Hasło obchodów 800 lecia - Ty i Ja TworzyMy

Transkrypt

Hasło obchodów 800 lecia - Ty i Ja TworzyMy
800 lat Raciborza
http://800lat.raciborz.pl/dla_mieszkancow/aktualnosci_800_lat_raciborz/Haslo-obchodow-800-lecia-Ty-i-JaTworzyMy-Raciborz/idn:10/printpdf
Hasło obchodów 800 lecia Ty i Ja TworzyMy Racibórz
25 Styczeń 2017
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Pod koniec listopada miało miejsce pierwsze spotkanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli
organizacji pozarządowych i miejskiego samorządu, która postawiła sobie za cel wypracowanie ram
działania w organizacji 800 lecia pierwszej wzmianki o prawach miejskich Raciborza. Spotkanie było
pokłosiem wcześniejszej debaty, którą ze środowiskami III sektora zainicjował Prezydent Raciborza
Mirosław Lenk. Tydzień temu członkowie grupy roboczej spotkali się ponownie.
W dyskusjach nad obchodami wzięli udział: Marcin Handziuk z Klubu Olimpijczyka Towarzystwa
Gimnastycznego "Sokół", Aldona Krupa - Gawron ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej
"Źródło", Marcin Parzonka reprezentujący PWSZ, Józef Pluta z Raciborskiego Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, Justyna Szyndler reprezentująca Stowarzyszenie kulturalne ASK. Samorząd na
spotkaniu reprezentowali naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Robert Myśliwy oraz
pracownicy tego wydziału: Teresa Piasecka - Haas i Wojciech Hipnarowicz. W pracach zespołu bierze
udział również Radny Miasta Racibórz Leszek Szczasny.
W organizacji obchodów 800 lecia aktywnie włączyły się raciborskie rganizacje pozarządowe.
Podczas dyskucji przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonili hasło, pod którym będą
przebiegać tegoroczne obchody 800 lecia. Wyrażenie promujące jubileusz zaproponowała Justyna
Szyndler z Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. Hasło to brzmi "Ty i Ja TworzyMy
Racibórz". W opinii autorki hasła nawiązuje ono do konieczności komunikowania się, która jest
podstawą wszelkich działań społecznych. Hasło to także oddzwierciedla wspólnotę, jaką tworzy
miasto i jego mieszkańcy.

Podobne dokumenty