Poszukiwani kandydaci - Instytut Immunologii i Terapii

Transkrypt

Poszukiwani kandydaci - Instytut Immunologii i Terapii
Poszukiwani kandydaci
do prowadzenia badań w Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów w Instytucie
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
Charakter zatrudnienia: specjalista-laborant (umowa o pracę)
Oferujemy:
Pracę w grupie badawczej zajmującej się problematyką mikrobiologicznej syntezy poliketydów i
zagadnieniami regulacji tych procesów na poziomie molekularnym.
Wymagania podstawowe:
 tytuł magistra biotechnologii/ nauk biologicznych lub dziedziny pokrewnej
 wiedza z zakresu biologii i biologii molekularnej z rozszerzonymi wiadomościami specjalistycznymi
z zakresu biologii komórki bakteryjnej
 doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z biologią molekularną i mikrobiologią, szczególnie
w zakresie badań nad oddziaływaniami typu białko-białko i białko-DNA
 brak przeciwwskazań do pracy z materiałami izotopowymi
 znajomość języka angielskiego
Dodatkowe atuty:
 umiejętność obsługi programów bioinformatycznych dotyczących analizy sekwencji DNA i białek,
modelowania struktur biologicznych
 doświadczenie w pracy z materiałem radioaktywnym
Zgłoszenie powinno zawierać:
 list motywacyjny
 życiorys zawodowy
 opis doświadczenia naukowego
 listę dotychczasowych publikacji i zgłoszeń konferencyjnych
 listy rekomendacyjne
Zgłoszenia powinny zostać dostarczone na adres: [email protected] lub listem na adres:
Krzysztof Pawlik, Zakład Mikrobiologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, ul.
Weigla 12, 53-114 Wrocław. Wybrani kandydaci, spełniający wymagania projektu, zostaną zaproszeni
na rozmowę kwalifikacyjną (w IITD PAN lub za pośrednictwem mediów elektronicznych); termin
rozmowy do uzgodnienia.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".
Zastrzegamy sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Podobne dokumenty