Cennik i rozkład rejsów

Komentarze

Transkrypt

Cennik i rozkład rejsów
Terminal promowy w Gdyni
Ferry terminal in Gdynia
ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia
GPS: 54.546591, 18.503465
tel. +48 58 660 92 00, faks +48 58 660 92 09
www.stenaline.pl
[email protected]
Cennik i rozkład rejsów
od 18.01 do 15.12.2011
Karlskrona
Gdynia
Terminal promowy w Karlskronie
Ferry terminal in Karlskrona
Box 6047, 371 06 Lyckeby
GPS: 56.165324, 15.631194
phone +46 455 366 300, fax +46 455 220 99
www.stenaline.se
[email protected]
58 660 92 00
www.stenaline.pl
58 660 92 00
2
nowe
prom
y!
www.stenaline.pl
do Karlskrony
do Gdyni
z Gdyni
z Karlskrony
Rozkład rejsów
Rozkład rejsów
Timetable
Timetable
czas trwania rejsu:
czas trwania rejsu:
10 godz. 30 min. – 12 godz.
10 godz. 30 min. – 12 godz.
18.01 – 17.04, 26.04 – 15.12.2011
dzień
day
wypłynięcie
z Gdyni
przypłynięcie
do Karlskrony
18.01 – 17.04, 26.04 – 15.12.2011
prom
departure from Gdynia
arrival to Karlskrona
20:00
08:00
Stena Vision
09:00
19:30
Stena Spirit
21:00
08:00
Stena Vision
09:00
19:30
Stena Spirit
21:00
08:00
Stena Vision
09:00
19:30
Stena Spirit
21:00
09:00
Stena Vision
20:00
07:30
Stena Spirit
09:00
19:00
Stena Vision
20:00
07:30
Stena Spirit
09:00
19:00
Stena Vision
20:00
08:00
Stena Spirit
poniedziałek
Monday
wtorek
Tuesday
środa
Wednesday
czwartek
Thursday
piątek
Friday
sobota
Saturday
niedziela
Sunday
dzień
ferry
day
poniedziałek
Monday
wtorek
Tuesday
środa
Wednesday
czwartek
Thursday
piątek
Friday
sobota
Saturday
niedziela
Sunday
*Nowy prom Stena Spirit wejdzie na linię Gdynia - Karlskrona 3.06.2011. Do tego czasu kursuje prom Stena Baltica.
58 660 92 00
wypłynięcie
z Karlskrony
przypłynięcie
do Gdyni
prom
ferry
departure from Karlskrona
arrival to Gdynia
20:00
08:00
Stena Spirit
09:00
19:30
Stena Vision
21:00
08:00
Stena Spirit
09:00
19:30
Stena Vision
21:00
08:00
Stena Spirit
09:00
19:30
Stena Vision
21:00
09:00
Stena Spirit
20:00
07:30
Stena Vision
09:00
19:00
Stena Spirit
20:00
07:30
Stena Vision
09:00
19:00
Stena Spirit
20:00
09:00
Stena Vision
*Nowy prom Stena Spirit wejdzie na linię Gdynia - Karlskrona 3.06.2011. Do tego czasu kursuje prom Stena Baltica.
2
3
www.stenaline.pl
do Karlskrony
do Gdyni
z Gdyni
z Karlskrony
Rozkład rejsów
Rozkład rejsów
Timetable
Timetable
czas trwania rejsu:
czas trwania rejsu:
10 godz. 30 min. – 12 godz.
10 godz. 30 min. – 12 godz.
18 – 25.04.2011
dzień
day
wypłynięcie
z Gdyni
przypłynięcie
do Karlskrony
18 – 25.04.2011
prom
departure from Gdynia
arrival to Karlskrona
20:00
08:00
Stena Vision
09:00
19:30
Stena Baltica
18.04.2011
dzień
ferry
day
18.04.2011
wypłynięcie
z Karlskrony
przypłynięcie
do Gdyni
prom
ferry
departure from Karlskrona
arrival to Gdynia
20:00
08:00
Stena Baltica
09:00
19:30
Stena Vision
21:00
08:00
Stena Baltica
09:00
19:30
Stena Vision
19.04.2011
19.04.2011
21:00
08:00
Stena Vision
09:00
19:30
Stena Baltica
20.04.2011
20.04.2011
21:00
08:00
Stena Vision
21:00
08:00
Stena Baltica
09:00
19:30
Stena Baltica
09:00
19:30
Stena Vision
21:00
09:00
Stena Baltica
21.04.2011
21.04.2011
21:00
09:00
Stena Vision
23.04.2011
09:00
19:00
Stena Vision
22.04.2011
20:00
07:30
Stena Vision
24.04.2011
09:00
19:00
Stena Vision
23.04.2011
20:00
07:30
Stena Vision
08:00
19:30
Stena Baltica
24.04.2011
20:00
09:00
Stena Vision
20:00
08:00
Stena Vision
25.04.2011
20:00
08:00
Stena Baltica
25.04.2011
58 660 92 00
4
5
www.stenaline.pl
do Premium
do Szwecji
od Economy
samochodem
Taryfy
Taryfy
Fares
Płatność w dniu wypłynięcia
Payment on the day of departure
Fares
Economy
Flexi
Premium
7
7
3
Opłaty za przewóz pojazdów
Cena w jedną stronę / single motorist fares
Zmiana daty, godziny rejsu lub zmiana linii
Rebooking – change of the date, departure or route
Opłata manipulacyjna
(za każdą zmianę)
210 zł
Economy
0 zł
Surcharge for the difference in fare
3
3
samochód osob. + kierowca
(dł. do 6m, wys. do 2m)
3
car + driver
(up to 6m long, 2m high)
Zwrot opłat w przypadku anulowania przejazdu
Refund if the booking is cancelled
Do 14 dni przed rejsem
Up to 14 days before your travel
Do dnia poprzedzającego rejs
Up to 1 day before your travel
W dniu wypłynięcia
On the day of departure
dodatkowa osoba (max 8 osób)
additional passenger
(up to 8 persons)
7
100%
100%
7
75%
100%
7
7
100%
samochód osob. typu van
+ kierowca
(dł. do 10m)
motorhome/minibus + driver
(up to 10m long)
dodatkowa osoba (max 8 osób)
additional passenger
(up to 8 persons)
Co jest wliczone w cenę?
