Informacje dla podróżujących

Transkrypt

Informacje dla podróżujących
Informacje dla podróżujących
Aktualizacja 10.02.2016 r.
1. Co to jest wirus MERS-CoV
Wirus MERS-CoV jest wirusem powodującym ciężkie zakażenia dróg
oddechowych u ludzi. W przebiegu choroby może dojść do ostrego zespołu
niewydolności oddechowej, który może prowadzić do zgonu.
2. W jakich krajach występuje wirus MERS-CoV
W okresie ostatnich 3 miesięcy zachorowania rodzime (niezawleczone z
innych krajów) wystąpiły w Arabii Saudyjskiej i Omanie, w tym okresie
od 1 stycznia do 10 lutego 2016 r. 4 nowe przypadki zgłosiła Arabia
Saudyjska, 1 nowe zachorowanie odnotowano w Omanie oraz 2 nowe
przypadki wystąpiły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 24 stycznia
2016 r. 1 zawleczony przypadek odnotowano w Tajlandii. Dotyczył on
obywatela Omanu podróżującego do Tajlandii w celach medycznych.
W ocenie WHO ryzyko dla osób odwiedzających Arabię Saudyjską i inne
kraje Półwyspu Arabskiego pozostaje niskie i związane z narażeniem na
kontakt z wielbłądami i ich produktami lub ograniczone do osób
zatrudnionych lub hospitalizowanych w placówkach ochrony zdrowia. W
przypadku zawleczeń wirusa do innych krajów zachorowania miały
charakter sporadyczny i w większości przypadków nie prowadziły do
dalszego szerzenia się wirusa MERS–CoV. Wyjątkiem było wystąpienie
licznych zachorowań wtórnych w Korei Południowej (pkt 6.3.).
3. Jak można zarazić się wirusem MERS-CoV
Za najbardziej prawdopodobne źródło dla ludzi uważa się wielbłądy.
Wirus może znajdować się w wydzielinie dróg oddechowych, kale, moczu
oraz w mleku zakażonych zwierząt. Kontakt z tymi wydzielinami może
spowodować przeniesienie zakażenia. W określonych warunkach może dojść
również do dalszego przeniesienia zakażenia – z człowieka na człowieka
– wśród osób mających bliski kontakt z osobami chorymi, włączając w to
rodzinę, pracowników służby zdrowia oraz innych pacjentów. Liczne
badania wykazały, że specyficzne przeciwciała MERS-CoV są szeroko
rozpowszechnione w populacji wielbłądów dromaderów na Bliskim
Wschodzie i w Afryce.
1 / 4
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
4. Czy mogę zaszczepić się przeciw wirusowi MERS-CoV
Dotychczas nie udało się opracować szczepionki przeciw MERS-CoV. Nie
istnieje również profilaktyka lekowa, ani leczenie przyczynowe dla tej
choroby.
5. Jakie jest ryzyko wystąpienia wirusa MERS-CoV w Europie oraz w
Polsce
Według aktualnego stanowiska WHO oraz ECDC ryzyko związane z
zakażeniami MERS-CoV dla krajów UE pozostaje bardzo niskie. W Europie
odnotowano jedynie przypadki sporadycznych zawleczeń do takich krajów
jak: Austria, Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, Włochy, Wielka
Brytania i Turcja. Ryzyko zachorowań wtórnych w ww. krajach dotyczyło
jedynie osób z bliskiego kontaktu z osobą chorą. Jedyne przypadki
zachorowań wtórnych w Europie zanotowano we Francji i Wielkiej
Brytanii. Dotyczyły one pracowników ochrony zdrowia, osób
odwiedzających chorych w szpitalach oraz innych pacjentów
hospitalizowanych na tych samych oddziałach.
WHO nie zaleca wprowadzania żadnych ograniczeń w ruchu
towarowym, jednakże turyści wybierający się w podróż w
występowania wirusa MERS–CoV powinni stosować zalecane
ostrożności odnoszące się przede wszystkim do unikania
wielbłądami i ich wydzielinami.
pasażerskim ani
rejony stałego
środki
kontaktu z
6. Dodatkowe informacje o wirusie MERS-CoV
Wg danych WHO od chwili zidentyfikowania wirusa MERS-CoV w roku 2012
do dnia 10 lutego 2016 r. ogółem na świecie odnotowano 1638
potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia MERS-CoV, w tym co
najmniej 587 przypadków śmiertelnych.
6.1 Tereny stałego (endemicznego) występowania MERS-CoV
Większość przypadków zachorowań odnotowano w Arabii Saudyjskiej.
