Ramowy Plan Realizacji Działania dla Działania 2.3 ZPORR

Transkrypt

Ramowy Plan Realizacji Działania dla Działania 2.3 ZPORR
RPRD przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 01 lutego 2007 roku.
Tabela finansowa nr 1 zaktualizowana decyzją …………………….. z dnia …………………
Tabela finansowa nr 2 zaktualizowane decyzją ……………………..z dnia……………………
RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK
1. PROGRAM
2007
ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
2. PRIORYTET
2
3. DZIAŁANIE
2.3
4. BENEFICJENT KOŃCOWY
5. PODSTAWA PRAWNA
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU
U ZPORR
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego
ZAŁĄCZNIK nr I. TABELE FINANSOWE
Tabela Nr 1 „Planowany harmonogram płatności dla Działania 2.3 na lata 2004 – 2008”
Tabela Nr 2 „Planowany roczny harmonogram płatności dla Działania 2.3 na rok 2007
w podziale na kwartały w PLN”

Podobne dokumenty