Policja Państwowa Wykorzystanie śladu stóp

Transkrypt

Policja Państwowa Wykorzystanie śladu stóp
Policja Państwowa
Źródło: http://panstwowa.policja.pl/pp/z-teki-kryminalisty/101,Wykorzystanie-sladu-stop.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 13:32
Wykorzystanie śladu stóp
W miejscowości W. dwóch zamaskowanych bandytów, z których jeden uzbrojony w duży nóż kuchenny, wtargnęło do
mieszkania pewnego gospodarza, przy czym ciężko poranili jego żonę, która zmarła. Bandyci, skorzystawszy z ogólnego
zamieszkania domowników, zbiegli nierozpoznani przez nikogo.
Przybyłem niezwłocznie na miejsce przestępstwa i wszcząłem dochodzenie. Przesłuchani naoczni świadkowie rozboju
dawali różne wyjaśnienia, rysopisu bandytów jednak podać nie mogli. Noc wówczas była ciemna, padał od kilku dni deszcz,
to też bardzo ostrożnie przeszukałem teren w pobliżu zabudowań gospodarczych, a nie odnalazłszy żadnych śladów,
postanowiłem z przeszukaniem dalszego terenu wstrzymać się do rana, a na razie zająłem się sprawdzeniem miejscowych i
okolicznych osób podejrzanych oraz prowadzeniem szczegółowych wywiadów, które nie dały zresztą żadnych wyników.
Rano w rozmokłej glebie pola ornego znalazłem ślady stóp dwóch osób. Ślady te utrwaliłem przez odlewy z gipsu.
Sprowadzony na miejsce pies policyjny poprowadził od miejsca śladów przez pola do lasu oddalonego o 3 km od miejsca
przestępstwa i tu ślady zginęły, gdyż teren był zalany wodą.
Po upływie kilku godzin wyjąłem odlewy gipsowe i poddałem je dokładnym oględzinom. Stwierdziłem, że jedna stopa
lewej nogi mocniej wgrzęźnięta była w ziemię i obcas ścięty od strony zewnętrznej.
Na podstawie znajomości stosunków miejscowych, a przede wszystkim elementu przestępczego, przyszedłem do
wniosku, że rozboju mógł dokonać zawodowy przestępca M.B., zamieszkały w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca
napadu. M. przesłuchany przez miejscowy posterunek oświadczył, że był wieczorem i nocy krytycznej w domu i podał
świadków, którzy potwierdzili jego zeznanie. Mając jednak informacje z tamtejszego posterunku, że M. ścina obcas lewej nogi
poleciłem sprowadzić go na miejsce przestępstwa. Tu porównałem odlewy z obuwiem i przekonałem się, że odlew jest
identyczny z kamaszem, jaki nosił podejrzany.
Indagowany na miejscu przestępstwa M. nie przyznał się do winy, lecz znaleźli się świadkowie, którzy widzieli go w
towarzystwie innego mężczyzny przed rozbojem u miejscowego złodzieja J.H. Na podstawie tych informacji ustaliłem również
nazwisko jego wspólnika i wszyscy trzej podejrzani znaleźli się w więzieniu, a następnie wyrokiem sądu skazani zostali na
więzienie. Podstawą do wymiaru sprawiedliwości był niezbity dowód: odlew gipsowy i kamasz noszony przez M, którego nie
mógł wyprzeć się sprawca napadu.
Szymon Wykowski
komisarz P.P.
Ocena: 5/5 (1)

Podobne dokumenty