Przypadki zachorowań były zgłaszane głównie z terenów endemicznego
występowania wirusa MERS-CoV na Bliskim Wschodzie (Arabia Saudyjska,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar, Iran, Jordania, Kuwejt,
Liban, Egipt i Jemen).
2 / 4
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
6.2 Zawleczenia do innych krajów
W okresie 2012-2015 odnotowano zawleczenia zachorowań z endemicznych
terenów Bliskiego Wschodu do innych krajów w Afryce: Algieria i
Tunezja, w Europie: Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy,
Holandia, Turcja i Wielka Brytania, w Azji: Chiny, Malezja, Filipiny,
Tajlandia i Korea Płd. oraz do USA. Zawleczenia te mają charakter
sporadyczny i większości przypadków nie prowadziły do dalszego
szerzenia się wirusa MERS–CoV na terenie tych krajów. Wyjątkiem było
wystąpienie licznych zachorowań wtórnych w Korei Płd.
6.3 Ognisko wtórne w Korei Południowej w 2015 r.
W maju 2015 r. w Korei Południowej odnotowano 1 przypadek zawleczonego
zakażenia wirusem MERS. Wszystkie kolejne zachorowania wtórne (z
wyłączeniem jednego przypadku indeksowego) zakwalifikowano do jednego
ogniska związanego z zakładami opieki zdrowotnej. Transmisja zakażeń w
Republice Korei Płd. miała związek z niezastosowaniem odpowiednich
procedur profilaktyki i kontroli zakażeń w zakładach opieki
zdrowotnej. Od maja do października 2015 r. w Korei Południowej
odnotowano łącznie 186 zachorowań, w tym 36 przypadków śmiertelnych.
Ostatni (śmiertelny) przypadek wystąpił 25.10.2015 r. W związku z tym
ryzyko dla odwiedzających ten kraj należy jednak obecnie rozpatrywać
już jako nieistotne.
W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem MERS-CoV należy:
· unikać ekspozycji i kontaktu z osobami chorymi,
· unikać wszelkiego kontaktu ze zwierzętami (domowymi, gospodarskimi,
dzikimi) oraz ich odchodami, w szczególności dotyczy to wielbłądów, w
tym ich młodych. W przypadku braku takiej możliwości należy zaopatrzyć
się w odzież ochronną (fartuch, rękawice, maska na twarz), która po
zakończeniu pracy powinna być codziennie zmieniana,
· stosować zasady higieny osobistej, w tym często myć ręce z użyciem
wody i mydła,
· zaopatrzyć się w żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek
nasyconych roztworem alkoholu w przypadku podróży, gdyż warunki
podróży rzadko zapewniają możliwość częstego mycia rąk,
3 / 4
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
· unikać dotykania zanieczyszczonymi rękoma oczu, ust, nosa, gdyż tą
drogą najczęściej dochodzi do zakażenia,
· przestrzegać zasad higieny oddychania (w czasie kaszlu i kichania
należy zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, a w przypadku gdy
skończyły się chusteczki – kaszleć i kichać w zgięcie łokciowe),
· przestrzegać zasad higienicznego przyrządzania i spożywania posiłków
(dokładnie myć i obierać warzywa i owoce przed ich spożyciem, nie
spożywać produktów surowych np. mleka, mięsa, w szczególności mleka i
mięsa wielbłądów). Produkty pochodzenia zwierzęcego powinny zostać
poddane właściwej obróbce termicznej przed ich spożyciem
(pasteryzacja, gotowanie, pieczenie, smażenie).
· skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe w
zagrożone rejony w przypadku gdy u danej osoby stwierdza się
przewlekle przebiegające choroby takie jak: cukrzyca, choroby płuc,
niewydolność nerek, niewydolność krążenia, stany przebiegające z
obniżeniem odporności lub ostrą postać innej choroby zakaźnej,
· rozważyć możliwość uzupełnienia szczepień ochronnych przeciwko
chorobom, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych, w
przypadku odbywania podróży zagranicznej do krajów Półwyspu Arabskiego
oraz krajów sąsiadujących.
· skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny
tropikalnej w celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach w ww.
rejonach, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną
podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki,
· w razie zachorowania w trakcie pobytu - natychmiast poprosić o pomoc
lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych w ciągu 14 dni po powrocie z ww. rejonów niezwłocznie
zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.
Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w czasie podróży znajduje
się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą”
oraz "Odyseusz".
4 / 4
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)