2013-03-28- POLSKA - Czwartek : Poznań - Region

Transkrypt

2013-03-28- POLSKA - Czwartek : Poznań - Region
Polska Głos Wielkopolski | www.gloswielkopolski.pl | 28 marca 2013
MOTO GRATKA 23
AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
ul. Towarowa 35/37 a 61-896 Poznań a tel. 61 853-61-03 a fax 61 859-42-00 a [email protected] a www.aw.poznan.pl
KLUBOWY DZIENNIK
a 23 lutego. Automobilklub
WielkopolskizorganizowałRajd
„Pogońzalisem”.Imprezabyła
rundąOkręgowegoPucharu
ZmotoryzowanychTurystów.
Sprzyjającapogoda(śnieg i mróz)
sprawiła,że„uciekającyprzed
myśliwymilis”zostawiałbardzo
czytelneślady.Wśróddodatkowych
atrakcjiznalazłasięm.in.wizyta
wMuzeumMyślistwawUzarzewie.
a 23 lutego.CzłonkowieKoła
NISSANdoskonalilinaTorze
„Poznań”.swojeumiejętnościjazdy
–przedewszystkimnaśliskiej
nawierzchni.AkademiaZimowej
Jazdyodbyłasiępodczujnym
idoświadczonymokiemInstruktora
–rajdowegoiwyścigowegomistrza
kierownicy–Artura
Obuchowskiego.
a 24 lutego.Trzyzałogi
AutomobilklubuWielkopolskiwzięły
udziałwrajdzie„Zamieć2013”,
organizowanymprzez
AutomobilklubPolski.Wimprezie
będącejIIrundąNawigacyjnego
PucharuPolskiorazIrundą
Turystyczno-Nawigacyjnych
MistrzostwOkręguWarszawskiego,
nasituryściwywalczyliIImiejsce
wklasyfikacjiklubowej.
a 28 lutego.RatownicyDrogowi
AutomobilklubuWielkopolski
nazaproszeniepoznańskiejStraży
MiejskiejgościliwSzkole
Podstawowejnr11,gdzieodbyłysię
warsztatypoświęconepierwszej
pomocy.DziecizklasV-VI
poznawałytechnikiudzielania
pierwszejpomocyorazwzywania
służbmedycznychnamiejsce
zdarzenia.Dziecidowiedziałysię
m.in.,wjakisposóbopatrywaćrany,
czyutrzymywaćciepłouofiary
wypadkuzapomocąkoca
termicznego.
a 2 marca.Amatorzybezpiecznego
ściganianaTorze„Poznań”wliczbie
ponad130stawilisięnadrugiej
impreziezorganizowanejwramach
KryteriumSuperOESu.
Bezpieczeństwotoruwyścigowego,
doświadczenieinstruktorów,
aprzedewszystkim
zainteresowaniekierowcówsprzyja
organizacjitegotypuwydarzeń.
a 2 marca.Delegatura
AutomobilklubuWielkopolski
wGnieźnieuroczyście
podsumowałaobchodyjubileusz
30-leciaistnienia.Wuroczystości
udziałwzięlilicznieprzybyligoście.
Niezabrakłogratulacjioraz
wyróżnieńdlazasłużonych
członkówDelegaturyorazżyczeń
kolejnychpomyślnychlat
działalności.
a 9 marca.Automobilklub
Wielkopolskizorganizowałzokazji
DniaKobietiściekobiecyrajd–
„Wielkopolankizakółkiem”.Wroli
organizatorówwyłącznie
mężczyźni,azakierownicamiaut
wyłączniepanie.Mocatrakcjiiliczne
próbysprawnościowenaTorze
„Poznań”,towszystkoczekało
na144uczestniczkiimprezy.
a 16 marca.Automobilklub
Wielkopolskizorganizowałporaz
trzeciwtymrokuimprezęzcyklu
KryteriumSuperOESu2013.
Wimprezieudziałwzięły124załogi,
spragnionebezpiecznegościgania
wiściezimowychwarunkach.
a 17 marca.Ruszyłapierwsza
wtymrokuedycjaimprezy
podnazwąTor„Poznań”TrackDay.
Wimprezieskierowanej
dowszystkichchcącychrozpocząć
lubkontynuowaćswojąprzygodę
zszybkąjazdąna profesjonalnym
torzewyścigowymudziałwzięło21
kierowców.
a 23–24 marca.NaTorze„Poznań”
odbyłasięIrundaMistrzostw
OkręguPolskiegoZwiązku
Motorowego–PucharYoungtimer
Party.Imprezęzorganizowano
wzupełnienowejkonwencji.
Uczestnicyimprezymielitakże
okazjępoczućsmakwyścigowej
przygody,startującwspecjalnej
edycjiTor„Poznań”TrackDay.
Wsumiedorywalizacjiprzystąpiło
43kierowców.
a ZachęcamyPaństwado
włączeniasięwobchodyjubileuszu
90-leciaKlubu,poprzezudziałw
organizowanychprzeznas
wydarzeniachmotorowych!
