kandyduj PL - dla aktywnych politycznie

Transkrypt

kandyduj PL - dla aktywnych politycznie
Czy w najbliższej kampanii
zamierzasz pracować dla
kandydata lub
ugrupowania?
Menu
Aktualności i informacje
tak
nie
nie wiem
Opinie, wywiady, relacje
Czas na polityczny wideo-marketing?
Marketing polityczny
Prawo w polityce
Ocena użytkowników:
Słaby
/ 1 Głosuj Wyniki
Świetny Oceń
Partie i organizacje
Wpisany przez Adrian Kurp czw artek, 28 kw ietnia 2011 18:02
Kobieta w polityce
Kandydaci startujący w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu nie powinni
Najbliższe wybory
P
To Relacje i recenzje
tutaj większość
elektoratu szuka
informacji Kalendarium wydarzeń
na kandydatów. temat
strona Studia, szkolenia
facebook czy blog
przestają już być
Księgarnia
open in browser customize
musi przemawiać, mieć stały kontakt z ludźmi, być wśród nich. Stąd liczne spotkania
free license
C
P
S
N
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
23 24 25 26 27 28 29
internetowa,
wystarczające. Polityk
Ś
16 17 18 19 20 21 22
Jednak
Baza firm i instytucji
W
1
podstawowych
Sondaże i statystki
Reklama i patronat
Maj 2011
zapominać o sile jaką jest Internet.
30 31
Giełda
GPW (2011-05-03 16:49)
WIG
50134.02
+0.25%
pdfcrowd.com
Zostań redaktorem
Redakcja
wyborcze oraz publiczne debaty. By jednak mieć szanse na kontakt i interakcję z szerszym
WIG20
2919.81
+0.23%
gronem wyborców, niż to zgromadzone podczas spotkań, warto postawić na własny kanał
mWIG40
2956.15
+0.55%
wideo w Internecie.
sWIG80
12932.00
+0.30%
Kursy walut
Dialog za pomocą obrazu
Menu użytkownika
Zaloguj się
Internet umożliwia wszystkim wyborcom kontakt z kandydatem. Każdy może zadać mu
NBP
pytanie i uzyskać na nie odpowiedź, każdy też może zaproponować rozwiązanie i wyrazić
USD
2.6541
+0.15%
EUR
3.9322
­0.14%
CHF
3.0546
+0.04%
GBP
4.4237
+0.05%
swoją opinię na temat programu. W ten sposób Internauci stają się częścią kampanii
wyborczej, czują się docenieni.
Zarejestruj się
Do wyborców skuteczniej przemawiają fakty, działania, które mogą zobaczyć, stąd przekaz
Szukaj na stronie
wideo wydaje się najodpowiedniejszą formą kontaktu kandydata z otoczeniem.
Newsletter
2011-05-02
Pogoda
3 maja 2011
Przedstaw się!
Źródło: MeteoGroup
Własny kanał wideo w Internecie umożliwia przybliżenie sylwetki kandydata, ale także
zapoznanie wyborców ze jego dotychczasową działalnością. To często ona jest najważniejsza
w kampanii, to ona wnosi najwięcej do strategii wyborczej.
- Potwierdziło się to podczas ostatnich wyborów prezydenck ich w USA, gdzie k andydat
demok ratów Barack Obama miał najwięcej materiałów wideo w swoim k anale YouTube ze
wszystk ich k andydatów. Jesienią 2008 rok u byłem ak urat w Nowym Jork u oraz k ilk a dni w
Washingtonie. Obserwowałem na wiecach wyborczych sztabowców Obamy, k tórzy często
pracowali równocześnie na 10 k amerach, plus dwie cały czas w powietrzu na platformach
helicam, tylk o po to, aby jeszcze tego samego wieczora pojawiła się dwuminutowa relacja w
k anale YouTube Barack a Obamy ze spotk ania z wyborcami
– mówi Wik tor W. Kammer,
producent w CBC Film Productions, firmy k tóra promuje polityk ów z Krak owa.
Szacuje się, że ok. 70% ludzi głosuje na kandydata, którego zna i któremu ufa (bez względu
na przynależność do ugrupowania politycznego). Co więcej, prawie 50% ludzi mających
pozytywny stosunek do osoby którą zna, namawia znajomych na głosowanie na tego
kandydata. Z powyższych statystyk jasno wynika jak ważną rolę ma do spełnienia właściwe
przedstawienie sylwetki kandydata.
Do życiorysu kandydata
odwołują rywale, open in browser customize
free license
się ale jego
także
pdfcrowd.com
rywale, ale także
wyborcy, którzy na tej
podstawie najczęściej
wyrabiają sobie opinię.
Atrakcyjny i ciekawy
przekaz informacji na
swój temat staje się
kluczem do przybliżenia
swojej osoby i tym
samym przekonania wyborców do siebie.