What is included in the price?
Najniższa cena za transport
samochodu z pasażerami
The lowest fare for transport
of a vehicle with passengers
Priorytetowy zjazd z promu
po przypłynięciu
Express disembarkation
3
7
od/from
od/from
od/from
55 zł
55 zł
55 zł
od/from
od/from
od/from
55 zł
55 zł
55 zł
249 zł
309 zł
379 zł
439 zł
449 zł
579 zł
7
Dopłaty za przewóz przyczep
7
7
Cena w jedną stronę, dla każdej taryfy
3
Płatność Taryfa Economy: pełna płatność za podróż w momencie dokonywania rezerwacji.
Taryfa Flexi: płatność w terminie określonym na potwierdzeniu rezerwacji
lub podanym przez konsultanta Stena Line.
Taryfa Premium: płatność możliwa nawet w dniu wypłynięcia.
Payment
Economy: due at the time of booking.
Flexi: due at the time stated on the travel itinerary.
Premium: available even on the day of departure.
58 660 92 00
Premium
18.01 – 15.12.2011
0 zł
Amendment fee
Dopłata wynikająca
z różnicy cen rejsów
Flexi
Trailers, add to applicable vehicle fare per single crossing
6
7
18.01 - 26.06.2011
22.08 - 15.12.2011
27.06 - 21.08.2011
do 3m dł., do 2m wys.
up to 3 m long, 2m high
155 zł
200 zł
do 10m dł., do 2m wys.
up to 10m long, 2m high
260 zł
320 zł
do 10m dł., do 4m wys.
up to 10m long, 4m high
375 zł
490 zł
www.stenaline.pl
do Szwecji
do Szwecji
bez samochodu
bez samochodu
Ceny dla pasażerów bez samochodu
Rejsy z dopłatami
Non-motorist passenger fares
Surcharged departures
cena w jedną stronę
fare per single crossing
Flexi
Osoba dorosła
Adult
Studenci
Students
Emeryci i renciści
Senior citizens
Dzieci 4–14 lat
Children 4–14
Dzieci do lat 3
Children up to 3
Kierowca + motocykl
Rider + motorcycle
Rower
Bicycle
18.01 - 26.06.2011
22.08 - 15.12.2011
27.06 - 21.08.2011
155 zł
165 zł
125 zł
135 zł
125 zł
135 zł
125 zł
135 zł
podróżujący bez samochodu
foot passengers
wypłynięcia z Gdyni
departures from Gdynia
18.01
Surcharge - adult, student,
senior, child 4-14
Dopłata - dziecko 0-3 lat,
rower
Surcharge - child up to 3,
bicycle
Dopłata –
kierowca + motocykl
od wtorku do czwartku
Tuesday - Thursday 21:00
piątki i soboty
Fridays and Saturdays 20:00
18 – 25.04.2011
od wtorku do czwartku
Tuesday - Thursday 21:00
0 zł
piątki i soboty
Fridays and Saturdays 20:00
200 zł
27.06
0 zł
od piątku do poniedziałku
Friday - Monday 20:00
– 21.08.2011
piątki i soboty
Fridays and Saturdays 20:00
od wtorku do czwartku
50 zł
Tuesday - Thursday 21:00
soboty
soboty
Saturdays 09:00
Saturdays 09:00
Pakiety: rowerzyści / motocykliści
0 zł
Przewóz rowerów / motocykli
1.04 – 30.10.2011
95 zł
Surcharge – rider + motorcycle
Zmiana rezerwacji: możliwa do dnia wypłynięcia. Zmiana daty, godziny
lub kierunku rejsu może wiązać się z dopłatą (patrz tabelka na str. obok).
Booking amendment: possible until the day of departure and may result in charging
the difference in fare (see the table on next page).
Ja i mój rower / motocykl
1 osoba + rower / motocykl
269 zł
Wyprawa rodzinna
min. 2 osoby dorosłe, nie więcej niż 5 osób + rowery / motocykle
699 zł
Mały rajd
min. 6 osób dorosłych, nie więcej niż 10 osób + rowery / motocykle
1299 zł
Cena zawiera: rejs promem w obie strony, miejsce w kabinie 4–osobowej
bez okna, obowiązuje dopłata 50 zł od osoby, do niektórych rejsów (patrz wyżej).
Warunki oferty: rejs powrotny musi odbyć się w ciągu 14 dni od daty wypłynięcia,
płatność w ciągu 8 dni od złożenia rezerwacji, ograniczona ilość miejsc.
Zwrot opłat w przypadku anulowania przejazdu: do 14 dni przed rejsem
– 100%, do dnia poprzedzającego rejs – 75%, w dniu wypłynięcia – 0%.
Refund: up to 14 days before travel – 100%, up to 1 day before travel – 75%,
on the day of departure – no refund.
58 660 92 00
– 17.04, 26.04 – 26.06, 22.08 – 15.12.2011
od piątku do niedzieli
Friday - Sunday 20:00
Dopłata za wybrany rejs – patrz tabelka na str. obok
Surcharge for specific departures – see the table on next page
Dopłata - dorosły, student,
senior, dziecko 4-14 lat
wypłynięcia z Karlskrony
departures from Karlskrona
8
9
www.stenaline.pl
do Szwecji
do Szwecji
grupą
promami
Przejazdy grupowe
Group transport
Rezerwacja
Minimum 15 osób
Minimum 15 persons
Booking
INTERNET: 0 zł
18.01 – 31.03, 1.10 – 15.12.2011
nd. - czw.
pt. - sob.
95 zł
120 zł
Sun - Thu
Osoba dorosła
Adult
Studenci
Students
Emeryci i renciści
Senior citizens
Dzieci 4–14 lat
Children 4–14
85 zł
online: 0 PLN
www.stenaline.pl
Bezpłatna rezerwacja poprzez system online
dostępny 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
Free of booking fee. Available 24 hours a day,
7 days a week.
