WYSTAWA KRAJOWA KIELCE 30-31 stycznia 2016r

Transkrypt

WYSTAWA KRAJOWA KIELCE 30-31 stycznia 2016r
WYSTAWA KRAJOWA
KIELCE 30-31 stycznia 2016r.
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
BOGEN FÜR AUSLÄNDISCHE AUSTELLER
Nazwisko
Name
Ulica
Strasse und Nr
Kod pocztowy
PLZ
Państwo
Land
Przynależność związkowa
Verein
Imię
Vorname
Nr telefonu
Tel.
Miasto
Stadt
e-mail
Wpisowe
Startgebühr
Klatkowe za:
die Ausstellung Käfig
1 gołębia
1 Taub
1 sztukę drobiu
1 Geflügel
1 królika
1 Kaninchen
50 zł
18 €
Opłata
Gebühr
11 zł
3€
11 zł
3€
11 zł
3€
Ilość sztuki
Stückzahl
Suma
Gesamtbetrag
(Gebühr x
Stückzahl)
................................
.......................
................................
……………….
................................
………………..
Suma opłat
Total
……………….
Wypełniając Kartę Zgłoszenia informuję, że po zapoznaniu się z Regulaminem Krajowej Wystawy w Kielcach aprobuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Ich akzeptiere die Austellungsbedingungen und Ich verpflichte mich, sie zu folgen.
Organizatorzy proszą o wypełnienie wszystkich rubryk w zgłoszeniu.
Bitte füllen Sie alle Abschnitte
UWAGA
Dopuszcza się możliwość zmiany zgłoszonych zwierząt w poszczególnych rasach podczas przyjmowania na wystawę ( numer obrączki , ucha).
VORSICHT
Es ist erlaubt, die Tiere in Einzelrennen erklärte während des Empfangs für die Ausstellung (die Anzahl der Ringe,
Ohr) zu ändern.
L.p
.
Płeć
Sex
1.0/
0.1
Kolor
Farbenschlag
* Objaśnienia: 1.0 – samiec
0.1 samica,
Rasa według oficjalnej nazwy
Rasse
Nr.
obrączki
/ucha
Anzahl der
Ringe/Ohr
Ocena/Pokaz*
K4
Bewertung/Ausstellung
Sprzedaż/Verkaufspreis
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
K4 – kolekcja królików
Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu podczas organizacji Krajowej Wystawy w Kielcach w dn. 30-31.01.2016r.. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych . (Dz. U. z 2002r. nr101. poz . 926 ze zm.)
.............................................dnia.............................20.…r.
……………………………………………………
Czytelny podpis....................................
Unterschrift des Austellers…………
Opłatę należy dokonać na konto Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza 33-100
Tarnów ul Heleny Marusarz 24 na konta numer: PKO BP S.A. 29 1020 4027 0000 1402 0478 0260
a kartę zgłoszeniową przesłać na adres Edward Gersztyn 55-093 Kiełczów ul. Modrzewiowa 13 ,
tel. 607 869 788, [email protected]
Die Gebühr muss auf das Konto Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza 33-100
Tarnów ul. Heleny Marusarz 24 erfolgen. PKO BP S.A. 29 1020 4027 0000 1402 0478 0260
Bitte schicken Sie Meldebogen Edward Gersztyn 55-093 Kiełczów ul. Modrzewiowa 13, [email protected]
Kontakttelefon Krystyna Beuttel 505-515-692 , +48 62- 739-20-34

Podobne dokumenty