Ogłoszenie o terminie kontroli - Spółdzielnia Mieszkaniowa

Transkrypt

Ogłoszenie o terminie kontroli - Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kraków, dnia 27.04.2015r.
OGŁOSZENIE ADMINISTRACJI SM „ZADWORZE”
CZYSZCZENIE I KONTROLA PRZEWODÓW
KOMINOWYCH
W BUDYNKCH ul. CHMIELENIEC
Szanowni Mieszkańcy,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZADWORZE” jako Zarządca uprzejmie
informuje, że zgodnie z treścią art. 62. ust. 1. pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane w budynkach przy ul. Chmieleniec będzie wykonywana
na zlecenie Zarządcy kontrola i czyszczenie przewodów kominowych.
Prosimy Mieszkańców o udostępnienie lokali do kontroli w trzecim
ostatecznym terminie w dniu 30.04.2015r w godzinach od 10.00
do 12.30
Adres nieruchomości
Nr lokalu
ul.Chmieleniec 5
13
ul.Chmieleniec 7
4,7,9
ul.Chmieleniec 9
6,11,13
ul.Chmieleniec 11
3,6,13
ul.Chmieleniec 13
5,27,28,30
ul.Chmieleniec 15
4,5,15
ul.Chmieleniec 21
4,16
ul.Chmieleniec 25
15
ul.Chmieleniec 27
4,15
ul.Chmieleniec 29
1,11,31,41,44,46
ul.Chmieleniec 31
4
ul.Chmieleniec 33
3,9,11,23,36,37
Wykonawca:
Usługowy Zakład Remontowo – Budowlany i Usług Kominiarskich
Krzysztof Jaroń 26-021 Daleszyce, Danków 21a
Osoba kontrolująca jest zobowiązana posiadać imienne
upoważnienie ze Spółdzielni, okazywane na żądanie Mieszkańca.
Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego umówienia
terminu wykonywania kontroli pod nr tel. 694 189 127 lub
603 294 832.
Nieudostępnienie lokalu do obowiązkowej kontroli wiąże się
z koniecznością wykonania jej na własny koszt przez Właściciela
(użytkownika) lokalu.
Pragniemy poinformować jednocześnie, że:
1. Zarządca budynku jest zobowiązany do poinformowania
stosownych instytucji o niezrealizowaniu ustawowego
obowiązku wykonania kontroli przez Właścicieli danych
lokali.
2. Brak
dokumentów
z
obowiązkowych
przeglądów
przewidzianych prawem może skutkować odmową wypłacenia
odszkodowania
przez
Towarzystwa
Ubezpieczeniowe
w przypadku powstania szkody.

Podobne dokumenty