Absolwenci szkół podstawowych!

Transkrypt

Absolwenci szkół podstawowych!
Absolwenci szkół podstawowych!
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie oraz TS Piast Cieszyn
zaprasza Was do podjęcia nauki w klasie sportowej w roku szkolnym 2016/17.
Szkolenie sportowe w tej klasie będzie ukierunkowane na piłkę nożną, a zajęcia
w wymiarze 10 godzin lekcyjnych tygodniowo prowadzić będą doświadczeni trenerzy
związani z sekcją piłki nożnej.
Gwarantujemy:
- wysoki poziom nauczania w przedmiotach ogólnokształcących i skuteczne
przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych,
- właściwą organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych umożliwiającą pogodzenie
nauki z treningami,
- odpowiednie zaplecze i sprzęt do szkolenia w piłce nożnej,
- możliwość udziału w obozach treningowych, zawodach oraz szkolenie
specjalistyczne po zakończeniu nauki w Gimnazjum.
Zapraszamy młodzież uzdolnioną ruchowo, chętną do systematycznych treningów
i wyczynowego uprawiania piłki nożnej.
Przyjdź i rozpocznij przygodę ze sportem!
Twój wysiłek nie zostanie zmarnowany i na pewno przyniesie Ci dużo satysfakcji!
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru oraz testów sprawnościowych ukażą się
niebawem na www.gim3ciesz.republika.pl

Podobne dokumenty