Czy wiesz, że mięta pieprzowa poprawia zdolność

Transkrypt

Czy wiesz, że mięta pieprzowa poprawia zdolność
Czy wiesz, że mięta pieprzowa poprawia zdolność wysiłkową i parametry
oddechowe?
Poprawa wyników sportowych jest przedmiotem szczególnego
zainteresowania sportowców, trenerów i naukowców. Mięta pieprzowa
jest ziołem znanym z właściwości przeciwbólowych, przeciwzapalnych,
rozkurczowych i antyoksydacyjnych. Dotychczasowe doświadczenia,
w których podawano ekstrakt mięty drogą wziewną, nie wykazywały
żadnych pozytywnych rezultatów.
Badaniom poddano 12 zdrowych mężczyzn, losowo wybranych spośród 40
ochotników, którzy przez 10 dni spożywali 500 ml wody mineralnej z 0,05 ml olejku mięty
pieprzowej. Przed rozpoczęciem, i po zakończeniu, suplementacji określono ciśnienie
tętnicze krwi i tętno, a także wykonano badanie spirometryczne w celu oznaczenia wartości
wskaźników spirometrycznych- natężonej pojemności życiowej płuc (FVC) oraz płucnego
szczytowego przepływu wydechowego (PEF) i wdechowego (PIF). Uczestnicy doświadczenia
wykonali test wysiłkowy na bieżni mechanicznej, w oparciu o protokół Bruce’a, w czasie
którego oznaczono analizowane wskaźniki oraz poziom wymiany gazów oddechowych.
Po 10 dniach suplementacji stwierdzono istotne zmiany w natężonej pojemności
życiowej płuc, szczytowym przepływie wydechowym i wdechowym. Zaobserwowano
również istotną poprawę zdolności wysiłkowej ocenianej na podstawie czasu trwania wysiłku
do momentu wyczerpania (664,5 vs 830,2 s), wykonanej pracy (78,34 vs 118,7 KJ) oraz
osiągniętej mocy (114,3 vs 139,4 KW). Ponadto, stwierdzono istotną różnicę (wzrost) w
wielkościach VO2 i VCO2, przy czym wzrost VCO2 był większy od VO2. Po 10 dniowej
suplementacji i po wykonaniu testu na bieżni stwierdzono niższe tętno
i ciśnienie krwi oraz mniejszy obwód klatki piersiowej podczas maksymalnego wydechu.
Wyniki eksperymentu potwierdziły pozytywne działanie olejku mięty pieprzowej na
zdolność wysiłkową, ciśnienie krwi, częstość akcji serca i parametry wymiany gazowej u
młodych mężczyzn. Autorzy podkreślają, że konieczne są dalsze badania, które wyjaśnią
mechanizmy leżące u podstaw oddziaływania mięty pieprzowej na wydolność fizyczną i
parametry oddechowe. Najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem może być jej wpływ na
rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli, zwiększenie wentylacji i lepsze dotlenienie mózgu oraz
spadek stężenia mleczanu we krwi.
http://www.jissn.com/content/10/1/15
Adres: ul. Pory 78 Tel: 721-963-323 www.portamedica.pl/cds

Podobne dokumenty