Fri - Sat
KASY TERMINALU: 28 zł
Ferry terminal ticket office: 28 PLN
65 zł
70 zł
85 zł
65 zł
70 zł
85 zł
65 zł
70 zł
85 zł
Terminal w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego 60
Opłata za dokonanie rezerwacji przez konsultanta
Stena Line: 28 zł za jedną rezerwację.
Booking fee – 28 PLN per reservation.
Adult
Studenci
Students
Emeryci i renciści
Senior citizens
Dzieci 4–14 lat
Children 4–14
85 zł
105 zł
130 zł
65 zł
80 zł
85 zł
65 zł
80 zł
85 zł
65 zł
80 zł
390 zł
Autoryzowane biura podróży
Opłata rezerwacyjna jest ustalona indywidualnie
przez biuro podróży.
Authorised travel agent. Booking fee set
individually by each travel agent.
Pies lub kot
12 zł
Pet
85 zł
Pasażerowie podróżujący ze zwierzętami zobowiązani są do wykupu
odpowiedniej kabiny.
Special cabin reservation is mandatory.
Program lojalnościowy
540 zł
Autobus bezpłatnie, jeśli podróżuje nim nie mniej niż 20 osób.
Poznaj nowy program lojalnościowy eXtra!
Dzięki eXtra wróci do Ciebie 10% wartości Twoich wydatków!
Jako członek programu eXtra otrzymasz punkty za podróże i wszystko,
co kupisz w barach, restauracjach i sklepach, na wszystkich promach
i wszystkich liniach Stena Line w Skandynawii i Polsce. Punktami możesz opłacać
następne wyjazdy ze Stena Line. Zbieraj punkty i podróżuj jeszcze częściej!
Bus free if at least 20 passengers pay for the crossing.
Pusty autobus – według taryfy frachtowej. / Empty bus – freight tariff is applicable.
Rezerwacja przejazdów grupowych, organizacja konferencji i wyjazdów
integracyjnych dla firm: / Group transport – for reservations & enquiries:
www.wyjazdygrupowe.pl lub tel. 58 660 92 24/5/6
58 660 92 00
Travel Agent
cena za przejazd w jedną stronę
fare per single crossing
One person free of charge for every 20 passengers paying for the crossing.
The driver and second driver get a crossing, meals and a place in cabin free of charge.
Bus
BIURO PODRÓŻY
Other fares
Jedna osoba na 20 osób płacących otrzymuje bezpłatny przejazd. Kierowca
i drugi kierowca otrzymują bezpłatny przejazd, posiłki i miejsce w kabinie.
Autobus
Telephone: 28 PLN
tel: 58 669 92 00
Opłata za dokonanie rezerwacji przez konsultanta
Stena Line: 28 zł za jedną rezerwację.
Reservation & enquiries call +48 58 660 92 00
Booking fee – 28 PLN per reservation.
Inne opłaty
1.04 – 30.09.2011
Osoba dorosła
TELEFON: 28 zł
10
11
www.stenaline.pl
do Szwecji
do Szwecji
promami
promami
Nasze promy
Our ferries
Nowe promy - Stena Vision i Stena Spirit!
Stena Baltica
Nowe promy to nowa jakość podróży morskiej. Te pływające hotele są jednymi
z największych jednostek na południowym Bałtyku.
Stena Baltica to niezwykle komfortowy prom kursujący pomiędzy Gdynią
i Karlskroną.
Wygodna podróż, dużo rozrywki, SPA z widokiem na pełne morze, taniec do rana
i relaks na wielkim pokładzie słonecznym – podczas rejsu poznaj wszystkie
atrakcje! Odkryj szeroki wybór kabin, nowe wrażenia kulinarne i mnóstwo radości
z morskiej podróży. Czekają Cię koncerty, muzyka na żywo, występy artystów oraz
wiele więcej.
Do dyspozycji naszych gości oddajemy restauracje oferujące wyśmienitą kuchnię,
bary i sklep, gdzie zawsze czekają atrakcyjne promocje. Wizyta w pokładowym
Wellness Center to doskonały sposób na relaks i wyśmienite samopoczucie.
W weekendy prom zamienia się w centrum rozrywki. Organizowane są wtedy
m.in. pokazy, konkursy i koncerty.
To będzie niezapomniana morska przygoda!
Wyrusz w rejs i przekonaj się, jak ekscytujące są morskie podróże!
pokłady słoneczne / sun decks
Bar
sklep pokładowy
onboard shop
pokłady słoneczne / sun decks
Terrace Bar
sklep pokładowy
onboard shop
3 restauracje
3 restaurants
recepcja / information desk
kantor / Bureau de Change
Internet
3 restauracje
3 restaurants
recepcja / information desk
kantor / Bureau de Change
Internet
Pure Nordic Spa
kącik zabaw dla dzieci
kids’ play area
Centrum Wellness
Wellness Centre
kącik zabaw dla dzieci
kids’ play area
Centrum Konferencyjne
Conference Centre
kawiarnia Barista
Barista Café
Internet WiFi (bezpłatnie)
free of charge Internet WiFi
2 sale konferencyjne
2 conference rooms
Internet WiFi (bezpłatnie)
free of charge Internet WiFi
Internet Cafe
Livingroom
kabiny / cabins
kabiny dla niepełnosprawnych
cabins for disabled
kabiny do podróży ze zwierzęciem
cabins for travel with pet
2 bary / 2 bars
automaty do gier losowych i kasyno
gaming machines and casino
dyskoteka / discotheque
program rozrywkowy
entertainment programme
koncerty / concerts
kabiny / cabins
kabiny dla niepełnosprawnych
cabins for disabled
kabiny do podróży ze zwierzęciem
cabins for travel with pet
2 bary / 2 bars
automaty do gier losowych i kasyno
gaming machines and casino
dyskoteka / discotheque
program rozrywkowy
entertainment programme
58 660 92 00
12
13
www.stenaline.pl
Business Class
Comfort Class
Captain’s Suite lub...
Family Class lub...
