Wycieczka do Świnoujścia - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach

Transkrypt

Wycieczka do Świnoujścia - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Wycieczka do Świnoujścia
Autor: Hanna Szczygie?
06.06.2011.
W dniach 16 – 19.05.2011r. uczniowie gimnazjum w Krośniewicach brali udzia? w wycieczce do
Świnoujścia. Po ponad kilkugodzinnej podró?y zwiedzaliśmy Szczecin, nast?pnie zakwaterowaliśmy si?
(hotel trafi? w gust uczestników – w sali świetlicowej znajdowa? si? stó? do ping-ponga) i
zjedliśmy obiadokolacj?.
Drugiego dnia pogoda nie by?a zadowalająca, jednak nie przeszkodzi?a nam w oglądaniu krajobrazu ze
Wzgórza Zielonka, który zachwyci? niejednego ucznia. Nast?pnie zmagaliśmy si? z wejściem na latarni?
morską. Mimo, ?e by?o to m?czące, bo latarnia ma ponad 300 schodków, trud i zm?czenie wynagrodzi?y
rozpościerające si? widoki. Po wizycie w latarni czeka?o na nas Muzeum Figur Woskowych w
Mi?dzyzdrojach, w którym wiernie odtworzono sylwetki znanych osób. Po muzeum poszliśmy na pla??.
Atrakcją trzeciego dnia by?a piesza wycieczka do Ahlbeck – miasta niemieckiego, w którym
znajdują si? baseny termalne, do których te? wstąpiliśmy. Po powrocie wybraliśmy si? do Muzeum
Rybo?ówstwa Morskiego, w którym mieliśmy okazj? obejrze? wystaw? ?aglowców, narz?dzi u?ywanych
przy po?owach, zwierząt ?yjących w morzu. Po wyjściu z muzeum, powrocie do hotelu i zjedzeniu posi?ku
wyruszyliśmy na pla??.
Czwarty dzie?, mimo braku ch?ci do powrotu, by? przeznaczony na przejazd do domu.
Wróciliśmy zm?czeni, ale bardzo zadowoleni.
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 3-03-2017, 00:02

Podobne dokumenty