8. wykres

Transkrypt

8. wykres
8. Wykres Ishikawy
Wykres Ishikawy znany także jako diagram ryby to metoda opracowana przez japońskiego profesora
Ishikawę. Służy ona identyfikacji wszystkich możliwych przyczyn problemu, o złożonym i wieloaspektowym charakterze.
Struktura gotowego diagramu przypomina kształtem szkielet ryby – stąd pochodzi nazwa wykresu. Zgodnie z intencją jej
twórcy diagram jest przydatny w analizie problemu i wyszczególnianiu jego najistotniejszych obszarów, nad którymi
należy popracować lub w poszukiwaniu udoskonaleń.
Procedura rozwiązywania problemu przy pomocy tej metody:
krok 1 - w miejscu symbolizującym głowę ryby wpisujemy problem.
krok 2 - na końcach żeber szkieletu wpisujemy wszystkie możliwe kategorie przyczyn danego
problemu. Są one zwykle wybierane zgodnie z zasadą 5M+E, czyli:
x człowiek (man),
x maszyna (machine),
x materiał (material),
x stosowana metoda (method),
x kierownictwo (management),
x otoczenie (environment),
Można także używać innych kategorii (np. procedury, wyposażenie, materiały, informacje, ludzie)
w zależności od dziedziny, w jakiej wykres jest stosowany.
krok 3 - na końcach „ości” biegnących od żeber zapisujemy składowe aspekty przyczyn
znajdujących się na końcach żeber.
x
x
x
x
Krok 4 - Tak stworzony diagram jest podstawą do dalszej pracy:
analizy poszczególnych przyczyn problemu
analizy relacji pomiędzy przyczynami problemu
analizy związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi elementami zjawiska lub obiektu
formułowania problemów do rozwiązania
Źródło: J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Gebethner&Ska, Warszawa 1997
M. Urbaniak, Zarządzanie jakością – Teroria i praktyka, Difin, Warszawa 2004
R. Karaszewski, TQM – teoria i praktyka, TNOiK Dom Organizatora, Toru ń 2001