Specjaliści od wizerunku zalecają podzielenie materiału filmowego na temat życiorysu i
osiągnięć kandydata na kilka odcinków. Każdy odcinek powinien być poświęcony innemu
okresowi życia kandydata (dzieciństwo, młodość, edukacja, czasy obecne) lub aspektowi
(życie prywatne i zawodowe). Modułowość odcinków pozwoli odbiorcom usystematyzować
informacje i wybrać te, które wydają im się najistotniejsze. Poza tym, dwu­trzy minutowe
reportaże filmowe w Internecie sprawdzają się najlepiej. Nie są zbyt długie, Internauci nie
wyłączają ich przed zakończeniem – co więcej, jeśli dany klip się spodoba, polecają go dalej
przez swojego facebooka, maila, gg, skype, bloga itp.
- Poza zaprezentowaniem własnej sylwetk i należy poinformować wyborców o swoich planach
oraz przedstawić swoje dotychczasowe działania, k tóre potwierdzają nasze poglądy i obrany
program. Z relacji z wydarzeń, k onferencji prasowych, briefingów , zadań wynik ających z
pełnionej obecnie funk cji, powinien wyłonić się spójny obraz, k tóry chcemy zaprezentować
wyborcom – k omentuje Wik tor W. Kammer.
Jak to technicznie zrobić ?
Niestety, nie wszystko co chcemy pokazać, da się przedstawić „domowymi sposobami”.
Czasem lepiej tego nie robić, aby nie zaszkodzić kandydatowi amatorskim nagraniem
udającym profesjonalne.
- Dostępność ofertowa małych, ręcznych k amer wideo, często nagrywających już w HD jest
ogromna. Ceny zaczynają się od 700-800 złotych a foldery rek lamowe k rzyczą do nas
„professional”. Tego typu k amery nadają się wyłącznie (o ile w ogóle) do plenerowych planów
totalnych lub ogólnych, bez dźwięk u i obowiązk owo z dobrego statywu z olejową głowicą. Małe,
open in browser customize
free license
pdfcrowd.com
turystyczne k amery HD pozbawione są tzw. optyk i, mają słabe przetwornik i obrazu, ciemne
obiek tywy oraz nie dają możliwości podłączenia zewnętrznych mik rofonów k tóre są k luczowe
dla ak ceptowalnej jak ości dźwięk u w nagraniu. Bardzo ważna jest również stabilizacja obrazu
k tóra w amatorsk ich k amerach występuje jedynie w postaci cyfrowej, o ile w ogóle – wyjaśnia
producent CBC Film Productions.
Na dobrze technicznie wykonane nagranie, które bez wahania można publikować w serwisie
internetowym kandydata, np. ekskluzywny wywiad w ładnym, stylowym miejscu, składa się
szereg elementów. Podstawą jest dobre oświetlenie planu, zwykle trzy­cztero punktowe o
mocy nie mniejszej niż dwa­trzy kW, o temperaturze barwowej uzależnionej od
pomieszczenia. Dalej, gdy plan jest już dobrze oświetlony, przygotowywane są kamery.
-
Dobrze
jest,
gdy
rozmówca jest „ogrywany”
z
dwóch
k amery
równocześnie plus trzecia
„na
k ontrę”
na osobę
rozmawiającą
z
k andydatem
względnie
pok azująca
plan
dwójk owy
(czyli
obie
osoby równocześnie w planie ameryk ańsk im lub półzbliżeniu). Gdy już mamy ustawione
światło i k amery czas na dźwięk – kontynuuje Wiktor W. Kammer.
Wbudowane mikrofony w kamerach są tzw. mikrofonami efektowymi, które nie nadaną się do
nagrywania mowy z uwagi na swoje dookólne charakterystyki.
- Do tego służą mik rofony k ierunk owe, najlepiej tzw. „pchełk i” wpinane w k lapę marynark i czy
żak ietu. Ważne też jest, aby mik roporty je zasilające były bezprzewodowe, wtedy problem z
wszechobecnymi k ablami znik a. Gdy już mamy światło, ustawione k amery, podłączony dźwięk
przychodzi czas na … mak eup. Wielu mężczyzn wzbrania się bardzo od tego typu zabiegów,
ale jest on obowiązk owy. Ok o k amery jest wielok rotnie bardziej sprawne od ok a ludzk iego.
Wszelk ie zaczerwienienia, przebarwienia sk óry, podk rążone oczy itp. face to face są prawie
niezauważalne, natomiast w k amerze widać je po 100-k roć bardziej – wyjaśnia producent CBC
open in browser customize
free license
pdfcrowd.com
Film Productions.
Montaż
Z uwagi na ludzką percepcję najlepiej sprawdzają się dwu i pół­trzy minutowe klipy mające
formę reportażu. Materiał, będący relacją z jakiegoś wydarzenia zwykle zawiera w sobie kilka
stałych elementów będących częścią reportażowego stylebook’a. Najlepsze ujęcia tzw. „foty”
zawsze dajemy na początek i koniec materiału. To one widz najlepiej zapamiętuje z całego
klipu. Aby materiał był dynamiczny i interesujący na 3 minuty powinno się złożyć około 5­6
tzw. „setek” przeplatanych podprowadzającymi je voiceover’ami na fotach (głos lektora zza
ekranu komentującego obraz który w danej chwili ogląda widz). Ważne są również aminowe
tickery zwane też belkami czy wizytówkami, które pojawiają się dole ekranu, gdy należy
podpisać danego rozmówcę lub zatytułować materiał filmowy.
