Burmistrz Miasta i Gminy z siedzibą: Urząd Miasta i

Transkrypt

Burmistrz Miasta i Gminy z siedzibą: Urząd Miasta i
Burmistrz Miasta i Gminy
z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
tel /fax. 48 610 30 89
Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
zawiadamia
Ŝe na Wykonawców zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne obejmujące
prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w ramach
realizacji projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I –III szkoły
podstawowej” wybrano:
Dla części 1 Anna Jaworowska-Wiewióra ul. Czackiego 3/19 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 2 Joanna Kozłowska Bogusławice 19 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 3 GraŜyna Nogaj ul. Tygodniowa 10/1 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 4
Ewa śurowska ul.11 listopada 32/38 m 64 26-600 Radom
Cena oferty brutto 3300 zł słownie: trzy tysiące trzysta złotych
Dla części 5
Beata Bolek ul. Sikorskiego 9 m15
26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 6 Agnieszka Słowik ul. Bema 4m8 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 7 Ewelina Skalska Zalesie 9 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 3300 zł słownie: Trzy tysiące trzysta złotych
Dla części 8 Jolanta Skrzypek Słowik ul. Planty 25A/43 26-600 Radom
Cena oferty brutto 3300 zł słownie: Trzy tysiące trzysta złotych
Dla części 9 Karolina Peryt Pasztowa Wola Kol. 41 27-353 Rzeczniów
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 10 Beata Bolek ul. Sikorskiego 9 m15
26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 11 Agnieszka Słowik ul. Bema 4m8 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 12 Jolanta Grządka ul. Fundowicza 9m2
26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 13 Jadwiga Wiszniewska ul. Sobieskiego 4 m95 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 14 Daria Jelonek ul. Gospodarcza 33a 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 15 Dorota Górak Małęczyn Nowy ul. Kościelna 19 26-634 Gózd
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 16 Gruszka Ewa ul. Maratońska 15/34 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 17 Małgorzata Lipiec ul. Malenicka 129a/1 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 18 Ewa Stępień ul. Kościuszki 2 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 19 Monika Tatar ul. Średnia 51 Maków 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 20 ElŜbieta Osuch ul. Elegii 2 m41 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 21 Ewa Deja ul. Słowackiego 124 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 22 Ewelina Skalska Zalesie 9 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 3300 zł słownie: Trzy tysiące trzysta złotych
Dla części 23 Adrian Barański ul. Polna 63 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 4950 zł słownie: Cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 24 Dorota Pawlonka ul.11Listopada 2/4 m174 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 25 Emilia Jędrzejczyk Makowiec ul. Osiedlowa 29 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 26 Anna Dąbrowska ul.Wyszyńskiego 6 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 3300 zł słownie: Trzy tysiące trzysta złotych
Dla części 27 Tomasz Niewczas ul.Kochanowskiego 3 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 3300 zł słownie: Trzy tysiące trzysta złotych
Dla części 28 Edyta Chojnacka ul. Kościelna 3 Makowiec 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 29 Marzena Mączyńska ul. Zakładowa 26 Maków 26-640 Skaryszew
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 30 Alicja Grela ul. Instalatorów 59/1 26-600 Radom
Cena oferty brutto 1650 zł słownie: Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
Dla części 31 Magdalena Filipowska ul. Gielniowska 8 26-600 Radom
Cena oferty brutto 3360 zł słownie: Trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych
Uzasadnienie wyboru Wykonawców
Wybrane oferty nie podlegały odrzuceniu oraz uzyskały najwyŜszą liczbę – po 100 punktów
kaŜda w ostatecznej ocenie punktowej, dokonanej na podstawie kryteriów oceny – cena 100%.
Wykonawcy spełnili warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
nie podlegali wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Skaryszew,02.12.2011r