Kabiny: Stena Baltica
Kabiny: Stena Baltica
Cabin accommodation: Stena Baltica
Cabin accommodation: Stena Baltica
Captain’s Suite
Family Class
2–osobowa (z oknem), pokład 9
2 persons cabin with double bed
(with window), deck 9
5–osobowa (z oknem), pokład 6
5 persons (4-berth, with window), deck 6
18.01 – 2.06.2011
kabina
cabin
łóżko
berth
299 zł
kabina
cabin
18.01 – 2.06.2011
łóżko
kabina
berth
cabin
599 zł
210 zł
Przestronny apartament (23
z oknem. W kabinie znajduje się: szerokie podwójne łóżko,
skórzana sofa, stolik, fotel z podnóżkiem. Dodatkowo: TV, DVD, minibar (wino, piwo, napoje),
kosz owoców, bezprzewodowy dostęp do Internetu, suszarka do włosów, możliwość korzystania
z room service. Łazienka: toaleta, prysznic. Ręczniki.
199 zł
kabina
cabin
Comfort Class
2–osobowa (z oknem), pokład 9
2–berth (with window), deck 9
2–osobowa, pokład 6
2–berth, deck 6
łóżko
berth
kabina
cabin
łóżko
berth
420 zł
Business Class
18.01 – 2.06.2011
cabin
berth
Komfortowa, 5–osobowa kabina (12 m2) z oknem, polecana dla podróżujących rodzin.
W kabinie znajdują się 4 łóżka w układzie piętrowym, w tym jedno o szerokości 120 cm,
przeznaczone np. dla rodzica z dzieckiem. Podłoga wyłożona parkietem. Łazienka: toaleta,
prysznic. Ręczniki.
m2)
kabina
łóżko
18.01 – 2.06.2011
łóżko
kabina
berth
cabin
łóżko
berth
kabina
cabin
łóżko
berth
z oknem / bez okna
399 zł
with window / without window
m2)
Elegancka i wygodna 2–osobowa kabina. Kabina (12
z oknem, dodatkowo wyposażona
w toaletkę z oświetlonym lustrem, fotel, telewizor, lodówkę i suszarkę do włosów.
Bezprzewodowy dostęp do Internetu. Łóżka w kabinie umieszczone są obok siebie.
Łazienka: toaleta, prysznic. Ręczniki.
184 zł / 140 zł
368 zł / 280 zł
Powiększona i wygodna 2–osobowa kabina (8,5 m2) z szerszymi łóżkami (90 cm).
Podłoga wyłożona parkietem. Łazienka: toaleta, prysznic. Ręczniki.
Na rejsy nocne obowiązuje wykupienie miejsca w kabinie lub fotela lotniczego.
Cabin accommodation mandatory on overnight sailings.
58 660 92 00
14
15
www.stenaline.pl
Fotel lotniczy
Fotel lotniczy
Standard lub...
Standard lub...
Kabiny: Stena Baltica
Kabiny: Stena Baltica
Cabin accommodation: Stena Baltica
Cabin accommodation: Stena Baltica
Standard
Standard
4–osobowa, pokład 6, 7, 8 i 9
4–berth, deck 6, 7, 8 & 9
2–osobowa, pokład 6, 7 i 8
2–berth, deck 6, 7 & 8
18.01 – 2.06.2011
łóżko
kabina
cabin
kabina
berth
cabin
18.01 – 2.06.2011
łóżko
łóżko
kabina
berth
berth
cabin
z oknem / bez okna
– / 44 zł
m2 -12
390 zł / 352 zł
– / 88 zł
170 zł / 130 zł
m2)
85 zł / 65 zł
Kabiny 2–osobowe (6
m2)
125 zł
340 zł / 260 zł
Standard
Fotel lotniczy
1–osobowa (z oknem), pokład 6
1–berth (with window), deck 6
pokład 6
rest chair, deck 6
łóżko
berth
kabina
cabin
170 zł / 130 zł
z piętrowymi łóżkami. Łazienka: toaleta, prysznic. Ręczniki.
18.01 – 2.06.2011
18.01 – 2.06.2011
cabin
berth
with window / without window
Kabiny 4–osobowe (10
z piętrowymi łóżkami. Część kabin 4–osobowych bez okna
jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – w tych kabinach nie sprzedaje się
pojedynczych łóżek. Łazienka: toaleta, prysznic. Ręczniki.
kabina
łóżko
cabin
z oknem / bez okna
with window / without window
195 zł / 176 zł
kabina
fotel
łóżko
berth
250 zł
Kabiny 1–osobowe (6,2 m2) na pokładzie recepcyjnym. Łazienka: toaleta, prysznic. Ręcznik.
fotel
rest chair
rest chair
0 zł
40 zł
Wygodne, rozkładane fotele. Dostęp do toalet i prysznica. Przechowalnia bagażu.
Na rejsy nocne obowiązuje wykupienie miejsca w kabinie lub fotela lotniczego.
Cabin accommodation mandatory on overnight sailings.
58 660 92 00
16
17
www.stenaline.pl
Premium Class
Premium Class
Panorama Suite lub...
Panorama Class lub...
Kabiny: Stena Vision i Stena Spirit
Kabiny: Stena Vision i Stena Spirit
Cabin accommodation: Stena Vision & Stena Spirit
Cabin accommodation: Stena Vision & Stena Spirit
Panorama Class
Panorama Suite
2–osobowa (z oknem), pokład 7 i 8
2 persons cabin with double bed
(with window), deck 7 & 8
2–osobowy apartament (z oknem), pokład 7
2 persons apartment with double bed
(with window), deck 7
18.01 – 15.12.2011
kabina
cabin
łóżko
berth
499 zł
kabina
cabin
18.01 – 15.12.2011
łóżko
kabina
cabin
berth
899 zł
cabin
Premium Class
2–osobowa, pokład 11
2–berth, deck 11
4–osobowa, pokład 11
4–berth, deck 11
łóżko
berth
kabina
cabin
łóżko
berth
599 zł
Premium Class
18.01 – 15.12.2011
łóżko
kabina
berth
cabin
z oknem / bez okna
łóżko
berth
kabina
cabin
łóżko
berth
z oknem / bez okna
with window / without window
260 zł / 225 zł
kabina
Elegancka kabina z widokiem na morze. W kabinie znajduje się: szerokie podwójne łóżko,
sofa, stolik. Podłoga wyłożona parkietem oraz wykładziną. Dodatkowo: telewizor LCD, stacja
dokująca do iPoda, minibar (bezpłatnie), czajnik, ekspres do kawy, kawa i herbata, kosz
owoców, suszarka do włosów, możliwość korzystania z room service, dostęp do Internetu.
