Komisja Dyscyplinarna pierwszej instancji i Rzecznik Dyscyplinarny

Transkrypt

Komisja Dyscyplinarna pierwszej instancji i Rzecznik Dyscyplinarny
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
kadencja 2015-2018
Dr hab. Andrzej Rapak, prof. nadzw.
Uchwała Rady Naukowej IITD PAN Nr 11/180/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania
Rzecznika Dyscyplinarnego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN na kadencję
2015-2018
KOMISJA DYSCYPLINARNA
orzekająca w pierwszej instancji
w sprawach pracowników naukowych
oraz pracowników badawczo-technicznych
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
kadencja 2015-2018
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Janusz Boratyński, prof. zw.
Zastępca Przewodniczącego:
Prof. dr hab. Czesław Ługowski, prof. zw.
Członkowie:
Prof. dr hab. Andrzej Gamian, prof. zw.
Dr hab. Arkadiusz Miążek, prof. nadzw.
Dr hab. Egbert Piasecki, prof. nadzw.
Uchwała Rady Naukowej IITD PAN Nr 13/181/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji
Dyscyplinarnej orzekającej w pierwszej instancji w sprawach pracowników naukowych oraz pracowników
badawczo-technicznych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN na kadencję 2015-2018

Podobne dokumenty