Światowy zlot młodzieży
Już dziś rozpoczyna się w Poznaniu 63. Światowy Zlot Campingu
i Caravaningu Młodzieży organizowanyprzezPolskiZwiązekMotorowyorazAutomobilklubWielkopolski, pod patronatem Międzynarodowej
Federacji
CampinguiCaravaningu(F.I.C.C.).
Powierzenie organizacji tak
prestiżowegowydarzeniaw świecie turystyki kempingowej jest
wielkim wyróżnieniem dla naszego Klubu oraz miasta Poznań.
Jest to już 63. edycja tej imprezy
odbywającej się rokrocznie w innympaństwieimieście.Celemjej
jestpopularyzacjaturystykikempingowej wśród młodzieży i integracjauczestnikówróżnychnarodowości. W czasie trwania zlotu
na Campingu Malta gościć będziemy 185 osób z kilkunastu
państw, z całego świata, m.in. z:
Chorwacji, Finlandii, Holandii,
Portugalii,Węgier,WielkiejBryta-
nii i wielu innych. Będą to osoby
w wieku od 16 do 30 lat, zafascynowane podróżami i turystyką
kempingową.Zlotosobiścieotworzy Prezydent Międzynarodowej
FederacjiCampinguiCaravaningu
–JoaoAlvesPereira,któryrównież
będzie brał aktywny udział w całymwydarzeniu.Uczestnicyzlotu
będązwiedzaćmiastoPoznań,poznawać polską, jak i poznańską,
kulturę i kuchnię. W programie
wydarzenia znalazły się takie
atrakcje jak chociażby: marsz
naorientację,pozwalającyuczestnikom w indywidualny sposób
kreowaćścieżkęzwiedzaniaieksplorować nasze miasto na swój
własny sposób, wspólne wyjście
na Termy Maltańskie, czy do NowegoZoo,atakżemożliwośćskorzystania ze sztucznego stoku
narciarskiego i toru saneczkowego. Ponadto zaplanowane są
rozgrywki sportowe pomiędzy
uczestnikami z różnych państw
zwieńczone
wielkim
grillowaniem. Zgodnie z tradycją
zlot odbywać się będzie w trakcie
świąt Wielkiej Nocy, dlatego
w programie uwzględniono również obiad Wielkanocny składający się z polskich dań. Impreza
potrwa do 1 kwietnia.
Więcejinformacjidotyczących
zlotumożnauzyskaćnaoficjalnej
stronie
wydarzenia:
www.ficcyouthrally2013.pl oraz
na profilu facebookowym:
www.facebook.com/FICCYouth
Rally2013
Hubert Zawada – Komandor
Zlotu
Pojazdy zabytkowe na Motor Show
Automobilklub Wielkopolski
po raz kolejny, tym razem w ramach Motor Show 2013, zorganizuje wystawę pojazdów zabytkowych.
Tegoroczna wystawa zostanie
zaprezentowana w hali 5a i obejmowaćbędzie samochody,motocykleirowery.Naszklubobchodzi
w tym roku swoje 90-lecie istnieniaiwystawa,najakąPaństwazapraszamy,jestjednymzwydarzeń,
któreteobchodyrocznicowemają
uświetnić. Ponieważ poprzednie
naszespotkaniezPaństwemmiało
miejscedwalatatemupostanowiliśmypokazaćpojazdyieksponaty,
które zostały odrestaurowane
w tym okresie. Jesteśmy przekonani, że udało nam się to w przypadku samochodów, natomiast
motocykle i rowery są poszerze-
niem znanej kolekcji. Uzupełniliśmy je jednak na przykład o unikalny kosz do motocykla Harley
Davidson z 1923 roku, tworząc zestawmotocykl+sidecar.
Chcąc zachęcić Państwa do
odwiedzin na tegorocznej wystawie, nie mogę pominąć kilku samochodów, jakie wzbudzą
na pewno olbrzymie zainteresowanie.Jeślizacznęodnajstarszych
aut, to będziemy eksponować samochód, który obchodzi w tym
roku swoje setne urodziny. Mam
na myśli Lorraine Dietrich. Auto
wyprodukowanew1913rokuznalazło się w stajni barona Götz
z Okocimia. Auta tej marki uchodziły za pojazdy dla bardzo bogatych ludzi. Egzemplarz, który zobaczą Państwo na naszej wystawie, jest w tej chwili jedynym
W ten szczególny czas Świąt Wielkiej Nocy, życzę:
Radości, dzięki której wszystko staje się prostsze
Optymizmu, bo pomaga przetrwać każdą burzę,
Wiary, w ludzi i w to co niemożliwe,
Nadziei, na lepsze jutro,
Miłości, która dodaje życiu blasku
Robert Werle
Prezes
Automobilklubu Wielkopolski
zachowanym przedstawicielem
tegotypupojazdu.Cytującwłaścicieli tego samochodu – Jana i Macieja Pedów z Gostynia: „Było to
jedno z pierwszych aut w Galicji.