Łazienka: toaleta, prysznic. Ręczniki.
18.01 – 15.12.2011
cabin
berth
339 zł
Przestronny apartament z widokiem na morze. Apartament składa się z części dziennej
i wydzielonej sypialni. W kabinie znajduje się: szerokie podwójne łóżko, sofa, stolik, biurko.
Podłoga wyłożona parkietem oraz wykładziną. Dodatkowo: 2 telewizory LCD, stacja dokująca
do iPoda, minibar (bezpłatnie), czajnik, ekspres do kawy, kawa i herbata, kosz owoców,
suszarka do włosów, możliwość korzystania z room service, dostęp do Internetu. Łazienka:
toaleta, prysznic. Ręczniki.
kabina
łóżko
with window / without window
420 zł / 360 zł
260 zł / 225 zł
Elegancka i wygodna 2-osobowa kabina, wyposażona w telewizor i radio. Podłoga wyłożona
parkietem. Łóżka w kabinie umieszczone są naprzeciw siebie. Łazienka: toaleta, prysznic.
Ręczniki. Kabiny Premium Class znajdują się w wydzielonej, tylko dla mieszkańców, części
statku. Dostępna kuchenka z automatem do kawy i gazetami.
475 zł / 435 zł
Elegancka i wygodna 4-osobowa kabina, wyposażona w telewizor i radio. Podłoga wyłożona
parkietem. Łóżka w kabinie umieszczone są piętrowo, po 2 naprzeciw siebie. Łazienka:
toaleta, prysznic. Ręczniki. Kabiny Premium Class znajdują się w wydzielonej, tylko dla
mieszkańców, części statku. Dostępna kuchenka z automatem do kawy i gazetami.
Na rejsy nocne obowiązuje wykupienie miejsca w kabinie.
Cabin accommodation mandatory on overnight sailings.
58 660 92 00
18
19
www.stenaline.pl
Comfort Class
Economy Class
Family Class lub...
Comfort Class lub...
Kabiny: Stena Vision i Stena Spirit
Kabiny: Stena Vision i Stena Spirit
Cabin accommodation: Stena Vision & Stena Spirit
Cabin accommodation: Stena Vision & Stena Spirit
Family Class
Comfort Class
5–osobowa (z oknem), pokład 7
5 persons (4-berth, with window), deck 7
1 lub 2–osobowa (bez okna), pokład 7
1 or 2–berth (without window), deck 7
18.01 – 15.12.2011
łóżko
kabina
cabin
berth
210 zł
kabina
cabin
18.01 – 15.12.2011
łóżko
kabina
berth
cabin
420 zł
kabina
cabin
łóżko
kabina
berth
cabin
96 zł
4–osobowa z oknem / bez okna
łóżko
berth
48 zł
152 zł
76 zł
4–berth
128 zł
- / 88 zł
Kabiny 2–osobowe z łóżkami naprzeciw siebie, kabiny 4–osobowe z piętrowymi łóżkami. Część
kabin 2 i 4–osobowych z oknem jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w tych kabinach nie sprzedaje się pojedynczych łóżek. Podłoga wyłożona parkietem, stolik,
krzesło. W łazience: toaleta, prysznic i ręczniki.
58 660 92 00
cabin
4–osobowa
4–berth with window / without window
390 zł / 352 zł
kabina
berth
2–berth
340 zł / 270 zł
- / 34 zł
łóżko
2–osobowa
2–berth with window / without window
170 zł / 136 zł
240 zł
18.01 – 15.12.2011
2–osobowa z oknem / bez okna
170 zł / 135 zł
berth
2 lub 4–osobowa (bez okna) pokład 2
2 or 4–berth (without window), deck 2
18.01 – 15.12.2011
berth
łóżko
Economy Class
2 lub 4–osobowa, pokład 11
2 or 4–berth, deck 11
łóżko
cabin
120 zł
Comfort Class
cabin
kabina
berth
Kabina 1–osobowa, nieco węższa od standardowej. W kabinie znajdują się 2 łóżka w układzie
piętrowym, kabina może więc służyć również 2 osobom. Podłoga wyłożona parkietem.
W łazience: toaleta, prysznic i ręczniki.
5–osobowa kabina z oknem, polecana dla podróżujących rodzin (maksymalnie 4 dorosłych + 1
dziecko). W kabinie znajdują się 4 łóżka w układzie piętrowym, jedno szersze, np. dla rodzica
z dzieckiem. Krzesło. Podłoga wyłożona parkietem. W łazience: toaleta, prysznic i ręczniki.
kabina
łóżko
272 zł
Kabiny 2–osobowe i kabiny 4–osobowe z piętrowymi łóżkami. Kabiny Economy Class na
pokładzie 2 (pod pokładem samochodowym) są dostępne tylko na niektóre odejścia.
Podłoga z wykładziną. W łazience: toaleta, prysznic i ręczniki.
Na rejsy nocne obowiązuje wykupienie miejsca w kabinie.
Cabin accommodation mandatory on overnight sailings.
20
21
www.stenaline.pl
do odprawy
do odprawy
od rezerwacji
od rezerwacji
Ważne informacje
Ważne informacje
Important information
Important information
Rezerwacja
Płatność
Rezerwacji można dokonać:
•w Internecie (nieodpłatnie)
•telefonicznie (opłata rezerwacyjna wynosi 28 zł)
•w kasach terminalu promowego Stena Line (opłata rezerwacyjna wynosi 28 zł)
•w biurach podróży (może być pobierana opłata rezerwacyjna, ustalana
indywidualnie przez biuro).
Płatności można dokonać kartą kredytową w Internecie, przez telefon
u konsultanta Stena Line; gotówką lub kartą płatniczą w kasach na terminalu
lub w biurze podróży oraz przelewem bankowym (nie dotyczy Economy).
W przypadku przelewu bankowego za termin płatności uznaje się dzień
zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym przewoźnika.
