„Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz

Transkrypt

„Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz
„Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić,
a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić,
umocnić i wyzwolić" (Franciszek, Evangelii gaudium, 164).
Obchodząc Pamiątkę Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa łączę się
w wielkanocnej radości i składam najserdeczniejsze życzenia.
Prawdą, która daje nam siłę w najtrudniejszych momentach ziemskiego życia jest
prawda o Zmartwychwstaniu Pańskim, w którą głęboko wierzymy. Węzły i trudności
życiowe staramy się rozwiązywać idąc za przykładem świętych i błogosławionych,
dlatego zwracamy się do Maryi, Matki naszego zawierzenia, do Świętego Józefa,
opiekuna Kościoła pielgrzymującego, ale też między innymi do Błogosławionego Jana
Pawła II, niedościgłego w znoszeniu ciężaru dnia codziennego, wypełniając powołanie
wobec Boga i ludzi.
Życzę zdrowia, odwagi i mocy w dawaniu świadectwa wiary przeżywając radosną
tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego.
Z darem modlitwy i radosnym Alleluja
Kalisz, kwiecień 2014 roku
Fresk z paryskiego kościoła Saint-Nicolas-des-Champs
przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego

Podobne dokumenty