Zrządzeniemlosudanebyłotemu
autu przeżyć dwie wojny światowe i mroczny okres komunizmu. W 1973 roku zostało zakupione od handlarzy w Tarnowie
i poddane intensywnym pracom
restauratorskim.Podwóchlatach
zawitało znów na drogę, dzierżąc
przez wiele lat palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o najstarsze zarejestrowaneautowPolsce...”.Nie
trudnowyliczyć,żePanowiePeda
posiadają to auto od 40 lat.
Aby spotęgować apetyt na wizytę, polecam zwrócić uwagę
na DKW F 5 Kubelwagen z 1935
roku. Unikatowe auto. Wyprodukowano ich tylko 150 sztuk na rynekafrykański.Zbiegiemróżnych
okolicznościegzemplarz,jakipokazujemy,wylądowałwManchesterze na lotnisku w czasie bitwy
o Anglię.
Kolejneautozostałowyprodukowane w liczbie 806 egzemplarzy. Modelem tym jest Mercedes
Benz 170 cabrio A w nadwoziu
W 136 z 1950 roku. Każdy hobbysta zatrzyma się przy tym pojeździe, a tętno wzrośnie znacznie,
bo jest to rarytas kolekcjonerski.
ZobaczymyteżWillysaMBz1942
roku. Auto w barwach korpusu
gen.Maczka.Poodrestaurowaniu
w 2008 roku samochód i jego
właściciel wzięli udział w wyprawach do Normandii – Francja
z okazji 50-lecia lądowania wojsk
alianckichtrasa4000km;w2002
doRumuniiszlakiemgen.Maczka
z 1939 r. trasa 2200 km; w 2006
do Lenino – Białoruś 2000 km.
Mógłbym tak długo. Zapewniam jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie odwiedzić nas
na tej wystawie. Spotkacie Państwo właścicieli tych pojazdów,
cofniecie się w czasie i ucieszycie
nie tylko oczy. Zapraszamy.
Stanisław Keck – Komisarz Wystawy
Dziękujemy Czytelnikom za odpowiedzi na nasz konkurs z lutego. Pocztą
wyślemy upominki, które wylosowali: pan Marian Szymański ze
Swarzędza i pan Władysław Gólecki z Poznania. Gratulujemy!
90 lat historii
Automobilklubu
Wielkopolski (2)
Trudne lata II wojny światowej
orazlatpięćdziesiątychniebyłyłatwymokresemdlaklubu.Zaginęło
wiele dokumentów oraz trofeów,
a klub przestał istnieć pod swoją
nazwą. W roku 1946 stał się Oddziałem Wielkopolskim AutomobilklubuPolski.
Od roku 1950 – po połączeniu
zPoznańskimOddziałemZwiązku
Motocyklowego – działał jako
część Okręgu Poznańskiego PZM.
25sierpnia1957rokuodbyłosięzebranie, na którym wyodrębniono
klubireaktywowanonazwęAutomobilklubWielkopolski.Jegoprezesem
został
Lucjan
Szczepankowski. W roku 1957
wznowionodziałalnośćsportową.
W1958rokuklubotrzymałuprawnienia do prowadzenia kursów
na kierowców. W listopadzie 1959
roku powstała Delegatura AW w
Gnieźnie. Działała 4 lata (reaktywowana 15 marca 1983 roku).
W roku 1960 mieszkańcy Poznaniamieliporazpierwszyokazjęzapoznaćsięzgokartemnastadionie
Areny. W tym roku powstała
pierwsza w Polsce sekcja kartingowaprzydelegaturzeAutomobilklubuWielkopolskiwOstrowie.12
grudnia1960rokupowstałasekcja
kartingowaprzy Automobilklubie
w Poznaniu. We wrześniu 1961
roku odbyły się w Alei Reymonta
pierwsze zawody kartingowe
z udziałem zawodników z całego
kraju. Puchar „Głosu Wielkopolskiego”dlanajlepszegoWielkopolanina wywalczył Marian Miler,
konstruktor pierwszego gokarta
wPoznaniu.Wkrótcedogronazawodników dołączył Kazimierz
Krotoski. W następnych latach ta
dwójka odniosła wiele sukcesów
sportowych, startując w barwach
AutomobilklubuWielkopolski.
Kolejne fakty opublikujemy
za miesiąc. Bardzo prosimy naszych Czytelników o udostępnianie historycznych materiałów
z dziejów AW: zdjęć, artykułów
prasowych itp. Przecież „Głos”
i Automobilklub noszą wspólną
nazwę–Wielkopolski.
AndrzejGórczyński
Dojazd do Stacji
Obsługi Pojazdów
Automobilklubu
Wielkopolski
a Automobilklub Wielkopolski informuje, iż mimo trwających prac budowlanych
wokół siedziby Klubu,
przy ul. Towarowej 35 oraz
usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Towarową
oznakowania, tj. znaku
zakazu wjazdu – dojazd
do posesji, w tym do Stacji
Obsługi Samochodów, jest
możliwy.
Serdecznie zapraszamy!
2216662,WERSJANR02
www.aw.poznan.pl
TWÓJ PRZYJACIEL NADRODZE
www.aw.poznan.pl

Podobne dokumenty