Brak terminowej wpłaty powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
Lista biur współpracujących ze Stena Line znajduje się na www.stenaline.pl
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rezerwacje wykonane przez
nieautoryzowane biura podróży.
Taryfa Economy: wymagana jest pełna płatność za podróż w momencie
dokonywania rezerwacji.
Taryfa Flexi, pasażerowie piesi, transport motocykla i roweru: wymagana jest
pełna płatność (kartą kredytową, przelewem lub gotówką) w terminie określonym
na potwierdzeniu rezerwacji lub podanym przez konsultanta Stena Line.
Taryfa Premium: płatność możliwa nawet w dniu wypłynięcia.
Transport samochodów osobowych: wczesna rezerwacja daje możliwość
uzyskania najniższej, dostępnej ceny na dany rejs. W taryfach Economy i Flexi,
ceny biletów mogą ulegać zmianom do momentu potwierdzenia rezerwacji.
Jeżeli w jednej rezerwacji znajdują się dwie różne taryfy, np. Economy i Flexi,
to w całej rezerwacji obowiązują zasady taryfy bardziej restrykcyjnej
(w tym przypadku Economy).
Niektóre banki mogą pobierać dodatkową prowizję za płatność kartą kredytową
przez Internet lub przez telefon. W przypadku opłacania biletów przelewem
(w innej walucie niż PLN), koszty biletów mogą zmienić się w wyniku różnic
walutowych.
Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji prosimy o sprawdzenie, czy jest ono
zgodne z zamówieniem.
Odprawa
Osoby poniżej 18 roku życia mogą podróżować jedynie pod opieką dorosłego
lub za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
Osoby podróżujące bez samochodu powinny zgłosić się do odprawy najpóźniej
30 minut przed wypłynięciem.
W przypadku istotnych zmian kursu PLN wobec EUR lub SEK, Stena Line
Scandinavia AB zastrzega sobie prawo zmian cen bez uprzedzania pasażerów.
Podane ceny przejazdów dotyczą rezerwacji w Polsce i na www.stenaline.pl
W innych krajach obowiązują taryfy lokalne.
Pasażerowie zmotoryzowani powinni zgłosić się do odprawy najpóźniej 60 minut
przed wypłynięciem. Osoby, które posiadają rezerwację, proszone są
o kierowanie się bezpośrednio do odprawy samochodowej, gdzie istnieje
możliwość dokonania opłaty.
Rezerwacja dla pojazdów o wadze całkowitej powyżej 3,5 tony lub o łącznej
długości ponad 12 m, odbywa się według stawek frachtowych.
Niestawienie się we właściwym czasie do odprawy biletowej powoduje anulowanie
rezerwacji i skreślenie z listy pasażerów bez możliwości zwrotu kosztów.
Zmiana rezerwacji
Uwaga!
Pasażer ma obowiązek zapoznać się z przepisami paszportowo-wizowymi
przed wyjazdem. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
nie uzyskania pozwolenia na przekroczenie granicy. Szczegółowe informacje
na stronie www.msz.gov.pl lub www.strazgraniczna.pl
Dokonanie zmian w rezerwacji możliwe jest do dwóch godzin przed
rozpoczęciem podróży, zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranej taryfie.
Taryfa Economy: za każdą zmianę daty, godziny, kierunku rejsu pobierana jest
opłata 210 zł za jednorazową zmianę (w jedną stronę).
Warunki świadczenia usług przewozu dostępne są na stronie www.stenaline.pl
Uwaga!
Zmiana terminu podróży traktowana jest jako rezygnacja z dotychczasowej opcji
cenowej i powoduje nową kalkulację ceny.
58 660 92 00
For information regarding booking, payment, booking amendments
or check-in refer to www.stenaline.pl or + 48 58 660 92 00
22
23
www.stenaline.pl
w świat
po morską
przygodę
promami
z codzienności
Mapa połączeń
Rejsy turystyczne
Mini cruises
Route network
Weekend na morzu
Stena Line jest jednym z największych operatorów promowych na świecie.
Pełen zabawy, 24-godzinny rejs do Szwecji
i z powrotem, z noclegiem na statku.
Skorzystaj z rozległej siatki połączeń Stena Line i popłyń dalej - do Skandynawii,
Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Wypłynięcia: piątki i soboty o 20.00
oraz soboty i niedziele o 9.00
Bilety na połączenia pasażerskie Stena Line możesz zarezerwować przez
Internet: www.stenaline.pl lub telefonicznie w Gdyni, pod numerem
58 660 92 00.
Szwecja w jeden dzień
Dwie noce rozrywki na promie i cały dzień
atrakcji turystycznych w Karlskronie.
Norwegia
Wypłynięcia: czwartki o 21.00
oraz piątki i soboty o 20.00
Szwecja
Kalmar i Olandia Hit!
Dania
Wyprawa do zabytków Kalmaru i na wyspę
wiatraków.
Irlandia
Wielka
Brytania
Wypłynięcia: 11.03, 01.05, 24.06, 15.07,
30.09, 21.10, 11.11.2011
Holandia
Niemcy
Polska
Szwecja dla dzieci Hit!
Odkrycia, niespodzianki i zabawa
w parkach rozrywki. Dla całej rodziny!
Belgia
Wypłynięcia: 28.01, 01.04, 30.04, 03.07,
10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08,
21.08, 28.08, 02.12.2011
Łosie i Kraina Szkła Hit!
Trasy
Skandynawia
Morze Irlandzkie
Szwecja w pigułce: zabytki Kalmaru, park łosi,
tradycyjna huta szkła.
Göteborg - Frederikshavn
Varberg - Grenaa
Göteborg - Kilonia
Frederikshavn - Oslo
Gdynia - Karlskrona
Wypłynięcia: 06.05, 03.06, 01.07, 12.08,
09.09, 28.10.2011
Kopenhaga, Malmö, Lund Hit!
Poznaj najpiękniejsze miasta południowej
Skandynawii podczas jednej wycieczki,
z noclegiem w wygodnym hotelu.
