program profilaktyki uzależnień „jestem sobą – jestem offline”

Transkrypt

program profilaktyki uzależnień „jestem sobą – jestem offline”
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1
PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ „JESTEM
SOBĄ – JESTEM OFFLINE”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Legnicy w roku szkolnym
2016/2017 będzie realizować na terenie miasta Legnica działania
profilaktyczne skierowane do uczniów zagrożonych uzależnieniem od
alkoholu, środków odurzających, uzależnień behawioralnych (takich jak
fonoholizm, uzależnienie od Internetu) oraz cyberprzemocą. W ramach
programu zajęciami edukacyjnymi zostaną objęci uczniowie legnickich szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodzice. Zajęcia będą prowadzone
metodą edukacyjno-warsztatową. Zapraszamy do współpracy oraz
skorzystania z oferty wszystkich dyrektorów szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie miasta Legnica.
1

Podobne dokumenty