Anna Wolc Data i miejsce urodzenia

Komentarze

Transkrypt

Anna Wolc Data i miejsce urodzenia
CURRICULUM VITAE
Imię, nazwisko:
Anna Wolc
Data i miejsce urodzenia:
30 listopada 1979, Opole
Adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,
ul. Wołyńska 33,
60-637 Poznań
Tel.: +48 61 848 73 76, Fax: +48 61 848 71 48
E-mail: [email protected]
Edukacja:
2007 -
- Policealne Studium Informatyki CAVA w Poznaniu
2003 - 2006 - studia doktoranckie przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii
Rolniczej w Poznaniu
- Praca doktorska: Metody regresyjne w ocenie wartości hodowlanej kur nieśnych
wykonana w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność: genetyka i
metody hodowlane zwierząt
1998 - 2003 - studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
kierunek: Zootechnika, specjalność: Biologia komórki zwierzęcej
- Praca magisterska: Genetic variability of initial egg production in laying hens
wykonana w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
2002 - 2003 - studia na Uniwersytecie w Wageningen (Holandia)
1999 - 2005 - studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny
- Praca magisterska: Świadomość ekumeniczna duchownych rzymskokatolickich
miasta Poznania wykonana w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej
Przebieg zatrudnienia
1.10.2005-30.09.2006 instruktor (¼etatu) w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Akademii Rolniczej w Poznaniu
Od 1.10.2006 adiunkt w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w
Poznaniu
Przynależność do organizacji naukowych:
2003 - nadal – Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej
2003 - nadal – Polskie Towarzystwo Zootechniczne,
2004 - nadal – Polskie Towarzystwo Biometryczne
Stypendia, nagrody, staże naukowe:
2001 - Nagroda dla najmłodszej prezenterki na XIII Międzynarodowym Sympozjum
Drobiarskim w Krakowie
2002 - Nagroda na XIV Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim w Międzyzdrojach za
najlepiej wygłoszoną pracę w języku angielskim
2002 - Stypendium Fundacji Koepona
2003 - Medal J.M. Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu „Za osiągnięcia w studiach”
2004 - II nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na najlepszą pracę
magisterską z zakresu nauk zootechnicznych w kategorii „Genetyka Zwierząt”
2004 - Kierownik projektu badawczego pt. „Wykorzystanie wybranych modeli matematycznych
do oceny wartości genetycznej kur nieśnych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji
2004 - Stypendium przyznane przez Komitet Organizacyjny XXIInd World's Poultry Congressprezentacja: „Poultry Science Education and Research in Poland” w Stambule.
2004 - 10 dniowy staż w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Humboldta w Berlinie
2006 - Stypendium przyznane przez Komitet Organizacyjny XII European Poultry Conference poster: „Can a relative net income become a selection criterion in laying hens?” w
Weronie
2006 - Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego przyznane
przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania
2006 - Stypendium za wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej
2007 - Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2007 - Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora AR w Poznaniu
2008 - Stypendium Policealnego Studium Informatyki CAVA za bardzo dobre wyniki w nauce
2008 - 10 miesięczny staż podoktorski w Instytucie Genetyki Ewolucyjnej Uniwersytetu w
Edynburgu (Wielka Brytania) – realizacja grantu „Genetic analysis of phenotypic
variation”
2008 - Przedłużenie Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2008 - I nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na najlepszą pracę
doktorską w zakresie nauk zootechnicznych
2008 - Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora AR w Poznaniu
Znajomość języków obcych:
Angielski - biegła (First Certificate in English)
Niemiecki - dobra
Dodatkowe kwalifikacje:
Instruktor Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jeździectwo
Prawo jazdy kategorii B