywnie porozumiewać się z innymi. Poznają m.in. metody skutecznego
przekazywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, najważniejsze błędy komunikacyjne i ich skutki dla
budowania relacji.
Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów uniwersyteckich, specjalizujących się w
zagadnieniach związanych z komunikacją i rozwojem kompetencji społecznych. W kursach mogą wziąć udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy wypełnią formularz na stronie http://szkolenia.wz.uni.lodz.pl. (PAP)
Polecamy publikację: Dyrektor szkoły ­ moderator, facylitator, coach>>
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/­/artykul/ul­przeszkoli­uczniow­z­autoprezentacji­i­zarzadzania­czasem/print/
1/2