Bolesław Stachow - człowiek legenda

Transkrypt

Bolesław Stachow - człowiek legenda
800 lat Raciborza
http://800lat.raciborz.pl/dla_mieszkancow/aktualnosci_800_lat_raciborz/Boleslaw-Stachow-czlowiek-legen
da-raciborskiej-fotografii/idn:5/printpdf
Bolesław Stachow - człowiek
legenda raciborskiej
fotografii
18 Listopad 2016
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
12 stycznia w budynku RCK na Chopina miał miejsce wernisaż fantastycznej wystawy prac Bolesława
Stachowa. Ten niezwykle utalentowany raciborzanin jest znany mieszkańcom przede wszystkim jako
autor portretów miasta. Bolesław Stachow Artysta, urodził się 1940 r. w Grzymałowie na Podolu.
Od 55. lat mieszka i pracuje w Raciborzu. Studia socjo–psychologiczne ukończył na WSP w Opolu, a
fotograficzne w Studium Fotografii i Filmu w Warszawie.
Od 1974 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem oryginalnej teorii
fotografii jako języka obrazowego. Jego prace inicjowały ogólnopolskie sympozja fotograficzne:
”Problem języka fotografii” oraz „Obraz i słowo”. W pracy twórczej najwięcej uwagi poświęcił swoim
wystawom indywidualnym. W każdej z nich prezentował ważne dla siebie i sztuki problemy starając
się przyczynić do ich zobrazowania. W latach 1994 i 1998 ukazują się jego 2 kolejne autorskie
albumy fotograficzne „Racibórz”, w 2001 roku album „Ziemia Raciborska”, w 2004 roku album
fotograficzno - poetycki „Poeta Ziemi Naszej”, w 2007 roku album „Racibórz - cztery pory roku” . W
roku 2010 wydał albumy: „Obrazy z historii miasta Raciborza” oraz „Racibórz – inspiracje”.
Pobieżny przegląd prac tego nietuzinkowanego artsty pokazuje, że w centrum jego zainteresowań
zawsze leżało miasto. W rozmowie mistrz powiedział, że jego wystawa zorganizowana z okazji 800
lecia praw miejskich Raciborza pokazuje, jak ciekawa jest to przestrzeń i jak wiele jest sposobów, by
odczytać miasto. Pierwsze zdjęcie pokazuje ziemię - podkreśla Bolesław Stachow -i Racibórz z tej
właśnie perspektywy. Kolejne obrazy zdają się przybliżać miasto. Racibórz w dolinie Odry, konkretne
budynki, ulice, obiekty, wreszcie to, co tak naprawdę buduje miasto - ludzi.
Wystawa Bolesława Stachowa to nie tylko podróż od skali makro do skali mikro. To także podróż
przez ludzkie emocje, dramaty, radości. To także fantastyczna przygoda z historią - obraz rynku
przed I Wojną Światową robi imponujące wrażenie.
Bolesław Stachow pokazał swoją wystawą, że Racibórz to najpiękniejsze miejsce na ziemi.