Barbara Gołębiowska-Makowiec DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO

Transkrypt

Barbara Gołębiowska-Makowiec DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
Barbara Gołębiowska-Makowiec
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYCENY
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
wycena lokali: mieszkalnych, użytkowych
Ø numer księgi wieczystej
Ø akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży
lokalu
Ø jeśli jest to możliwe plan lokalu
Biuro: 33-300 Nowy Sącz, Jamnica 13
[email protected]
tel. 18 442 01 76 fax 18 440 88 86
605 617 704 lub 605 617 703

Podobne dokumenty