Tylko profesjonalnie zrealizowane zdjęcia (nagranie wideo) oraz ciekawy, dynamiczny montaż
będą korzystnie budowały wizerunek kandydata. Obecnie ludzie dużo mniejszą uwagę
przykładają do linearnego czytania czy oglądania materiałów, decydując się na szybkie i
powierzchowne skanowanie informacji, które ich interesują.
- Nie możemy liczyć, że k ażdy internauta od początk u do k ońca oglądnie k ażdy materiał w
serwisie. Możemy za to liczyć, że na pewno go włączy na paręnaście sek und i to być może
nawet z dźwięk iem. Będąc stałym widzem stacji informacyjnych jak TVN24, Polsat News czy
TVP INFO będzie podświadomie poszuk iwał tak iego samego stylu przek azu i jak ości
materiału co w TV. – podsumowuje Maja Turek – wydawca CBC Film Productions
odpowiadająca za Podcast TV.
Różni wyborcy, różne metody, różne języki
Nie należy zapominać, że każdy wyborca jest inny. Dlatego chcąc nawiązać dialog i
przekonać do siebie należy poznać szczegółowo swój elektorat, podzielić go na odpowiednie
grupy i dostosowywać swoje przekazy do ich potrzeb.
Seniorzy, ludzie dojrzali i doświadczeni, aby oddali swój głos, muszą zostać przekonani
naocznie o rzeczywistej działalności kandydata. To do nich powinny być skierowane wideo­
relacje z wydarzeń, w których uczestniczy kandydat. Z kolei ludzie młodzi, niepewni swoich
open in browser customize
free license
pdfcrowd.com
poglądów, poszukujący swojego przedstawiciela, nastawieni są na komunikację, to im warto
umożliwić spotkania z kandydatem, atrakcyjny fanpage na Facebook.com, wideo czaty, gdzie
będą mogli zadawać ważne dla nich pytania.
Dla kandydata
- Co najważniejsze, własny podcastowy k anał TV
uniezależnia k andydata od stacji
telewizyjnych, k tóre pok azują k rótk ie i często, z punk tu widzenia biorącego udział w wyborach,
mało istotne, wycink i z k onferencji czy wydarzeń, w k tórych wziął udział k andydat. Własny
k anał podcastowy pozwala zaprezentować w obszerniejszy sposób działania i informacje,
ważne dla startującego w wyborach ­ dodaje Kammer. W świetle obecnych przepisów kodeksu wyborczego, który zakazuje emisji płatnych spotów
wyborczych w radiu i telewizji, własny video channel w Internecie staje się nowym kanałem
emisji. Nowelizacja kodeksu spowodowała również, że wszyscy startujący w wyborach mają
szansę zaprezentować się wyborcom poprzez spot w Internecie. Jest to dużo tańsza opcja
reklamy wyborczej, niż spot w telewizji. Należy jednak pamiętać, że same kanały wideo nie
zastąpią bezpośredniego kontaktu z wyborcą, ale mogą wspomagać pozostałe działania
promocyjne. Są atrakcyjną i bardziej wiarygodną formą pozyskiwania informacji.
autor: A.S.
Wiktor W. Kammer jest absolwentem kierunku Public Relations na Wydziale
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył
Dziennikarską Szkołę TVN24. W samorządowej kampanii wyborczej w 2010 roku
w Sztabie Wyborczym Stanisława Kracika, kandydata na Prezydenta Krakowa
był odpowiedzialny za medialny przekaz audio­wizualny do Internetu oraz realizował
telewizyjne spoty reklamowe kandydata. www.podcasttv.pl
Dodaj komentarz
Autor (obowiązkowe)
open in browser customize
free license
pdfcrowd.com
E-Mail
Zostało: 3000 sym boli
Zawiadom mnie o nowych komentarzach
Odśwież
Wyślij
J C omments
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Czas na polityczny wideo­
marketing?
PR w samorządzie terytorialnym
Najnowsza książka Szalkiewicza
i Gałązki do wygrania z
kandyduj.PL
POLITYKA: Speechwriterzy, czyli
jak pisać na polityczne
zamówienie
Jak ominąć zakaz?
open in browser customize
free license
Wojciech K. Szalkiewicz: Kłamie
jak polityk
Sondaże i statystki
Film TVN­u wstrząśnie polską
polityką?
Ordynacja wyborcza do Sejmu i
do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
Zostań redaktorem
pdfcrowd.com
Layout i realizacja: Stabilis PR. Stw orzone dzięki Joomla!
open in browser customize
free license
pdfcrowd.com