Wypłynięcia: 24.03, 07.04, 30.06, 14.07,
28.07, 11.08, 27.10, 10.11.2011
Belfast - Stranraer
Dublin - Holyhead
Dun Laoghaire - Holyhead
Rosslare - Fishguard
Karlskrona – zabytki UNESCO
Morze Północne
58 660 92 00
Poznaj niezwykłe zabytki wpisane na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO,
niedostępne dla zwykłego turysty.
Wypłynięcia: 25.02, 15.04, 13.05, 05.08,
07.10, 04.11.2011
Harwich - Hoek van Holland
24
25
www.stenaline.pl
Oto Karlskrona - miasto położone na 33 wyspach.
Przyciąga zabytkami wpisanymi na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, urzeka nieskażoną przyrodą.
Wybierz się na spacer po mieście.
58 660 92 00
26
27
www.stenaline.pl
Spacerem po Karlskronie
Niedaleko jest również Kościół
Admiralicji - największy drewniany
kościół w Szwecji. Przed kościołem
stoi symbol Karlskrony - figura
Rosenboma. Tę postać znajdziesz
na wielu pocztówkach z miasta.
Zajrzyj na www.stenaline.pl, a poznasz
jej historię. Kilka kroków dalej
wzrok przyciąga Dzwonnica Kościoła
Admiralicji. Wzniesiono ją na kształt
latarni morskiej z Aleksandrii, posługując się wizerunkami na... monetach!
Udaj się koniecznie na krótki spacer
do Björkholmen - dawnej dzielnicy
stoczniowców i marynarzy.
Dziś, elegancka dzielnica miasta,
wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, ujmuje
niebywałym urokiem. Piękne, kolorowe,
małe drewniane domki pamiętają
początki XVIII wieku.
Statek powoli dobija do portu. Z oddali widzisz już urokliwe
szkierowe wysepki, zarysowuje się panorama miasta, które jako
pierwsze powita Cię w Szwecji. Jesteś w Karlskronie - mieście,
w którym warto się zatrzymać!
Pierwsze kroki koniecznie skieruj na Stortorget, największy rynek Skandynawii.
W jednej z bocznych uliczek odkryjesz budynek starej poczty, okno na prawo
od wejścia do dzisiaj ma formę znaczka pocztowego! Na lewo, za Kościołem
Fryderyka, znajduje się informacja turystyczna oraz Glassiären, najsłynniejsza
lodziarnia w Karlskronie!
Zwieńczeniem spaceru będzie rejs bezpłatnym promem na wyspę Aspö.
Rejs pozwoli zobaczyć Karlskronę od strony morza i zachwycić się urodą
szkierowych wysepek. Aspö zadziwia różnorodnością: od zabytkowej twierdzy
Drottningskär, po malownicze plaże. Poza sezonem na wyspie pozostaje jedynie
ok. 300 stałych mieszkańców i można dzięki temu zobaczyć, jak wygląda
szwedzka prowincja.
Skieruj się w stronę brzegu i odwiedź
Muzeum Morskie, położone na
130-metrowym pomoście, nad wodą.
Zejdź do podwodnego tunelu, by
zobaczyć szczątki okrętu z XVIII w.,
spróbuj też swoich sił w prawdziwym
symulatorze statku! Jest to jedyny
w Szwecji symulator, dostępny dla osób
niezwiązanych z Marynarką Wojenną.
Karlskrona, jak i cała Szwecja
to jednak przede wszystkim unikalne
warunki naturalne. Na południowym
krańcu archipelagu, znajdują się
liczne plaże poukrywane wśród
szkierów. Za przystanią statków
turystycznych widać jedyny
niezabudowany szkier w centrum
Karlskrony - wysepkę Stakholmen.
Znajdź się na bezludnej wyspie prowadzi na nią pływający most, a na skałach stoją ławki, z których podziwiać
można panoramę miasta po drugiej stronie zatoki.
Nieopodal, na Bastionie Kungshall znajdują się zabytkowe działa oraz bateria,
z której w najważniejsze święta oddawana jest salwa honorowa. Przejdź przez
most, a znajdziesz się na Nabrzeżu Królewskim. Góruje nad nim Bastion Aurora,
który dawniej bronił dostępu do portu wojennego.
58 660 92 00
Odpocznij po spacerze, podziwiaj piękno Karlskrony, i... planuj następne
wyprawy. Z Karlskrony sieć dróg poprowadzi Cię w głąb Szwecji, i dalej,
do Norwegii. Wyruszaj więc w podróż swojego życia!
28
29
www.stenaline.pl
Noclegi
Restauracje
SCANDIC KARLSKRONA ****
STARS AND STRIPES
Skeppsgossegatan 2
SE371 36 Karlskrona
Tel. +46 455 372 000
www.scandichotels.com
Stortorget 2, 37134 Karlskrona
Rynek, koło Informacji Turystycznej
Tel. +46 455 152 40
www.starsnstripes.se
Nowo otwarty hotel położony w centrum miasta. Pokoje mają widok na zatokę
oraz port tuż obok hotelu. Z leżącego niedaleko Fisketorget można popłynąć
na jedną z wysp lub przespacerować się do cetrum miasta.
Stars and Stripes to popularna restauracja, położona w najatrakcyjniejszej
lokalizacji Karlskrony – na rynku, obok Informacji Turystycznej. Odpowiednia
dla wszystkich grup wiekowych i rodzin. Specjalnością restauracji jest kuchnia
międzynarodowa - w bogatym menu znajdziemy m.in. potrawy szwedzkie,
amerykańskie, włoskie.
Nowocześnie urządzone i przestronne pokoje z łazienką. Obfity bufet śniadaniowy
wliczony w cenę noclegu. Do dyspozycji gości: restauracja, duży taras, bar i przyjemne
lobby. Bezpłatna siłownia, bezprzewodowy Internet oraz 2 stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu. 75 miejsc parkingowych, kącik zabaw dla dzieci, całodobowy
mini-sklep.
Restauracja czynna jest przez cały tydzień, lokal otwierany jest w tygodniu po 16.00,
w weekendy po 14.00. Mecze oraz imprezy sportowe na dużym ekranie. W weekendy
muzyka na żywo. Rezerwacji stolika można dokonać telefonicznie lub przez e-mail. Dla dzieci
lody bezpłatnie, po każdym obiedzie.
