7 luty 2015 - Royal Dental

Transkrypt

7 luty 2015 - Royal Dental
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ŁUKU TWARZOWGO I ARTYKULATORA DO ANALIZY I
PLANOWANIA PRAC PROTETYCZNYCH
Data i miejsce:
7 luty 2015
Centrum Implantologii i Ortodoncji Royal Dental
ul. Raciborska 69, 44-200 Rybnik
Prowadzący: Dr n. med. Dominik Morawski
PROGRAM SZKOLENIA
10:00 przywitanie, krótki wstęp
10:15 – wykład teoretyczny :
o zasady artykulacji
o teoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych
o porównanie różnych systemów artykulacyjnych
o sposoby rejestracji stawowej pacjenta (omówienie systemów analogowych i elektronicznych )
o przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz
sposoby ich eliminacji
12:15 Przerwa kawowa
12.30 Praca praktyczna (część kliniczna)
o rejestracja relacji szczękowo – czaszkowej łukiem twarzowym
o pobranie rejestracji indywidualnych pacjenta – kąty Bennetta, kąt nachylenia toru drogi stawowej
o Slidingguide – deprogramacja mięśni pacjenta
o rejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji – porównanie
14:30 Przerwa na posiłek
15.15 Praca praktyczna (część laboratoryjna)
o zamontowanie modelu gipsowego w/g rejestracji indywidualnych w artykulatorze
o porównanie montażu modelu w artykulatorze w/g rejestracji indywidualnej i w/g parametrów średnich
(teoria Bonvilla )
o analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelu gipsowym
o
17:00 Dyskusja, rozdanie certyfikatów
cena: 550 zł brutto 7 punktów edukacyjnych
Joanna Skórzewska tel . 517 310 885 e-mail: [email protected]
Aleksandra Drabarek tel. 509 260 208 e-mail: [email protected]
Natrodent Profesjonalne Systemy
Protetyczne
(+48) 42 292 06 66
ul. Wierzbowa 46/48
(+48) 42 292 06 67
90-133 Łódź
NIP : 732-17-64-271

Podobne dokumenty