Przestępstwa korupcyjne (cz.7). Nadużycie zaufania

Transkrypt

Przestępstwa korupcyjne (cz.7). Nadużycie zaufania
Przestępstwa korupcyjne (cz.7). Nadużycie zaufania
Wpisany przez RR
Śro, 21 lis 2012
Nadużycie zaufania (art. 296 k.k.) § 2 – typ kwalifikowany; polega na wyrządzeniu przez
zobowiązanego na podstawie ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do prowadzenia
spraw majątkowych lub działalności innego podmiotu – znacznej szkody majątkowej w majątku
tego podmiotu na skutek nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na
nim obowiązku; podmiotem tego przestępstwa może być tylko osoba zobowiązana na
podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami
majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu.
Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Źródło: "Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych", P.J. Suwaj, FRDL, Warszawa 2011
1/1

Podobne dokumenty