HOTEL CONRAD ***
SKEPPSGOSSEN
V. Kopmansgatan 12
SE37134 Karlskrona
Tel. +46 455 363 200
www.hotelconrad.se
Muzeum Morskie, Karlskrona
Tel. + 46 455 359 303
Przyjemny hotel w cichej, bocznej uliczce w centrum. Na dziedzińcu goście hotelu
mogą zrelaksować się w popołudniowym słońcu lub zjeść śniadanie.
Przygotowano również piaskownicę oraz huśtawki dla dzieci. Wieczorem w sali
jadalnej gościom podawana jest kawa - gratis.
Restauracji przyświeca motto: w prostocie – doskonałość. W Skeppsgossen
odnajdziemy szwedzką tradycję kulinarną w najlepszym wydaniu. Każdego dnia,
oprócz specjałów z karty restauracja zaprasza na obfity bufet lunchowy.
Skeppsgossen umiejscowiona jest w najciekawszej części muzeum, z widokiem
na zabytki Stumholmen i muzealne statki.
Świeżo odnowione pokoje z łazienkami. Dostępne również pokoje rodzinne, możliwość
dostawki, szersze łóżka dla rodzin z małymi dziećmi. Łóżeczko dziecięce dostępne
bezpłatnie. Śniadanie w cenie noclegu. Bezpłatny parking oraz WiFi w każdym pokoju, w holu
komputer.
Czynna codziennie od 10:00 do 17:00. Restauracja oferuje przekąski, lunche, bufet
sałatkowy, dania à la carte – specjalizuje się w kuchni szwedzkiej. Serwowane specjały
dla dzieci. Danie dnia: ciepły posiłek, sałatka, napój oraz kawa od 90 SEK.
58 660 92 00
30
31
www.stenaline.pl
Praktyczne informacje
PAMIĄTKI, UNIKALNE
RARYTASY, ZWIEDZANIE
POSIŁKI
Lunch. Większość restauracji oferuje danie dnia (dagens rätt)
od poniedziałku do piątku od 11.30 do 14.00. Gorące danie i napój
w cenie ok. 80-90 SEK. Kolacja. Wieczorem restauracje otwierane są w porze
kolacji od godz. 18.00 i oferują dania z karty (droższe). Typowe ceny: dania główne
ok. 100-200 SEK.
Pamiątki. Wśród nich królują wikingowie oraz symbol Szwecji – łosie,
warto więc kupić np. koszulkę z ich podobizną. W sklepie spożywczym
znajdziemy kulinarne osobliwości: zupę z głogu czy dzikiej róży, malinę moroszkę
w wiaderkach, pyszną czekoladę i kawę.
Przewodniki. W recepcji Muzeum Morskiego dostępny jest przewodnik
głosowy po wystawach w języku polskim.
Weekendy. W sobotę i niedzielę restauracje otwarte są
w godz. 17.00-23.00 (niektóre restauracje otwarte już od 13.00).
Promy na wyspę Aspö. Prom samochodowo-osobowy jest bezpłatny
i kursuje cały rok. Promy Aspöfärjan odpływają z portu w centrum miasta
- przystań przy Östra Hamngatan. Przejazd trwa niecałe 0,5 h i pozwala zobaczyć
Karlskronę od strony morza.
Kawa. Karlskrońska kawa jest przepyszna i niedroga. Niemal wszędzie
możesz też liczyć na darmową dolewkę czarnej kawy!
POMOC,
INFORMACJE, JĘZYK
FINANSE I PODRÓŻ
SAMOCHODEM
Waluta. Obowiązującą walutą są korony szwedzkie, czyli SEK.
W mieście nie ma kantorów wymiany walut – złotówki wymień więc przed
wyjazdem lub na promie.
Informacja Turystyczna. Karlskrona Turistbyrå, przy Rynku (Stortorget).
Tel. +46 455 303 490. Czynna: pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 10.00-16.00,
niedz. 10.00-14.00.
Bankomaty i płatności. W prawie wszystkich sklepach i restauracjach
w Karlskronie płacić możesz kartą. Bankomaty posiadają menu
w jęz. angielskim.
Język. Obowiązującym językiem jest szwedzki, lecz bez problemu
porozumiesz się w języku angielskim - włada nim niemal każdy
mieszkaniec Karlskrony.
Paliwo. Ceny paliwa są niewiele wyższe niż w Polsce. Ilość stacji z LPG jest
bardzo ograniczona. Parkowanie. W centrum Karlskrony parkowanie jest
płatne od poniedziałku do piątku. Uwaga! Zakaz parkowania na chodniku.
Alkohol. Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila.
Pomoc. W Szwecji działa bezpłatny numer alarmowy 112.
Komenda miejska policji w Karlskronie znajduje się blisko dworca
kolejowego przy Järnvägstorget 5, tel. +46 455 114 14.
58 660 92 00
32
33
www.stenaline.pl
Karlskrona - plan miasta
Karlskrona - city map
16
15
13
12
14
1
17
4
2
11
3
9
7
10
8
58 660 92 00
34
35
Notatki
SPACER PO MIEŚCIE
18
5
6
1
Rynek Główny
2
Ratusz
3
Kościół św. Trójcy
4
Kościół Fryderyka
5
Muzeum Morskie
6
Bastion Kungshall
7
Kungsbron i Bastion Aurora
8
Kościół Admiralicji i Rosenbom
9
Dzwonnica Kościoła Admiralicji
10
Wjazd do Starej Stoczni
11
Mur Starej Stoczni
12
Björkholmen
13
Targ Rybny
14
Muzeum Regionu Blekinge
NOCLEGI
15
Hotel Scandic Karlskrona
16
Hotel Conrad
RESTAURACJE
36
17
Stars and Stripes
18
Skeppsgossen
www.stenaline.pl
58 660 92 00
www.stenaline.pl

Podobne dokumenty

przewodnik - Visit Karlskrona

przewodnik - Visit Karlskrona 33 wyspy na terenie miasta oraz ponad półtora tysiąca wysp w całym archipelagu... Karlskrona to prawdziwa perła wśród nadbałtyckich miast. Nic dziwnego, że twórcy “M jak Miłość” postanowili nakręci...

Bardziej szczegółowo