Oferta pracy – Opiekunka dziecięca Niepubliczny Żłobek

Transkrypt

Oferta pracy – Opiekunka dziecięca Niepubliczny Żłobek
Oferta pracy – Opiekunka dziecięca
Niepubliczny Żłobek „Krasnoludek” w Spalonej zatrudni pracowników na stanowisko Opiekunka
dziecięca.
Oferujemy:
 zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin;
 pracę w nowej placówce (planowane otwarcie 01.02.2017) docelowo przewidzianej na 15
miejsc opieki;
 stabilne warunki zatrudnienia;
 przyjazne środowisko pracy.
Wymagania podstawowe:
 wykształcenie wyższe (ukończony jeden z kierunków: pedagogika opiekuńczo –
wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkole, opiekun dziecięcy,
położnictwo, pielęgniarstwo)
lub
wykształcenie średnie i dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
lub
wykształcenie średnie i odbyte 280-godzinne szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat
3;





dyspozycyjność w godzinach 6.30 – 16.30;
bardzo dobry kontakt z dziećmi;
umiejętność organizowania zabaw i zajęć dla dzieci;
punktualność, sumienność, odpowiedzialność, cierpliwość;
gotowość do podjęcia zatrudnienia od 01.02.2017.
Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3
Planowany zakres obowiązków:
 opieka nad dziećmi do lat 3 (karmienie, tulenie do snu, przewijanie, czynności higieniczne);
 dbanie o bezpieczeństwo dzieci;
 organizowanie zajęć i zabaw ogólnorozwojowych;
 współpraca z rodzicami.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres:
[email protected] w terminie do 19 stycznia 2017 r.
Do aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o
Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Podobne dokumenty